Storacle Lessons


Languages:    ArabicEnglishFrenchGermanJapaneseMacedonianNorwegianRomanianSpanishSwedishZomi


divider
Omul Mileniilor
2,099 Reads
 Lesson #1
Împărăţia imensă a Babilonului era prosperă şi plină de bogăţii, cu toate acestea, împăratul Nebucadneţar se răscolea tulburat în patul regal. Cât va dura această eră de aur, se întreba el, si ce se va întâmpla cu puternicul lui imperiu, dupa moartea sa?

Somnul puternicului monarh era spulberat de toate aceste întrebări tulburătoare.

În noaptea aceea, mintea lui a fost străbatută...divider
Înapoi la Ierusalim
1,921 Reads
 Lesson #2
Ucenicii Domnului Isus erau cu totul tulburaţi şi răvăşiţi. Toate speranţele şi visurile lor despre noua Împărăţie a lui Dumnezeu fuseseră ţintuite pe cruce, chiar în vinerea ce tocmai trecuse. Doborâţi de mâhnire şi confuzie, Cleopa şi tovaraşul lui îşi urmau agale drumul de şapte mile de la Ierusalim ce cobora spre căminul lor din micul oraş Emaus. În timp ce soarele scăpăta în acea după-...divider
Regele care urma să vină
1,588 Reads
 Lesson #3
Atalia, împărăteasa lipsită de îndurare a lui Iuda, era chiar mai rea decât fusese mama ei Izabela. Atunci când a murit fiul ei Ahazia, ea a preluat rapid conducerea împărăţiei prin executarea tuturor nepoţilor ei care ar fi putut veni la tron în locul ei. "Dar Ioşeba,…sora lui Ahazia, a luat pe Ioas, fiul lui Ahazia, şi…a fost ascuns de privirile Ataliei, şi n-a fost omorât. A stat şase an...divider
Prinţul răsculat
1,888 Reads
 Lesson #4
Absalom era cel mai plăcut la înfăţişare, cel mai deştept şi cel mai ambiţios dintre fiii lui David. Biblia spune: "Nu era om în tot Israelul aşa de vestit ca Absalom în privinţa frumuseţii lui din talpa piciorului până în creştetul capului n-avea nici un cusur." 2 Samuel 14:25

Dar acest tânăr prinţ hotărât şi-a dorit ceva mai mult decât doar admiraţia poporului pentru înfăţişarea lui ...divider
Sacrificiul suprem
1,944 Reads
 Lesson #5
Cerul era încă întunecat atunci când bătrânul patriarh L-a auzit limpede pe Dumnezeu vorbindu-i: "Avraame!…Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care-l iubeşti, pe Isaac du-te în ţara Moria, şi adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ţi-l voi spune." Geneza 22:1, 2.

Avraam a început să tremure atunci când şi-a dat seama de consecinţele cutremurătoare ale poruncii primite. Dumn...divider
Legea împăratului
1,587 Reads
 Lesson #6
După ce Dariu, împăratul mezilor şi al perşilor, a cucerit Babilonul, el i-a executat pe toţi oficialii guvernamentali babilonieni, exceptând unul. Acest favorizat om a fost Daniel, un slujitor al viului Dumnezeu. Cu şaptezeci de ani mai înainte, el a fost dus din Iuda la Babilon ca prizonier şi făcut slujitor la palat ca sfătuitor al împăraţilor babilonieni. Daniel a devenit cunoscut în în...divider
Cărămizi Fără Paie
1,619 Reads
 Lesson #7
Înainte ca Moise să meargă în faţa împăratului Egiptului pentru eliberarea copiilor lui Israel, el şi fratele său Aaron, s-au întâlnit cu conducătorii asupriţi ai lui Israel. În timpul acestei întâlniri, Moise şi Aaron au încurajat poporul să se consacre Domnului, şi le-a spus că Dumnezeu este gata să-i elibereze cu mână tare din sclavie.

Israeliţii lucrau 7 zile pe săptămână pentru a-...divider
Împărăţia Slavei
1,589 Reads
 Lesson #8
După ce Solomon a fost întronat ca noul împărat al lui Israel, Domnul i s-a arătat într-un vis şi i-a spus: "Cere-mi ce vrei să-ţi dau." 1 Impăraţi 3:5. Tânarul împărat ar fi putut cere bani, faimă sau o viaţă lungă, dar nu a făcut-o. În schimb, el a cerut înţelepciune pentru a putea conduce poporul lui Dumnezeu cu dreptate. Ca răspuns la această rugăciune, Dumnezeu i-a dat lui Solomon o în...divider
Vrăjitoarea din En-Dor
2,043 Reads
 Lesson #9
Regele Saul ajuns la capătul raţiunii sale tremură de frică. Întreaga armată a filistenilor s-a adunat pentru a ataca trupele mici şi slabe ale Israelului. Saul murmura: "Dacă profetul Samuel ar fi fost aici, mi-ar fi spus ce să fac." Dar marele profet al lui Israel murise de câţiva ani.

Bătrânul monarh încerca în mod disperat să primească sfat şi îndrumare de la ceilalţi profeţi şi pr...divider
Cetăţile din cenuşă
1,556 Reads
 Lesson #10
Avraam ştia că nepotul său Lot a făcut o mare greşeală când a ales să-şi mute familia în Sodoma. Cetăţile din partea de jos a văii Iordanului erau frumoase şi bogate, dar mai erau şi foarte stricate. "Oamenii din Sodoma erau răi şi afară din cale de păcătoşi împotriva Domnului." Geneza 13:13. În cele din urmă, Dumnezeu S-a hotărât să distrugă aceste cetăţi păcătoase din pricina nelegiuirilo...divider
Un râu de viaţă
1,698 Reads
 Lesson #11
Naaman era un general bogat şi curajos, un conducător renumit al oştilor siriene, care se îmbolnăvise de lepră, cea mai de temut boală din timpurile biblice. Lepra însemna izolare de cei iubiţi şi o moarte lentă, teribilă. O fetiţă evreică, roabă care lucra în casa lui Naaman le-a sugerat că dacă stăpânul ei s-ar duce la proorocul Elisei din Israel, acesta l-ar vindeca pe Naaman de lepra l...divider
Odihna pământului
1,827 Reads
 Lesson #12
Lumea noastră a fost creată la început cu un echilibru desăvârşit în natură. Omul, animalele şi plantele trăiau într-o armonie desăvârşită. Dar odată cu intrarea păcatului, toate s-au schimbat. Omul a început să mănânce animale, iar animalele au început să se mănânce între ele. Spini şi pălămidă au apărut pretutindeni. Blestemul păcatului a degradat chiar şi pământul. Dumnezeu i-a spus lui ...divider
Închinându-te Babilonului
1,668 Reads
 Lesson #13
Împăratul Nebucadneţar a dat semnalul şi pe când a început să răsune muzica de la o mie de instrumente, cortina a căzut, lumina soarelui descoperind un chip de aur strălucitor de 27 metri. Apoi, la porunca împăratului, toţi demnitarii care se adunaseră în câmpia Dura s-au aruncat la pământ în semn de închinare deplină. Toţi s-au închinat cu excepţia a trei tineri evrei, care Îi slujeau unui...divider
Semnul lui Cain
3,769 Reads
 Lesson #14
Primii doi fii ai lui Adam şi ai Evei se deosebeau nespus prin personalitate şi purtare. Lui Cain îi plăcea să lucreze pământul şi să zidească, în timp ce lui Abel îi plăcea să-şi plimbe turmele pe dealuri şi pajişti.

După ce păcatul a pătruns în lumea noastră din pricina neascultării lui Adam şi a Evei, Dumnezeu a înfiinţat un sistem de jertfe şi a făcut cunoscut că fără vărsare de sâ...divider
Un model ceresc
1,467 Reads
 Lesson #15
Niciodată mai înainte nu a făcut Domnul semne şi minuni atât de puternice ca atunci când i-a izbăvit pe copiii lui Israel din robia egipteană. Plagă după plagă a căzut peste regatul lui Faraon până ce a fost silit să le dea drumul robilor. Apoi Domnul a despărţit Marea Roşie şi a condus tânăra naţiune spre libertate, înecându-le duşmanii ce îi urmăreau din spate.

După ce au ajuns în pu...divider
Curăţirea templului
1,774 Reads
 Lesson #16
Isus a fost vizibil întristat când a intrat în curtea templului si a vazut gălăgia care era colo. Peste tot văzu ţarcuri cu animale de jertfă şi îi auzi pe vânzători strigând şi negociind cu pelerinii, căutând să obţină un preţ cât mai bun. Uguitul porumbeilor, behăitul oilor şi mugetului vacilor, amestecate cu mirosul de grajd dădeau impresia de haos.

Acest vacarm n-a fost niciodată ...divider
Povestea celor două femei
1,873 Reads
 Lesson #17
Tăcerea coborî peste sala regească de judecată şi toţi ochii erau aţintiţi asupra regelui Solomon. Servitorii lui se întrebau cum va putea tânărul rege să rezolve acest caz uluitor.

Două mame singure împărţeau aceeaşi cameră şi fiecare a dat naştere unui băieţel cam în acelaşi timp. În timpul nopţii una dintre mame întorcându-se pe cealaltă parte din greşeală şi-a strivit fiul. Când s-...divider
Ferestrele cerului
1,631 Reads
 Lesson #18
Iacov nu se mai simţise niciodată atât de singur şi
neajutorat....si toate acestea pentru că fusese prefăcut şi lacom. Întâi Iacov l-a mituit pe Esau, fratele lui mai mare pentru a-şi vinde dreptul de întâi născut. Apoi cu ajutorul mamei sale, el şi-a înşelat tatăl orb, pe Isaac, pentru a-i da binecuvântarea părintească ce i se cuvenea lui Esau.

Acum Iacov fugea de acasă,...divider
Dansul fiicei
1,940 Reads
 Lesson #19
Soţia regelui Irod, Irodiada, îl ura pe Ioan Botezatorul. Profetul care locuia în deşert îndrăznise s-o acuze de adulter pentru că îl părăsise pe soţul ei Filip, căsătorindu-se cu fratele lui rău, dar mai bogat. Acum ticăloasa regină era hotărâtă să-şi folosească influenţa pe care o avea asupra lui Irod pentru a se răzbuna pe Ioan. Mai întâi, ea l-a convins să-l aresteze pe profet. Apoi i-a...divider
De zece ori mai înţelept
1,830 Reads
 Lesson #20
Când regele Nebucadneţar a asediat cetatea Ierusalim, mii de iudei au fost luaţi captivi în Babilon. Regele i-a dat instrucţiuni servului său Aşpenaz, să aleagă oameni talentaţi dintre iudeii captivi, care să vină la palat timp de trei ani să înveţe limba şi înţelepciunea Babilonului, ca astfel să-l poată sluji pe rege.

Daniel, Hanania, Mişael şi Azaria i-au atras atenţia lui Aşpenaz şi au ...divider
Glasul din pustie
1,642 Reads
 Lesson #21
Isus a declarat că "Dintre cei născuţi din femei nu s-a sculat nici unul mai mare decât Ioan Botezătorul." Matei 11:11. Dar ce cunoaştem despre acest om singuratic pe care Domnul Isus l-a numit cel mai mare dintre prooroci?

Când a început Ioan să predice în pustia din Iudeea, veneau oamenii de la zeci de kilometri din jur să-l asculte pe acest mesager umil, puternic şi neînfricat. Într...divider
Cum îi testăm pe profeţi
2,544 Reads
 Lesson #22
Ahab, împăratul cel rău al Israelului, dorea să recâştige cetatea Ramot din Galaad de la sirieni. Dar avea nevoie de ajutor, aşa că l-a rugat pe bunul împărat Iosafat din Iuda să i se alăture şi să lupte împreună contra vrăjmaşului lor comun. Iosafat i-a spus că ar vrea să lupte împreună cu el, dar că mai întâi ar trebui să caute sfat de la Dumnezeu.

Ahab Îl părăsise pe Domnul cu ani ...divider
Un vas cu untdelemn
2,163 Reads
 Lesson #23
Untdemnul era considerat un ingredient esenţial în vechime. Se folosea la iluminare, încălzire, gătit şi la vindecare.

Elisei i-a spus văduvei şi fiilor ei să se ducă şi să împrumute cât mai multe vase cu putinţă de la vecinii lor. Trebuiau să le aducă acasă, să închidă uşa şi apoi să toarne untdelemnul din vasul lor mic în toate vasele goale. Ei au făcut cum le-a zis Elisei şi a avut loc o ...divider
Deasupra mulţimii
1,541 Reads
 Lesson #24
Petru Îl iubea pe Isus, dar totodată îi plăcea să fie şi în rând cu lumea. În timpul ultimei cine când Domnul Isus i-a avertizat pe apostoli că toţi Îl vor părăsi, Petru s-a jurat cu voce tare că el nu-L va părăsi niciodată, chiar dacă toţi ceilalţi vor găsi pricină de poticnire în El. Domnul Isus i-a răspuns: "Chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoşul, te vei lepăda de Mine de ...Back To TopExplore our free book library

Tell Us Your Story!

Changed Lives

God's promises to you!

Featured Media
Amazing Facts Presents
The most important words are the words of God that He engraved in stone. The Ten Commandments are not suggestions.
Free Online Book Library
An oxymoron is a phrase in which words of contradictory meanings are used together for special effect—for example, wise fool or legal murder. Some can be quite humorous, such as pretty ugly, working vacation, or jumbo shrimp. A new phrase used by some Christians also qualifies as an oxymoron: carnal Christians.

New in the Media Library!
Amazing Facts Presents
The most important words are the words of God that He engraved in stone. The Ten Commandments are not suggestions.
Amazing Facts Presents
How is Jesus going to come again? The Bible says the devil will attempt to impersonate Christ's return but we don't want to be deceived.
Amazing Facts Presents
There are several times in history when God has given dreams so we can know where we are in the biblical continuum of history. Nebuchadnezzar’s dream of the image outlines the history of the main world empires that impact God's people from the time of Daniel to the end of this world. God gives these prophecies so we will know He is not surprised by world events. He has a plan for your life.


(916) 434-3880   |    Site Map   |    AF iTools   |    Privacy Statement   |    Terms of Use
Copyright 2012 by Amazing Facts Inc.   |           Amazing Facts