Storacle Lessons


Languages:    ArabicEnglishFrenchGermanJapaneseMacedonianNorwegianRomanianSpanishSwedishZomi


divider
Den stora bildstoden
1,794 Reads
 Lesson #1
Det mäktiga kungariket Babylon var både stort och framgångsrikt. Ändå hade kung Nebukadnessar svårt att sova den här natten. Hur länge skulle de här gyllene tiderna kunna hålla i sej, månne? Och vad skulle komma att hända med hans storslagna imperium en gång när han själv inte fanns mer?

Så småningom slumrade ändå kungen in, fortfarande med dessa oroande tankar snurrande i huvudet. De...divider
Tillbaka till Jerusalem
1,319 Reads
 Lesson #2
Jesu lärjungar var alldeles förtvivlade. Alla deras drömmar och allt deras hopp om ett nytt rike där Gud skulle vara kung, hade alltsammans blivit uppspikat på ett kors förra fredagen. Bedövade av sorg och förvirring, var Cleopas och hans vän på väg från Jerusalem hem till den lilla staden Emmaus, som låg ungefär en mil bort. De gick till fots på den knaggliga vägen. Solen höll precis på a...divider
Vår kung kommer
1,870 Reads
 Lesson #3
Atalja,den hänsynslösa och härsklystna drottningen i Juda rike, var ännu grymmare än t.o.m. sin mor Isebel. När Ataljas son Ahasja dog, tillskansade hon sig kvickt makten i riket genom att låta mörda alla de av sina barnbarn som eventuellt hade rätt till tronföljden. "Men just när kungabarnen skulle dödas, tog Joseba, som var dotter till kung Joram och syster till Ahasja, och gömde undan ...divider
Den upproriske prinsen
1,654 Reads
 Lesson #4
Absalom var den slugaste, den mest ambitiösa och den av Davids söner som såg bäst ut. Bibeln säger, "Men i hela Israel fanns ingen så skön man som Absalom, ingen som man så mycket prisade: från hans fotblad upp till hans hjässa fanns inte något fel på honom." 2 Samuelsboken 14:25.

Men den här bestämde unge prinsen nöjde sig inte med folkets beundran för hans vackra utseende. Han ville...divider
Det dyrbaraste offret
1,331 Reads
 Lesson #5
Det var fortfarande mörkt ute när den gamle patriarken tydligt hörde Gud säga: "Abraham, ...Tag din son Isak, din ende son, som du har kär, och gå bort till Moria land, och offra honom där såsom brännoffer, på ett berg som jag skall säga dig." 1 Mosebok 22:1, 2.

Abraham började darra när han tänkte på följderna av Guds befallning. Det var ju genom Isak som Gud hade lovat att han skull...divider
Kunglig lag
1,286 Reads
 Lesson #6
Efter att Darius, medernas och persernas kung, hade intagit Babylon, dödade han alla regeringsmedlemmarna utom en, nämligen gudsmannen Daniel. Sjuttio år tidigare hade han blivit förd som fånge till Babylon och hade sedan dess tjänat som rådgivare åt de babyloniska kungarna. Daniel var känd i hela landet för sitt skarpa intellekt. Daniel 5:12 6:3.

Kung Darius hade ett syfte med att i...divider
Tegel utan halm
1,354 Reads
 Lesson #7
Innan Moses begärde audiens hos Egyptens kung för att begära Israels folks frihet, hade han och Aron haft ett sammanträde med Israels förtryckta ledare. Vid det här sammanträffandet hade Moses och Aron uppmanat folket att helga sig åt Herren, ty Gud planerade att med sin mäktiga hand befria dem ur slaveriet.

Israeliterna hade släpat och slitit sju dagar i veckan för att hinna med sina ...divider
Härlighetens land
1,469 Reads
 Lesson #8
En tid efter det att Salomo hade blivit kung i Israel, visade sig Gud för honom i en dröm och sade: "Bed mig om vad du vill att jag skall ge dig." (1 Konungaboken 3:5) Den unge kungen kunde ha bett om pengar, framgång eller ett långt liv, men det gjorde han inte. I stället bad han om vishet att rätt kunna regera Guds folk. Som svar på denna ödmjuka bön från hjärtat, gav Gud Salomo ofantlig ...divider
Andebesvärjerskan från En-Dor
1,450 Reads
 Lesson #9
Kung Saul visste inte vad han skulle ta sig till och han darrade av fruktan. Filistéernas hela armé hade samlat sig för att angripa Israels mycket mindre och svagare trupper. "Om ändå Samuel hade varit här. Han skulle ha vetat vad vi skulle göra", jämrade sig Saul. Men den store profeten var död sedan några år tillbaka.

Den gamle kungen försökte förtvivlat söka råd och vägledning hos ...divider
Städer i aska
1,517 Reads
 Lesson #10
Abraham visste att hans brorson Lot gjorde ett stort misstag när han valde att flytta med sin familj till Sodom. Visserligen var städerna nere i Jordan-dalen gröna och vackra, men de var också korrupta. "Men folket i Sodom var mycket ont och syndigt inför Herren." 1 Mosebok 13:13. Städerna var så syndiga att Gud till slut beslutade att förgöra dem. Men först skickade han två änglar till Sod...divider
Livets flod
1,872 Reads
 Lesson #11
Naaman var en modig, rik och berömd general i den arameiska armén när han en dag blev sjuk i spetälska, den mest fruktade sjukdomen på Bibelns tid. Spetälska betydde att man måste isoleras från sina käraste, och att man gick en långsam och plågsam död till mötes. Nu hade Naaman i sin tjänst en hebreisk slavflicka, och hon påstod att om hennes herre bara ville fara till profeten Elisa i Isra...divider
Jorden vilar
1,328 Reads
 Lesson #12
Vår värld skapades ursprungligen med perfekt ekologisk balans. Människan, djuren och växtvärlden existerade i fullständig harmoni. Men när synden kom in i världen, ändrades allt detta. Människan började äta upp djuren, och djuren började äta upp varandra. Törne och tistel sköt upp överallt. Syndens gissel utarmade till och med själva jordmånen. Gud sade till Kain, "När du brukar jorden, sk...divider
Buga för Babylon
1,535 Reads
 Lesson #13
Kung Nebukadnessar gav signalen, och medan de tusen instrumenten stämde upp sin musik, föll förhänget som hade dolt den nästan 30 meter höga bildstoden av rent guld. Och enligt befallningen som hade utgått från kungen, böjde sig alla ämbetsmännen som hade samlats där på Duraslätten, ända ner till marken i ödmjuk tillbedjan. Alla utom tre unga hebreiska män. De tjänade en Kung, mycket mäkti...divider
Kains märke
2,481 Reads
 Lesson #14
Adams och Evas två äldsta söner var mycket olika varandra, både till personlighet och sätt. Kain trivdes bäst med jordbruk och bygge, medan Abel älskade att vandra omkring på ängar och kullar med sina boskapshjordar.

Efter det att Adams och Evas olydnad mot Gud förorsakat att synden fått tillträde till den nyskapade jorden, inrättade Gud ett offersystem för att de skulle kunna få förlå...divider
En himmelsk modell
1,307 Reads
 Lesson #15
Herren visade sin makt med mäktiga tecken och under, när han befriade Israels barn från slaveriet i Egypten. Den ena plågan efter den andra föll över Faraos land ända tills han blev tvungen att släppa sina trälar. Sedan delade Herren Röda Havet och förde den unga nationen torrskodd över till friheten, medan fienderna som förföljde dem, drunknade.

När Guds folk kommit ut i vildmarken, b...divider
Templets rening
1,363 Reads
 Lesson #16
Det syntes hur ledsen och besviken Jesus blev när han kom in på templets förgård och fick se all oredan. Överallt fanns det burar med offerdjur till salu, och han hörde försäljarna ropa och högljutt diskutera om bästa priset med de besökande pilgrimerna. Duvors kuttrande, fårs bräkande och oxars bölande blandades med ladugårdslukterna. Det var riktigt kaos.

Gud hade aldrig menat att de...divider
Berättelsen om två kvinnor
2,160 Reads
 Lesson #17
Man kunde höra en knappnål falla. Alla som var närvarande i den kungliga domsalen iakttog andlöst kung Salomo. Rådsherrarna var spända på hur deras unge monark skulle lösa detta komplicerade fall.

Två ensamstående mödrar delade ett rum som sin bostad. Båda födde ett gossebarn ungefär samtidigt. En av mödrarna hade under natten oavsiktligt rullat över och kvävt sitt barn. När hon vaknad...divider
Himlens fönster
1,589 Reads
 Lesson #18
Jakob hade aldrig känt sig så ensam och övergiven – och det bara för att han hade varit falsk och egoistisk. Först hade han mutat sin äldre tvillingbror till att sälja sin förstfödslorätt. Sedan hade han med hjälp av sin mamma lurat till sig sin blinde pappas välsignelse. Den faderliga välsignelsen från Isak skulle ju rätteligen Esau ha, eftersom han var äldst.

Nu var Jakob på flykt he...divider
En dotters dans
1,425 Reads
 Lesson #19
Herodias, kung Herodes fru, hatade Johannes döparen. Den här profeten, som vanligtvis bodde ute i öknen, hade haft mage att kalla henne äktenskapsbryterska därför att hon lämnat sin man Filippus för att gifta sig med dennes gudlöse, men mycket rikare, bror. Nu hade denna onda drottning Herodias satt sig i sinnet att använda sitt inflytande över Herodes för att ge igen till Johannes. Det bör...divider
Tio gånger klokare
1,694 Reads
 Lesson #20
När kung Nebukadnessar besegrade och intog staden Jerusalem, blev tusentals judar tillfångatagna och förda till Babylon. Kungen befallde sin tjänare Aspenas att välja ut begåvade unga män bland fångarna och föra dem till palatset, där de under tre år skulle undervisas i babyloniskt språk och vishetslära. Dessa män skulle sedan få tjänstgöra vid hovet.

Aspenas lade genast märke till de ...divider
En som ropar i öknen
1,661 Reads
 Lesson #21
Jesus sade: "Bland dem som är födda av kvinnor har ingen uppstått, som har varit större än Johannes döparen." Matteus 11:11. Vad vet vi om denne man som Jesus sa var den störste av profeterna?

När Johannes började predika i Judeens öken, kom folkskarorna från milsvida omkring för att höra denne kraftfulle, orädde och ödmjuke predikant. I iögonfallande kontrast till den tidens religiösa...divider
Testa profeterna
1,744 Reads
 Lesson #22
Ahab, Israels gudlöse kung, ville erövra tillbaka staden Ramoth i Gilead från arameerna. Men han behövde hjälp, så han bad den gode kung Josafat i grannlandet Juda att tillsamman med honom dra ut i krig mot deras gemensamme fiende. Josafat var villig att gå ihop med Ahab, men bara om de först frågade Gud om råd i saken.

Ahab hade flera år tidigare övergett Gud för att tillbe avguden Ba...divider
En kruka med olja
1,579 Reads
 Lesson #23
Elisa kunde se att den unga änkan var förkrossad. Hon kastade sig ner framför den gamle profetens fötter och snyftade: "Min fordringsägare kommer för att ta mina två söner till slavar!" Kvinnans man hade plötsligt dött och lämnat en stor skuld efter sig. I den tidens kultur hade den som lånat ut pengar rätt att komma och ta huset och även barnen som betalning om familjen inte kunde betala s...divider
Ensam i mängden
1,473 Reads
 Lesson #24
Petrus älskade Jesus. Men han älskade också människors beundran. Vid deras sista måltid tillsammans när Jesus förvarnade lärljungarna och sade att de allesammans skulle överge honom, rusade Petrus upp och lovade storslaget att även om alla andra övergav Jesus, så skulle i alla fall inte han göra det! Jesus svarade: "I denna natt, förrän hanen har galit, skall du tre gånger förneka mig." V...Back To TopEnroll in our free online Bible school today!


Explore our free book library

Tell Us Your Story!

Changed Lives

God's promises to you!

Featured Media
Amazing Facts Presents
Good news about Hell and our loving God
Free Online Book Library
You better believe it! See a glimpse of the place we can all look forward to when Jesus comes.

New in the Media Library!
Amazing Facts Presents
The most important words are the words of God that He engraved in stone. The Ten Commandments are not suggestions.
Amazing Facts Presents
How is Jesus going to come again? The Bible says the devil will attempt to impersonate Christ's return but we don't want to be deceived.
Amazing Facts Presents
There are several times in history when God has given dreams so we can know where we are in the biblical continuum of history. Nebuchadnezzar’s dream of the image outlines the history of the main world empires that impact God's people from the time of Daniel to the end of this world. God gives these prophecies so we will know He is not surprised by world events. He has a plan for your life.


(916) 434-3880   |    Site Map   |    AF iTools   |    Privacy Statement   |    Terms of Use
Copyright 2012 by Amazing Facts Inc.   |           Amazing Facts