Skip Main Navigation
Amazing Facts - God's Message Is Our Mission!
   |  
Featured Bible Study Guide
Other materials in the Swedish language
helper

Featured Bible Study Guide:

Gud gjorde ritningarna

Alla vet att för 4000 år sedan, högst uppe på berget Sinai, gav Gud Moses de Tio Budorden. Men vad de flesta inte vet, är att Gud samtidigt gav Moses planritnigarna på en av de mest förunderliga byggnader som någonsin byggts - nämligen tabernaklet. Och det måste ha varit en väldigt viktig byggnad, e...
 
(916) 434-3880 | AF iTools | Employment | Site Map | Privacy Statement | Terms of Use     Copyright 2015 by Amazing Facts Inc.

Back To Top