Skip Main Navigation
Amazing Facts - God's Message Is Our Mission!
   |  
Featured Storacle
Other materials in the Macedonian language
helper

Featured Storacle:

Глас од пустината

Исус рекол: „Вистина ви велам, меѓу родените од жени не се подигнал поголем од Јована Крстител.“ Матеј 11:11. Што знаеме за овој пустиник за кого Исус вели дека е најголем од пророците?

Кога Јован започнал да проповеда во Јудејската пустина, доаѓале луѓе со километри оддалечени само да г...

 
(916) 434-3880 | AF iTools | Employment | Site Map | Privacy Statement | Terms of Use     Copyright 2015 by Amazing Facts Inc.

Back To Top