Skip Main Navigation
Amazing Facts - God's Message Is Our Mission!
   |  
Featured Storacle
Other materials in the Macedonian language
helper

Featured Storacle:

Бунтовниот Принц

Aвесалом бил најубавиот, најснаодливиот и најамбициозниот од Давидовите синови. Библијата вели: „ Во сиот Израел немаше човек толку убав како Авесалома, кому би можеле да се искажат толку пофалби: од одот на ногата негова до врвот на главата негова, во него немаше недостаток.“ 2 Самуилова 14:...
 
(916) 434-3880 | AF iTools | Employment | Site Map | Privacy Statement | Terms of Use     Copyright 2015 by Amazing Facts Inc.

Back To Top