Skip Main Navigation
Amazing Facts - God's Message Is Our Mission!
   |  
Featured Storacle
Other materials in the Macedonian language
helper

Featured Storacle:

Сад со масло

Елисеј можел да го види очајот кај младата вдовица. Таа се фрлила пред нозете на стариот пророк и во плач му рекла: „Сега дојде заемодавачот за да ми ги земе двата сина и за да ги направи свои робови!“ Се случило нејзиниот маж да умре неочекувано и да ја остави со голем долг. Во библиско врем...
 
(916) 434-3880 | AF iTools | Employment | Site Map | Privacy Statement | Terms of Use     Copyright 2017 by Amazing Facts Inc.

Back To Top