Skip Main Navigation
Amazing Facts - God's Message Is Our Mission!
   |  
Featured Storacle
Other materials in the Romanian language
helper

Featured Storacle:

Glasul din pustie

Isus a declarat că "Dintre cei născuţi din femei nu s-a sculat nici unul mai mare decât Ioan Botezătorul." Matei 11:11. Dar ce cunoaştem despre acest om singuratic pe care Domnul Isus l-a numit cel mai mare dintre prooroci?

Când a început Ioan să predice în pustia din Iudeea, veneau oame...

 
(916) 434-3880 | AF iTools | Employment | Site Map | Privacy Statement | Terms of Use     Copyright 2017 by Amazing Facts Inc.

Back To Top