Other materials in the Macedonian language
Featured Storacle:
Сад со масло
Featured Storacle:

Сад со масло

Елисеј можел да го види очајот кај младата вдовица. Таа се фрлила пред нозете на стариот пророк и во плач му рекла: „Сега дојде заемодавачот за да ми ги земе двата сина и за да ги направи свои робови!“ Се случило нејзиниот маж да умре неочекувано и да ја остави со голем долг. Во библиско врем...

Storacles - Macedonian


Back To Top