Other materials in the Macedonian language
Featured Storacle:
Над толпата
Featured Storacle:

Над толпата

Петар го сакал Исуса, но го сакал и одобрувањето од толпата. За време на последната вечера кога Исус ги предупредил апостолите дека сите ќе се одречат од Него, Петар скокнал на нозе и дал избрзано ветување дека дури и сите да згрешат, тој никогаш нема да се одрече од Него. Исус на ова му одго...

Storacles - Macedonian


Back To Top