Other materials in the Macedonian language
Featured Storacle:
Река на животот
Featured Storacle:

Река на животот

Нееман бил храбар, богат и познат командант на сириската армија кој добил лепра, најстрашната болест во библиско време. Лепрата значела изолација од своите сакани и бавна и страшна смрт. Слугинката од еврејско потекло која работела во куќата на Нееман рекла дека доколку нејзиниот господар сам...

Storacles - Macedonian


Recent Articles