Skip Main Navigation
Amazing Facts - God's Message Is Our Mission!
   |  
Featured Storacle
Other materials in the Macedonian language
helper

Featured Storacle:

Небесен модел

Никогаш порано Господ не покажал толку големи знаци и чуда како кога Ги извел Израелците од египетското ропство. Зло по зло удирале врз царството на Фараонот сè додека тој не бил присилен да ги ослободи своите робови. Потоа Господ го разделил Црвеното море и ја повел младата нација кон слобо...
 

Back To Top