Other materials in the Macedonian language
Featured Storacle:
Небесни прозорци
Featured Storacle:

Небесни прозорци

Јаков никогаш не се почувствувал толку скуден и осамен - а сетоа тоа само затоа што бил измамлив и алчен. Најпрво Јаков го поткупил Исава, неговиот постар близнак, да му го земе неговото првенство. Потоа, со помош на својата мајка, го измамил неговиот слеп татко, Исак, примајќи го од н...

Storacles - Macedonian