Other materials in the Macedonian language
Featured Storacle:
Најголемата жртва
Featured Storacle:

Најголемата жртва

Небото беше сè уште темно кога стариот патријарх јасно ги слушнал Господовите зборови: „Аврааме! ..... Земи го својот син, својот единец Исак, кого го љубиш, и отиди во месноста Морија и принеси го таму како жртва паленица, на ридот што ќе ти го покажам.“ Битие 22:1, 2.

Аврам почнал да т...

Storacles - Macedonian


Back To Top