Skip Main Navigation
Amazing Facts - God's Message Is Our Mission!
   |  
Amazing Facts - God's Message Is Our Mission!
Featured Storacle
Other materials in the Swedish language
helper

Featured Storacle:

Andebesvärjerskan från En-Dor

Kung Saul visste inte vad han skulle ta sig till och han darrade av fruktan. Filistéernas hela armé hade samlat sig för att angripa Israels mycket mindre och svagare trupper. "Om ändå Samuel hade varit här. Han skulle ha vetat vad vi skulle göra", jämrade sig Saul. Men den store profeten var...
 
(916) 434-3880 | AF iTools | Employment | Site Map | Privacy Statement | Terms of Use     Copyright 2015 by Amazing Facts Inc.

Back To Top