Allt annat än hemligt

Allt annat än hemligtBy Doug Batchelor

Allt annat än hemligt

Under den tidigare hälften av 1500-talet var Aztekerna (ett indianfolk i Mexico), ett av de mäktigaste och högst utvecklade civilisationerna i västvärlden. Men under loppet av ett enda år, blev denna storslagna nation krossad och dess över två millioner människor tagna som slavar av en krigsstyrka på endast 600 man. Hur kunde det hända? Aztekerna hade en profetia om Quetzalcoatl, en legendomspunnen befjädrad gudakonung som var ljushyad och hade skägg. Profetian förutsade att han skulle komma från andra sidan haven tillbaka till Mexico, och att han skulle komma i ett moln från öster för att rädda dem. År 1519 kom spanska gallioner till Mexico med en skara erövrare ledda av Hernando Cortez. När Aztekerna fick se deras skepp med sina svällande segel, tyckte de att de såg ut som moln.

Cortez fick höra om legenden av några indianer som bodde utefter kusten, och beslöt att utnyttja situationen till sin fördel. Helt resolut bestämde han sig för att utge sig för att vara deras gud. På det sättet kunde han lätt lura den vidskeplige Kung Montezuma II. Medan kungen väntade på att få välkomna Cortez med pompa och ståt, marscherade Cortez´ armé rakt in i Aztekernas huvudstad. När folket äntligen fattade att Cortez var en plundrare, och inte alls den frälsare de väntade på, var det redan för sent. Erövrarna plundrade staden och dödade dess invånare eller tog dem till slavar. En hel nation blev förd bakom ljuset och förintad – delvis för att profetian om hur deras gud skulle komma tillbaka var så oklar och tvetydlig att nästan vem som helst kunde bedra dem.

Inom en mycket snar framtid kommer Satan att försöka utge sej för att vara Jesus och kommer att ”fejka” Jesu återkomst till jorden. Men Guds folk behöver inte låta sej luras. När lärjungarna frågade Jesus efter tecken på hans återkomst och hur det kommer att vara vid världens ände, så var det första Jesus sa, att de skulle vara på sin vakt för bedragare. Han sa: “Sen till, att ingen förvillar eder. Ty många skola komma i mitt namn och säga: 'Jag är Messias' och skola förvilla många."(Matteus 24:4-5). Sen fortsatte han med att ge dem en hel mängd information om hur det kommer att vara när han kommer tillbaka, så att det inte skulle kunna bli något som helst missförstånd om hur det blir då. Jesus inte bara vill att vi skall veta att han kommer och att han kommer snart, han vill också att vi ska förstå sättet på vilket han kommer.

Anledningen till att detta är så viktigt, är att Satan snart kommer att utge sig för att vara Jesus och kommer att försöka imitera hans återkomst. Och för att förbereda människorna för detta, har han spridit en falsk lära som fått nästan universiellt fotfäste bland de större kristna kyrkorna och samfunden idag. Jag talar här om vad som populärt kallas för ”The Secret Rapture”, på svenska ”den hemliga uppryckningen”. Uppryckningsteorin är designad för att invagga Guds folk i en falsk säkerhet och förbereda deras tänkande inför detta sista stora bedrägeri.

Djävulen vet att Jesus kommer tillbaka och att hans tid är kort (Uppenbarelseboken 12:12). Han har övat på att bedra folk nu i mer än 6000 år, och hans sista stora framträdande kommer att bli hans bästa. Därför har Gud också varnat oss och sagt att Satan kommer att göra ett sådant övertygande jobb, att om det var möjligt, även de utvalda kommer att bli lurade. Jesus sa till sina lärjungar: "Om någon då säger till er: ‘Se här är Messias’, eller: ‘Där är han’, så tro det inte. Ty människor som falskeligen säger sig vara Messias skall uppstå, så ock falska profeter, och de skall göra stora tecken och under, för att, om möjligt förvilla jämväl de utvalda.” (Matteus 24:23-24).

Satan är ingen ful eller grotesk figur med fladdermusvingar och röda trikåer. Han är en ängel – en vacker, mäktig ängel. Bibeln talar om att han kan förvandla sig och uppträda i olika skepnader. "Ty de männen är falska apostlar, oredliga arbetare, som förskapa sig till Kristi apostlar. Och detta är inte att undra på. Satan själv förskapar sig ju till en ljusets ängel.” (2 Korinterbrevet 11:13-14). Vi får inte underskatta hur övertygande och oemotståndlig hans slutliga bedrägeri kommer att bli. Säkerligen kommer han t.o.m. att citera bibeltexter, som han gjorde när han frestade Kristus i öknen (Matteus 4:1-6).

Djävulen har även förmågan att skapa illusioner som ser ut som mirakel. Du kommer kanske ihåg att när Moses gick in till Farao för att be honom släppa Israels barn, kunde Egyptens trollkarlar efterapa ett par av de första tecknen från Gud. (2 Mosebok kapitel 7 och 8). Satan sysselsätter sig ständigt med förförelse. Och vi vet att han sparar sina största konststycken till de yttersta dagarna. Om inte vi vet vad Bibeln lär om Jeus återkomst, kommer vi att bli lurade.

Det står mycket klart i Biblen att när Jesus kommer tillbaka kommer hans fötter inte att beröra jorden. Det står att de rättfärdiga skall bli uppryckta för att möta honom i luften. (1 Tessalonikerbrevet 4:17). Det är därför som Jesus så uttryckligen varnar oss, "Därför, om man säger till eder: 'Se, han är i öknen', så gå icke ditut, eller: 'Se, han är inne i huset', så tro det icke. Ty såsom ljungelden, när den går ut från öster, synes ända till väster, så skall Människosonens tillkommelse vara." (Matteus 24:26-27).

Vad Satan däremot inte kan, är att återskapa en världsvid, förgörande händelse av den magnitud som den riktiga Jesu återkomst kommer att ha. Men om han kan förföra kristna att tro på en hemlig uppryckning, så behöver han inte kunna det heller. Han kan helt enkelt visa sig vid olika platser runt om i världen, göra några stora underverk, visa sig i TV, och på så sätt förföra hela världen. Alla generaler vet att nyckeln till seger på slagfältet ligger i att kunna bibehålla ett inslag av överraskning. Många slag har vunnits på grund av sluga avledningsmanövrar. Medan en armé distraheras och fokuserar sig på det som avleder, kommer fienden bakifrån och överrumplar dem. I sitt slutliga anslag kommer djävulen att göra samma sak. Ärkeförföraren har alltid velat vara Gud. Nu vet han att han har förlorat, men hans sista hånande gest mot himlen kommer att vara att personifiera Jesus och ta emot tillbedjan från en förlorad värld.

Satans bedrägeri kommer att bli storslaget och övertygande, men Kristus har gett oss tillräckligt med upplysning för att vi skall kunna skilja sanning från lögn.

Ingen hemlighet

Kommer det att bli en uppryckning till himmelen? Ja. Kommer den att bli hemlig? NEJ! Det engelska ordet ”rapture” betyder ”att föras bort med kraft”, och det är sant att när Jesus kommer, kommer vi att ryckas upp för att möta honom i luften (1 Tessalonikerbrevet 4:17). Men många tror att detta uppryckande kommer att ske i smyg – att troende kristna över hela världen plötsligt kommer att försvinna och att livet här på jorden kommer att fortsätta med en sjuårsperiod av svårigheter och förföljelser. Under den här perioden, säger de, kommer många att omvända sig och får en ”andra chans” till frälsning innan Jesu slutliga återkomst. Även om en hemlig uppryckning verkar trösterik vid första anblicken, finns det absolut inget bibliskt stöd för den. Bibeln lär klart och tydligt att när Jesus kommer tillbaka, kommer vi minsann att märka det!

Hans återkomst är bokstavlig
“När han hade sagt detta, lyftes han inför deras ögon upp i höjden, och en sky tog honom bort ur deras åsyn. Och medan de skådade mot himmelen, under det han for upp, se, då stodo hos dem två män i vita kläder. Och dessa sade: I galileiske män, varför stån I och sen mot himmelen? Denne Jesus, som har blivit upptagen från eder till himmelen, han skall komma igen på samma sätt som I haven sett honom fara upp till himmelen.” (Apgostlagärningarna 1:9-11)
Budbärare från himmelen talade om för lärljungarna att Jesus skulle komma tillbaka på samma sätt som han lämnade dem. Kristus for upp i en sky och han skall komma tillbaka i skyn. Han syntes tydligt när han for upp, och han kommer att synas tydligt när han kommer tillbaka. Han hade en riktig, fysisk kropp när han lämnade dem, och han skall komma tillbaka likadan.

Hans återkomst kommer att vara synlig
“Se, han kommer med skyarna, och allas ögon skola se honom.” (Uppenbarelseboken 1:7)

“Ty såsom ljungelden, när den går ut från öster, synes ända till väster, så skall Människosonens tillkommelse vara.” (Matteus 24:27)

“Och då skall Människosonens tecken visa sig på himmelen, och alla släkter på jorden skola då jämra sig. Och man skall få se ‘Människosonen komma på himmelens skyar’ med stor makt och härlighet.” (Matteus 24:30)

När Kristus kommer, kommer det inte att bli en lokal händelse eller en isolerad företeelse. Det kommer att synas över hela världen.

Hans återkomst kommer att höras
“Ty Herren skall själv stiga ned från himmelen, och ett maktbud skall ljuda, en överängels röst och en Guds basun. Och först skola de i Kristus döda uppstå; sedan skola vi som då ännu leva och hava lämnats kvar bliva jämte dem uppryckta på skyar upp i luften, Herren till mötes; och så skola vi alltid få vara hos Herren.” (1 Tessalonikerbrevet 4:16-17)

”Herren upphäver ett rytande från höjden och från sin heliga boning låter han höra sin röst; ja, han upphäver ett högt rytande över sin ängd och höjer skördeskri, såsom en vintrampare, över alla jordens inbyggare.” (Jeremia 25:30)
“Vår Gud kommer, och han skall icke tiga. Förtärande eld går framför honom, och omkring honom stormar det med makt.” (Psaltaren 50:3)

Som du kan se från ovanstående texter, kommer Kristi andra återkomst att ske ljudligt! Det kommer att höras rop och trumpeter, buller och dån. Ingen kommer att kunna missa den tilldragelsen eller kunna läsa om den i tidningen dagen efter.

Hans återkomst kommer inte att lämna någon oberörd
“Ångest skall komma över folken” ”Människor kommer att uppgiva andan av förskräckelse och ängslan för det som skall övergå världen; ty himmelens makter skola bäva. Och då skall man få se ‘Människosonen komma i en sky’, med stor makt och härlighet.” (Lukas 21:25-27)

“På den tiden skall man säga: Se, där är vår Gud, som vi förbidade och som skulle frälsa oss. Ja, där är Herren, som vi förbidade; låtom oss fröjdas och vara glada över hans frälsning.” (Jesaja 25:9)

När Kristus kommer tillbaka kommer känslorna att svalla, lika mycket för syndare som för rättfärdiga. De förlorade kommer att känna obeskrivlig rädsla och ångest, medan de räddade får erfara den eviga frälsningens fullkomliga lycka.

Hans återkomst öppnar gravarna
“Ja, detta är min Faders vilja, att var och en som ser Sonen och tror på honom, han skall hava evigt liv, och att jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen.”(Johannes 6:40)

“Och såsom i Adam alla dö, så skola ock i Kristus alla göras levande. Men var och en i sin ordning: Kristus såsom förstlingen, därnäst, vid Kristi tillkommelse, de som höra honom till.” (1 Korinterbrevet 15:22-23)

“Ty Herren skall själv stiga ned från himmelen, och ett maktbud skall ljuda, en överängels röst och en Guds basun. Och först skola de i Kristus döda uppstå; sedan skola vi som då ännu leva och hava lämnats kvar bliva jämte dem uppryckta på skyar upp i luften, Herren till mötes; och så skola vi alltid få vara hos Herren.” (1 Tessalonikerbrevet 4:16-17)

Detta är Bibelns beskrivning av uppryckningen. De som dött i Kristus kommer att uppstå i Hans kraft och kommer att möta honom i luften. Sedan kommer de trogna som fortfarande lever också att lyftas upp. Det kommer inte att vara någon hemlighet!

Hans återkomst kommer att förstöra jorden
”Jorden brister, ja, den brister; jorden rämnar, ja, den rämnar; jorden vacklar, ja, den vacklar; jorden raglar, ja, den raglar såsom en drucken; den gungar såsom vaktskjulet i trädets topp. Dess överträdelse vilar tung på den, och den faller och kan icke mer stå upp.” (Jesaja 24:19-20)

”Och himmelen vek undan, såsom när en bokruller rullas tillhopa; och alla berg och öar flyttades bort ifrån sin plats." (Uppenbarelseboken 6:14).

"Och nu kommo ljungeldar och dunder och tordön, och det blev en stor jordbävning, en jordbävning så våldsam och så stor, att dess like icke hade förekommit, alltsedan nänniskor blevo till på jorden. Och den stora staden rämnade sönder i tre delar, och folkens städer störtade samman; och Gud kom ihåg det stora Babylon, så att han räckte det kalken med sin stränga vredes vin.Och alla öar flydde, och inga berg funnos mer." (Uppenbarelseboken 16:18-20).

Jorden kommer att bli obeboelig för människor efter att Kristus har kommit. Hans återkomst kommer att skaka världens grundvalar.

Hans återkomst innebär slutlig dom
“Människosonen skall komma i sin Faders härlighet med sina änglar, och då skall han vedergälla var och en efter hans gärningar.”(Matteus 16:27)

“Se, jag kommer snart och har med mig min lön, för att vedergälla var och en efter som hans gärningar äro.” (Uppenbarelse 22:12).

Det är när Kristus kommer tillbaka som vi kommer att få vår slutliga lön. Varje enskild människa har då redan bestämt sitt öde och det kommer inte att ges någon andra chans till omvändelse. Det är nu, i dag, vi skall bestämma oss för att följa Jesus!

Orsaken till förvirringen

När det finns så mycket information i Bibeln angående sättet på vilket Jesus skall komma tillbaka, varifrån har folk då fått idén att det ska bli en hemlig händelse? Som med de flesta villoläror, grundar sig den hemliga uppryckningsteorin på ett fåtal texter som är tagna ur sitt sammanhang. Det finns två huvudsakliga begrepp i Bibeln som har blivit använda för att bevisa att uppryckningen skulle vara "hemlig". Det första är att det står att Jesus skall komma ”som en tjuv om natten”. Den hemliga uppryckningsteorin förutsätter att detta betyder att Kristus skall komma i hemlighet för att stjäla bort de rättfärdiga och omärkligt föra dem till himlen. Kristi återkomst liknas vid ”en tjuv” flera gånger i Nya Testamentet. Låt oss ta och titta på en av dessa texter och se om det har med hemlig uppryckning att göra. "Men Herrens dag skall komma såsom en tjuv, och då skola himlarna med dånande hast förgås, och himlakropparna upplösas av hetta, och jorden och de verk som äro därpå brännas upp." (2 Petrus 3:10) Det låter inte som något hemligt, precis!

När Kristus beskriver sin återkomst som en tjuv, menade han inte därmed att den skulle vara tyst och smygande. Han menade i stället att den skulle komma plötsligt och oväntat och att de onda människorna skulle komma att bli överraskade. Han sa, “Men det förstån I väl, att om husbonden visste vilken stund tjuven skulle komma, så tillstadde han icke att någon bröt sig in i hans hus. Så varen ock I redo ty i en stund då I icke vänten det skall Människosonen komma." (Lukas 12:39-40). Paulus använde samma liknelse när han skrev till de kristna i Tessalonien: "Men I, käre bröder, I leven icke i mörker, så att den dagen kan komma över eder såsom en tjuv." (1 Tessalonikerbrevet 5:4). Gud vill inte att hans efterföljare skall bli överraskade. Han vill att vi ska vara vakna och redo.

För att ytterligare illustrera denna sanning sade Jesus, "Ingen kan gå in i en stark mans hus och plundra honom på hans bohag, såframt han inte först har bundit den starke. Först därefter kan han plundra hans hus" (Markus 3:27)
Kan du föreställa dig en husägare vara omedveten om ett inbrott när tjuven just har brutit sig in i hans hus, bundit honom och stängt in honom i en garderob, och sedan plundrat huset och tagit alla värdesakerna? Naturligtvis inte!
På samma sätt betyder det att dagen och stunden för Jesu återkomst är hemlig, men när det verkligen händer, då kommer alla att veta om det!

Det andra begreppet som används för att stödja idén om ett "hemligt" uppryckande återfinns i Lukas 17:34-36: “Jag säger eder: Den natten skola två ligga i samma säng; den ene skall bliva upptagen, den andre skall lämnas kvar. Två kvinnor skola mala tillhopa; den ena skall bliva upptagen, den andra skall lämnas kvar. Två män skola vara tillsammans ute på marken; den ene skall bliva upptagen, och den andre skall lämnas kvar.” Förespråkare för den hemliga uppryckningen menar att detta textavsnitt bevisar att de frälsta plötsligt kommer att försvinna från jorden när Jesus kommer tillbaka. Men låt oss granska denna bevisföring och se vad verserna egentligen lär.
I Lukas 17:34-36, använder Jesus några av sina favoritsymboler för att illustrera enkla fakta. Vid tidens ände kommer bara två grupper av människor att leva på jorden – de förlorade och de räddade.
  • "Två i en säng." En säng kopplas i allmänhet ihop med sömn och Jesus använde sömnen som en symbol för döden. Han sa till sina lärjungar, “Lasarus, vår vän, har somnat in; men jag går för att väcka upp honom ur sömnen.”(Johannes 11:11). “Sedan sade Jesus öppet till dem: ”Lasarus är död.” (Johannes 11:14). Vid uppståndelsen på den yttersta dagen kommer det att finnas två sorters människor sovande i sina gravar – de rättfärdiga och de orättfärdiga.


  • "Två kvinnor mal tillsammans." I Bibliska profetior används kvinnan som symbol för församlingen. (Jeremia 6:2). Mala säd representerar att arbeta med Guds ord. När Kristus kommer i härlighet kommer det att finnas två sorts kyrkor – de falska och de sanna. Båda kommer utåt sett att utföra samma arbete, men endast den ena kommer att bli återlöst.


  • "Två män arbetar på åkern." Åkern representerar världen (Matteus 13:38). När Jesus kommer tillbaka kommer det att finnas två sorters missionärer som arbetar ute i världen – de falska och de sanna. Det är därför som Jesus säger “Många skola på ‘den dagen’ säga till mig: ‘Herre, Herre, hava vi icke profeterat i ditt namn och genom ditt namn drivit ut onda andar och genom ditt namn gjort många kraftgärningar?’ Men då skall jag betyga för dem: ‘Jag har aldrig känt eder; gån bort ifrån mig, I ogärningsmän.’” (Matteus 7:22-23).

Inte kvarlämnad

En annan vanlig missuppfattning som man också finner i den hemliga uppryckningsteorin är att det fortfarande kommer att finnas människor boende här på jorden i flera år efter Kristi återkomst. Bibeln lär emellertid klart och tydligt att när Jesus kommer tillbaka kommer det inte att finnas någon levande kvar på den här planeten. Profeten Jeremia skrev t.ex. i sin profetia om tidens ände: "Jag såg på jorden, och se, den var öde och tom, och upp mot himmelen, och där lyste intet ljus. Jag såg på bergen, och se, de bävade, och all höjder vacklade. Jag såg mig om, och då fanns där ingen människa, och alla himmelens fåglar hade flytt bort. Jag såg mig om, och då var det bördiga landet en öken, och alla dess städer voro nedbrutna, för Herrens ansikte, för hans vredes glöd. (Jeremia 4:23-26) På ett annat ställe säger han, "Och de som bliva slagna av Herren på den tiden skola ligga strödda från jordens ena ända till den andra; man skall icke hålla dödsklagan efter dem eller samla dem tillhopa och begava dem, utan de skola bliva gödsel på marken." (Jeremia 25:33)

Profeten Jesaja beskriver samma dystra förhållande i sin profetia om tillståndet på jorden efter Jesu återkomst. "Se, Herren ödelägger jorden och föröder den; han omvälver vad därpå är och förströr dess inbyggare." "Jorden bliver i grund ödelagd, och i grund utplundrad; ty Herren har talat detta ord."(Jesaja 24:1,3 kursiven inlagd) Sist men inte minst, betänk vad det står i följande bibeltext: "Och såsom det skedde på Noas tid, så skall det ock ske i Människosonens dagar: människorna åto och drucko, män togo sig hustrur, och hustrur gåvos åt män, ända till den dag då Noa gick in i arken; då kom floden och förgjorde dem allasammans.. Likaledes, såsom det skedde på Lots tid: människorna åto och drucko, köpte och sålde, planterade och byggde, men på den dag då Lot gick ut från Sodom regnade eld och svavel ned från himmelen och förgjorde dem allasammans, alldeles på samma sätt skall det ske den dag då Människosonen uppenbaras." (Lukas 17:26-30, kursiven ditlagd)

Lägg märke till att de ogudaktiga blev förgjorda på samma dag som floden kom till Noa, och på samma dag som elden kom över Sodom. Jesus betonar både i början och i slutet av den här texten att dessa tidiga straffdomar som förgjorde alla ogudaktiga, är exempel på vad som kommer att hända vid hans återkomst. Bibeln lär kristallklart att det finns inget liv, varken för människor eller djur, efter att Jesus kommit.

Med Kristus genom vedermödans tid

Tanken att de rättfärdiga allihop skulle komma att ryckas upp från denna världen alldeles före de sista plågorna, och att bara de ogudaktiga skulle vara kvar för att genomlida de sju åren av vedermöda, kan ju låta väldigt tilltalande. Kanske det är därför den här tron har fått sådan utbredning. Men Bibeln lär något helt annat. Uttrycket "sju år av vedermöda" finns inte att läsa någonstans i Bibeln. Vad Jesus sa, var att det kommer att komma en hemsk tid av vedermöda på jorden alldeles innan han kommer tillbaka, och den kommer att vara värre än någon annan tid i världens historia. I sin mäktiga profetiska predikan på Oljeberget,sa Jesus:"Ty då skall det bliva ‘en stor vedermöda, vars like icke har förekommit allt ifrån världens begynnelse intill nu’,ej heller någonsin skall förekomma. Och om den tiden icke bleve förkortad, så skulle intet kött bliva frälst; men för de utvaldas skull skall den tiden bliva förkortad.” (Matteus 24:21-22)

Om de utvalda inte vore i världen under vedermödans tid, behövde de inte heller att den tiden förkortades! Genom hela Bibeln ser vi exempel på hur Gud beskyddar sitt folk genom vedermödan. Han tar dem inte ut ur den.
  • Noa räddades inte från floden, men genom den.

  • Daniel räddades inte från lejongropen, men genom den.

  • Sadrak, Mesak och Abednego räddades inte från den brinnande ugnen, men genom den. I själva verket var Jesus med dem i ugnen, och han kommer att vara med oss också genom vedermödans tid!

  • Israels barn räddades inte ur Egypten innan plågorna kom, utan efteråt. Gud visade sin kärlek och kraft genom att bevara dem i Egypten medan de 10 plågorna pågick. På samma sätt kommer de rättfärdiga att finnas kvar i världen när de 7 sista plågorna kommer (Uppenbarelseboken kapitel 16), men Gud kommer att bevara dem.

Gud har aldrig lovat att vårt liv alltid ska vara enkelt. Kristus bad till sin Fader för sina lärjungar, “Jag beder inte att du skall taga dem bort ur världen, utan att du skall bevara dem från det onda.” (Johannes 17:15). Och Paulus säger också i 2 Timoteus 3:12, “Så skola ock alla de, som vilja leva gudfruktigt i Kristus Jesus, få lida förföljelse.” Paulus sa också till en grupp lärjungar att "det är genom mycken bedrövelse som vi måste ingå i Guds rike.” (Apgostlagärningarna 14:22).

I liknelsen om de två husbyggarna, lärde Jesus oss att stormen kommer till den vise mannen som bygger på klippgrunden, lika säkert som den kommer till den oförståndige som bygger på sanden (Matteus 7:24-27). Stormen kommer över oss alla. Den goda nyheten är att Guds barn kommer att klara sig igenom vedermödans tid. De kommer att klara sig genom att använda samma överlevnadsmetod som ett av de äldsta träden som finns på jorden. Det är en barrträdsart som har överlevt flera tusen år på ensamma bergstoppar. De har överlevt trots isande vinterstormar, hällande regn, brännande sol och våldsamma åskväder.

Hur klarar de av att överleva trots sådana extrema förhållanden? Jo, de skickar ner sina rötter riktigt djupt, låter rötterna slingra sig runt en fast del av berget, och sen släpper de inte taget. På samma sätt måste Guds folk låta sin tros rötter växa djupt in i Guds ord och orubbligt hålla fast vid Tidsåldrarnas Klippa. Kom ihåg att även om Gud inte alltid ger oss en utväg ur våra prövningar, så lovar han ändå att ge oss kraft och styrka att gå igenom dem. “Allt förmår jag i honom som giver mig kraft.” (Filipperna 4:13)

Tider av förföljelse

När vi nu diskuterar den vedermödans tid som kommer att äga rum alldeles innan Jesus kommer tillbaka, så ska vi komma ihåg att det har varit flera andra tider av vedermöda för Guds folk i forna tider. Ta t.ex. Israels barns 400 år av vedermöda innan uttåget ur Egypten (Apg 7:6). Eller de första kristna som också måste utstå förföljelse alldeles efter att Stefanus hade stenats (Apg 8:1). Från 303-323 e.Kr., under den tid som representeras av Smyrna församling (Uppenbarelseboken 2:10), genomled Guds folk 10 år av förföljelse. Men den kanske värsta vedermödans tid som funnits, var under 1,260 år av svår förföljelse under den mörka medeltiden. "Och kvinnan flydde ut i öknen där hon har en plats sig beredd av Gud, och där hon skulle få sitt uppehälle under ett tusen två hundra sextio dagar." "Och när draken såg att han var nedkastad på jorden, förföljde han kvinnan som hade fött gossebarnet." (Uppenbarelseboken 12:6,13).

Hur mörk varenda en av dessa tider än varit för Guds barn, kommer de inte att kunna jämföras med den sista, stora förföljelsen som väntar oss. Denna stora förföljelse kommer att inträffa samtidigt med den tid då de sju sista plågorna som omtalas i Uppebarelsebokens 16:e kapitel, utgjuts. "Och jag såg ett annat tecken i himmelen, stort och underbart: sju änglar med de sju plågor som bliva de sista, ty med dem är Guds vredesdom fullbordad" (Uppenbarelseboken 15:2).

Guds vrede kommer att riktas mot dem som övertäder Hans lag, förvränger sanningen, och förtrycker Hans folk. "Ty Guds vrede uppenbarar sig från himmelen över all ogudaktighet och orättfördighet hos människor som i orättfärdighet undertrycka sanningen" (Romarbrevet 1:18). Vedermödans tid infaller också samtidigt med striden vid Harmagedon. Båda dessa händelser infaller alldeles före Kristi andra återkomst. "Och de församlade dem till den plats som på hebreiska heter Harmagedon. Och den sjunde göt ut sin skål i luften. Då gick en stark röst ut ifrån tronen i templet och sade: 'Det är gjort.'" (Uppenbarelseboken 16:16-17).

Personligen tror jag att den stora förföljelsen bara kommer att vara en månad eller två. Här är några bibel texter som tyder på att det bara är frågan om en mycket kort tid:

Uppebarelseboken 18:8 säger: "Därför skall på en och samma dag hennes plågor komma över henne". En "dag" i biblisk profetia motsvarar ett bokstavligt år (Hesekiel 4:6; 4 Mosebok 14;34; Lukas 13:32). Så när Uppenbarelseboken säger att "på en och samma dag skall hennes plågor komma", betyder det inom, eller på mindre än ett år.

Dessutom kommer innehållet i de sista sju pågorna - floder och hav som förvandlas till blod och jorden som bränns med stor hetta - att göra det omöjligt för mänskligheten att överleva mer än en eller två månader. Det är därför Jesus sade, "Och om den tiden inte bleve förkortad, så skulle intet kött bliva fräst; men för de utvaldas skull skall den tiden bliva förkortad" (Matteus 24:22).

Alldeles innan plågorna

Eftersom det som Israels barn fick erfara alldeles innan plågorna bröt ut i Egypten, är en symbol på vad som kommer att ske med Guds barn alldeles före Uppenbarelsebokens sju sista plågor, så ska vi studera denna berättelse lite mer i detalj.

Under de 400 år som Israeliterna hade varit slavar i Egypten, hade de också blivit påverkade av religionen i Egypten. De hade hade förlorat Guds lag ur sikte. Det var därför Moses och Aron kallade tillsammans Israels ledare, innan de gick för att tala med Farao, för att uppmana dem att återuppväcka Israeliternas tro och för att få dem att stärka sin tillit till sin Guds lag och till skapelsesabbaten (2 Mosebok 4:29-31). Folkets gensvar var totalt och helhjärtat, vilket storligen förargade Farao och föranledde honom att säga till Moses och Aron, "I viljen skaffa dem frihet ifrån deras dagsverken!" (2 Mosebok 5:5). Kom ihåg att Israels barn visste att Sabbaten var del av Guds lag även innan de kom till Sinai. (Mosebok 16:22-28)

På samma sätt kommer uppmärksamheten åter en gång att riktas mot tillbedjan och mot Sabbatsbudet, innan den sista vedermödans tid börjar. I Uppenbarelseboken 14:7 ropar en ängel till Guds folk att "tillbedjen honom som har skapat himmel och jord och hav och vattenkälllor." Det är tydligt att ängeln citerar ur sabbatsbudet där det står, "ty på sex dagar gjorde Herren himmelen och jorden och havet och allt vad i dem är, men han vilade på sjunde dagen" (2 Mosebok 20:11).

Ett vitt utbrett återupptäckande av Guds lag, sabbatsbudet inbegripet, kommer att bli den signal som väcker drakens raseri. Djävulen hatar Sabbaten, för han vet att alla kärleksförhållanden bygger på tid tillsammans. Om han bara kan avskaffa den dag som blev speciellt satt åt sidan för att Guds folk skulle kunna spendera tid med sin Skapare, så kan han också förstöra deras gemenskap. Vi ser hur detta händer om och om igen mellan män och hustrur, mellan fäder och söner. Om inte två människor tillbringar meningsfull tid tillsammans, faller deras förhållande snart sönder.

När Israels barn anammade Guds uppmaning att hålla den sjunde dagen helig, blev Farao vred. Han visste, att så länge folket var upptagna med att arbeta, arbeta, arbeta, så skulle de inte ha tid att tänka på frihet. Den onde använder samma strategi idag. Hans mål är att hålla människorna så sysselsatta med sitt arbete, och så upptagna med att bekymra sig om sig själva, så att de ingen tid får över för tillbedjan av sin Skapare. Han vet, att om han kan få människorna att strunta i sabbatsvilan, så kommer de aldrig att få tid att tänka allvarligt på sin frälsning.

När vår Herre såg framåt genom världshistorien till tidens ände, visste han att hans trogna folk skulle helga den Sabbat som det står om i fjärde budet. Det är också därför som han, i samband med vedermödans tid, säger till sina efterföljare: "Bedjen att eder flykt inte må ske om vintern eller på sabbaten" (Matteus 24:20).

Ett annat sätt på vilket denna korta tid kommer att likna tiden i Egypten alldeles innan plågorna föll, är att Guds folk kommer att få utstå en tid av bitter förföljelse. På Mose tid försökte Farao vända de israelitiska slavarnas hjärtan ifrån sin Gud genom att tvinga dem producera det vanliga antalet tegelstenar utan att ge dem den halm som behövdes.

På samma sätt kommer regeringarna att införa politiska och ekonomiska sanktioner alldeles före vedermödans tid, för att tvinga Guds folk i de yttersta dagarna att anta vilddjurets märke. Under den här tiden kommer de heliga att ombes vittna om sin tro rakt i ansiktet på hårdför social, politisk och religiös opposition. "Ingen får vare sig köpa eller sälja något, utom den som är märkt med vilddjurets namn eller dess namns tal". (Uppenbarelseboken 13:17).

När detta inte hjälper för att avskräcka Guds folk från lydnad, kommer det en slutlig dödsdom. Bibeln säger: "Och det fick makt att giva ande åt vilddjurets bild, så att vilddjurets bild till och med kunde tala och kunde låta döda alla som icke tillbådo vilddjurets bild"(Uppenberelseboken 13:15). Det är nu som vedermödans tid börjar, och de sju sista plågorna börjar utgjutas.

Förföljelsens tid börjar med djävulens vrede mot Guds lydiga barn. (Uppenbarelseboken 12:17) och slutar med Guds vrede över dem som lyder vilddjuret (Uppenbarelseboken 14:9-10).

Ingen andra chans

Den största anledningen till att den sista tiden kommer att vara så våldsam är att den kommer efter det att nådatiden för de förlorade är förbi. Den allra första profetian om detta gav Gud till sin tjänare Daniel, som skrev, "På den tiden skall Mikael träda upp, den store fursten som står såsom försvarare för dina landsmän; och då kommer en tid av nöd, vars like icke har funnits, allt ifrån den dag då människor blevo till och ända till den tiden. Men på den tiden skola av ditt folk alla de varda frälsta, som finnas skrivna i boken" (Daniel 12:1). Lägg märke till att när vedermödans tid börjar, är alla människors öde redan beseglat.

Frälsningens och nådens dörr kommer att stängas för världen - precis som dörren på arken stängdes sju dagar innan syndafloden började. Då kommer Jesus att förkunna: "Må den som är orättfärdig fortfara att öva sin orättfärdighet, och den som är oren att orena sig. Så ock den som är rättfärdig, han fortfare att öva sin rättfärdighet, och den som är helig att helga sig. Se, jag kommer snart och har med mig min lön, för att vedergälla var och en efter som hans gärningar äro" (Uppenbarelseboken 22:11-12).

För första gången i världens historia kommer Guds Helige Ande att totalt dras bort från de orättfärdiga. De som inte valt att stå på Guds sida kommer att bli totalt överlämnade åt demoniska makter. De frälsta kommer att bli för evigt bevarade och de förlorade evigt förlorade. Man har valt sida för sista gången!

Gud inför rätta

Om ingen blir omvänd av plågorna, varför tillåter Gud dem då? I tusentals år har Guds Ande verkat i människors hjärtan. Men han har varnat och sagt att det kommer inte alltid att vara så (1 Mosebok 6:3). Satan måste få ett tillfälle att visa hur en värld som är helt i hans makt, skulle se ut. Därför tillåter Gud slutligen stridens vindar att blåsa ohindrade - men inte förrän hans tjänare har blivit beseglade (Uppenbarelseboken 7:1-3). Den svåra förföljelsen kommer att bevisa för universum att ingenting- inte ens de värsta omständigheterna i världens historia - kommer att kunna ändra karaktärerna på de som fortfarande lever på jorden. Guds folk kommer att förtrösta på honom vad som än sker och hans fiender kommer att trotsa honom, vad som än sker.

Ibland kan prövningar och svårigheter få en förlorad själ att omvända sig, men när de sju sista plågorna gjuts ut kommer de ogudaktiga att visa att det inte finns ett spår av något som är värt att räddas hos dem. De följande tre verserna visar detta:

"Och den fjärde göt ut sin skål över solen. Då fick denna makt att bränna människorna såsom eld. Och när nu människorna blevo brända av stark hetta, hädade de Guds namn, hans som hade makten över dessa plågor; de gjorde icke bättring och gåvo honom icke ära" (Uppenbarelseboken 16:8-9).

"Och de hädade himmelens Gud, för sin våndas och sina sårnaders skull; de gjorde icke bättring och upphörde icke med sina gärningar" (Uppenbarelseboken 16:11).

"Och människorna hädade Gud för den plåga som haglen vållade, ty den plågan var mycket stor" (Uppenbarelseboken 16:21).

Ingen anledning att frukta

Kanske har din bild av den stora vedermödans tid alltid liknat det här skrämmande receptet:

"Häll hela Harmagedon i en tryckkokare. Rör sedan sakta ner de sju sista plågorna tillsammans med en full flaska av Jakobs vedermöda och ett helt mosat Babylon. Blanda sedan i två fulla paket vrede - ett från Gud och ett från Satan. Sätt på locket ordentligt och koka på högsta värme."

Det verkar som vi alla försöker frammana de mest skrämmande bilder när vi tänker på den förestående tiden av svårigheter. Men gör dig själv en tjänst, pröva det här: Tänk dig Jesus i en liten, öppen båt ute på ett mörkt hav. Vågorna går höga och stormen ryter. Markus 4:38-40 berättar om händelsen: "Men han själv låg i bakstammen och sov, lutad mot huvudgärden. Då väckte de honom och sade till honom: 'Mästare, frågar du icke efter att vi förgås?' När han så hade vaknat, näpste han vinden och sade till sjön: 'Tig, var stilla.' Och vinden lade sig, och det blev alldeles lugnt."

Sedan sade Kristus till dem: "Varför rädens I? Haven I ännu ingen tro?" Jesus kunde sova tryggt som ett barn därför att han levde i tro på sin himmelske Fader. Hur många gånger medan han vandrade och verkade bland människorna, sade han inte "Frukta ej."

I Johannes 16:33 säger Jesus: "Detta har jag talat till eder, för att I skolen hava frid i mig. I världen liden i betryck; men varen vid gott mod, jag har övervunnit världen." Gud vill inte att vi skall leva i fruktan, utan i tro. "Räddhåga finnes icke i kärleken, utan fullkomlig kärlek driver ut räddhågan, ty i räddhågan ligger tanke på straff, och den som rädes är icke fullkomnad i kärleken" (1 Johannes 4:18).

Under världens mörkaste timmar och största prövningar kommer Gud att skänka den största friden och starkaste förtröstan. Vi behöver bara påminna oss om att Jesus är med oss i båten. Även om ugnen hettas upp sju gånger hetare, så kan vi tryggt gå igenom den med Jesus vid vår sida.

Den nittioförsta Psalmen innehåller speciella löften för dem som lever under den sista stora vedermödan. Där står det: "Du skall icke behöva frukta nattens fasor, icke pilen, som flyger om dagen, icke pesten, som går fram i mörkret, eller farsoten, som ödelägger vid middagens ljus. Om ock tusen falla vid din sida, ja, tio tusen vid din högra sida, så skall det dock icke drabba dig. Dina ögon skola blott skåda därpå med lust, och du skall se de ogudaktigas lön.” (Psaltaren 91:5-8).

Psalmisten säger klart och tydligt att vi kommer att vara mitt i eländet under tiden av plågorna, men undkomma oskadda om vi låter Herren vara vår tillflykt. "Ingen olycka skall vederfaras dig, och ingen plåga skall nalkas din hydda” (Psaltaren 91:10).

Räddningen kommer ovanifrån

Fredagen den 2 juni 1995 flög kapten Scott O'Grady sin F-16 över Bosnien, när hans plan plötsligt delades mitt itu av Serbisk luftvärnseld. Snabbt tryckte han på katapultknappen och landade så med sin fallskärm på marken. Men han hade landat i ett främmande fiendeland, och hela den serbiska armén höll på att finkamma området i sitt sökande efter honom.

I sex dagar bad han. Ofta gömde han sig med ansiktet i marken för att fiendesoldaterna som gick förbi bara någon meter bort, inte skulle se honom. I sex långa dagar kämpade han, våt, frusen, trött och hungrig. Han överlevde genom att äta småkryp och dricka smutsigt vatten. Varje kväll försökte han kalla på undsättning med hjälp av den lilla radion han hade med sig. Han höll sej undan fienden genom att gömma sig under buskar och var än han kunde finna skydd.

Så kom den våghalsiga räddningsaktionen ovanifrån. Fyrtio luftskepp, hundratals soldater, satelliter och NATOs hela samlade teknologi - alla hade engagerat sig för att rädda denna enda, jagade soldat. Skulle inte Gud göra minst lika mycket för sitt folk? När kapten Scott O'Grady återvände till Amerika, hälsades han som en hjälte. Varför? För att han hade kommit igenom en stor vedermöda. Också vi kommer kanske att bli tvungna utstå ett kort tid av vedermöda, men svårigheterna kommer att blekna vid åsynen av Jesus när han kommer dundrande genom skyarna med sin ängla-armé för att rädda sina barn.

"Ty jag håller före att denna tidens lidanden intet betyda, i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras på oss" (Romarbrevet 8:18).

This resource is also available in the following languages: