Get the daily devotional to your inbox
Looks good!
Please enter a valid email address.
Looks good!
Please confirm your email address.

Fără cale de întoarcere

Fără cale de întoarcereLesson 27

Atunci când un paraşutist păşeşte pe marginea avionului şi sare de acolo, el ştie că nu exisă cale de întoarcere. A mers prea departe şi dacă uită să-şi lege paraşuta, nimic nu-l poate salva şi cu siguranţă va cădea către o moarte înspăimântătoare. Ce tragedie! Dar este ceva şi mai rău ce i se poate întâmpla cuiva. Este într-adevăr mult mai rău să ajungi în punctul în care nu mai există cale de întoarcere în relaţia ta cu Dumnezeu. Şi totuşi milioane se apropie de acest punct fără să aibă nici cea mai mică idee. S-ar putea să fii şi tu unul dintre ei? Care este păcatul atât de îngrozitor încât te poate duce către o asemenea soartă? De ce nu-l poate ierta Dumnezeu? Pentru un răspuns clar şi pătrunzător, dar în acelaşi timp plin de speranţă, petrece câteva minute cu acest fascinant Studiu Ghid.

1. Care este păcatul pe care nu-l poate ierta Dumnezeu?

"De aceea vă spun: Orice păcat şi orice hulă vor fi iertate oamenilor dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată." Matei 12:31

Răspundeţi:   Păcatul pe care nu-l poate ierta Dumnezeu este "blasfemia împotriva Duhului Sfânt". Dar ce este "blasfemia împotriva Duhului Sfânt"? Oamenii au diferite concepţii privind acest păcat. Unii cred că este uciderea; alţii cred că dacă blestemi Duhul Sfânt; alţii uciderea unui copil nenăscut încă; alţii tăgăduirea lui Hristos; alţii o faptă oribilă, abominabilă, extrem de rea; iar alţii închinarea la un dumnezeu fals! Întrebarea următoare va arunca ceva lumină care să ne ajute să înţelegem această problemă importantă.

Uciderea, deşi teribilă, nu e păcatul pe care nu-l poate ierta Dumnezeu.
Uciderea, deşi teribilă, nu e păcatul pe care nu-l poate ierta Dumnezeu.

2. Ce spune Biblia despre păcat şi blasfemie?

"De aceea vă spun: Orice păcat şi orice hulă vor fi iertate oamenilor." Matei 12:31

Răspundeţi:   Biblia spune în mod clar că orice fel de păcat şi hulă vor fi iertate. Deci niciunul din păcatele enumerate în răspunsul anterior nu e păcatul pe care Dumnezeu nu-l poate ierta. Nici o faptă de niciun fel nu constituie păcatul de neiertat..

Sună contradictoriu
Da, sună contradictoriu, dar amândouă declaraţiile următoare sunt adevărate:

A. Şi orice fel de păcat sau hulă vor fi iertate.

B. Blasfemia/hula sau păcatul împotriva Duhului Sfânt nu vor fi iertate.

Isus a făcut amândouă declaraţiile
Isus a făcut amândouă declaraţiile în Matei 12:31, aşa că nu este nici o greşeală aici. Ca să armonizăm aceste declaraţii trebuie să descoperim lucrarea Duhului Sfânt. Apropo, cuvântul "ghost" vine din engleza veche "ghast" şi înseamnă "spirit".

Duhul Sfânt îi călăuzeşte pe oameni spre adevărul Bibliei.
Duhul Sfânt îi călăuzeşte pe oameni spre adevărul Bibliei.

3. Care este lucrarea Duhului sau Spiritului Sfânt ?

"El [Spiritul Sfânt] va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata." "Are să vă călăuzească în tot adevărul." Ioan 16:8, 13.

Răspundeţi:   Lucrarea Spiritului Sfânt este de a mă convinge de păcat şi de a mă călăuzi în tot adevărul. Spiritul Sfânt este unealta aleasă de Dumnezeu pentru convertire. Fără Spiritul Sfânt nimănui nu-i pare rău de păcat şi nimeni nu se converteşte vreodată.

Dumnezeu îmi iartă orice păcat pe care I-l mărturisesc.
Dumnezeu îmi iartă orice păcat pe care I-l mărturisesc.

4. Ce trebuie să fac pentru a fi iertat atunci când Spiritul Sfânt mă convinge de păcat?

"Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire." 1 Ioan 1:9.

Răspundeţi:   Atunci când Spiritul Sfânt mă convinge de păcat, tebuie să-mi mărturisesc păcatele ca să fiu iertat. Dumnezeu nu doar că mă iartă atunci când I le mărturisesc dar mă şi curăţă în mod miraculos de orice nelegiuire. Dumnezeu mă aşteaptă şi este gata să mă ierte de orice păcat pe care aş putea să-l săvârşesc (Psalmii 86:5), doar să-l mărturisesc şi să-l părăsesc.

Cei ce îşi acoperă păcatele în loc să le mărturisească nu vor fi binecuvântaţi de Dumnezeu.
Cei ce îşi acoperă păcatele în loc să le mărturisească nu vor fi binecuvântaţi de Dumnezeu.

5. Ce se întâmplă dacă nu-mi mărturisesc păcatele atunci când sunt convins de Duhul Sfânt?

"Cine îşi ascunde fărădelegile, nu propăşeşte, dar cine le mărturiseşte şi se lasă de ele, capătă îndurare." Proverbele 28:13

Răspundeţi:   Dacă nu-mi mărturisesc păcatele, Isus nu le poate ierta. Deci orice păcat nemărturisit este de neiertat până ce îl mărturisesc, pentru că iertarea vine întotdeauna în urma mărturisirii, niciodată înainte.

Să te împotriveşti Duhului Sfânt reprezintă un pericol teribil
E deosebit de periculos să I te împotriveşti Duhului Sfânt pentru că te conduce cu uşurinţă la respingerea Duhului Sfânt, ce constituie păcatul pe care Dumnezeu nu-l poate ierta. Înseamnă să ajungi în punctul în care nu mai este cale de întoarcere. Întrucât Duhul Sfânt este singurul care mă poate convinge, dacă-L resping mereu, cazul meu ajunge în cele din urmă fără speranţă. Acest subiect este atât de important încât Dumnezeu îl ilustrează şi îl explică în moduri diferite în Scriptură. Urmăriţi aceste explicaţii diferite pe măsură ce continuăm să explorăm acest Studiu Ghid.

Atunci când Duhul Sfânt mă convinge de păcat, trebuie să răspund pe loc.
Atunci când Duhul Sfânt mă convinge de păcat, trebuie să răspund pe loc.

6. Cum ar trebui să acţionez atunci când Duhul Sfânt mă convinge de păcat sau mă conduce la un nou adevăr?

Răspundeţi:   Biblia spune:

A. "El ascultă de mine la cea dintâi poruncă ." Psalmii 18:44.

B. "Mă grăbesc, şi nu preget să păzesc poruncile Tale." Psalmii 119:60.

C. "Iată că acum este vremea potrivită iată că acum este ziua mântuirii." 2 Corinteni 6:2.

D. "Şi acum, ce zăboveşti? Scoală-te, primeşte botezul, şi fii spălat de păcatele tale, chemând Numele Domnului." Faptele Apostolilor 22:16.

Biblia declară în mod repetat că atunci când sunt convins de păcat, trebuie să-l mărturisesc pe loc. Şi atunic când descopăr un nou adevăr, trebuie să-l accept fără întârziere.

Dumnezeu i-a avertizat pe oamenii din zilele lui Noe că Duhul Său cel Sfânt nu Se ve ruga mereu de ei; la fel va fi şi în zilele noastre.
Dumnezeu i-a avertizat pe oamenii din zilele lui Noe că Duhul Său cel Sfânt nu Se ve ruga mereu de ei; la fel va fi şi în zilele noastre.

7. Ce avertizare solemnă ne dă Dumnezeu privind mijlocirea Duhului Sfânt?

"Duhul Meu nu va rămâne pururea în om." Geneza 6:3

Răspundeţi:   Dumnezeu ne avertizează în mod solemn că El nu va ruga la nesfârşit o persoană să se întoarcă de la păcat şi să asculte de Dumnezeu.

Dacă apăs butonul să opresc ceasul deşteptător în loc să mă scol, voi ajunge în situaţia în care nu-l mai aud. În acelaşi fel, dacă nu ascult Duhul Sfânt voi deveni surd la vocea Sa.
Dacă apăs butonul să opresc ceasul deşteptător în loc să mă scol, voi ajunge în situaţia în care nu-l mai aud. În acelaşi fel, dacă nu ascult Duhul Sfânt voi deveni surd la vocea Sa.

8. Când Se opreşte Duhul Sfânt din lucrarea Sa de a mijloci pe lângă o persoană?

"De aceea le vorbesc în pilde, pentru că ei, ...măcar că aud, nu aud." Matei 13:13.

Răspundeţi:   Duhul Sfânt Se opreşte din a vorbi unei persoane atunci când aceasta devine surd la vocea Sa. Biblia spune că o astfel de persoană deşi auzind nu aude. Nu ajută la nimic să pui un ceas deşteptător în camera unui surd. El nu-l va auzi. Tot astfel, o persoană poate deveni surdă la ceasul deşteptător, atunci când în mod repetat îl opreşte şi nu se scoală. În cele din urmă vine ziua în care nu mai aude ceasul sunând.

Nu respingeţi Duhul Sfânt
Continuând să-L ignor, va veni o zi în care Duhul Sfânt îmi va vorbi şi eu nu-L voi mai auzi. În acea zi, Duhul va pleca de la mine plin de tristeţe, pentru că am devenit surd la rugăminţile Sale. Am trecut de punctul în care nu mai există cale de întoarcere. Ce avertizment solemn şi cutremurător! Nu te împotrivi glasului Duhului Sfânt!

Când primesc o nouă lumină din Cuvântul lui Dumnezeu, trebuie s-o urmez imediat, fără întârziere.
Când primesc o nouă lumină din Cuvântul lui Dumnezeu, trebuie s-o urmez imediat, fără întârziere.

9. Prin Duhul Sfânt, Dumnezeu aduce lumină (Ioan 1:19) şi convingere de păcat (Ioan 16:8) fiecărei persoane de pe pământ. Ce trebuie să fac atunci când primesc lumină de la Duhul Sfânt?

"Dar cărarea celor neprihăniţi este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei. Calea celor răi este ca întunericul gros." Proverbele 4:18, 19. "Umblaţi ca unii care aveţi lumina, ca să nu vă cuprindă întunericul." Ioan 12:35.

Răspundeţi:   Regula Bibliei este că atunci când Duhul Sfânt îmi aduce o nouă lumină sau convingere de păcat, trebuie să acţionez pe dată-- să ascult fără întârziere. Dacă ascult şi umblu în lumină pe măsură ce o primesc, Dumnezeu va continua să-mi dea lumină. Dacă refuz, voi pierde şi lumina pe care o am şi voi fi lăsat în întunerec. Întunerecul care vine în urma unui refuz constant şi al refuzului final de a urma lumina este rezultatul respingerii Duhului şi mă lasă fără nici o speranţă.

Păcatul de neiertat al lui Iuda a fost pofta, pentru că a refuzat să-l mărturisească şi să-l părăsească.
Păcatul de neiertat al lui Iuda a fost pofta, pentru că a refuzat să-l mărturisească şi să-l părăsească.

10. Poate orice păcat deveni păcatul împotriva Duhului Sfânt?

Răspundeţi:   Da, dacă refuz în mod constant să mărturisesc şi să părăsesc oricare păcat, voi ajunge surd la rugăminţile Duhului Sfânt şi astfel voi ajunge în punctul fără întoarcere. Avem mai jos câteva exemple biblice:

A. Păcatul de neiertat al lui Iuda a fost pofta (Ioan 12:6). De ce?Oare pentru că Dumnezeu nu l-a putut ierta? Nu! A devenit de neiertat doar pentru că Iuda a refuzat să asculte de Duhul Sfânt şi să-şi mărturisească păcatul poftei. În cele din urmă deveni surd la vocea Duhului.

B. Păcatele de neiertat ale lui Lucifer au fost mândria şi înălţarea de sine (Isaia 14:12-14). Dumnezeu poate să ierte aceste păcate. Lucifer putea fi iertat şi curăţit, dar el a refuzat să asculte până ce nu a mai putut auzi vocea Duhului.

C. Păcatul de neiertat al fariseilor a fost refuzul de a-L accepta pe Isus ca Mesia (Marcu 3:22-30). Ei au fost convinşi în mod repetat, cu oconvingere adâncă, din suflet, că Isus era MesiaFiul viului Dumnezeu din ceruri. Dar ei şi-au împietrit inimile şi au refuzat cu încăpăţânare să-L accepte ca Domn şi Mântuitor. În cele din urmă au devenit surzi la vocea Duhului. Apoi, într-o zi, după altă minune făcută de Isus, fariseii au spus mulţimii că Isus primise această putere de la diavol. Hristos le-a spus pe dată că atribuind puterea Sa făcătoare de minuni diavolului, indica tocmai faptul că trecuseră de punctul la care nu mai exstă cale de întoarcere şi au hulit împotriva Duhului Sfânt. Dumnezeu i-ar fi iertat cu bucurie şi ar fi putut să-i ierte iar. Dar ei au refuzat până ce s-au împietrit, devenind surzi la glasul Duhului Sfânt care nu mai putea să ajungă la ei.

Nu pot alege consecinţele
Atunci când Duhul face apel la inima mea, pot alege sa răspund sau să refuz, dar nu pot alege consecinţele. Acestea au fost fixate. Dacă răspund constant, voi deveni ca Isus. Duhul Sfânt mă va sigila, Îşi va pune semnul pe fruntea mea, ca fiind copil al lui Dumnezeu (Apocalipsa 7:2, 3), şi astfel voi avea un loc asigurat în împărăţia cerească a lui Dumnezeu. Dar dacă voi refuza tot timpul să răspund, voi întrista pe Duhul Sfânt care Se va îndepărta şi mă va părăsi pentru totdeauna, sigilându-mi soarta pentru veşnicie. Ce avertisment solemn împotriva ignorării Duhului Sfânt!

Regele David ştia că dacă Duhul Sfânt îl părăsea, era pierdut. De aceea Îi cere lui Dumnezeu să nu ia de la el Duhul Său cel Sfânt.
Regele David ştia că dacă Duhul Sfânt îl părăsea, era pierdut. De aceea Îi cere lui Dumnezeu să nu ia de la el Duhul Său cel Sfânt.

11. Ce rugăciune arzătoare a înălţat regele David, după ce a comis acel teribil păcat dublu - adulter şi crimă?

"şi nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt." Psalmii 51:11.

Răspundeţi:   El L-a rugat pe Dumnezeu să nu ia de la el Duhul Său cel Sfânt. De ce ? Pentru că David ştia că dacă Duhul Sfânt îl părăsea, din acel moment era pierdut. El ştia că numai Duhul Sfânt îl putea conduce la pocăinţă şi restaurare şi tremura la gândul de a deveni surd la vocea Sa. Biblia ne spune în alt loc că Dumnezeu l-a lăsat în cele din urmă pe Efraim în pace pentru că se alipise de idoli (Osea 4:17) şi nu mai asculta de vocea Duhului. Cel mai tragic lucru care i se poate întâmpla cuiva este ca Dumnezeu să Se întoarcă de la el şi să-l lase în pace. Nu lăsa ca acest lucru să ţi se întâmple şi ţie!

Păcatul este ca apa. Continuând să păcătuim stingem focul Duhului Sfânt.
Păcatul este ca apa. Continuând să păcătuim stingem focul Duhului Sfânt.

12. Ce poruncă serioasă şi solemnă îi dădea Pavel bisericii din Tesaloniceni?

"Nu stingeţi Duhul. " 1 Tesaloniceni 5:19

Răspundeţi:   Stăruinţa Duhului Sfânt este ca un foc care arde în mintea şi în inima cuiva. Păcatul are acelaşi efect asupra Duhului Sfânt pe care îl are apa asupra focului. Atunci când ignorăm Spiritul Sfânt şi continuăm o viaţă de păcat turnăm apă peste focul Duhului Sfânt. Cuvintele minunate ale lui Pavel către tesaloniceni ni se aplică şi nouă azi. Nu stingeţi focul Duhului Sfânt prin refuzul repetat de a asculta de vocea Sa. Dacă focul se stinge, am trecut de punctul la care nu mai este cale de întoarcere.

Orice păcat poate stinge focul
Orice păcat nemărturisit şi nepărăsit va stinge în cele din urmă focul Duhului Sfânt. Poate fi refuzul de a păzi ziua a şaptea, Sabatul sfânt al lui Dumnezeu. Poate fi folosirea tutunului. Poate fi neputinţa de a ierta pe cei care te-au trădat sau rănit în vreun fel. Poate fi imoralitatea. Poate fi reţinerea zecimii. Refuzul de a asculta de vocea Duhului în orice domeniu toarnă apă peste focul Duhului Sfânt. Nu stingeţi Duhul. Nu există tragedie mai mare.


13. Ce altă declaraţie şocantă, aproape de neconceput le-a făcut Pavel credincioşilor din Tesalonic?

"şi cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună: pentru ca toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiţi." 2 Tesaloniceni 2:10-12.

Răspundeţi:   Ce cuvinte puternice şi şocante! Dumnezeu declară că cei care refuză să primească adevărul şi convingerea adusă de Duhul Său Cel Sfânt (după ce Duhul Se va îndepărta de ei) vor ajunge să primească drept adevăr o puternică înşelătorie şi vor crede că minciuna este adevăr. Ce gând solemn!!

Domnul îi va lasa pe mulţi aşa-zişi creştini afară din ceruri pentru că refuză să asculte de El.
Domnul îi va lasa pe mulţi aşa-zişi creştini afară din ceruri pentru că refuză să asculte de El.

14. Ce experienţă dureroasă vor trăi în ziua judecăţii cei cărora li s-au trimis aceste înşelăciuni puternice?

"Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: 'Doamne, Doamne! N-am prorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?'
Atunci le voi spune curat: 'Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege.'" Matei 7:22, 23.

Răspundeţi:   Cei care plâng 'Doamne, Doamne' vor fi şocaţi şi stupefiaţi să descopere că au fost aruncaţi afară. Ei erau absolut convinşi că vor fi mântuiţi. Isus le va aduce fără îndoială aminte atunci de acel timp crucial din viaţa lor când Duhul Sfânt le-a adus adevăruri noi şi convingere. Era perfect clar şi perfect adevărat. I-a ţinut treji nopţi întregi, tulburaţi şi luptându-se să ia o hotărâre. Cum mai ardea inima în ei! În cele din urmă, ei şi-au zis: "Nu!" Şi au refuzat să asculte mai departe de vocea Duhului Sfânt. Şi apoi a venit o înşelăciune puternică care i-a făcut să se simtă mântuiţi. Poate vreun om să înfrunte o tragedie mai mare?

Siguranţa care nu ascultă de Dumnezeu este o siguranţă falsă care îi va duce la pieire pe mulţi.
Siguranţa care nu ascultă de Dumnezeu este o siguranţă falsă care îi va duce la pieire pe mulţi.

15. Ce cuvinte anume de avertizare ne dă Isus pentru ca să ne ajute să evităm a crede că suntem mântuiţi când de fapt suntem pierduţi?

"Nu orişicine-Mi zice: 'Doamne, Doamne!' va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri." Matei 7:21.

Răspundeţi:   Isus a avertizat solemn că nu toţi cei care se simt mântuiţi vor intra în împărăţia Sa, ci mai degrabă doar cei care fac voia Sa. Toţi dorim asigurarea că suntem mântuiţi. Este un impertiv divin. Cu toate acestea, există o ofertă de siguranţă falsă care a pătruns în toată creştinătatea de azi, promiţându-le oamenilor mântuirea în timp ce ei continuă să trăiască în păcate şi nu manifestă nici cel mai mic semn de schimbare a stilului de viaţă.

Pastori alarmaţi
Din ce în ce mai mulţi conducători religioşi proeminenţi sunt alarmaţi că atât de multe biserici sunt pline până la refuz cu oameni care simt această "siguranţă" dar de fapt nu au fost schimbaţi de Isus Hristos, şi nici nu-L ascultă.

Isus lămureşte problema
Isus spune că adevărata siguranţă este doar pentru cei care fac voia Tatălui. Atunci când Îl accept pe Isus ca Domn şi Conducător al vieţii mele, stilul meu de viaţă se va schimba radical. Voi deveni o făptură nouă (2 Corinteni 5:17). Voi păzi cu plăcere poruncile Sale, voi face voia Lui (Ioan 14:15) şi Îl voi urma cu bucurie oriunde mă va conduce ( 1 Petru 2:21). Puterea fantastică a învierii Sale (Filipeni 3:10) mă transformă după chipul Său (2 Corinteni 3:18). Pacea Sa minunată îmi inundă viaţa (Ioan 14:27). Cu Isus locuind în mine prin Duhul Său (Efeseni 3:16, 17), " Pot totul" (Filipeni 4:13) şi "nimic nu ar fi cu neputinţă." (Matei 17:20).

Adevărata siguranţă fabuloasă faţă de siguranţa contrafăcută
Pe măsură ce merg acolo unde mă conduce Mântuitorul, El îmi promite că nimeni nu mă va smulge din mâna Sa (Ioan 10:28) şi că mă aşteaptă cununa vieţii (Apocalipsa 2:10). Ce asigurare minunată, glorioasă şi adevărată le dă Isus urmaşilor Săi! Siguranţa promisă în oricare alte condiţii este contrafăcută. Îi va conduce pe oameni la bara judecăţii din ceruri, simţindu-se mântuiţi, pe când de fapt, ei sunt pierduţi. (Proverbele 16:25).

Dacă Îl fac pe Isus Domnul vieţii mele, El promite să mă mântuiască în împărăţia Sa.
Dacă Îl fac pe Isus Domnul vieţii mele, El promite să mă mântuiască în împărăţia Sa.

16. Care este făgăduinţa binecuvântată a lui Dumnezeu pentru urmaşii Săi credincioşi care L-au ăncoronat ca Domn al vieţii lor?

"Acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos." "Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi, şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea." Filipeni 1:6 2:13.

Răspundeţi:   Lăudat să fie Dumnezeu! Celor care Îl fac pe Isus Domnul şi Stăpânul vieţilor lor le sunt promise minunile lui Isus care îi vor conduce în siguranţă în împărăţia Sa veşnică. Nimic nu poate fi mai bun!

Isus îmi făgăduieşte să intre în viaţa mea atunci când Îi voi deschide uşa.
Isus îmi făgăduieşte să intre în viaţa mea atunci când Îi voi deschide uşa.

17. Ce altă făgăduinţă minunată ne face Isus tuturor?

"Iată Eu stau la uşă, şi bat. Dacă aude cineva glasul meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine." Apocalipsa 3:20.

Răspundeţi:   Isus ne promite să intre în viaţa noastră atunci când Îi vom deschide uşa. Isus este cel care bate la uşa ta şi a mea prin Duhul Sfânt. El --Regele regilor, Mântuitorul lumii -- Îşi ia timp de la conducerea universului ca să vină la tine şi la mine pentru vizite regulate pline de dragoste şi prietenie, de călăuzire plină de grijă şi de sfătuire. Ce nebunie, ce calamitate de necrezut, să fim vreodată atât de ocupaţi sau atât de lipsiţi de interesul de a forma o prietenie caldă, de durată, plină de iubire cu Isus. Prietenii apropiaţi ai lui Isus nu vor fi în pericol de a fi refuzaţi în ziua judecăţii. Isus le va ura personal un bun-venit în împărăţia Sa. (Matei 25:34).

Plănuieşte să faci parte din acel grup fericit care se va întâlni pe nori în ziua revenirii Sale.
Plănuieşte să faci parte din acel grup fericit care se va întâlni pe nori în ziua revenirii Sale.

18. M-am hotărât să deschid mereu uşa atunci când Isus bate la inima mea şi voi fi mereu dornic să merg acolo unde mă conduce El.

Cuvânt de rămas bun
Acesta este ultimul Studiu Ghid din seria noastră de 27. Dorinţa noastră plină de dragoste este să fi fost condus în prezenţa lui Isus şi să fi experimentat o nouă şi fantastică relaţie cu El. Sperăm că vei merge mai aproape de El în fiecare zi şi că în curând te vei alătura grupului fericit care va fi luat în împărăţia Sa binecuvântată la venirea Sa. Dacă nu ne vom întâlni pe acest pământ, hai să ne întâlnim pe nori în acea mare zi.

Te rugăm să ne suni sau să ne scrii dacă putem să te ajutăm cu ceva în călătoria ta către ceruri.

Răspundeţi:   


Întrebări de meditat


1. Biblia spune că Dumnezeu i-a împietrit inima lui Faraon (Exodul 9:12). Mi se pare incorect. Ce înseamnă asta?


Duhul Sfânt mijloceşte pe lângă toţi oamenii (Ioan 1:9), aşa cum soarele luminează peste toţi şi peste toate. Acelaşi soare care întăreşte lutul înmoaie ceara. Duhul Sfânt are un efect diferit şi asupra inimilor depinzând de modul în care reacţionăm la apelurile Sale. Dacă răspund, inima mea se va înmuia şi voi fi complet schimbat (1 Samuel 10:6). Dacă mă voi împotrivi apelurilor Duhului, inima mea se va împietri (Zaharia 7:12).

Reacţia lui Faraon
De fapt Faraon şi-a împietrit inima împotrivindu-se vocii Duhului Sfânt (Exodul 8:15, 32 9:34). Dar Biblia ne spune şi că Dumnezeu i-a împietrit inima lui Faraon, pentru că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu n-a continuat să insiste la inima lui Faraon. Întrucât Faraon a continuat să se împotrivească, inima i s-a împietrit aşa cum soarele întăreşte lutul. Dacă Faraon ar fi ascultat, inima sa s-ar fi înmuiat aşa cum soarele înmoaie ceara.

Iuda şi Petru
Ucenicii lui Isus, Iuda şi Petru au demonstrat acelaşi principiu. Amândoi au păcătuit grav. Unul a trădat şi celălalt S-a lepădat de Isus. Ce e mai rău? Cine poate spune? Acelaşi Duh Sfânt a pledat cu căldură pe lângă amândoi. Iuda s-a împietrit şi inima i-a devenit ca piatra. Petru, pe de altă parte, a fost receptiv la Duhul Sfânt şi inima i s-a topit. S-a pocăit cu adevărat şi mai târziu a devenit unul din cei mai mari predicatori din biserica apostolică. Citiţi vă rog Zaharia 7:12, 13 ca să vedeţi avertismentul solemn privind împietrirea inimilor noastre prin neascultarea de rugăminţile Duhului Său.

2. Ce părere ai despre a cere "semne" de la Domnul?


În Noul Testament, Isus vorbeşte hotărât împotriva acestui lucru. El spune: "Un neam viclean şi preacurvar cere un semn." El i-a învăţat adevărul suţinându-l cu citate din Vechiul Testament, singura Scriptură valabilă pe atunci. Ei au înţeles prea bine despre ce le vorbea. Au văzut şi minunile Sale, dar L-au respins. Mai târziu le-a spus: "Dacă nu ascultă pe Moise şi pe prooroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morţi." Luca 16:31. Biblia ne spune să verificăm totul cu Scriptura. (Isaia 8:19, 20). Dacă ne hotărâm să facem voia lui Isus şi să mergem unde ne conduce El, El a promis că ne va ajuta să discernem adevărul de rătăcire (Ioan 7:17).

3. Este vreun timp în care rugăciunea nu ajută?


Da. Dacă o persoană nu ascultă de Dumnezeu cu bună ştiinţă (Psalmii 66:18) şi totuşi Îî cere lui Dumnezeu să-l binecuvinteze (fără să aibă în plan vreo schimbare a comportării sale), rugăciunea unui astfel de om nu doar că nu are valoare, dar Dumnezeu spune că este o urâciune (Proverbele 28:9).

4. Sunt profund îngrijorat că e posibil să fi respins Duhul Sfânt şi nu pot fi iertat. Mă puteţi ajuta?


Nu ai respins Duhul Sfânt. Ştii sigur aceasta pentru că te simţi îngrijorat sau convins de păcat. Doar Duhul Sfânt aduce îngrijorare şi convingere (Ioan 16:8-13). Dacă Duhul Sfânt te-ar fi părăsit, n-ar exista nici îngrijorare nici convingere în inima ta. Bucură-te şi laudă-L pe Dumnezeu! Predă-ţi viaţa Lui chiar acum! Şi urmează-L şi ascultă-L pe Dumnezeu cu multă rugăciune în zilele pe care le mai ai. El îţi va da biruinţa (1 Corinteni 15:57), te va întări (Filipeni 2:13), şi te va păstra până la a doua Sa venire (Filipeni 1:6).

5. În parabola semănătorului ( Luca 8:5-18), ce înseamnă sămânţa căzută lângă drum pe care au mâncat-o păsările?


Biblia spune: "Sămînţa, este Cuvântul lui Dumnezeu. Cei închipuiţi prin sămînţa căzută lîngă drum, sunt ceice aud; apoi vine diavolul şi ia Cuvîntul din inima lor, ca nu cumva să creadă, şi să fie mîntuiţi." Luca 8:11, 12. Isus scoate în evidenţă că dacă atunci când înţelegem ce ne cere Duhul Sfânt să facem privitor la o nouă lumină din Scriptură, trebuie să acţionăm pe dată. Altfel, diavolul are ocazia să îndepărteze acel adevăr din inimile noastre.

6. Cum poate Domnul să le spună "Niciodată nu v-am cunoscut" oamenilor cărora li se adresează în Matei 7:21-23? Credeam că Dumnezeu îi cunoaşte pe toţi şi tot ce se întâmplă!


În acete versete Dumnezeu Se referă la a cunoaşte pe cineva ca prieten personal. Ajungem să-L cunoaştem ca prieten, atunci când avem timpul nostru personal cu El în fiecare zi, când Îl urmăm cu bucurie, şi-I împărtăşim de bunăvoie bucuriile şi necazurile noastre aşa cum o facem cu un prieten de pe pământ. Isus spune "Voi sînteţi prietenii Mei, dacă faceţi ce vă poruncesc Eu." Ioan 15:14. Celor cărora li se adresează El în Matei capitolul 7 au respins Duhul Său cel Sfânt. Ei au îmbrăţişat o teologie a mântuirii în păcat sau a mântuirii prin fapte-- niciuna dintre ele nu are nevoie de Isus. Ei sunt mulţumiţi de ei înşişi şi nu-şi iau timp să-L cunoască pe Isus. De aceea El le explică, practic nu-i cunoaşte ca pe prietenii Lui personali.

7. Puteţi să-mi explicaţi Efeseni 4:30 ?


Acest verse spune: "Să nu întristaţi pe Duhul Sfînt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării." Este clar aici că Pavel consideră Duhul Sfânt ca fiind o persoană care poate fi întristată. Mai important, el afirmă că Duhul Sfânt al lui Hristos poate fi alungat prin respingerea apelurilor Sale pline de iubire. Aşa cum poţi face pe cineva să nu-ţi mai facă curte prin refuzul repetat al atenţiilor sale, tot astfel relaţia noastră cu Duhul Sfânt se poate termina pentru totdeauna prin refuzul permanent de a răspunde apelurilor Sale iubitoare.

Întrebări test1. Orice păcat poate deveni păcatul pe care Dumnezeu nu-l poate ierta. (1)

_____   Da.
_____   Nu.

2. Păcatul împotriva Duhului Sfânt este (1)

_____   Uciderea.
_____   Să-L blestemi pe Dumnezeu.
_____   Respingerea Duhul Sfânt.

3. Câteodată Duhul Sfânt Se retrage trist de la un păcătos pentru că (1)

_____   Duhul Sfânt are alte lucruri de făcut.
_____   Duhul Sfânt are o indignare sfântă faţă de atitudinea rea a păcătosului.
_____   Dumnezeu Îi spune să facă altceva.
_____   Păcătosul a ajuns surd la rugăminţile Sale.

4. Duhul Sfânt poate fi "adus la tăcere" continuând să păcătuim deşi ne dăm seama că e greşit. (1)

_____   Da.
_____   Nu.

5. Orice păcat sau hulă îmi va fi iertat dacă eu (1)

_____   Mă rog destul pentru asta.
_____   Îl mărturisesc lui Isus cu sinceritate.
_____   Postesc câteva zile.
_____   Dau mărturie cu credincioşie.

6. Fără Duhul Sfânt, nimeni nu va avea vreodată regret pentru păcat şi nimeni nu va fi vreodată convertit. (1)

_____   Adevărat.
_____   Fals.

7. Uneori asigurarea mântuirii poate fi contrafăcută. Unele persoane care sunt sigure că sunt mântuite sunt de fapt pierdute. (1)

_____   Da.
_____   Nu.

8. Verificaţi care din răspunsurile de mai jos sunt lucrarea Duhului Sfânt descrisă în Ioan 16:8, 13: (2)

_____   Mă învaţă să cânt.
_____   Îmi dă darul profeţiei.
_____   Mă păstrează fericit.
_____   Mă convinge de păcat.
_____   Mă conduce în tot adevărul.

9. Atunci când Duhul Sfânt mă convinge de adevăruri noi sau îmi descoperă un păcat din viaţa mea, ar trebui să: (1)

_____   Întreb pe pastor despre aceasta.
_____   Să mă duc să întreb un mediu.
_____   Să cer un semn de la Dumnezeu.
_____   Să urmez conducerea Duhului fără ezitare.
_____   Să dau cu banul.

10. De ce L-a implorat David pe Dumnezeu să nu ia de la el Duhul Sfânt? (1)

_____   Pentru că Duhul Sfânt îl ajuta să cânte la harfă.
_____   Pentru că îi era frică, ca nu cumva Duhul Sfânt să îi ia viaţa.
_____   Pentru că ştia că va fi pierdut dacă Duhul pleca de la el.

11. Conform cu Matei 7:21-23, faptul că o persoană a făcut minuni, a scos demoni, a proorocit în numele lui Isus şi a pretins că El e Domnul său nu va fi destul în ziua judecăţii. Ce altceva a spus Isus că era absolut esenţial? (1)

_____   Să mărturisim mult despre El.
_____   Să ne rugăm adesea în public.
_____   Să postim des.
_____   Să mergem regulat la biserică.
_____   Să facem voia Tatălui ceresc.

12. După 2 Tesaloniceni 2:10-12, ce se întâmplă cu cei care refuză să primească adevărul? (1)

_____   Vor fi oricum mântuiţi.
_____   Dumnezeu le va cere să se mai gândească.
_____   Dumnezeu le va trimite o înşelăciune puternică şi ei vor crede că o minciună e adevărul.

13. Când Domnul va spune "niciodată nu v-am cunoscut" la judecată, ceea ce vrea să spună e: (1)

_____   El nu ştie cine este acea persoană.
_____   Faţa Îi e familiară, dar i-a uitat numele.
_____   Acea persoană nu şi-a luat timp niciodată să-L cunoască pe Isus ca prieten personal.

14. În Noul Testament, Isus ne-a învăţat să nu cerem semne. (1).

_____   Da.
_____   Nu.