Get the daily devotional to your inbox
Looks good!
Please enter a valid email address.
Looks good!
Please confirm your email address.

En kärlek som förvandlar

En kärlek som förvandlarLesson 26

Att vara kär förändrar allting. Det var en gång en universitetsstuderande ung kvinna som måste läsa en viss tjock bok för sina litteraturstudier. Hon fann boken förfärligt tråkig och hade svårt att fokusera på innehållet. Men så träffade hon en ung, snygg professor vid universitetet, och de för älskade sig direkt. Kort därefter kom det fram att den unge professorn var författare till just den här boken. Den natten kunde hon inte somna förrän hon hade läst hela boken, och hon tyckte att det var den bästa bok hon någonsin läst. Vad var det som fick henne att ändra åsikt? Kärleken. På samma sätt är det många människor som tycker att Bibeln är tråkig, tungläst och fördömande. Men allt det förändras när man blir förälskad i författaren. Låt oss se hur det kan gå till!
Jesus är Bibelns författare
Jesus är Bibelns författare

1. Vem är Bibelns författare?

"De [profeterna] har ivrigt forskat och rannsakat för att finna, vilken och hurudan tid det var, som Kristi Ande i dem hänvisade till, när han förebådade de lidanden, som skulle vederfaras Kristus, och den härlighet, som därefter skulle följa.” 1 Petrus 1:10-11.

Svar:   Bibelns Gud (även i gamla testamentet) är så gott som alltid Jesus Kristus. Jesus skapade världen (Johannes 1:1-3; Kolosserbrevet 1:13-17), han skrev de tio budorden (Nehemja 9:6,13), han var Israeliternas Gud (1 Korinterbrevet 10:1-4) och han ingav profeterna vad de skulle skriva (1 Petrus 1:10-11). Så Jesus Kristus är egentligen författaren till hela Bibeln.

Jesus älskar människorna på jorden med en evig kärlek.
Jesus älskar människorna på jorden med en evig kärlek.

2. Vilken inställning har Jesus till människorna på jorden?

”Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, på det att var och en som tror på honom inte skall förgås utan ha evigt liv.” Johannes 3:16

Svar:   Jesus älskar oss alla med en obeskrivlig, osviklig kärlek som övergår allt förstånd

Jesus dog för oss alla, trots att ingen av oss förtjänade det.
Jesus dog för oss alla, trots att ingen av oss förtjänade det.

3. Varför ska vi älska Jesus?

”Vi älskar därför att han först har älskat oss.” 1 Johannes 4:19. ”Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare." Romarbrevet 5:8

Svar:   Vi borde älska honom därför att han älskade oss så mycket att han gav sitt liv för oss – medan vi fortfarande var hans fiender.


4. I vilka avseenden liknar ett lyckligt äktenskap och det kristna livet varandra?

”Och vadhelst vi ber om, det får vi av honom, eftersom vi håller hans bud och gör det som är välbehagligt för honom.” 1 Johannes 3:22

Svar:   I ett bra äktenskap finns det vissa givna saker, som t.ex. trohet. Andra saker verkar kanske mindre viktiga, men om de fyller ett behov hos maken/makan så är de nödvändiga. Allt som gör den andre ledsen, vill man sluta med. Så är det också med det kristna livet. Jesus bud är en given förutsättning. Men Jesus har i Bibeln också gett oss principer som han vill att vi ska hålla oss till. Precis som i ett lyckligt äktenskap är det roligt att göra det som gör Jesus glad, eftersom den kristne älskar Jesus. Han undviker också sådant som gör Jesus besviken.

Att göra det som glädjer Jesus, ger även glädje och tillfredsställelse åt människan.
Att göra det som glädjer Jesus, ger även glädje och tillfredsställelse åt människan.

5. Vad säger Jesus, att följden blir av att göra sådant som han tycker om?

”Om ni håller mina bud, så förblir ni i min kärlek,…Detta har jag sagt er för att min glädje skall bo i er och för att er glädje ska bli fullkomlig.” Johannes 15:10-11.

Svar:   Satan vill få oss att tro att det är tråkigt, förnedrande och ögontjäneri att följa kristna principer. Men Jesus säger att först då blir vår glädje fullkomlig (Johannes 15:10-11), och livet rikare (Johannes 10:10). Att tro på den ondes lögner medför bara hjärtesorger och berövar människan ett liv "till fylles."

Jesu bibliska principer för ett kristet liv skyddar oss från Satans farliga område.
Jesu bibliska principer för ett kristet liv skyddar oss från Satans farliga område.

6. Varför ger Jesus oss specifika principer för hur vi ska leva ett kristet liv?

Svar:   Därför att de:

A. Alltid är för vårt eget bästa (5 Moseboken 6:24). Som goda föräldrar lär ut goda principer till sina barn, så lär Jesus ut goda principer till sina barn.

B. Ger oss ett skydd mot synden (Psaltaren 119:11). Jesu principer skyddar oss från att komma in i Satans och syndens farozoner.

C. Visar oss hur vi ska följa i Jesu fotspår (1 Petrus 2:21).

D. Ger oss verklig lycka (Johannes 13:17).

E. Ger oss tillfälle att visa vår kärlek till honom (Johannes 15:10).

F. Hjälper oss att vara ett gott föredöme för andra (1 Korinterbrevet 10:31-33, Matteus 5;16).

Om jag älskar världsliga ting, blir jag Guds fiende.
Om jag älskar världsliga ting, blir jag Guds fiende.

7. Hur säger Jesus att vi kristna ska förhålla oss till världens ondska och till världslighet?

Svar:   Hans bud och råd är tydliga och specifika:

A. Älska inte världen eller det som hör till världen. Det som tillhör världen och som inte är av Gud, är (1) vad kroppen begär (2) vad ögonen trår efter och (3) vad högfärden skryter med (1 Johannes 2:16). All synd ryms inom en eller flera av dessa tre kategorier. Satan använder de här tre vägarna för att locka oss till att älska världen. När jag börjar älska världen blir jag Guds fiende (1 Johannes 2:15,16; Jakob 4:4).


B. Jag måste hålla mig obesmittad av världen (Jakob 1:27).

Den kristne måste kunna stå fast emot världen, annars lurar Satan iväg honom.
Den kristne måste kunna stå fast emot världen, annars lurar Satan iväg honom.

8. Vilken angelägen varning ger Gud oss beträffande världen?

Svar:   Jesus varnar de kristna, ”Anpassa er inte efter denna världen,” Romarbrevet 12:2. Med andra ord ”Låt inte världen omkring dig pressa in dig i sin egen gjutform.” Satan är inte neutral. Han pressar ständigt varje kristen. Genom Jesus (Filipperbrevet 4:13), måste jag orubbligt stå emot den onde och han skall då fly från mig (Jakob 4:7). Det ögonblick jag tillåter mig att påverkas av vad det vara må, så börjar jag omärkligt men säkert att glida in på Satans område. Ett kristen människa låter sig inte förledas av känslor eller av majoritetens påverkan. Hon följer Jesu ord i Bibeln.

Vi måste noggrant vakta våra tankar därför att tankar blir till handlingar.
Vi måste noggrant vakta våra tankar därför att tankar blir till handlingar.

9. Varför måste vi vakta på vad vi tänker?

"Som en människa tänker i sitt hjärta, sådan är hon." Ordspråksboken 23:7 (KJV)

Svar:   Vi måste vakta våra tankar därför att tankar dikterar beteende. Gud vill hjälpa oss med att ”ta alla slags tankefunder till fånga och lägga dem under Kristi lydnad.” 2 Korintierbrevet 10:5. Satan kämpar för att få in ”världen” i våra tankar. Men han kan bara göra detta genom våra fem sinnen - särskilt genom synen och hörseln. Han pressar sina bilder och ljud på oss, och om vi inte konsekvent vägrar att titta eller lyssna på vad han erbjuder oss, så kommer han att leda oss in på den breda vägen som leder till fördärvet. Bibeln är tydlig. Vi blir vad vi gång på gång ser och lyssnar på (2 Korintierbrevet 3:18).

Kristna människor måste undvika all sorts musik som tar bort viljan att leva ett gudfruktigt liv
Kristna människor måste undvika all sorts musik som tar bort viljan att leva ett gudfruktigt liv

10. Vilka är några av de principer som en kristen bör leva efter?

”Vad sant är, vad värdigt, vad rätt, vad rent är, vad som är älskligt och värt att akta, ja, allt vad dygd heter och allt som förtjänar att prisas - tänk på allt sådant.” Filipperbrevet 4:8

Svar:   Kristna människor måste ta avstånd från allt som inte är sant, ärligt, rätt och rent eller värt att älska och akta. De undviker därför:

A. Oärlighet av alla slag - bedrägeri, lögn, stöld, orättvisa, avsiktligt svek, skvaller och förtal.

B. Omoral av alla slag. Detta inkluderar otukt, äktenskapsbrott, incest, homosexualitet, alla typer av perversion, pornografi, hädelse, oanständigt prat, dåliga skämt, nattklubbar, degenererande sånger eller musik och det mesta som visas på TV och biografer.

C. Platser dit vi inte kan bjuda med Jesus, som t.ex. nattklubbar, krogar, kasinon, kapplöpningsbanor etc.

Låt oss ta och titta närmare på faran med popmusik, dans, TV, video och teater.

Musik och schlagersång
Många typer av världslig musik (rap, country, pop, rock, heavy metal, schlager och dansmusik) har till stor del tagits över av Satan. Texterna förhärligar ofta köttsliga lustar och dövar längtan efter andliga ting. Forskare har upptäckt några intressanta saker när det gäller musikens makt:

(1) Den går in i hjärnan via känslorna, den leds alltså förbi vårt förnuft.

(2) Den påverkar kroppens alla fysiska funktioner.

(3) Den kan ändra puls, andning och reflexer utan att personen märker det.

(4) Synkoperad dansmusikrytm förändrar humöret och utövar en lätt hypnos över lyssnaren.

Även utan text har musiken förmågan att leda en människas känslor, åtrå och tankar. Kända rockmusiker medger det helt öppet. Rolling Stones ledare Mick Jagger sa: ”Man känner adrenalinet pumpa genom kroppen. Det är som sex."1 John Oates i bandet Hall och Oates säger att ”rock´n´roll är till 99% sex."2 Skulle sådan musik tilltala Jesus? Hitflyttade afrikaner berättar att vår moderna pop- och rockbandmusik är av samma sort som förr användes vid häxeri och djävulsdyrkan. Frågan dig själv: ”Om Jesus kom och hälsade på, vilken sorts musik skulle jag lugnt kunna be honom lyssna på tillsammans med mig?” All musik som du inte är säker på bör du ta avstånd från. (För en djupare analys av hur popmusik påverkar dig rekommenderar vi Notes on Music av Carol och Louis Torres. Kan köpas från Amazing Facts.)

När vi lär oss älska Jesus förändrar han vår musiksmak. ”Han lade en ny sång i min mun, en lovsång till vår Gud. Många skall se det och bäva och sätta sin lit till Herren”. Psaltaren 40:4. Gud har rikligt försett sitt folk med god musik som inspirerar, vederkvicker, upplyfter och styrker den kristna erfarenheten. De som accepterar Satans degraderande musik går miste om en av livets rikaste välsignelser.

Dans
Dans leder undantagslöst bort från Jesus och andlighet. När israeliterna dansade runt guldkalven glömde de Gud (2 Mosebok 32:17-25). När dottern till den elaka Herodias dansade inför kung Herodes, ledde det till att Johannes döparen halshöggs (Matteus 14:2-12). Lägg märke till följande uppseendeväckande statistik: En katolsk präst i New York sa att 75% av kvinnorna som biktade sig för äktenskapsbrott, la skulden på dans. Andra präster har sagt att 75% är alldeles för lågt räknat. De uppskattar det till 90%. En bra regel är, att om Jesus kan vara med om det du gör, så kan du tryggt fortsätta. Om inte, håll dig borta därifrån.

TV, video och teater
Vädjar det du ser på TV och video
eller på teatern till köttets eller andens natur? Leder det dig till större
kärlek för Jesus eller för världen? Förhärligar det Jesus eller omoral? Även icke kristna människor protesterar idag mot mycket av det som visas på TV och film. Satan har makten över ögon och öron på de flesta människor idag, och resultatet blir att han snabbt gör om världen till en kloak av omoral, kriminalitet, terrorism och meningslöshet. En vetenskaplig studie visade att utan TV ”skulle ske 10.000 färre mord per år i USA, 70.000 färre våldtäkter och 700.000 färre överfall."3 Jesus som älskar dig ber dig att vända din blick bort från Satans hypnotisernade utbud, och i stället se på Jesus. Han säger, ”Vänd er till mig…så skall ni bli frälsta.” Jesaja 45:22..

1 Newsweek, "Mick Jagger and the Future of Rock", 4 jan. 1971, sid. 47.

2Circus magazine, 31 jan. 1976, sid. 39.

3Newsweek, "Violence, Reel to Reel", 11 dec. 1995, sid. 47.

Ett bra sätt att veta om ett TV-program är lämpligt, är att fråga sig: "Skulle Jesus ha tittat på det här?"
Ett bra sätt att veta om ett TV-program är lämpligt, är att fråga sig: "Skulle Jesus ha tittat på det här?"

11. Vilket tydligt rättesnöre ger Jesus oss för att välja lämpliga TV-program?

"Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, trolldom, ovänskap, kiv, avund, vrede, genstridighet, tvedräkt, partisöndring, missunsamhet, mord, dryckenskap, vilt leverne och annat sådant. Jag har redan förut varnat er och sagt att de som gör sådant, ska inte få Guds rike till arvedel." Galaterbrevet 5:19-21

Svar:   Bibeln är alldeles för tydlig för att kunna missförstås. Om en familj skulle bojkotta alla TV-program som visar eller anknyter till någon av ovanstående synder, så skulle det inte finnas så mycket kvar att titta på. Om Jesus kom och besökte dig, vilken TV-underhållning skulle du då kunna be honom titta på tillsammans med dig? Alla andra program vore olämpliga för en kristen människa att titta på.

Mitt val av TV-program, och även hela mitt uppförande måste ledas av vad Bibeln säger och inte av vad jag själv tycker.
Mitt val av TV-program, och även hela mitt uppförande måste ledas av vad Bibeln säger och inte av vad jag själv tycker.

12. I dagens samhälle av självständigt tänkande, tycker många att de är helt kapabla att själva fatta andliga beslut utan någons inblandning. Inte ens Jesus. Vad säger Jesus om sådana människor?

Svar:   Lyssna till Jesu otvetydiga ord: ”Ni skall inte göra som vi nu gör här, när var och en gör som han vill.” 5 Mosebok 12:8. "Många anser sin egen väg vara den rätta, men på sistone leder den ändå till döden.” Ordspråksboken 16:25. "Den oförnuftige tycker sin egen väg vara den rätta, med den som är vis lyssnar på råd.” Ordspråksboken 12:15. "Den som förlitar sig på sitt förstånd, han är den dåre.” Ordspråksboken 28:26.


13. Vilken allvarlig varning ger Jesus oss angående de förebilder vi väljer och vad vi låter få inflytande över våra liv?

”Men den som förleder en av dessa små, som tror på mig, för honom vore det bättre, att en kvarnsten hängdes om hans hals och han sänktes ner i havets djup.” Matteus 18:6. ”Låt oss därför inte längre döma varandra. Döm hellre så, att ingen må för sin broder lägga en stötesten eller något som blir till fall.” Romarbrevet 14:13. ”Ty ingen av oss lever för sig själv.” Romarbrevet 14:7.

Svar:   Alla förväntar vi oss att ledare, människor med inflytande, berömda idrottsmän och andra välkända personer ska vara goda förebilder och använda sitt inflytande på ett klokt sätt - för att så att säga "återgälda samhället". Men i dagens värld blir vi ofta besvikna på framstående individers hänsynslösa och oansvariga leverna. Jesus säger klart i Romarbrevet 1:14 att hans rikes representanter har skyldigheter mot andra människor. Han varnar allvarligt de kristna som inte bryr sig om hur de påverkar andra, eller hur de genom att vara en dålig förebild, leder andra människor på villovägar. De kommer inte in i hans rike.

Gud ber sitt folk lägga av sig smycken och prål.
Gud ber sitt folk lägga av sig smycken och prål.

14. Vilka är Jesu principer för klädstil och smycken?

Svar:   A. Kläd er enkelt. Se 1Timoteus 2:9. Kom ihåg att världen kommer in i våra liv genom det som kroppen begär, vad ögonen åtrår och vad högfärden skryter med (1 Johannes 2:16). Att vara pråligt eller utmanande klädd innefattar alla tre, och är inte passande för en kristen människa.

B. Avstå från prydnader och smycken. ”Vad högfärden skryter med” är det stora problemet här. Jesu efterföljare ska inte likna världen. De ska ju vittna och sända ljus till andra (Matteust 5:16). Smycken drar till sig uppmärksamhet och framhäver jaget. Bibeln använder smycken som symbol för otro och avfall. När Jacob och hans familj helgade sina liv åt Herren, grävde de ner sina smycken i jorden (1 Mosebok 35:1,2,4). När Israeliterna skulle gå in i det förlovade landet befallde Herren dem att lägga bort sina smycken (2 Mosebok 33:5,6). I Jesaja kapitel 3 säger Gud klart och tydligt att hans folk syndade (v.9) när de bar smycken (armband, ringar, örhängen etc., v.19-23). I Hosea 2:13 säger Gud att när Israel övergav honom började de bära smycken. I 1 Timoteus 2:9 och 1 Petrus 3:3 säger både Paulus och Petrus om att Guds folk inte ska pryda sig med guld, pärlor och dyrbara kläder. Observera att Petrus och Paulus talade om vilka prydnader som Gud ville att hans folk i stället skulle bära: ”Ett milt och stilla sinnelag” (1 Petrus 3:4) och ”goda gärningar” (1 Timoteus 2:10). Jesus sammanfattar det genom att låta sin sanna kyrka i Uppenbarelseboken 12:1 symboliseras med en ren kvinna klädd i solen (Jesu härlighet och rättfärdighet) och den fallna kyrkan av en kvinna besmyckad med guld, ädelstenar och pärlor (Uppenbarelseboken 17:3,4). Gud ber sitt folk dra bort från Babylon (Uppenbarelseboken 18:2-4) och allt vad det står för – inklusive smycken - och istället klä sig i Jesu rättfärdighet. När vi lär oss älska Jesus är det en ren glädje att leva enligt hans livsstil.

Vad som helst som bidrar till att min andlighet avtar, är en avgud.
Vad som helst som bidrar till att min andlighet avtar, är en avgud.

15. Hur förhåller sig livsstil och lydnad till frälsning?

Svar:   Lydnad och en kristen livsstil är bevis för, eller tecken på, att Jesus har frälst mig. (Jakob 2:20-26). Faktum är, att om inte en människas livsstil förändras efter omvändelsen så är det nog ingen riktig omvändelse. En omvänd persons största önskan är att söka Jesu vilja i allting, och i att med glädje följa vart än han leder.

Varning för avguderi
Johannes första brev talar om kristen livsstil. I slutet (1 Johannes 5:21) varnar Jesus oss genom sin tjänare Johannes, och ber att vi ska hålla oss borta från avgudar. Mästaren syftar här till allting som inkräktar på, eller göra att vår kärlek till honom avtar – som t.ex. musik, mode, ägodelar, prål eller världsliga nöjen. Den naturliga frukten, eller resultatet, av omvändelse är att anta Jesu livsstil och leva tillfreds i hans fotspår.

Människor som inte helt och fullt har gett sig själva till Jesus kommer aldrig att förstå den kristnes livsstil, och vi ska inte heller förvänta oss det av dem.
Människor som inte helt och fullt har gett sig själva till Jesus kommer aldrig att förstå den kristnes livsstil, och vi ska inte heller förvänta oss det av dem.

16. Kan vi förvänta oss att alla människor ser positivt på en kristen livsstil?

Svar:   Nej. Jesus sa att andligt tänkande är dårskap för den oandlige eftersom han inte har andliga värderingar (1 Korinterbrevet 2:14). När Jesus ger oss principer för kristen livsstil, talar han till den som vill bli ledda av hans Ande. Guds barn är glada och tacksamma för hans råd, medan andra oförstående avvisar dem.

En person som inte vill leva efter Jesu principer, skulle bli evigt olycklig i himlen.
En person som inte vill leva efter Jesu principer, skulle bli evigt olycklig i himlen.

17. Vad tänker en person som avvisar Jesu principer, om himlen?

Svar:   En sådan person skulle bli evigt olycklig i himlen. Han skulle klaga över att det inte fanns några nattklubbar, ingen sprit, ingen pornografi, inga prostituerade, ingen hårdrock, inga billiga romaner, inga svordomar och inget kasino. Himlen skulle vara ett ”helvete” för dem som inte har en innerlig kärleksrelation till Jesus. Det är därför som kristna normer är obegripliga för dem. (2 Korinterbrevet 6:14-17).


18. Hur kan jag leva efter dessa bibliska riktlinjer utan att verka fanatisk, fördömande eller hycklare?

Svar:   I allt vad vi gör ska vi komma ihåg att visa kärlek och högaktning för Jesus (1 Johannes 3:22). När människorna ser Jesus upphöjd (Johannes 12:32) kommer de att dras till honom. Vår enda fråga borde alltid vara ”Kommer det här att ära Jesus? Skulle jag lyssna på det här, sjunga det här, göra det här, se på det här, dricka det här, köpa det här, läsa det här, säga det här eller gå dit om Jesus stod här bredvid mig?” Jesus är med dig och mig (Matteus 28:20) och han ser allt vi gör. Jag måste vara medveten om Jesus närvaro i varje del och i varje aktivitet i mitt liv. När jag medvetet tillbringar tid med honom blir jag mer lik honom (2 Korinterbrevet 3:18). När jag sedan är tillsammans med mina vänner och arbetskamrater kommer de att påverkas på samma sätt som de skriftlärde påverkades av Jesu lärjungar: ”De förundrade sig. Men så kom de ihåg att de hade varit med Jesus.” Apostlagärningarna 4: 13. Kristna som lever så, kommer aldrig att bli fanatiska, fördömande eller hycklare. På gamla testamentets tid levde Guds folk nästan ständigt på avvägar därför att de ville likna sina hedniska grannar, hellre än att följa den annorlunda livsstil som Gud hade visat dem (5 Mosebok 31:16; Domarboken 2:17; 1 Krönikeboken 5:25; Hesekiel 23:30). Detta är sant även idag. Ingen kan tjäna två herrar (Matteus 6:24). De som håller fast vid världen och dess livsstil kommer långsamt att formas av Satan till att få hans känslor och önska hans önskningar och på så sätt bli programmerade till att gå förlorade. De som följer Jesu principer för en kristen livsstil kommer att förändras till Jesu avbild och kommr ett trivas i himlen. Det finns ingen medelväg.


19. Jag vill älska Jesus så mycket att det blir en fröjd att leva efter hans principer.

Svar:   


Frågor för eftertanke


1. Jag vet vad Gud vill att jag ska göra, men jag känner mig helt enkelt inte redo för att börja. Vad föreslår du att jag ska göra?


Börja ändå! Du kan inte lita på dina känslor. Gud talar och leder dig genom Bibelns ord (Jesaja 8:20). Känslor är allt för ofta vilseledande. De judiska ledarna kände för att korsfästa Jesus, men de hade fel. Många känner sig beredda för Jesu återkomst, men är det inte (Matteus 7:21-23). Det är Satan som påverkar känslorna. Om jag litar till mina känslor kommer han att leda mig i fördärvet.

2. Jag är i knipa. Jag vill väldigt gärna göra en viss sak. Men jag inser att om jag gör det, kommer det att se ut som om jag syndar. Vad ska jag göra?


Bibeln är tydlig. Där står det, ”avhåll er från allt [som har sken av att vara] ont, av vad slag det vara må.” 1 Tessalonikerbrevet 5:22. Och aposteln Paulus sa att han aldrig mer skulle äta kött om det orsakade att någon tog illa upp eller kände sig kränkt. (1 Korinterbrevet 8:13). Han sa t.o.m. att det skulle vara att begå en synd att strunta i en annan persons känslor.

3. Jag tycker att kyrkorna radar upp alldeles för många saker som jag måste göra eller inte får göra. Detta driver mig till vansinne. Är det inte att jag följer Jesus som faktiskt räknas?


Jo, att följa Jesus är det som räknas. Men att följa Jesus betyder en sak för en person medan det kan betyda något helt annat för en annan person. Det enda säkra sättet att exakt veta vad att följa Jesus egentligen betyder är att läsa i Bibeln vad Jesus säger att man ska göra i en viss fråga. De människor som av kärlek följer Jesus kommer snart att få komma in i hans rike (Uppenbarelseboken 22:14). De som följer människogjorda regler kommer att gå vilse och riskerar att ledas bort från Gud (Matteus 15:3-9).

4. En del av vad Gud säger verkar orimligt och onödigt. Jag kan inte förstå vad som är så viktigt med en del krav. Vad föreslår du att jag ska göra?


Barn tycker ofta att en del av vad deras föräldrar säger till dem (t.ex. "Lek inte på gatan") är oförståeligt. Men längre fram i livet tackar barnet sina föräldrar för det förbudet. Vi är barn i förhållande till Gud. Hans tankar och gärningar är lika högt över våra huvuden som himlen är över jorden (Jesaja 55:8, 9). Vi måste förtrösta på vår kärleksfulle fader i himlen när han säger åt oss att ”sluta leka på gatan”. Han undahåller oss aldrig något gott (Psaltaren 84:11). Om jag verkligen älskar Jesus kommer jag också att lita på honom och göra det han ber mig om även om jag inte alltid förstår varför. Nyckeln till allt detta är pånyttfödelsen. I Bibeln står det att när jag verkligen är född på nytt kommer det inte att vara ett problem för mig att övervinna världen eftersom jag, som en omvänd person, i alla lägen kommer att tro och lita på Jesus (1 Johannes 5:4). Att vägra följa honom bara för att jag inte förstår varför, visar bara att jag saknar förtroende för min Frälsare.

5. Hur får jag någon fördel av Jesu kärleksfulla principer, lagar och budord?


Genom dagliga välsignelser! Varje princip, lag, eller budord från Jesus för med sig otroliga fördelar. Även världens största lotterivinst bleknar i jämförelse med Guds rika välsignelser till sina lydiga barn. Här är bara några av fördelarna med att följa Jesus.

1. Jesus blir ens personliga vän.

2. Jesus blir ens affärspartner.

3. Fri från skuld.

4. Ro i sinnet.

5. Fri från ångest.

6. Obeskrivbar lycka.

7. Längre liv.

8. Löfte om ett hem i himlen.

9. Bättre hälsa.

10. Inga baksmällar.

Tala om rikedom! Guds sanna barn åtnjuter förmåner som inte ens de rikaste människorna på jorden kan köpa sig.

6. Är det mitt ansvar att tala om för andra människor hur man ska leva och uppföra sig?


Den bästa regeln är att först och främst se till hur man själv lever.
”Rannsaka er själva” står det i 2 Korinterbrevet 13:5. När vi lever som vi ska, så är vårt liv ett tyst vittne och vi behöver inte predika för andra vad de ska göra. Självklart har föräldrar ett särskilt ansvar vad det gäller att hjälpa sina barn att förstå hur man lever i Jesu fotspår.

7. Vilken är den största faran för kristna idag?


En av de största farorna är delad lojalitet. Många kristna har två kärlekar i sina hjärtan: kärleken till Jesus och kärleken till världen och dess syndiga nöjen och vanor. Alldeles för många kristna vill gärna se hur mycket de kan vara del av världen och fortfarande anses kristna. Det fungerar inte så. Jesus varnade tydligt och sa ”Ingen kan tjäna två herrar”. Matteus 6:24.

8. Men vore det inte att vara som en lagträl, om man måste följa alla dessa kristna förhållningsregler?


Inte om inte personen gör det bara för att därigenom bli frälst. Frälsning kan bara fås som en mirakulös, gratis gåva från Jesus. Frälsning genom ens gärningar är ingen frälsning. Att däremot följa Jesu levnadsregler därför att jag älskar honom och han redan har frälst mig, är inte legalism.

9. Finns det något samband mellan Jesus befallning om att vi ska låta vårt ljus lysa, och hur vi lever vårt liv?


Helt säkert! Jesus säger att en sann kristen är ett ljus (Matteus 5:14). Han säger också, ”Må ert ljus så lysa inför människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader, som är i himmelen.” Matteus 5:16. Man hör inte ett ljus, man ser det. Genom en kristen persons sätt att vara, hans sätt att klä sig, hans matvanor, hans hjälpsamhet, hans ärlighet (Jesus sätt att vara) kommer människor att se ljuset skina. De kommer då att ställa frågor, vilket ofta leder till att även de finner vägen till Kristus.

10. Är inte den kristna livsstilen egentligen kulturellt betingad? Borde den inte i så fall förändras med tiden?


Sedvänjor växlar, med Bibelns regler förblir desamma. ”Guds ord förblir evinnerligen.” Jesaja 40:8. Kyrkan ska leda, inte följa. Den ska inte omprogrammeras efter kultur, humanism, eller trenden för dagen. Kyrkan ska inte dras ner till människobestämd standard, utan i stället höja sig till Jesu nivå. När församlingen lever, talar, ser ut som, och beter sig som resten av världen, varför skulle man då gå dit? Jesus skickar ett tydligt budskap till sina barn: ”Gå ut ifrån dem och skilj er ifrån dem… kom inte vid det som är orent. Då skall jag ta emot er.” 2 Korinterbrevet 6:17. Jesu kyrka ska inte imitera världen, utan tvärtom tillbakavisa det som världen står för. ”Världen” har slagit alltför många människors liv i spillror. Kyrkan får inte bli en del av världens ödeläggande förvirring. Kyrkan måste i stället stå stadigt och med en vänlig men bestämd röst uppmana människorna att lyssna till Jesus och leva efter hans standard. När en person får kärlek till Jesus och ber honom leda sitt liv, då kommer Frälsaren att mirakulöst förändra den personen och leda honom till Guds eviga rike. Det finns ingen annan väg till himlen.

11. All form av dans är väl inte av ondo? Dansade inte David inför Gud?


Sant, all dans är inte av ondo. David skuttade och dansade av glädje och tacksamhet inför Herren (2 Samuelsboken 6:14-16). Han dansade även för sig själv. Davids dans liknade den lame mannens, när han tog glädjeskutt efter att Jesus hade gjort honom frisk (Apostlagärningarna 3:8-10). Sådan dans, eller glädjeskutt, rekommenderar Jesus till dem som blir förföljda (Lukas 6:22-23). Att däremot dansa med någon av motsatt kön (vilket leder till omoraliska handlingar och spruckna äktenskap) eller att dansa liderligt eller otuktigt (som till exempel stripteasedans) är sådana typer av dans som Bibeln fördömer.

12. Vad säger Bibeln om människor som dömer och fördömer varandra?


”Döm inte, på det att ni inte må bli dömda; ty med den dom varmed ni dömer, ska ni bli dömda.” Matteus 7:1-2. ”Därför är du utan ursäkt, du människa, vem du än är, som dömer. Ty därmed att du dömer en annan fördömer du dig själv, eftersom du, som dömer den andre, själv handlar på samma sätt.” Romarbrevet 2:1. Kan det sägas tydligare? Det finns ingen ursäkt och inget rättfärdigande för den som dömer någon annan än sig själv. Jesus är domaren (Johannes 5:22). Om jag dömer andra så inkräktar jag på Kristus plats som domare och blir på det sättet en Antikrist i miniatyrformat, (1 Johannes 2:18) - verkligen en allvarlig tanke!

Testfrågor1. Om jag verkligen älskar Jesus, vill jag också följa hans välmenande levnadsregler. (1)

_____   Ja.
_____   Nej.

2. Att som frälst, och av kärlek, följa Jesus' levnadsregler, är att vara lagträl. (1)

_____   Ja.
_____   Nej.

3. Bibelns verkliga författare är Jesus. (1)

_____   Ja.
_____   Nej.

4. ”Att inte älska världen” betyder att vi inte ska älska (1)

_____   Vårt eget land, Sverige.
_____   Jorden vår planet.
_____   Världens syndiga, ogudaktiga, och omoraliska livsstil och habegär.

5. Varför ger Jesus oss specifika budord, lagar, och regler? (5)

_____   För vårt eget bästa.
_____   Så att vi kan föregå med gott exempel.
_____   För att inskränka på vår frihet.
_____   Så att vi ska kunna följa i Jesu fotspår.
_____   För att bevara oss från synd.
_____   För att ha koll på oss.
_____   För att vi ska vara lyckliga.

6. Två bra regler för att kunna veta vad ett gott kristet uppförande är: (2)

_____   Ta reda på vad som står i Bibeln.
_____   Titta hur de andra i församlingen gör.
_____   Rådgör med ett andemedium.
_____   Gå efter dina känslor.
_____   Tänk efter vad Jesus skulle ha gjort.

7. Satan kommer åt oss genom våra fem sinnen. (1)

_____   Ja.
_____   Nej.

8. För vilka områden i livet har Jesus gett oss specifika råd och riktlinjer? (5)

_____   Hur vi klär oss.
_____   Hälsosam livsföring.
_____   Utvärtes besmyckning.
_____   Olympisk skidåkning.
_____   Mat och dryck.
_____   Flyga ett plan.
_____   Köpa ett hus.
_____   Föredöme och påverkan.

9. På vilket sätt har uppförande och lydnad med frälsning att göra? (1)

_____   Det är vårt uppförande och lydnad som frälser oss.
_____   En redan frälst person kan uppföra sig hur han vill och behöver heller inte lyda.
_____   Ens livsstil och lydnad är tecken på att man har blivit omvänd och pånyttfödd.

10. Om jag vägrar att avstå från någonting som Jesus ber mig sluta med - som till exempel smycken, rockmusik, eller att titta på billiga TV-shower - då blir dessa saker min avgud i Guds ögon. (1)

_____   Ja.
_____   Nej.

11. Ett kristet liv är som ett bra äktenskap där man blir lycklig när man vill vara sin älskade till lags. (1)

_____   Ja.
_____   Nej.

12. Genom tre av nedanstående saker leder Satan människor till synd, vilka? (3)

_____   Gömma Bibeln för dem.
_____   Högmod.
_____   Skriver budskap på himlen.
_____   Köttets lust.
_____   Ögonens begär.

13. Att vakta på våra tankar är viktigt, eftersom tankar leder till handling. (1)

_____   Ja.
_____   Nej.

14. Några av de välsignelser som Jesus lovar dem som troget följer honom är: (7)

_____   Du kommer att kunna profetera.
_____   Du kommer att leva längre.
_____   Du kommer att vara lycklig och full av förtröstan.
_____   Du kommer att ha en bättre hälsa.
_____   Ditt blir inte gråhårig.
_____   Du kommer att bli miljonär.
_____   Du är garanterad ett hem i himlen.
_____   Du behöver inte vara rädd.
_____   Jesus blir din personlige vän.
_____   Du kommer att ha sinnesro.

15. Om något jag gör får en av mina kristna bröder att känna sig förorättad, vad ska jag då göra? (1)

_____   Strunta i det. Ingen kan vara alla till lags.
_____   Slåss om saken.
_____   Försök att få brodern utesluten.
_____   Tala om det för alla i kyrkan så att de kan välja sida.
_____   Sluta göra det som orsakar förargelse.

16. Vad kallar Jesus en person som har bestämt sig för att göra på sitt sätt istället för att lyssna till vad Bibeln har att säga?

_____   Fritänkare.
_____   Vis.
_____   Dåre.

17. En person som avvisar Jesu levnadsprinciper skulle (1)

_____   Plötsligt börja älska andliga saker när han väl kommer till himlen.
_____   Efter ett par dagar i den heliga staden ångra att han hade ett så hårt och kallt hjärta.
_____   Inte bli lycklig i himlen.