Stemmen i ørkenen

Stemmen i ørkenen Lesson 21

Jesus sa: "Blant dem som er født av kvinner, er det ikke stått fram noen større enn døperen Johannes." Matt 11,11. Hva vet vi om denne eneboeren av en mann som Jesus kalte den største av alle profeter?

Når Johannes begynte å forkynne i Judeas ødemark kom folk milevis for å høre denne mektige og fryktløse ydmyke budbæreren. I skarp kontrast til datidens religiøse ledere var livet hans preget av hellighet og enkelhet. Mens prestene bar luksuriøse klær, bar Johannes en enkel kappe av kamelhår med et lærbelte rundt livet. Mens de fråtset, fastet Johannes eller spiste enkel og narurlig mat. Han nektet å drikke vin eller sterk drikk, slik at han kunne bli fylt av den Hellige Ånd (Luk 1,15). Fremfor utsmykkede synagoger valgte Johannes elver og klippedaler som sin katedral for forkynnelsen. Noen mennesker spurte, "Kunne denne mannen være Elia"?
Johannes kledde seg slik som den gammeltestamentlige profeten, men han var ikke Elia reinkarnert. Engelen Gabriel hadde sagt til Johannes sine foreldre før han ble født, at han skulle gå i "Elias ånd og kraft, … for å gjøre rede et forberedt folk for Herren." Luk 1,17.

I sin tjeneste hadde Johannes den samme Hellige Ånds kraft som Elia hadde, hvilket ledet til en vekkelse blant Guds folk. Hans spesielle oppgave var å forkynne omvendelse fra synd og berede Guds folk for Jesu første komme.

Bibelen sier at det vil være en hel hær av mennesker somElia og døperen Johannes i de siste dager, for å forberede verden for Jesu annet komme. "Se, Jeg skal sende dere profeten Elia før den store og fryktinngytende Herrens dag kommer." Mal 4,5. (Se også Joel 2,28-31).
1. Hva var hemmeligheten med Johannes åndsfylte liv?

1. Hva var hemmeligheten med Johannes åndsfylte liv?


Luk 3,16 svarte Johannes ...: «Jeg døper dere med vann. Men Han som er sterkere enn meg, skal komme. Jeg er ikke verdig til å løse sandalremmen Hans.

Joh 3,30 Han skal vokse, men jeg skal avta.

Svar:  ____________________

Merk:

  Det åndsfylte livet til døperen Johannes var dypt merket av en uvanlig ydmykhet. Det var en direkte forbindelse mellom Johannes mektige forkynnelse, og den fullstendige overgivelsen han hadde valgt å gjøre til Herren. Det var Johannes sin største glede å lede mennesker til Jesus, fremfor å fremheve seg selv. Alt han gjorde var drevet av et ønske om på å herliggjøre Guds navn.

2. Kjente døperen Johannes Skriften?

2. Kjente døperen Johannes Skriften?


Joh 1,23 Han sa: "Jeg er røsten av en som roper i ødemarken: Gjør Herrens vei rett, som profeten Jesaja har sagt.

Svar:  ____________________

Merk:

  Ja! Johannes siterte fra Det Gamle Testamentet som bevis på at han hadde god innsikt i Skriften. Bibelen forteller også at Johannes lærte disiplene sine å faste og be ofte (Matt 9,14). Dette vitner om hans dype kjærlighet til Herren. På samme måte, gjennom personlig hengivenhet og bibelstudie, kan vi lære å kjenne og elske Gud, og motta Hans Hellige Ånd.

3. Var døperen Johannes villig til å vitne om Jesus?

3. Var døperen Johannes villig til å vitne om Jesus?


Joh 1,29 Dagen etter ser Johannes Jesus komme imot seg, og han sier: Se der! Guds Lam, som bærer verdens synd.

Svar:  ____________________

Merk:

  Av natur var Johannes en ensom person (Luk 1,80). Allikevel var han villig til å risikere latterliggjøring og til og med gi sitt liv for å kunne lede mennesker til Jesus, denne verdens Frelser. På samme måte vil de som virkelig elsker Herren i dag være villige til å sette til side frykt og bekvemmelighet for å kunne vitne om Jesus.

4. Var den direkte forkynnelsen til Johannes populær blant politikere og religiøse ledere?

4. Var den direkte forkynnelsen til Johannes populær blant politikere og religiøse ledere?


Luk 7,30 Men fariseerne og de lovlærde forkastet Guds råd* for dem, og de lot seg ikke døpe av ham.

Luk 3,19.20 Men han irettesatte fjerdingsfyrsten Herodes ... for alt det onde han (Herodes) hadde gjort. ... satte han også Johannes i fengsel.

Svar:  ____________________

Merk:

  Johannes talte modig imot datidens populære synder, som til og med de religiøse lederne var involverte i. Guds endetidsbudskap om omvendelse og helligelse vil også bli upopulære blant de fleste av nåtidens respekterte politikere og kirkeledere, selv om det er bibelsk.

5. Er Bibelen negativ til bruken av smykker og prangende klær?

5. Er Bibelen negativ til bruken av smykker og prangende klær?


1 Tim 2,9 På samme måte vil jeg også at kvinnene (og selvfølgelig menn) smykker seg med sømmelig klesdrakt, ... ikke med flettet hår eller gull eller perler eller kostbare klær.

1 Pet 3,3.4 La ikke deres skjønnhet være i det ytre, ved hårfletninger, ved at dere henger på dere gull eller tar på fine klær, men la skjønnheten heller være hjertets skjulte menneske, med den uforgjengelige skjønnheten som hører til den milde og stille ånd, som er meget dyrebar framfor Gud.

Jes 3,18-21 På den dagen skal Herren ta bort all stasen: de klirrende ankelkjedene, solsmykkene og halvmånene, øreringene, armbåndene og slørene, hodepynten, ankelkjedene og hodebåndene, parfymedåsene, amulettene og ringene, neseringene,

Svar:  ____________________

Merk:

  Døperen Johannes bar enkle, sømmelige klær — en god skikk som kristne kan etterfølge. Dagens populære seksuelle trender og moter fører til store fristelser og fall. Unødvendig ekstravagante og kostbare klær og tilbehør bør ikke være en del av en kristens garderobe. Bibelen er også skeptisk til prangende smykkebruk der selve personen kommer i bakgrunnen. Du vil kanskje ikke gjenkjenne alle de tingene som er nevnt i Jes 3,18-23, men mennesker i andre deler av verden gjør det. Mye av dette dukker nå også opp i den vestlige kulturen.

6. Var det noen forbindelse mellom Johannes sitt åndsfylte liv og den enkle dietten som han levde på?

6. Var det noen forbindelse mellom Johannes sitt åndsfylte liv og den enkle dietten som han levde på?


Luk 1,15 For han ... og han skal verken drikke vin eller sterk drikk. Han skal også være fylt med Den Hellige Ånd.

Svar:  ____________________

Merk:

  Kristne skulle være fullstendig avholdende fra all alkohol for å kunne holde tankene klare og lytte til Guds Ånd (Ordsp 23,31.32; Hab 2,15; 1 Pet 5,8).

7. Hvorfor bryr Gud seg om hva vi spiser og drikker?

7. Hvorfor bryr Gud seg om hva vi spiser og drikker?


Dom 13,7 Se, du skal bli med barn og føde en sønn. Nå skal du ikke drikke vin eller sterk drikk, og ikke spise noe urent. For barnet skal være en Guds nasireer fra mors liv til den dagen han dør. 1 Kor 6,19 Eller vet dere ikke at legemet deres er et tempel for Den Hellige Ånd, som er i dere, som dere har fra Gud?

Svar:  ____________________

Merk:

  Det er en direkte forbindelse mellom hva vi spiser og drikker, og vår mentale kapasitet, evne til å motstå fristelser og egenskap til å skille mellom rett og galt. Alt en kristen gjør — inkludert det han spiser og drikker — skulle gjøres til Guds ære (1 Kor 10,31).

8. Hva sier Bibelen om verdslig oppførsel?

8. Hva sier Bibelen om verdslig oppførsel?


Jak 4,4 Hver den som vil være venn med verden, gjør seg selv til Guds fiende.

2 Kor 6,17 Derfor: Kom ut fra dem og vær atskilt, sier Herren. Rør ikke det som er urent, så skal Jeg ta imot dere.

1 Joh 2,15 Elsk ikke verden eller de ting som er i verden. Hvis noen elsker verden, er Faderens kjærlighet ikke i ham.

Rom 12,2 Og bli ikke dannet lik denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva som er den gode og velbehagelige og fullkomne Guds vilje.

Svar:  ____________________

Merk:

  Herren har kalt sitt folk til å leve som gode eksempler, i Hans kraft, mens de hjelper andre til å bli forberedt for Jesu annet komme.

9. Hva skulle en kristen velge å tenke på?

9. Hva skulle en kristen velge å tenke på?


Fil 4,8 For øvrig, brødre, de ting som er sanne, de ting som er sømmelige, de ting som er rettferdige, de ting som er rene, de ting som er verd å elske, de ting som det tales vel om, om det er et ærbart liv, og om det er noe som er verd å bli rost, så legg dere alt dette på sinne.

Sal 101,3 Jeg vil ikke sette noe forderv for mine øyne.

Svar:  ____________________

Merk:

  Døperen Johannes befalte folket å avstå fra all vold (Luk 3,14). For oss vil dette inkludere å se på vold som underholdning. Jesus lærte at seksuelle synder og vold har sin opprinnelse i tanker og holdninger (Matt 5,22.28). Derfor skulle en kristen unngå TV programer, filmer, websider eller tidsskrifter som vil stimulere til urene tanker.

10. Kan musikk være til glede og velsignelse?

10. Kan musikk være til glede og velsignelse?


Sal 40,4 Han la en ny sang i min munn, en lovsang til vår Gud. 1 Sam 16,23 Slik skjedde det hver gang ånden fra Gud kom over Saul, at David tok harpen og spilte på den. Da ble det bedre med Saul, og det gjorde ham godt, og den onde ånden vek fra ham.

Svar:  ____________________

Merk:

  Det er helt klart at en stor del av musikken i verden ikke hjelper oss åndelig. Isteden ødelegger den vår lengsel etter de himmelske ting, og ofte styrker den vår kjødelige natur. Imidlertid kan musikk være en enorm kraft til det gode. Når kong Saul var påført lidelser av en ond ånd, så oppfrisket den beroligende musikken fra Davids harpe ham, og drev den onde påvirkningen ut av hans sinn.

11. Er sensuell dans en egnet rekreasjon for en kristen?

11. Er sensuell dans en egnet rekreasjon for en kristen?


1 Joh 2,6 Den som sier at han blir i Ham, han skylder også selv å vandre slik som Han vandret.

Tit 2,12 Og denne nåden oppdrar oss for at vi skal fornekte ugudelighet og verdslige lyster og leve edruelig, rettferdig og gudfryktig i den nåværende tidsalder.

Svar:  ____________________

Merk:

  Det meste av den populære, moderne dansen er knyttet opp mot verdslig musikk og har en veldig sterk seksuell betoning. I enhver situasjon burde vi spørre, "Hva ville Jesus gjøre"? Vi kan vel være enige om at vår Frelser ikke ville kastet alle hemninger og svingt kroppen i takt med en dundrende synkoperende rytme.

12. Vil en kristen spille på lotteri eller gamble?

12. Vil en kristen spille på lotteri eller gamble?


1 Tim 6,10 For kjærligheten til penger er en rot til all slags ondskap. På grunn av denne har noen i sin griskhet kommet bort fra troen, og de har gjennomboret seg selv med mange plager.

2 Tess 3,10 For også da vi var hos dere, påla vi dere dette: Om noen ikke arbeide, skal han heller ikke spise.

Ordsp 28,20 Den som haster etter å bli rik, kommer ikke ustraffet fra det.

Svar:  ____________________

Merk:

  Lotteri kan være like vanedannende som narkotika. Noen har rotet bort hele familiens oppsparte midler på kasino og lotterier. De fleste planer for å "bli hurtig rik" er assosiert med stor risiko, uhederlige metoder og tvilsom moral.

13. Hva skulle være målet til Guds folk i dag?

13. Hva skulle være målet til Guds folk i dag?


1 Joh 3,22 Vi holder Hans bud og gjør de ting som er til behag for Ham.

Fork 12,13 Frykt Gud og hold Hans bud, dette gjelder alle mennesker.

Svar:  ____________________

Merk:

  En person kan ikke leve som han selv finner for godt, og så forvente å bli velsignet og frelst inn i Guds rike. Dette er en av grunnene til at Jesus kom til jorden — for å gi oss et eksempel på en hellig livsstil (1 Pet 2,21).

14. Er det vanskelig å adlyde Gud i spørsmål vedrørende livsstil for den som har Jesus i sitt hjerte?

14. Er det vanskelig å adlyde Gud i spørsmål vedrørende livsstil for den som har Jesus i sitt hjerte?


Joh 14,15 Hvis dere elsker Meg, så hold Mine bud.

1 Joh 5,3 For dette er Guds kjærlighet, at vi holder Hans bud. Og Hans bud er ikke tunge å bære.

Sal 40,9 Å gjøre Din vilje, Min Gud, er Min lyst, og Din lov er i Mitt indre.

Svar:  ____________________

15. Hva slags kall har den kristne?

15. Hva slags kall har den kristne?


1 Pet 2,9 Men dere er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et eiendomsfolk, så dere skal forkynne Hans underfulle storverk, Han som kalte dere ut av mørket og inn i Sitt underfulle lys.

Svar:  ____________________

Merk:

  Som ambassadører for Jesus har kristne et høyt kall! Døperen Johannes hjalp mennesker til å bli klar for Jesu første komme, og Gud har kalt sitt folk i dag til å leve hellige liv, mens de hjelper andre til å berede seg for Jesu annet komme.

16. Er du villig til å vitne gjennom en gudfryktig livsstil for å forberede andre på Jesu annet komme?

16. Er du villig til å vitne gjennom en gudfryktig livsstil for å forberede andre på Jesu annet komme?
Svar:  ____________________


Tillegg

Ambassadører for Kristus
Når en person blir en kristen, blir han eller hun en ambassadør for et bedre kongerike. Bibelen sier: "Så står vi da i en sendetjeneste (som ambassadører) på Kristi vegne." 2 Kor 5,20.

Ordlisten definerer en ambassadør som "en offisiell diplomat av høyeste rang utpekt og autorisert som representant for en regjering eller monark til en annen, normalt for et begrenset tidsrom."

Ambassadører er like viktige i det åndelige riket som i de politiske riker. Borgere av himmelens rike er ikke som borgere av denne verdens riker. Vi har blitt sendt ut i verden for å demonstrere hvem og hvordan Jesus er. Gjennom den Hellige Ånd så blir vi Hans representanter — for å vise verden Hans karakter i alle ting fra måten vi taler og arbeider på, til hvordan vi spiser og klær oss. Med
andre ord, når vi blir en del av Guds åndelige rike skulle vi leve som et eksempel for den regjeringen som vi representerer. I 2 Kor 3,18 sier Skriften at "alle vi … blir forvandlet til det samme bilde fra herlighet til herlighet, som av Herrens Ånd."

Vi, menigheten, er Hans hender og føtter, øyne og munn, og ja, til og med Jesu ører i dagens verden. Vi er Kristi legeme (Ef 1,22.23; 5,29.30; Kol 1,18). Før Han steg opp til himmelen sa Jesus til oss, "Som Faderen har utsendt Meg, sender også Jeg dere." Joh 20,21.

Enhver side av våre liv skulle avspeile livet og personen Jesus. "La lyset deres skinne for menneskene slik at de kan se de gode gjerningene deres og ære deres Far, Han som er i himmelen." Matt 5,16.