Get the daily devotional to your inbox
Looks good!
Please enter a valid email address.
Looks good!
Please confirm your email address.

Sunt morţii într-adevăr morţi?

Sunt morţii într-adevăr morţi?Lesson 10

Moartea este unul dintre cele mai puţin înţelese subiecte din zilele noastre. Este prea mult învăluită de mister şi evocă simţăminte înspăimântătoare de: frică, incertitudine şi chiar pierderea speranţei. Alţii cred că cei dragi ai lor care au murit, nu sunt de fapt morţi ci trăiesc alături de ei sau într-o altă dimensiune. Mulţi sunt confuzi cu privire la relaţia dintre trup, spirit şi suflet. Contează oare ce credem? Da...în mod sigur! Pentru că ceea ce credem despre moarte va avea un impact profund asupra a ceea ce se va întâmpla cu noi la timpul sfârşitului. A ghici nu-şi are locul aici, aşa că acest Ghid de Studiu îţi va arăta exact ceea ce spune Dumnezeu cu privire la acest subiect. Fii gata să-ţi deschizi mintea şi ochii.
La început Dumnezeu l-a creat pe Adam.
La început Dumnezeu l-a creat pe Adam.

1. În primul rând, cum am ajuns aici, pe acest pământ?

"Domnul Dumnezeu a făcut pe om din ţărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viaţă, şi omul s-a făcut astfel un suflet viu." Geneza 2:7

Răspundeţi:   La început Dumnezeu ne-a creat din ţărână.

Duhul atât al celor neprihăniţi cât şi al celor păcătoţi se reîntorc la Dumnezeu. Trupurile lor se întorc în ţărână.
Duhul atât al celor neprihăniţi cât şi al celor păcătoţi se reîntorc la Dumnezeu. Trupurile lor se întorc în ţărână.

2. Ce se întâmplă când moare cineva?

"Până nu se întoarce ţărâna în pământ, cum a fost, şi până nu se întoarce duhul la Dumnezeu, care l-a dat." Eclesiastul 12:7.

Răspundeţi:   Trupul se întoarce din nou în ţărână, iar spiritul (duhul) se reîntoarce la Dumnezeu, care l-a dat. Spiritul oricărei persoane care moare--indiferent dacă este neprihănit sau nelegiuit--se reîntoarce la Dumnezeu în momentul morţii.

Nu este nimic misterios cu privire la spiritul (duhul) care se întoarce la Dumnezeu, la moarte. Acesta este suflarea de viaţă.
Nu este nimic misterios cu privire la spiritul (duhul) care se întoarce la Dumnezeu, la moarte. Acesta este suflarea de viaţă.

3. Ce este "spiritul" care se întoarce la Dumnezeu, la moarte?

"După cum trupul fără duh ["suflare, respiraţie" ] este mort." Iacov 2:26. "Atâta vreme cât voi avea suflet, şi suflarea lui Dumnezeu va fi în nările mele." Iov 27:3.

Răspundeţi:   Spiritul care se întoarce la Dumnezeu, la moarte este suflarea de viaţă. Niciunde în cartea lui Dumnezeu, nu se indică, că "spiritul" ar avea viaţă, înţelepciune sau simţire, după ce o persoană moare. Este "suflarea de viaţă" şi nimic mai mult.

Aceşti patru oameni sunt patru suflete.
Aceşti patru oameni sunt patru suflete.

4. Ce este un "suflet"?

"Domnul Dumnezeu a făcut pe om din ţărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viaţă, şi omul s-a făcut astfel un suflet viu." Geneza 2:7.

Răspundeţi:   Un suflet este o fiinţă vie. Un suflet este o combinaţie între două lucruri: trup plus suflare de viaţă. Un suflet nu poate exista decât dacă trupul şi suflarea de viaţă sunt combinate. Cuvântul lui Dumnezeu ne învaţă că noi suntem suflete.

5. Mor sufletele?

5. Mor sufletele?

"Sufletul care păcătuieşte, acela va muri." Ezechiel 18:20. "A murit orice făptură vie, chiar şi tot ce era în mare." Apocalipsa 16:3.

Răspundeţi:   În conformitate cu, Cuvântul lui Dumnezeu, sufletele mor! Noi suntem suflete şi sufletele mor. Omul este muritor (Iov 4:17). Numai Dumnezeu este nemuritor (1 Timotei 6:15, 16). Conceptul despre sufletul nemuritor, imortal este în contradicţie cu Biblia, care ne învaţă că sufletele sunt supuse morţii.

6. Merg oamenii buni în cer, imediat după ce mor?

6. Merg oamenii buni în cer, imediat după ce mor?

"Toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui, şi vor ieşi afară din ele." Ioan 5:28, 29. "David ... a murit şi a fost îngropat, şi mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi." "Căci David nu s-a suit în ceruri." Fapte 2: 29, 34. "Când Locuinţa morţilor o aştept ca locuinţă." Iov 17:13.

Răspundeţi:   Nu, oamenii nu merg nici în cer, nici în iad la moarte. Ei se duc în mormintele lor şi aşteaptă ziua învierii.


7. Cât de multe cunoaşte sau înţelege cineva după ce a murit?

"Cei vii, în adevăr, măcar ştiu că vor muri: dar cei morţi nu ştiu nimic, şi nu mai au nici o răsplată, fiindcă până şi pomenirea li se uită. Şi dragostea lor, şi ura lor, şi pizma lor, de mult au şi pierit, şi niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare." "Căci, în locuinţa morţilor, în care mergi, nu mai este nici lucrare, nici chibzuială, nici ştiinţă, nici înţelepciune." Eclesiastul 9:5, 6, 10. "Nu morţii laudă pe Domnul, şi nici vreunul din cei ce se pogoară în locul tăcerii." Psalmii 115:17.

Răspundeţi:   Dumnezeu spune că morţii nu mai ştiu absolut nimic!

Deşi milioane de oameni cred că este posibil, totuşi cei morţi nu pot comunica cu cei vii.
Deşi milioane de oameni cred că este posibil, totuşi cei morţi nu pot comunica cu cei vii.

8. Pot oare morţii să comunice cu cei vii, sunt ei informaţi de ceea ce fac cei vii?

"Aşa se culcă şi omul şi nu se mai scoală, cât vor fi cerurile, nu se mai deşteaptă, şi nu se mai scoală din somnul lui." "De ajung fiii lui la cinste, el nu ştie nimic, de sunt înjosiţi, habar n-are." Iov 14:12, 21. "Niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare." Eclesiastul 9:6.

Răspundeţi:   Nu, morţii nu îi pot contacta pe cei în viaţă, nici măcar nu ştiu care sunt faptele celor vii. Ei sunt morţi. Gândurile lor au pierit (Psalmii 146:4).

Isus numeşte moartea "somn." Este o stare de totală inconştienţă.
Isus numeşte moartea "somn." Este o stare de totală inconştienţă.

9. Isus numeşte starea de inconştienţă din moarte "somn" în Ioan 11:11-14. Cât de mult va dura acest somn?

"Aşa se culcă şi omul şi nu se mai scoală, cât vor fi cerurile, nu se mai deşteaptă, şi nu se mai scoală din somnul lui." Iov 14:12. "Ziua Domnului va veni ... în ziua aceea cerurile vor trece." 2 Petru 3:10.

Răspundeţi:   Morţii vor dormi până la măreaţa zi în care Domnul va sfârşi lumea. În moarte, oamenii sunt total inconştienţi, fără vreo activitate sau cunoştinţă de orice fel.

Cei drepţi vor fi înviaţi şi vor primi nemurirea la a doua venire a Domnului Isus.
Cei drepţi vor fi înviaţi şi vor primi nemurirea la a doua venire a Domnului Isus.

10. Ce se întâmplă cu cei neprihăniţi morţi la a doua venire a lui Isus?

"Iată, Eu vin curând, şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui." Apocalipsa 22:12. "Căci Însuşi Domnul, cu un strigăt ... Se va pogorî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos ... şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul." 1 Tesaloniceni 4:16, 17. "Toţi vom fi schimbaţi, într-o clipă, într-o clipeală din ochi ... morţii vor învia nesupuşi putrezirii ... Căci trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, să se îmbrace în neputrezire, şi trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire." 1 Corinteni 15:51-53.

Răspundeţi:   Ei îşi vor primi răsplăta. Ei vor fi înviaţi, li se vor da trupuri nemuritoare şi vor fi înălţaţi în văzduh ca să-L întâlnească pe Domnul. Nu şi-ar afla scopul nici o înviere a unor oameni care deja ar fi fost luaţi în rai, în momentul morţii.

Prima minciună a diavolului către Eva a fost "Nu veţi muri"- o afirmaţie cu totul contrară Bibliei.
Prima minciună a diavolului către Eva a fost "Nu veţi muri"- o afirmaţie cu totul contrară Bibliei.

11. Care a fost prima minciună a diavolului?

"Atunci şarpele a zis femeii: Hotărât, că nu veţi muri." Geneza 3:4. "Balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit Diavolul şi Satana." Apocalipsa 12:9.

Răspundeţi:   Satan i-a spus Evei că păcatul nu va aduce moartea. "Hotărât că nu veţi muri," i-a spus el.

Cei care cred că morţii sunt vii devin uşor ţinte ale ispitelor diavolului.
Cei care cred că morţii sunt vii devin uşor ţinte ale ispitelor diavolului.

12. De ce a minţit-o diavolul pe Eva referitor la moarte? Se poate ca acest subiect să fie mai important decât ne gândim?

Răspundeţi:   Această minciună este una din pietrele de cotitură către împărăţia diavolului. El a făcut minuni puternice de-a lungul timpului prin oameni care pretind că îşi primesc puterea de la spirirtele celor morţi. (Exemple: Vrăjitorii din EgiptExod 7:11 Femeia din Endor1 Samuel 28:3-25 DescântătoriDaniel 2:2 O oarecare domnişoarăFaptele 16:16-18.)

Un avertisment solemn
La sfârşitul timpului, Satan se va folosi din nou de vrăjitoriela fel cum a făcut-o şi în zilele lui Danielpentru a înşela lumea (Apocalipsa 18:23). Vrăjitoria este o lucrare supranaturală care pretinde că îşi primeşte puterea şi înţelepciunea de la spiritele celor morţi.

Pozând a fi ucenici ai lui Isus
Prefăcându-se a fi cei dragi care au murit, preoţi pioşi care sunt acum morţi, profeţi ai Bibliei, sau chiar apostolii sau ucenicii Domnului Hristos (2 Corinteni 11:13), Satan şi îngerii săi vor înşela miliarde de oameni. Cei care cred că cei morţi sunt vii, sub orice formă, vor fi mai mult ca sigur înşelaţi.

Nu toate minunile sunt de la Dumnezeu, pentru că şi diavolul face minuni.
Nu toate minunile sunt de la Dumnezeu, pentru că şi diavolul face minuni.

13. E adevărat că diavolul face minuni?

"Acestea sunt duhuri de draci, care fac semne nemaipomenite." Apocalipsa 16:14. "Căci se vor scula hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi, vor face semne mari şi minuni, până acolo încât să înşele, dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi." Matei 24:24.

Răspundeţi:   Da, într-adevăr! Diavolul face miracole incredibil de convingătoare (Apocalipsa 13:13, 14). Satan şi îngerii săi se vor înfăţişa ca îngeri de lumină (1 Corinteni 11:14) şi, chiar şi mai şocant, se vor înfăţişa ca şi când ar fi Însuşi Hristos (Matei 24:23, 24). Toată lumea va crede că Hristos şi îngerii Săi conduc o fantastică reînviorare spirituală mondială. Toată această emfază va părea a fi aşa de spirituală şi de supranaturală, încât numai cei aleşi ai lui Dumnezeu nu vor fi înşelaţi.

Cei aleşi nu vor fi înşelaţi pentru că ei resping în mod ferm tot ce este în contradicţie cu Scriptura.
Cei aleşi nu vor fi înşelaţi pentru că ei resping în mod ferm tot ce este în contradicţie cu Scriptura.

14. D e ce nu va fi înşelat poporul lui Dumnezeu?

"Au primit Cuvântul cu toată râvna, şi cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea, este aşa." Fapte 17:11. "La lege şi la mărturie! Căci dacă nu vor vorbi aşa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta." (În trad. engl. Căci dacă nu vor vorbi în concordanţă cu acest Cuvânt, este pentru că nu există nici o lumină în ei). Isaia 8:20.

Răspundeţi:   Poporul lui Dumnezeu cunoaşte din studiul sincer al Bibliei, că morţii sunt morţi nu vii. Nu există spirite ale morţilor. Din acest motiv, poporul lui Dumnezeu va respinge toate lucrările miraculoase şi învăţătorii care pretind că au primit "lumina" lor specială sau înfăptuiesc minuni, datorită contactării spiritelor celor morţi. De asemenea, poporul lui Dumnezeu va respinge ca falsă şi periculoasă, orice învăţătură care pretinde că morţii sunt vii, în orice formă sau oriunde.

În zilele lui Moise, oamenii care pretindeau că au puterea să comunice cu morţi erau ucişi cu pietre.
În zilele lui Moise, oamenii care pretindeau că au puterea să comunice cu morţi erau ucişi cu pietre.

15. Ce a poruncit Dumnezeu, în trecut, în zilele lui Moise, să se facă cu oamenii care învăţau că morţii sunt vii?

"Dar dacă un om sau o femeie cheamă duhul unui mort, sau se îndeletniceşte cu ghicirea, să fie pedepsiţi cu moartea; să-i ucideţi cu pietre." Leviticul 20:27.

Răspundeţi:   Dumnezeu a insistat ca vrăjitorii şi alţii care comunicau cu "spiritele familiei" (ce pretindeau că au puterea să contacteze morţii) trebuiau ucişi cu pietre. Aceasta arată cum privea Dumnezeu învăţăturile false cum că morţii sunt vii.

Nimeni nu va mai muri vreodată în Împărăţia lui Dumnezeu. Moartea va înceta în momentul distrugerii lui Satana.
Nimeni nu va mai muri vreodată în Împărăţia lui Dumnezeu. Moartea va înceta în momentul distrugerii lui Satana.

16. Vor mai muri vreodată, neprihăniţii ce au înviat la prima înviere?

"Dar cei ce vor fi găsiţi vrednici să aibă parte de veacul viitor şi de învierea dintre cei morţi ... nu vor putea muri." Luca 20:35, 36. "El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut." Apocalipsa 21:4.

Răspundeţi:   Nu! Moartea, regretul, plânsul şi tregedia nu se vor mai regăsi în Împărăţia lui Dumnezeu.

Reîncarnarea este un lucru imposibil deoarece Dumnezeu declară că toţi cei care au murit, atât buni cât şi răi, se află în mormintele lor.
Reîncarnarea este un lucru imposibil deoarece Dumnezeu declară că toţi cei care au murit, atât buni cât şi răi, se află în mormintele lor.

17. Credinţa în reîncarnare se răspândeşte rapid în zilele noastre. Este ea o învăţătură biblică?

"Cei vii, în adevăr, măcar ştiu că vor muri; dar cei morţi nu ştiu nimic. ... Niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare." Eclesiastul 9:5, 6.

Răspundeţi:   Aproape jumătate din populaţia lumii crede în reîncarnareo învăţătură conform căreia sufletul nu moare niciodată ci renaşte continuu în alt fel de trup, la fiecare generaţie. Totuşi, această învăţătură este contrară Scripturii.

Biblia declară
După moarte un om: se întoarce în ţărână (Psalmi 104:29), nu ştie nimic (Eclesiastul 9:5), nu mai face planuri (Psalmi 146:4), nu mai are de a face cu nimic de pe pământ (Eclesiastul 9:6), nu trăieşte (2 Regi 20:1), aşteaptă în mormânt (Iov 17:13) şi nu îşi mai continuă nici o activitate (Iov 14:1, 2).

Invenţia Satanei
Am aflat în întrebările 11 şi 12 că Satana a inventat învăţătura că morţii trăiesc. Reîncarnarea, întruparea, comunicarea cu duhurile, închinarea la spirite şi "sufletul nemuritor" sunt toate invenţiile lui Satana, cu un singur scopsă-i convingă pe oameni că atunci când mori, n-ai murit cu adevărat. Atunci când oamenii ajung să creadă că cei morţi trăiesc, "duhurile de draci, care fac semne nemaipomenite" (Apocalipsa 16:14) şi care se prefac în duhurile morţilor vor reuşi să-i înşele şi să-i derute practic sută la sută din timp (Matei 24:24).


18. Eu sunt recunoscător pentru că am Biblia, care ne arată adevărul cu privire la acest subiect sensibil al morţii.

Răspundeţi:   


Întrebări de meditat


1. Este adevărat că tâlharul de pe cruce a mers împreună cu Hristos, în paradis, în ziua în care a murit?


Nu. De fapt duminică dimineaţa Isus i-a spus Mariei, "încă nu M-am suit la Tatăl Meu." Ioan 20:17. Acest verset ne arată că Isus nu S-a dus direct în cer după ce a murit. De asemenea ţineţi cont de faptul că punctuaţia Bibliei a fost adăugată de oameni. Virgula din Luca 23:43 ar trebui să fie poziţionată mai degrabă înainte, aşa că pasajul ar trebui citit astfel: "Adevăr îţi spus ţie astăzi, că vei fi cu Mine în rai." Sau "Astăzi îţi spun--acum când s-ar părea că nu pot să mântuiesc pe nimeni, acum când Eu Însumi sunt răstignit ca un răufăcător--astăzi îţi dau asigurarea că vei fi cu Mine în rai." Împărăţia Domnului Hristos se va aşeza la cea de-a doua venire a Sa (Matei 25:31), şi toţi cei neprihăniţi din toate timpurile vor intra în împărăţia cerurilor atunci (1 Tesaloniceni 4:15-17) şi nu la moarte.

2. Este adevărat că Biblia vorbeşte despre sufletul "nemuritor," "imortal"?


Nu, sufletul nemuritor, imortal nu este menţionat în Biblie. Cuvântul "nemuritor" se găseşte numai o dată în Biblie şi se referă la Dumnezeu (1 Timotei 1:17).

3. La moarte trupul se întoarce în ţărână şi spiritul (sau suflarea) se întoarce la Dumnezeu. Dar unde merge sufletul?


Nu merge niciunde. Pentru că încetează să existe. Pentru ca să existe un suflet este necesar să se combine două lucruri: trup şi suflare. Când suflarea pleacă, sufletul încetează să mai existe pentru că el este o combinaţie între două lucruri. Atunci când stingi becul, unde merge lumina? Nu merge niciunde. Doar încetează să existe. Trebuie să fie combinate două lucruri pentru a avea lumină: un bec şi electricitate. Fără această combinaţie, este imposibil să ai lumină. La fel este şi cu sufletul; dacă trupul şi suflarea nu sunt împreună, sufletul nu poate exista. Nu există suflet fără trup, imaterial.

4. Înseamnă cuvântul "suflet" altceva decât o fiinţă vie?


Da, înseamnă de asemenea şi (1) viaţa în sine, sau (2) mintea, sau intelectul. Indiferent de înţelegerea care este intenţionată, sufletul este întotdeauna o combinaţie a două lucruri (trup şi suflare), şi încetează să existe la moarte.

5. Puteţi explica Ioan 11:26, care spune, "Şi oricine trăieşte, şi crede în Mine, nu va muri niciodată"?


Textuşl acesta se referă nu la prima moarte, de care toţi oamenii mor (Evrei 9:27), ci la a doua moarte, de care numai cei nelegiuiţi vor muri şi din care nu este înviere (Apocalipsa 2:11; 21:8).

6. Matei 10:28 spune, "Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, dar nu pot ucide sufletul." Nu demonstrează acest lucru că sufletul este nemuritor?


Nu, ci demonstrează exact opusul. Ultima jumătate a aceluiaşi verset demonstrează că sufletul moare. Spune, "Ci temeţi-vă mai degrabă de Celce poate să piardă şi sufletul şi trupul în gheenă." Cuvântul "suflet" înseamnă aici viaţă şi se referă la viaţa veşnică, care este un dar (Romani 6:23) care va fi dat celor neprihăniţi în ziua de apoi (Ioan 6:54). Nimeni nu poate lua viaţa veşnică pe care Dumnezeu o acordă. (Vezi de asemenea Luca 12:4, 5.)

7. Nu spune 1 Petru 4:6 că evanghelia a fost vestită morţilor?


Nu, spune că evanghelia "a fost" vestită celor ce "sunt" morţi. Ei sunt morţi acum, dar evanghelia le-"a fost" vestită pe când ei erau încă în viaţă.

8. Ce credeţi despre sufletele care strigă de sub altar în Apocalipsa 6:9, 10? Nu arată acest text că sufletele nu mor?


Nu. Acest strigăt este la figurat, la fel cum a fost şi strigătul sângelui lui Abel (Geneza 4:10). Cuvântul "suflet" se referă aici la oameni (sau la fiinţe vii) ce au fost ucise pentru credinţa lor. Cu siguranţă nimeni nu poate crede că sufletele care mor se aşază sub altar, nici că cei drepţi Îl imploră pe Dumnezeu ca să le pedepsească vrăjmaşii. Mai degrabă, cei drepţi imploră milă pentru duşmanii lor, la fel cum a făcut Hristos pe cruce (Luca 23:34).

9. Nu spune Biblia că, între crucificare şi înviere, Hristos S-a dus să predice sufletelor pierdute din iad?


Nu, pasajul biblic în discuţie este 1 Petru 3:18-20. Predicarea s-a făcut "prin Duhul" (versetul 18) în zilele lui Noe--către oamenii care pe atunci trăiau (versetele 19, 20). "Duhurile din închisoare" se referă la oamenii care trăiesc sub robia lui Satan. (Vezi Psalmii 142:7; Isaia 42:6, 7; 61:1 şi Luca 4:18.)

Întrebări test1. Biblia spune că moartea este (1)

_____   Un somn.
_____   O trecere spre o formă diferită de viaţă.
_____   Un mister inexplicabil.

2. "Spiritul" care se întoarce la Dumnezeu când murim este (1)

_____   Adevăratul eu interior al unei persoane.
_____   Sufletul.
_____   Suflarea de viaţă.

3. O persoană care moare merge în (1)

_____   Rai sau Iad.
_____   Mormânt.
_____   Purgatoriu.

4. Sufletul este (1)

_____   Natura spirituală a unei persoane.
_____   Partea nemuritoare a unei persoane.
_____   O fiinţă vie.

5. Mor sufletele? (1)

_____   Da.
_____   Nu.

6. Când sunt răsplătiţi cei neprihăniţi? (1)

_____   În această viaţă.
_____   La moarte.
_____   La a doua venire a lui Hristos.

7. De ce încearcă Satana să-i înşele pe oameni, spunându-le că morţii n-au murit? (1)

_____   Pentru ca ei să creadă minunile sale, să fie înşelaţi şi pierduţi.
_____   Pentru că îi pare rău pentru ei.
_____   Pentru că este ticălos şi rău intenţionat.

8. Cei care "comunică" cu morţii vorbesc de fapt cu (1)

_____   Sufletele nemuritoare.
_____   Îngerii sfinţi.
_____   Spiritele rele care îi personifică pe cei morţi.

9. În zilele lui Moise, Dumnezeu a poruncit ca toţi cei ce învaţă pe alţii că cei morţi trăiesc să fie (1)

_____   Făcuţi preoţi.
_____   Onoraţi pentru înţelepciunea lor.
_____   Ucişi.

10. Cum poate cineva să fie sigur că are dreptate şi se află în siguranţă? (1)

_____   Trebuie să-I ceară lui Dumnezeu un semn deosebit din ceruri.
_____   Să facă ceea ce-i spune predicatorul sau pastorul.
_____   Să studieze Biblia cu rugăciune şi atenţie şi să urmeze ceea ce citeşte acolo.

11. Când o persoană moare (1)

_____   Spiritul sau sufletul său trăieşte.
_____   Este în stare să-i vadă pe cei în viaţă şi să ia legătura cu ei.
_____   Este mort în toate privinţele--trupul moare, sufletul încetează să mai existe, nu este posibilă nici o legătură cu cei în viaţă.

12. Sunt minunile o dovadă că ceva este de la Dumnezeu? (1)

_____   Da. Numai Dumnezeu poate face minuni.
_____   Nu. Diavolul de asemenea poate face mari minuni.