Get the daily devotional to your inbox
Looks good!
Please enter a valid email address.
Looks good!
Please confirm your email address.

Är de döda verkligen döda?

Är de döda verkligen döda?Lesson 10

Döden är antagligen det mest missförstådda ämne som finns. För många är det något mystiskt, eller kanske hemskt och skrämmande, och för många andra innebär det slutet på allt de hoppats på. Sedan finns det de som tror att deras avlidna nära och kära inte alls är döda, utan lever vidare i en annan dimension. En del förstår inte riktigt förhållandet mellan kropp, ande och själ. Men är det verkligen så viktigt vad man tror om döden? Ja, det är det faktiskt! Vad du tror har nämligen stor inverkan på hur du lever, och vad som kommer att hända med dig vid världens slut. Här finns egentligen inte utrymme för gissningar, och det här studiebrevet talar om för dig exakt vad Gud själv säger om saken. Var beredd på att se sanningen i vitögat!
I begynnelsen skapade Gud Adam.
I begynnelsen skapade Gud Adam.

1. Hur kom vi över huvud taget hit?

"Och Herren Gud danade människan av stoft från jorden och inblåste livsande i hennes näsa, och så blev människan en levande varelse ('levande själ' i grundtexten)." 1 Mosebok 2:7

Svar:   I begynnelsen skapade Gud oss av jord.

Både de rättfärdigas och de orättfärdigas andar återvänder till Gud. Deras kroppar blir åter jord.
Både de rättfärdigas och de orättfärdigas andar återvänder till Gud. Deras kroppar blir åter jord.

2. Vad händer när en människa dör?

"Och stoftet vänder åter till jorden, varifrån det har kommit, och anden vänder åter till Gud, som har givit den." Predikaren 12:7.

Svar:   Kroppen blir åter jord, och anden vänder tillbaka till Gud, som gav den. Alla människors andar, både de rättfärdigas och de orättfärdigas - vänder tillbaka till Gud när man dör.

Det är inget mystiskt med att anden återvänder till Gud när man dör. Det är livets andetag - Guds livsfläkt.
Det är inget mystiskt med att anden återvänder till Gud när man dör. Det är livets andetag - Guds livsfläkt.

3. Vad är det för en "ande" som återvänder till Gud när man dör?

"Kroppen utan ande är död." Jakob 2:26. "Guds livsfläkt är kvar i min näsa." Job 27:3.

Svar:   Anden som återvänder till Gud vid en människas död är livets andetag - Guds livsfläkt. Ingenstans i Guds bok står det att "anden" har något liv, vishet eller känsloliv efter det att en person dör. Det är helt enkelt "livets andetag", vare sig mer eller mindre.

Dessa fyra människor är fyra själar.
Dessa fyra människor är fyra själar.

4. Vad är en "själ"?

"Och Herren Gud danade människan av stoft från jorden och inblåste livsande i hennes näsa, och så blev människan en levande varelse [en levande själ]." 1 Mosebok 2:7

Svar:   En själ är ett levande väsen. En själ är alltid en kombination av två saker: kropp plus andetag. En själ kan inte existera utan att både kropp och andetag finns. Guds Ord lär oss att vi är själar.

5. Dör själar?

5. Dör själar?

"Den som syndar, han skall dö." Hesekiel 18:20. "Alla levande varelser i havet dog." Uppenbarelseboken 16:3.

Svar:   Enligt Guds Ord så dör själar. Vi är själar och själar dör. Människan är en dödlig varelse. Bara Gud är odödlig (1 Timoteus 6:15-16). Konceptet om en odödlig själ går tvärtemot vad Biblen lär oss, nämligen att själar dör.

6. Kommer de goda människorna till himlen när de dör?

6. Kommer de goda människorna till himlen när de dör?

"Alla som är i gravarna ska höra hans röst, och gå ut ur dem." Johannes 5:28-29.

"David är både död och begraven hans grav finns ju ibland oss ännu i dag." "Ty inte har David farit upp till himmelen." Apostlagärningarna 2:29, 34.

"Hur jag än bidar, blir dödsriket min boning. ...då jag nu själv går till vila i stoftet. Job 17:13. 16

Svar:   Nej, människor kommer vare sig till himlen eller till helvetet när de dör. De förblir i sina gravar till uppståndelsens dag.


7. Hur mycket vet eller förstår man när man är död?

"Och väl vet de som lever att de måste dö, men de döda vet alls intet, och de har ingen vinning mer att vänta, utan deras åminnelse är förgäten. Både deras kärlek och deras hat och deras avund har redan nått sin ände, och aldrig någonsin får de mer någon del i vad som händer under solen." "I dödsriket, dit du går, kan man inte verka eller tänka, där finns ingen insikt eller vishet." Predikaren 9:5, 6, 10. "De döda prisar inte Herren." Psaltaren 115:17.

Svar:   Gud säger att de döda vet absolut ingenting!

De döda kan inte kontakta de levande, även om många människor tror att detta är möjligt.
De döda kan inte kontakta de levande, även om många människor tror att detta är möjligt.

8. Men kan inte de döda kommunicera med de som lever, och kan de inte se vad de levande gör?

"Så ligger mannen där och står ej mer upp, han vaknar inte åter, så länge himmelen varar; aldrig väcks han upp ur sin sömn." "Om hennes barn kommer till ära, så känner hon det inte; om de sjunker ned till ringhet, så aktar hon dock ej på dem." Job 14:12, 21. "Aldrig någonsin får de mer någon del i vad som händer under solen." Predikaren 9:6

Svar:   Nej, de döda kan inte ta kontakt med de levande, inte heller vet de vad de levande gör. De är döda. De kan inte tänka. (Psaltaren 146:4)

Jesus kallar döden för "sömn". Det är ett tillstånd av total medvetslöshet.
Jesus kallar döden för "sömn". Det är ett tillstånd av total medvetslöshet.

9. Jesus kallade döden för "sömn" i Johannes 11:11-14. Hur länge ska de sova?

"Han vaknar inte åter, så länge himlen varar." Job 14:12. "Men Herrens dag skall komma ...då skall himlarna med dånande hast förgås." 2 Petrus 3:10

Svar:   De döda kommer att sova tills Herrens stora dag vid världens slut. I döden är människan helt medvetslös och vet ingenting.

Vid Jesu återkomst kommer de rättfärdiga att väckas till liv och få evigt liv.
Vid Jesu återkomst kommer de rättfärdiga att väckas till liv och få evigt liv.

10. Vad kommer att ske med de rättfärdiga som är döda när Jesus kommer tillbaka?

"Se, jag kommer snart och har med mig min lön, för att vedergälla var och en efter som hans gärningar är." Uppenbarelseboken 22:12. "Ty Herren skall själv stiga ned från himmelen, och ett maktbud skall ljuda, ...Och först ska de i Kristus döda uppstå ...och så skall vi alltid få vara hos Herren." 1 Tessalonikerbrevet 4:16-17. "Alla ska vi bli förvandlade, och det i ett nu, ...och de döda ska uppstå till oförgänglighet... Ty detta förgängliga måste ikläda sig oförgänglighet, och detta dödliga ikläda sig odödlighet." 1 Korinterbrevet 15:51-53.

Svar:   De kommer att bli belönade. De kommer att uppväckas, få odödliga kroppar och fara upp och möta Jesus i skyn. Det skulle inte vara någon mening med uppståndelsen om man kom direkt till himlen när man dör.

Satans första lögn till Eva var "Ingalunda skolen I dö!" - ett påstående som är tvärt emot vad Bibeln lär oss.
Satans första lögn till Eva var "Ingalunda skolen I dö!" - ett påstående som är tvärt emot vad Bibeln lär oss.

11. Vad var Satans första lögn?

"Då sade ormen till kvinnan: Ingalunda skolen I dö." 1 Mosebok 3:4. "Den gamle ormen, blev nedkastad, han som kallas djävul och Satan. Uppenbarelseboken 12:9.

Svar:   Satan ljög för Eva och sade att synd inte skulle föra med sig död. "Ingalunda skolen I dö", sa han.

De som tror att de döda lever är lättfångade byten för Satans bedrägerier.
De som tror att de döda lever är lättfångade byten för Satans bedrägerier.

12. Varför ljög Satan för Eva om döden? Är detta kanske ett viktigare ämne än många tror?

Svar:   Det är en av de grundläggande trospunkterna i Satans herravälde. Han har genom alla tider kunnat utföra otroliga konststycken genom människor som påstår att de får sin kraft från de döda. (Exempel: De egyptiska spåmännen - 2 Mosebok 7:11 Kvinnan i En Dor - 1 Samuel 28:3-25 Trollkarlar - Daniel 2:2 En tjänsteflicka - Apostlagärningarna 16:16-18.)

En allvarlig varning
Vid tidens slut kommer Satan åter igen att använda sig av s.k. medier - som han gjorde på Daniels tid - för att bedra världen (Uppenbarelseboken 18:23). Andebesvärjelse är ett övernaturligt fenomen, och medierna påstår sig få sin kraft och sin information från de döda.

Uppträder som Jesu lärjungar
Satan och hans änglar kommer att kunna bedra miljarder med människor genom att förvandla sig till avlidna nära familjemedlemmar, trogna Guds tjänare som nu är döda, profeter från Bibeln, eller till och med Jesu lärjungar eller apostlar (2 Korinterbrevet 11:13). De som tror att de döda på något sätt ändå lever, kommer helt säkert att bli lurade.

Alla mirakel kommer inte från Gud. Även onda andar utför mirakel.
Alla mirakel kommer inte från Gud. Även onda andar utför mirakel.

13. Kan onda andar verkligen utföra mirakel?

"De är nämligen onda andar som gör tecken." Upp 16:14. "Ty människor som falskeligen säger sig vara Messias ska uppstå, så ock falska profeter, och de ska göra stora tecken och under, för att, om möjligt förvilla jämväl de utvalda." Matteus 24:24.

Svar:   Ja, absolut! Satans änglar utför mirakel som är otroligt övertygande. (Uppenbarelseboken 13:13-14) Satan och hans änglar kommer att framstå som ljusets änglar (2 Korinterbrevet 11:14) och till och med som Kristus själv (Matteus 24:23-24). Folk kommer att tro att Kristus och hans änglar har startat en fantastsk, världsvid väckelserörelse. Det kommer att verka så andligt och så övernaturligt att bara Guds utvalda klarar sig från att bli lurade.

De utvalda blir inte lurade, eftersom de bestämt avvisar allt som står i motsats till vad Bibeln lär.
De utvalda blir inte lurade, eftersom de bestämt avvisar allt som står i motsats till vad Bibeln lär.

14. Varför kommer inte Guds folk att bli lurade?

"De tog emot ordet med all villighet och rannsakade var dag skrifterna, för att se om det förhöll sig såsom nu sades." Apostlagärningarna 17:11. "Om de inte talar enligt detta ord finns ingen morgonrodnad för dem." Jesaja 8:20. (Folkbibeln)

Svar:   Guds folk har genom sina bibelstudier lärt sig att de döda är döda, och inte levande. De döda har inte några andar. Därför kommer Guds folk att avvisa alla "helbrägdagörare" och alla lärare och ledare som påstår att de har fått ta emot ett speciellt "ljus" eller kan göra mirakel genom att kontakta de döda. Och likaså kommer Guds barn att inse faran och lögnen när någon påstår att de döda lever i någon form, någonstans.

På Moses tid stenade man de människor till döds, som påstod sig ha kontakt med de döda.
På Moses tid stenade man de människor till döds, som påstod sig ha kontakt med de döda.

15. Vad befallde Gud på Mose tid att man skulle göra med människor som lärde ut att de döda levde?

"När någon, man eller kvinna, befattar sig med andebesvärjelse eller spådom, skall denne straffas med döden; man skall stena honom, blodskuld låder vid honom." 3 Mosebok 20:27.

Svar:   Gud insisterade på att trollkarlar och andebesvärjare (som påstod sig stå i kontakt med de döda) skulle stenas till döds. Detta visar vad Gud anser om irrläran att döda lever.

Ingen i Guds rike kommer någonsin att dö. Döden finns inte när Satan inte finns längre.
Ingen i Guds rike kommer någonsin att dö. Döden finns inte när Satan inte finns längre.

16. Kommer de rättfärdiga som väcks till liv på uppståndelsens morgon, någonsin att dö igen?

"De som blir aktade värdiga att få del i den nya tidsåldern och i uppståndelsen från de döda, ...De kan ju ej heller mer dö". Lukas 20:35-36. "Och Gud skall avtorka alla tårar från deras ögon. Och döden skall inte mer vara till, och ingen sorg eller klagan eller plåga skall vara mer; ty det som förr var är nu förgånget." Uppenbarelseboken 21:4.

Svar:   Nej! Varken sjukdom eller död, sorg eller tårar kommer att komma in i Guds rike.

Reinkarnation är en omöjlighet eftersom Gud säger att alla som dör, både goda och onda, ligger i sina gravar.
Reinkarnation är en omöjlighet eftersom Gud säger att alla som dör, både goda och onda, ligger i sina gravar.

17. Fler och fler tror idag på reinkarnation. Är detta något som Bibeln lär?

"Och väl vet de som lever att de måste dö, men de döda vet alls intet. ...och aldrig någonsin får de mer någon del i vad som händer under solen." Predikaren 9:5-6.

Svar:   Nästan hälften av jordens befolkning tror på reinkarnation - en lära som säger att själen aldrig dör utan att den istället återföds i en annan kropp. Denna lära går dock rakt emot vad Bibeln säger.

Bibeln säger
Bibeln säger att när en männsika dör: blir kroppen till jord igen (Psaltaren 104:29), hon vet ingenting (Predikaren 9:5), kan inte tänka (Psaltaren 146:4), har ingen del i vad som händer på jorden (Predikaren 9:6), hon lever inte (2 Konungaboken 20:1), hon vilar i graven (Job 17:13), hon är borta (Job 14:1-2).

Satans uppfinning
Som vi såg i fråga 11 och 12, är det Satan som uppfunnit läran om att de döda lever. Reinkarnation, medier, kontakt med de döda, andetillbedjan och den "odödliga själen" är alltsammans Satans påfund, och med ett enda syfte - att få folk att tro att man inte är riktigt död när man dör. Om folk tror att de döda lever, har de onda andarna som gör tecken och under (Uppenbarelseboken 16:14) och som uppträder som de dödas andar, nästan 100 procents chans att att lura folk och få dem till vad som helst (Matteus 24:24).


18. Jag är tacksam för att det finns en Bibel som talar om för oss vad som är sanningen om döden.

Svar:   


Frågor för eftertanke


1. Kom inte rövaren på korset till paradiset tillsammans med Jesus samma dag som de båda dog?


Nej. Jesus sade ju till Maria på söndagsmorgonen, "Jag har ännu inte farit upp till Fadern." Johannes 20:17. Detta visar att Jesus inte for till himlen när han dog. Notera även att kommateringen i Bibeln är gjord på senare tid och är inte inspirerad av Gud. Kommatecknet i Lukas 23:43 ska placeras efter orden " i dag" i stället för före, och meningen ska lyda, "Sannerligen säger jag dig i dag, du skall vara med mig i paradiset." Eller, "Jag säger dig idag - när det ser ut som att jag inte kan rädda någon eftersom jag själv är korsfäst som en rövare - jag ger dig mitt löfte idag att du kommer att vara med mig i paradiset." Himmelriket grundas vid Jesu återkomst (Matteus 25:31), och alla de rättfärdiga från alla tider kommer att få gå in där då (1 Tessaloniker 4:15-17), och inte när de dör.

2. Talar inte Bibeln om den "odödliga" själen?


Nej, den odödliga själen finns inte nämnd i Bibeln. Ordet "odödlighet" finner man på ett ställe i Bibeln och då handlar det om Gud. (1 Timoteus 6:16).

3. När vi dör så blir kroppen åter stoft och anden (eller andetaget) går tillbaka till Gud. Men vart tar själen vägen?


Den tar inte vägen någonstans. Den slutar helt enkelt att existera. Två saker behövs för att en själ ska kunna finnas: kropp och andetag. När vår andning upphör så upphör också själen eftersom den är en kombination av de två. När du släcker ljuset, vart tar ljuset vägen? Det tar inte vägen någonstans. Det upphör bara att existera. Två saker behövs för att det ska bli ljus: en glödlampa och elektricitet. Utan denna kombination finns inte ljuset. Så är det även med själen: om inte både kropp och andetag finns, så finns det inte någon själ. Det finns inga utomkroppsliga själar.

4. Kan ordet "själ" någonsin betyda något annat än en levande varelse?


Ja, det kan även betyda (1) livet självt, eller (2) tanken, eller intellektet. Oavsett vilken mening man ger ordet själ, så är själen fortfarande en kombination av kropp och andetag, och den upphör att finnas till när vi dör.

5. Kan du förklara Johannes 11:26, som säger, "Var och en som lever och tror på mig, han skall aldrig någonsin dö."


Detta syftar inte på den första döden, den som drabbar alla människor (Hebreerbrevet 9:27), utan på den andra döden. som endast de orättfärdiga dör och från vilken det inte finns någon uppståndelse (Uppenbarelseboken 2:11; 21:8).

6. I Matteus 10:28 står det, "Frukta inte för dem som väl kan dräpa kroppen, men inte har makt att dräpa själen." Bevisar inte detta att själen är odödlig?


Nej, det bevisar det motsatta. Den andra hälften av versen bevisar att själar dör. Där står det, "Utan frukta fastmer honom som har makt att förgöra både själ och kropp i Gehenna" Ordet "själ" här betyder livet och syftar på det eviga livet, gåvan (Romarbrevet 6:23) som de rättfärdiga får på den yttersta dagen (Johannes 6:54). Ingen kan ta bort evigt liv som Gud har skänkt. (Se även Lukas 12:4-5.)

7. Sägs det inte i 1 Petrus 4:6 att evangelium predikades för döda människor?


Nej, det står att evangelium predikades för de som är döda. De är döda nu, men evangelium predikades för dem medan de ännu levde.

8. Själarna som ropar från under altaret då, i Uppenbarelseboken 6:9-10? Visar inte denna text att själar inte dör?


Nej. Det här ropet var symboliskt, precis som ropet från Abels blod (1 Mosebok 4:10). Ordet "själ" här betyder människor (eller levande varelser) som hade dödats för sin tros skull. Säkert tror ingen att döda själar bokstavligen skulle ligga under altaret. Inte heller tror man att de rättfärdiga ber Gud om att straffa sina fiender. Tvärtom. De rättfärdiga ber Gud om nåd för sina fiender, precis som Jesus gjorde på korset (Lukas 23:34).

9. Står det inte i Bibeln att Jesus, mellan sin korsfästelse och uppståndelse, predikade för de andar som hölls i fängelse ?


Nej, Bibeltexten det gäller är 1 Petrus 3:18-20. Predikandet utfördes genom den helige Ande under Noas tid - för människor som då levde (vers 19 och 20). "Andarna i fängelset" syftar på människor som var Satans slavar. (Se Psaltaren 142:8; Jesaja 42:6-7; 61:1; och Lukas 4:18.)

Testfrågor1. Bibeln pratar om döden som (1)

_____   En sömn.
_____   En övergång till en annan form av liv.
_____   Ett oförklarligt mysterium.

2. "Anden" som återvänder till Gud vid döden är (1)

_____   En persons inre jag.
_____   Själen.
_____   Livets andetag.

3. En person som dör kommer till (1)

_____   Himlen eller helvetet.
_____   Graven.
_____   Skärselden.

4. En själ är (1)

_____   En persons andliga natur.
_____   Den odödliga delen av en person.
_____   En levande varelse.

5. Dör själar? (1)

_____   Ja.
_____   Nej.

6. När blir de rättfärdiga belönade? (1)

_____   I detta livet.
_____   När de dör.
_____   När Jesus kommer tillbaka.

7. Varför försöker Satan att lura människor att tro att de döda inte är döda? (1)

_____   För att de ska tro på hans mirakel och på så sätt blir lurade och förlorade.
_____   För att han tycker synd om dem.
_____   För att han helt enkelt är elak och ondskefull.

8. Individer som "kommunicerar" med de döda pratar egentligen med (1)

_____   Odödliga själar.
_____   Heliga änglar.
_____   Onda andar som låtsas vara döda personer.

9. På Moses tid befallde Gud att alla som lärde ut att de döda levde skulle (1)

_____   Bli präster.
_____   Hyllas för sin visdom.
_____   Dödas.

10. Hur kan en person vara trygg och veta att han har rätt? (1)

_____   Be Gud om ett speciellt tecken.
_____   När han gör som prästen eller pastorn säger.
_____   Studera Bibeln omsorgsfullt och låta den visa vägen.

11. När en person dör (1)

_____   Lever hans ande, eller själ, vidare.
_____   Kan han fortfarande se och kommunicera med de levande.
_____   Så är han död på riktigt - kroppen dör, själen upphör att existera, och han kan inte kontakta någon.

12. Är mirakel bevis på Guds verk?

_____   Ja, endast Gud kan göra mirakel.
_____   Nej, även Satan kan göra mirakel.