Get the daily devotional to your inbox
Looks good!
Please enter a valid email address.
Looks good!
Please confirm your email address.

Skrivet i sten!

Skrivet i sten!Lesson 6

För flera hundra år sedan skrev Gud in sin lag i sten, och det är meningen att vi ska hålla den än i dag! Bergsäkert är det också att om vi bryter mot något av Guds bud, så går det oss inte väl. Är det inte rimligt att vi förväntas följa lag och ordning för att få bukt med kriminaliteten i våra städer? Det samma gäller även för de tio Guds bud i våra egna liv! De är bud, inte råd eller rekommendationer, eller ens tio bra idéer. Det är mycket som står på spel - ta dig några minuter för att allvarligt tänka igenom ditt ansvar.


"Och tavlorna var gjorda av Gud."
"Och tavlorna var gjorda av Gud."

1. Var det verkligen Gud själv som skrev de tio budorden?

"...gav han honom [Moses] vittnesbördets två tavlor, tavlor av sten, på vilka Gud hade skrivit med sitt finger." "Och tavlorna var gjorda av Gud, och skriften var Guds skrift, inristad på tavlorna." 2 Mosebok 31:18, 32:16

Svar:   Ja, himmelens store Gud skrev de tio budorden på tavlor av sten med sitt eget finger.

Gud säger att synd är att bryta mot hans lag.
Gud säger att synd är att bryta mot hans lag.

2. Vad är Guds definition av synd?

"Synd är överträdelse av lagen." 1 Johannes 3:4

Svar:   Synd är när man bryter mot Guds tio budord. Och eftersom Guds lag är utan brist (Psaltaren 19:6), innefattar den all form av synd. Det är omöjligt att synda utan att bryta mot minst ett av Guds tio bud. Att hålla buden "hör alla människor till." Predikaren 12:13. De gäller oss alla.

De lever lyckligast som följer Guds bud.
De lever lyckligast som följer Guds bud.

3. Varför gav Gud oss de tio budorden?

“Säll är den som håller lagen.” Ordspråksboken 29:18. “Låt ditt hjärta bevara mina bud. Ty långt liv och många levnadsår och frid, mer och mer, skall de bereda dig.” Ordspråksboken 3:1-2.

Svar:   A. För att vi skulle kunna vara lyckliga och glada.

Gud skapade oss för ett liv av lycka, fred, långt liv, tillfredsställelse, färdigheter och framgång och många andra välsignelser som vi längtar efter. Guds lag är kartan som visar oss den rätta vägen till sann, äkta glädje.

"Vad som kommer genom lagen är kännedom om synden." Romarbrevet 3:20. "Synden skulle jag inte ha lärt känna, om inte genom lagen ty jag hade inte vetat av begärelsen, om inte lagen hade sagt: Du skall icke hava begärelse." Romarbrevet 7:7.

B. För att visa mig vad som är rätt och fel.

Guds lag är som en spegel (Jakob 1:23-25). Den visar mig det som är fel i mitt liv precis som en spegel visar mig att jag är smutsig i ansiktet. Det enda sättet för en människa att veta om hon syndar är att uppmärksamt studera sitt liv i Guds lags spegel. Häri ligger räddningen för dagens förvillade och förvildade generation. Vårt hopp står till Guds lag. Den säger oss var gränserna går!

"Och Herren bjöd oss att göra efter alla dessa stadgar ...för att det alltid skulle gå oss väl." 5 Mosebok 6:24. "Stöd mig, så att jag blir frälst, så vill jag alltid se med lust på dina stadgar. Du aktar för intet alla som far vilse från dina stadgar." Psaltaren 119:117, 118.

C. För att bevara mig från faror och ledsamheter.
Guds lag är som ett starkt galler på zoo, som skyddar mig från aggressiva och farliga djur. Den skyddar oss från orenhet, falskhet, mord, avguderi, stöld och mycket annat elände som förstör livet för oss. Alla riktiga lagar är till för att skydda oss och tillåta oss leva i fred och ro. Guds lag är inget undantag.

Notera: Gud, som skapade oss, skrev in sin lags oförgängliga principer djupt in i alla människors hjärtan. Skriften har kanske bleknat eller blivit lite suddig, men den är fortfarande där. Detta betyder förstås också att vi inte kan finna riktig frid om vi inte lever i harmoni med vår inre natur, där Gud har skrivit dessa principer. Vi är skapade att leva i samklang med dem. När vi väljer att ignorera dem, blir resultatet alltid disharmoni, spänningar och ledsamheter - precis som det blir allvarliga problem om man ignorerar trafikreglerna när man är ute och kör.

Lagen skyddar oss från Satan precis som ett galler skyddar oss från lejonet på zoo.
Lagen skyddar oss från Satan precis som ett galler skyddar oss från lejonet på zoo.

4. Varför är Guds lag av så stor betydelse för mig personligen?

"Tala och handla så, som det höves människor vilka skall dömas genom frihetens lag." Jakob 2:12.

Svar:   För att det är efter den lagen Gud kommer att döma oss i den himmmelska domstolen. Det är kanske dags för lite självrannsakan? Detta är faktiskt en livsviktig fråga!

Korset är det yttersta beviset på att Guds lag är oföränderlig.
Korset är det yttersta beviset på att Guds lag är oföränderlig.

5. Kan Guds lag (de tio budorden) någonsin ändras eller bli ogiltiga?

"Men snarare kunna himmel och jord förgås, än en enda prick av lagen kan falla bort." Lukas 16:17. "Jag skall inte bryta mitt förbund, och vad mina läppar har talat skall jag ej förändra." Psaltaren 89:34. "Oryggliga är alla hans ordningar. De står fasta för alltid och för evigt." Psaltaren 111:7-8.

Svar:   Absolut inte! Bibeln är mycket tydlig på den här punkten. Om lagen hade kunnat ändras, så hade Gud gjort det när Adam och Eva syndade, i stället för att låta sin Son dö för att betala skulden för våra lagbrott. Men detta var omöjligt eftersom lagen inte bara är vanliga regler eller tillfälliga förordningar. Lagen är uttryck för Guds heliga karaktär, och den ändras inte så länge Gud existerar.

Studera diagramment nedan, hur Gud och hans karaktär har samma egenskaper. Förstår Du vad det betyder? De tio budorden är Gud i skriven form - skriven så att vi kan förstå honom. Det är lika omöjligt att ändra på Guds lag som det är att plocka ner Gud från himlen och ändra på honom. Jesus kom för att visa oss hur lagen (mönstret för ett heligt liv) såg ut i mänsklig form. Guds karaktär kan aldrig förändras. Och eftersom lagen är Guds karaktär på mänskligt språk, kan den inte heller ändras.


GUD ÄR
LAGEN ÄR
GodLukas 18:191 Timoteus 1:8
HeligJesaja 5:16Romarbrevet 7:12
FullkomligMatteus 5:48Psaltaren 19:8
Rättfärdig5 Mosebok 32:4Romarbrevet 7:12
Rättvis5 Mosebok 32:4Psaltaren 111:7,8
SannJohannes 3:33Psaltaren 19:9
Andlig1 Korinterbrevet 10:4Romarbrevet 7:14
Kärlek1 Johannes 4:8Romarbrevet 13:10
OföränderligJakob 1:17Matteus 5:18
Evig1 Mosebok 21:33Psaltaren 111:7,8

Jesus är lagen i mänsklig gestalt. När han bor i våra hjärtan, blir det en glädje att hålla lagen.
Jesus är lagen i mänsklig gestalt. När han bor i våra hjärtan, blir det en glädje att hålla lagen.

6. Upphävde inte Jesus lagen när han var här nere på jorden?

"Ni skall inte mena att jag har kommit för att upphäva lagen. ...Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att fullborda. ...Intill dess himmel och jord förgås skall inte den minsta bokstav, inte en enda prick av lagen förgås, förrän det allt har fullbordats." Matteus 5:17,18.

Svar:   Nej, verkligen inte! Jesus betonade speciellt att han inte hade kommit för att upphäva lagen, men för att fullborda (eller följa) den. I stället för att avskaffa lagen, gav Jesus den makt och ära (Jesaja 42:21). Som exempel förklarade Jesus att när det står "Du skall icke dräpa" innefattar det även att "vredgas på din broder" (Matteus 5:21,22) och att hata honom (1 Johannes 3:15). Han sa också att åtrå är detsamma som äktenskapsbrott (Matteus 5:27,28). Jesus säger "Älskar ni mig så håller ni mina bud". Johannes 14:15.

Lagen är som en kedja. Även om bara en länk gått sönder, är hela kedjans funktion förfelad.
Lagen är som en kedja. Även om bara en länk gått sönder, är hela kedjans funktion förfelad.

7. Kan människor som medvetet bryter mot ett enda av Guds bud, bli frälsta?

"Syndens lön är döden." Romarbrevet 6:23. "Herren ...utrotar syndarna." Jesaja 13:9. "Ty om någon håller hela lagen i övrigt, men felar i ett, så är han skyldig till allt." Jakob 2:10.

Svar:   Nej! De går förlorade. De tio budens lag är den guide vi måste följa för att finna Gud och ett heligt liv. Även om vi bara ignorerar ett av buden, bryter vi mot det gudomliga mönstret, eller ritningen. Även om bara en länk i en kedja gått sönder, är hela kedjans funktion förfelad. Bibeln säger att vi syndar om vi medvetet bryter mot något av Guds bud (Jakob 4:17), därför att vi därmed har tillbakavisat Guds vilja för oss. Bara de som gör Hans vilja kan komma in i himmelriket. Syndarna går förlorade.

Frälsningen från Jesus är lika verklig som vilken annan gåva som helst, födelsedagspresent eller julklapp. Man får den gratis, speciellt iordninggjord av Jesus.
Frälsningen från Jesus är lika verklig som vilken annan gåva som helst, födelsedagspresent eller julklapp. Man får den gratis, speciellt iordninggjord av Jesus.

8. Blir man frälst om man håller lagen?

"Av laggärningar blir intet kött rättfärdigt inför honom." Romarbrevet 3:20. "Av nåd är ni frälsta genom tro - och det inte av er själva, Guds gåva är det." Efeserbrevet 2:8,9.

Svar:   Nej! Svaret är enkelt. Ingen blir frälst genom att följa lagen. Frälsningen kommer bara av nåd, som en gratis gåva från Jesus Kristus. Vi tar emot denna gåva genom tro, inte genom gärningar. Lagen tjänar bara som spegel för att vi ska kunna se synderna i våra liv. Rening och förlåtelse för dessa synder kommer bara genom Kristus.

Våra egna riktlinjer är inte att lita på. Jag kan inte veta om jag är en syndare eller inte, om jag inte noggrannt studerar den perfekta förebilden - Guds lag-spegeln.
Våra egna riktlinjer är inte att lita på. Jag kan inte veta om jag är en syndare eller inte, om jag inte noggrannt studerar den perfekta förebilden - Guds lag-spegeln.

9. Varför är då lagen så nödvändig för att min karaktär ska bli lika Kristus?

"Frukta Gud och håll hans bud, ty det hör alla människor till." Predikaren 12:13.

"Vad som kommer genom lagen är kännedom om synden." Romarbrevet 3:20.

Svar:   För att hela förebilden, "huvudsumman" av det kristna livet, finns i lagen. Annars vore det som när en 6-årig pojke gjorde sitt eget måttband, mätte sig själv, och sen sa till sin mamma att han var 3 meter lång. Våra egna riktlinjer är inte att lita på. Jag kan inte veta om jag är en syndare eller inte, om jag inte noggrant studerar den perfekta förebilden - Guds lag-spegeln. Milliontals människor som har profeterat och gjort många bra saker i Jesu namn, kommer att gå förlorade (Matteus 7:21-23) för att de inte tog sig tid att jämföra sina egna liv med Guds lags förebild. Därför tror de att de är rättfärdiga och frälsta när de i själva verket är syndiga och förlorade. "Därav vet vi att vi har lärt känna honom, därav att vi håller hans bud." 1 Johannes 2:3.

När Jesus bor i hjärtat, är mitt mörka förgångna utbytt mot hans härlighets ljus.
När Jesus bor i hjärtat, är mitt mörka förgångna utbytt mot hans härlighets ljus.

10. Vad är det som gör det möjligt för en uppriktigt omvänd människa, att följa Guds lag?

"Jag ska lägga mina lagar i deras sinnen" Hebreerbrevet 8:10. "Allt förmår jag i honom som ger mig kraft." Filipperbrevet 4:13. "Gud ...sände sin son ...så att lagens krav skulle uppfyllas i oss." Romarbrevet 8:3,4.

Svar:   Kristus inte bara förlåter en människa som ångrar sig, han gör henne också till Guds avbild igen. Han för henne in i samklang med sin lag genom sin inneboende kraft. "Du skall icke" blir då ett löfte till den omvände att han inte mer kommer att stjäla, ljuga, döda o.s.v.eftersom Jesus bor i honom och är den som styr. Gud kan inte ändra lagen, men han har genom Jesus gett syndaren en möjlighet att ändra på sig så att han kan leva upp till lagen.

En högsta domstol som benådar en förbrytare, har inte därmed gett honom frihet att bryta mot lagen igen.
En högsta domstol som benådar en förbrytare, har inte därmed gett honom frihet att bryta mot lagen igen.

11. Men är det inte så att den kristna människa som lever av tro och nåd, inte är bunden av lagen?

"Synden (överträdelse av lagen enligt 1 John 3:4) skall inte råda över er, eftersom ni inte står under lagen, utan under nåden. Hur är det alltså? Skall vi synda (bryta mot lagen), eftersom vi inte står under lagen, utan under nåden? Bort det!" Romarbrevet 6:14,15. "Gör vi då vad lag är om intet genom tron? Bort det! Vi gör tvärtom lag gällande." Romarbrevet 3:31.

Svar:   Nej! Skriften lär raka motsatsen. Nåd är som när en domstol inte fängslar en förbrytare fastän han är skyldig. Förbrytaren benådas, men han har därmed inte fått frihet att bryta mot en endaste en av lagparagraferna igen. En person som har fått förlåtelse, och lever av nåd, har dubbel anledning att verkligen leva laglydigt. Den person som säger att han lever av nåd, och därför inte behöver hålla lagen, har missuppfattat alltihop. Han lever i onåd.


12. Finns Tio Guds Bud bekräftade någonstans i nya testamentet?

Svar:   Ja, mycket tydligt. Se nedanstående översikt.

GUDS LAG I NYA TESTAMENTETGUDS LAG I GAMLA TESTAMENTET
1. "Herren din Gud , skall du tillbedja, och honom allena skall du tjäna." Matteus 4:10.1. "Du skall inga andra gudar hava jämte mig." 2 Mosebok 20:3.
2. "Kära barn, tag er tillvara för avgudarna." 1 Johannes 5:21. "Är vi nu av Guds släkt, så bör vi inte mena att gudomen är lik någonting av guld eller silver eller sten, något som är danat gemom mänsklig konst och uppfinning." Apostlagärningarna 17:29.2. "Du skall icke göra dig något beläte eller någon bild, vare sig av det som är uppe i himmelen, eller av det som är nere på jorden, eller av det som är i vattnet under jorden. Du skall icke tillbedja sådana, ej heller tjäna dem ty jag, Herren, din Gud, är en nitälskande Gud, som hemsöker fädernas missgärning på barn och efterkommande i tredje och fjärde led, när man hatar mig, men som gör nåd med tusenden, när man älskar mig och håller mina bud." 2 Mosebok 20:4-6.
3. "...Så att Guds namn och läran inte blir smädade." 1 Timoteus 6:1.3. "Du skall icke missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren skall icke låta den bli ostraffad, som missbrukar hans namn." 2 Mosebok 20:7.
4. "Ty om den sjunde dagen heter det någonstädes så: Och Gud vilade på sjunde dagen från alla sina verk." Alltså står en sabbatsvila ännu åter för Guds folk. Ty den som har kommit in i hans vila, han har funnit vila från sina verk, likasom Gud från sina." Hebreerbrevet 4:4, 9, 10.4. "Tänk på sabbatsdagen, så att du helgar den. Sex dagar skall du arbeta och förrätta alla dina sysslor men den sjunde dagen är Herrens, din Guds, sabbat då skall du ingen syssla förrätta, ej heller din son eller din dotter, ej heller din tjänare eller din tjänarinna eller din dragare, ej heller främlingen som är hos dig inom dina portar. Ty på sex dagar gjorde Herren himmelen och jorden och havet och allt vad i dem är, men han vilade på sjunde dagen därför har Herren välsignat sabbatsdagen och helgat den." 2 Mosebok 20:8-11.
5. "Hedra din fader och din moder." Matteus 19:19.5. "Hedra din fader och din moder, för att du må länge leva i det land som Herren, din Gud, vill giva dig" 2 Mosebok 20:12.
6. "Du skall icke dräpa." Romarbrevet 3:9.6. "Du skall icke dräpa." 2 Mosebok 20:13.
7. "Du skall icke begå äktenskapsbrott." Matteus 19:18.7. "Du skall icke begå äktenskapsbrott." 2 Mosebok 20:14.
8. "Du skall icke stjäla." Romarbrevet 13:9.8. "Du skall icke stjäla." 2 Mosebok 20:15.
9. "Du skall icke bära falskt vittnesbörd." Lukas 18:20.9. "Du skall icke bära falskt vittnesbörd mot din nästa." 2 Mosebok 20:16.
10. "Du skall icke hava begärelse." Romarbrevet 7:7.10. "Du skall icke hava begärelse till din nästas hus. Du skall icke hava begärelse till din nästas hustru, ej heller till hans tjänare eller hans tjänarinna, ej heller till hans oxe eller hans åsna, ej heller till något annat som tillhör din nästa." 2 Mosebok 20:17.

Ceremoni-offer och ritualer pekade framåt på Jesu offer.
Ceremoni-offer och ritualer pekade framåt på Jesu offer.

13. Är Guds lag och Mose lag detsamma?

Svar:   Nej, det är inte samma sak. Studera noggrannt följande anteckningar och jämförelser.

Notera: Mose lag var en s.k. ceremoniallag för gamla testamentets tid. Däri fanns bestämmelser för prästerna, offren, ritualerna, spis- och drickoffren etc., vilka allesammans symboliskt pekade framåt mot korset. Denna lag blev "efteråt given, för att gälla till dess att 'säden' skulle komma," ..."vilken är Kristus". Galaterbrevet 3:16, 19. Ritualerna och ceremonierna i Mose lag pekade framåt på Kristi offer. Denna lag upphörde att gälla när Jesus dog, men de tio budorden (Guds lag), "stå fasta för alltid och för evigt." Psaltaren 111:8. Att det finns två lagar kommer tydligt fram när man läser Daniel 9:10, 11.

Notera speciellt: Lägg märke till att Guds lag har funnits minst lika länge som synden har funnits. Bibeln säger: "Där ingen lag finnes, finnes inte heller överträdelse [eller synd]." Romarbrevet 4:15. Därför måste Guds tio budord ha funnits från början. Människan bröt mot den lagen (syndade - 1 Johannes 3:4). På grund av synd (överträdelse av lagen), blev Mose lag lagd till (eller "efteråt given" - Galaterbrevet 3:16, 19) till dess att Kristus kom och dog. Det handlar alltså här om två skilda lagar: Guds lag och Mose lag.

MOSE LAG
GUDS LAG
"Mose lag" (Lukas 2:22)."Guds lag" (Jesaja 5:24).
"Budens stadgelag" (Eferebrevet 2:15)."Den konungsliga lagen" (Jakob 2:8).
Skrevs av Moses i en bok (2 Krönikeboken 35:12).Skrevs av Gud i sten (2 Mosebok 31:18 32:16).
Lades vid sidan av arken (5 Mosebok 31:26).Lades i arken (2 Mosebok 40:20).
Upphörde att gälla vid korset (Efeserbrevet 2:15).Gäller för alltid (Lukas 16:17).
Tillagd för att visa på synden (Galaterbrevet 3:19).Säger oss vad synd är. (Romarbrevet 7:7 3:20).
Anklagar oss, ligger oss i vägen (Kolosserbrevet 2:14).Inte tung (1 Johannes 5:3).
Dömer ingen (Kolosserbrevet 2:14-16).Dömer alla människor (Jakob 2:10-12).
Köttslig (Hebreerbrevet 7:16).Andlig (Romarbrevet 7:14).
Ofullkomlig (Hebreerbrevet 7:19).Utan brist (Psaltaren 19:8).

"Och draken vredgades än mer på kvinnan [Guds sanna kyrka]."
"Och draken vredgades än mer på kvinnan [Guds sanna kyrka]."

14. Vad tycker Satan om folk som lever efter Guds tio budord?

"Och draken [Satan] vredgades än mer på kvinnan [Guds sanna kyrka], och gick åstad för att föra krig mot de övriga av hennes säd, mot dem som håller Guds bud och har Jesu vittnesbörd." Uppenbarelseboken 12:17. "Här gäller det för de heliga att ha ståndaktighet, för dem som håller Guds bud och bevarar tron på Jesus." Uppenbarelseboken 14:12.

Svar:   Den onde hatar de människor som följer Guds tio bud, eftersom det är vägen till heligt liv. Om du beslutar dig för att följa den vägen, får du snart känna av hans vrede och ondska. Det är inte konstigt att Satan hatar och bittert förföljer dem som håller Guds bud. Men det är chockerande och förvånande att höra kristna ledare säga att man behöver inte följa Guds bud längre, medan de samtidigt noggrannt följer mänskliga traditioner. Inte att undra på att Jesus sa: "Varför överträder ni själva Guds bud, för era stadgars skull?" "Fåfängt dyrkar de mig, eftersom de läror de förkunnar är människobud." Matteus 15:3,9. Och David sa: "Det är tid för Herren att handla, ty de har gjort din lag om intet." Psaltaren 119:126. Kristenheten måste vakna upp och återställa Guds lag till sin rättmätiga, höga position. Det är dumdristigt av den odisciplinerade generation vi nu lever i, att tro att det ostraffat går att bryta mot den levande Gudens bud.


15. Jag tror att som kristen måste man följa tio Guds bud, och jag ber Jesus hjälpa mig att kunna leva efter dem.

Svar:   


Frågor för eftertanke


1. Säger inte Bibeln någonstans att lagen var (eller är) bristfällig?


Nej. Hebreerbrevet 8:8 säger att Gud förebrår människorna, inte lagen. Och i Romarbrevet 8:3 står det att lagen "var försvagad genom köttet". Det är alltid likadant. Lagen är utan brist men människorna är bristfälliga, eller svaga. Därför sände Gud sin son att bo bland människorna så att "lagens krav kunde uppfyllas i oss" (Romarbrevet 8:4) genom Kristus som bor i oss.

2. I Galaterbrevet 3:13 står det att vi är friköpta från lagens förbannelse. Vad betyder det?


Lagens förbannelse är döden (Romarbrevet 6:23). Kristus led döden för alla. Hebreerbrevet 2:9. Därmed räddade han undan alla från lagens förbannelse (döden) och gav oss i stället evigt liv.

3. Står det inte i Kolosserbrevet 2:14-17 och Efeserbrevet 2:15 att Guds lag upphörde vid korset?


Nej, båda dessa texter hänsyftar till stadgelagen, eller Mose lag, som var en ceremoniallag som gällde offertjänsten och prästernas tjänstgöring. Alla dessa ceremonier och ritualer pekade framåt på korset och upphörde att gälla när Jesus dog, precis som Gud hade bestämt. Mose lag "var efteråt given, för att gälla till dess att 'säden' skulle komma, ...vilken är Kristus". Galaterbrevet 3:19,16. Det talas inte här om Guds lag, eftersom Paulus, flera år efter korset, talade om en helig, rättfärdig och god lag. (Romarbrevet 7:7,12)

4. Bibeln säger att kärleken är lagens uppfyllelse. (Romarbrevet 13:10). Även i Matteus 22:37-40 står det att vi ska älska Gud och älska vår nästa, och sen står det: "På dessa två bud hänger lagen och profeterna." Ersätter då dessa befallningar de tio budorden?


Nej, de tio budorden är förlängningen av dessa två befallningar, precis som våra tio fingrar är förlängningen på våra två händer. De är oskiljaktliga. Kärleken till Gud gör det till en glädje att hålla de fyra första buden (som handlar om vårt förhållande till Gud), och kärleken till nästan gör det enkelt att hålla de sista sex buden (som handlar om vårt förhållande till våra medmänniskor). Kärleken uppfyller lagen såtillvida att den tar bort det jobbiga med att följa den, och i stället gör det lustfyllt (Psaltaren 40:8). När man verkligen älskar en annan människa, är det en glädje att göra henne till viljes. Jesus sa: "Om ni älskar mig så håller ni mina bud." Johannes 14:15. Det är omöjligt att älska Herren utan att hålla hans bud. Bibeln säger: "Däri består kärleken till Gud, att vi håller hans bud och hans bud är inte tunga." 1 Johannes 5:3. "Den som säger sig ha lärt känna honom och inte håller hans bud, han är en lögnare, och i honom är inte sanningen." 1 Johannes 2:4.

5. Säger inte 2 Korinterbrevet 3:7 att budorden som skrevs på sten, skulle försvinna?


Nej. Texten säger att Moses' ansiktes härlighet skulle försvinna, men inte lagen. Läs noga hela passagen i 2 Korinterbrevet 3:3-9 igen. Det handlar inte om lagens försvinnande eller dess bekräftande, utan snarare att de flyttats från lag på "stentavlor" till "hjärtats tavlor". Under den tid som Moses ledde Guds folk var lagen skriven på stentavlor. När den helige Ande får leda genom Kristus, så finns lagen i hjärtat (Hebreerbrevet 8:10).

En förhållningsregel som sitter på skolans anslagstavla blir verklighet först när eleven tar den till sitt hjärta. Kristus gör lagen levande genom att överföra den till den kristnes hjärta. Att sedan följa lagen blir inte tungt utan ger glädje eftersom den kristne känner äkta kärlek för både Gud och människa.

6. Romarbrevet 10:4 säger att "Lagen har fått sin ände i Kristus." Betyder inte det att den kommit till en ände?


"Ände" i den här versen betyder mening eller uppfyllelse. Vad det betyder är tydligt. Att leda människor till Kristus - där de kan finna rättfärdighet - är meningen, eller änden (uppfyllelsen), av lagen.

7. Varför förnekar så många människor att Guds lag fortfarande gäller?


"Köttets sinne är nämligen fiendskap mot Gud, eftersom det inte är Guds lag underdånigt, ej heller kan vara det.
Men de som är i ett köttsligt väsende kan inte behaga Gud. Men ni är inte i ett köttsligt väsende, utan i ett andligt, om eljest Guds Ande bor i er." Romarbrevet 8:7-9.

8. Blev de rättfärdiga människorna i Gamla Testamentet frälsta av lagen?


Ingen har någonsin blivit frälst bara genom att hålla lagen. Alla som har blivit frälsta har blivit frälsta av nåd. Denna "nåd ...som han skänkte oss i Kristus Jesus redan före tidens början." 2 Timoteus 1:9. Lagen visar oss bara vad synd är. Kristus allena kan rädda oss. Noa "fann nåd" (1 Mosebok 6:8); Moses fann nåd (2 Mosebok 33:17); Israeliterna fann nåd i ökenvandringen (Jeremia 31:2); och Abel, Enok, Abraham, Isak, Jakob, Josef och många andra betydelsefulla personer i Gamla Testamentet räddades "genom tron" enligt Hebreerbrevet 11. De räddades genom att se fram emot korset; vi räddas genom att se tillbaka till det. Lagen är nödvändig eftersom den precis som en spegel avslöjar "smutsen" i våra liv. Utan den är människor syndare, men utan att veta om det. Dock har inte lagen någon räddande kraft. Den kan bara peka på synden. Jesus allena kan rädda en människa från synd. Det här har alltid varit sant, även på Gamla Testamentets tid. (Apostlagärningarna 4:10,12; 2 Timoteus 1:9)

9. Varför ska man bry sig om lagen? Är inte ens eget samvete en säker guide?


Nej, och åter nej! Bibeln talar om ett ont samvete, ett orent samvete, och ett förtorkat samvete - ingen av dessa är en säker guide. "Många håller sin väg för den i rätta, men på sistone leder den dock till döden." Ordspråksboken 14:12. Gud säger, "Den som förlitar sig på sitt förstånd, han är en dåre." Ordspråksboken 28:26.

Testfrågor1. De tio budorden skrevs av (1)

_____   Gud.
_____   Moses.
_____   En okänd person.

2. Synd är enligt Bibeln (1)

_____   En otillräcklighet.
_____   Att bryta mot Guds lag.
_____   Allt som verkar fel.

3. Sätt kryss för de påståenden som säger sanningen om Guds lag: (4)

_____   Den är en perfekt guide till ett lyckligt liv.
_____   Likt en spegel så visar den på våra synder.
_____   Den är tung och förtryckande.
_____   Den kan skydda mig från det onda.
_____   Den har samma karaktärsdrag som Gud.
_____   Den upphörde i Nya Testamentet.
_____   Den är en förbannelse.

4. Guds tio budord (1)

_____   Gällde endast under Gamla Testamentets tid.
_____   Upphävdes av Jesus på korset.
_____   Är absoluta och kan inte ändras

5. På domedagen blir jag räddad om (1)

_____   Jag har skött mig väl.
_____   Jag älskar Herren, oavsett om jag har följt de tio budorden eller ej.
_____   Mitt personliga förhållande till Jesus gör att jag följer de tio budorden.

6. Människor blir frälsta genom (1)

_____   Att följa lagen.
_____   Att bryta lagen.
_____   Jesus Kristus allena.

7. Sannt omvända kristna (1)

_____   Håller Guds lag genom Kristi kraft.
_____   Ignorerar lagen eftersom den inte gäller längre.
_____   Anser det onödigt att följa de tio budorden.

8. En person som lever i nåd (1)

_____   Kan bryta mot de tio budorden utan att synda.
_____   Behöver inte följa lagen.
_____   Följer gladeligen Guds budord.

9. Kärlek fulländar lagen eftersom (1)

_____   Kärlek får lagen att försvinna.
_____   Äkta kärlek till Gud och människor gör det till ett rent nöje att följa de tio budorden.
_____   Kärlek är viktigare än lydnad.

10. Moses lag är (1)

_____   Densamma som Guds lag.
_____   Lagen om cermonier och offer vilka ledde fram till Kristus men upphörde vid korset.
_____   Gäller än idag.

11. Människor som lyder de tio budorden (1)

_____   Är alla lagträlar.
_____   Kommer att bli häftigt motarbetade av Satan, som hatar Guds lag.
_____   Blir frälsta genom att följa lagen.

12. Sätt kryss för de påståenden som stämmer vad det gäller Kristus och lagen: (4)

_____   Jesus bröt mot lagen.
_____   Jesus är den perfekta mänskliga förebilden på hur man följer lagen.
_____   Jesus upphävde lagen.
_____   Jesus sade, "om ni älskar mig, så håller ni mina bud".
_____   Jesus förtydligade lagen och visade att den innefattade alla sorts synd.
_____   Jesus sade att lagen inte kan ändras.