Get the daily devotional to your inbox
Looks good!
Please enter a valid email address.
Looks good!
Please confirm your email address.

Skapte Gud djevelen?

Skapte Gud djevelen?Lesson 2

De fleste mennesker i verden blir bedratt av en ond intelligent person som er tilbøyelig til å ødelegge deres liv – en strålende mesterhjerne kalt djevelen, eller Satan. Men denne mørkets prins er mye mer enn du tror… mange sier han bare er en underfundig mystisk figur, men Bibelen sier at han er veldig virkelig, og han forfører familier, menigheter, ja endatil hele nasjoner inn i nød og elendighet. Her er Bibelens forbløffende fakta om denne mørkets prins, og hvordan du kan overvinne ham.
Synden oppstod hos Satan som også er kalt djevelen.
Synden oppstod hos Satan som også er kalt djevelen.

1. Hvem var opphavet til synden?

“Djevelen har syndet fra begynnelsen.” 1 Joh 3,8. “Den gamle slange, han som kalles djevelen eller Satan.” Åp 12,9.

Svar:   Satan, også kalt djevelen, er opphavet til synden. Uten Skriften ville ondskapens opphav forblitt et mysterium.

Satan bodde i himmelen når han syndet, og hans navn var Lucifer som betyr “morgenstjerne.”
Satan bodde i himmelen når han syndet, og hans navn var Lucifer som betyr “morgenstjerne.”

2. Hva var Satans navn før han syndet? Hvor bodde han på den tiden?

“Hvor er du ikke falt ned fra himmelen, Lucifer, (engelske King James oversettelse) du morgenrødens sønn!” Jesaja 14,12. Da sa Han (Jesus) til dem: “Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn.” Lukas 10,18. “Jeg har innsatt deg. Du var på Guds hellige berg. Du vandret blant glødende steiner.” Esekiel 28,14.

Svar:   Navnet hans var Lucifer, og han bodde i himmelen. Lucifer er symbolisert av kongen i Babylon i Jesaja 14 og som kongen av Tyrus i Esekiel 28.

Lucifer var en himmelsk engel skapt av Gud. Han var perfekt i sin visdom og skjønnhet der han stod foran Guds trone.
Lucifer var en himmelsk engel skapt av Gud. Han var perfekt i sin visdom og skjønnhet der han stod foran Guds trone.

3. Hva var opprinnelsen til Lucifer? Hvilke ansvar og posisjon var han i besittelse av? Hvordan beskriver Bibelen ham?

“Den dagen du ble skapt.” Esek 28,13. “Du var en salvet kjerub med dekkende vinger.” Esek 28,14. “Du var seglet på det fullendte, full av visdom og fullkommen i skjønnhet … du dekket deg med alle slags edelsteiner … “dine trommer og fløyter var i fullt arbeid hos deg; den dag du blev skapt, stod de rede” (DNB 1930)... Du var fullkommen i din ferd fra den dagen du ble skapt, helt til det ble funnet misgjerning i deg.” Esek 28,12-15.

Svar:   Lucifer var skapt av Gud, slik som de øvrige englene. (Efeserne 3,9). Lucifer var en kjerub med “dekkende vinger”, en opphøyd engel. En mektig engel står på venstre side av Guds trone og en annen på den høyre side. (Salm 99,1). Lucifer var en av de ledende opphøyde englene. Lucifers skjønnhet var fullkommen og spektakulær.

Hans visdom var perfekt, og glansen fra ham gav ærefrykt. Esekiel 28,13 ser ut til å indikere at stemmen hans var spesielt klargjort for at han skulle bli en fremragende musiker. Noen tror at han ledet englekoret.

Satan ønsker at mennesker skal tilbe ham. Han  prøvde endatil å overtale Jesus til tilbedelse.
Satan ønsker at mennesker skal tilbe ham. Han prøvde endatil å overtale Jesus til tilbedelse.

4. Hva hendte i Lucifers liv som førte til at han syndet? Hvilken blasfemisk synd var det han falt for?

“Ditt hjerte ble hovmodig på grunn av din skjønnhet. For din skjønnhets skyld gjorde du din visdom fordervet.” Esek 28,17. “For det er du som har sagt i ditt hjerte: “... høyt over Guds stjerner vil jeg reise min trone … jeg vil bli lik Den Høyeste.”Jes 14,13.14.

Svar:   Stolthet, sjalusi, misnøye og selvopphøyelse vokste frem i livet hans. Lucifer besluttet å forsøke å fjerne Gud for deretter å kreve at alle skulle tilbe ham. Det var et svik av verste sort.

Merk: Hvorfor er tilbedelse så viktig? Tilbedelse er sakens kjerne i den pågående kampen mellom Gud og Satan. Mennesker var skapt til å være lykkelige og tilfredse bare når de eksklusivt tilber Gud. Ikke engang himmelens feilfrie engler skal tilbedes. (Åp. 22,8.9). Satan søkte tilbedelse i begynnelsen. Århundrer senere, da han fristet Jesus i ørkenen, var tilbedelse fortsatt kjernen i fristelsene. (Matt 4,8-11). I disse siste dager kaller Gud alle mennesker til å tilbe Ham. (Åp 14,6.7). Dette gjør Satan så rasende at han prøver å tvinge folk til å tilbe ham, hvis ikke blir de drept. (Åp 13,15).

Alle tilber noen eller noe: makt, prestisje, mat, fornøyelser, rikdom, egne vurderinger, etc.

Gud sier: “Du skal ikke ha andre guder foruten meg.” (2. Mos 20,3). Og hvis vi ikke tilber bare Ham, så vil Han regne oss som motstandere. (Matt 12,30). Denne nyheten er sjokkerende, men sann. Hvis noe eller noen andre enn Gud har førsteplassen i mitt liv, tilber og støtter jeg, muligens uvitende, men allikevel Satan. Har Gud førsteplassen i mitt liv, eller opphøyer jeg ubevisst Satan? Er ikke dette et alvorlig spørsmål vi må stille oss selv?

Lucifers misnøye ble til et åpent opprør mot Gud. En tredjepart av himmelens engler fulgte ham i forsøket på å styrte Gud. Det resulterte i at Lucifer og hans allierte ble kastet ut av himmelen.
Lucifers misnøye ble til et åpent opprør mot Gud. En tredjepart av himmelens engler fulgte ham i forsøket på å styrte Gud. Det resulterte i at Lucifer og hans allierte ble kastet ut av himmelen.

5. Hva hendte i himmelen som en konsekvens av Lucifers opprør?

“Og det brøt ut krig i himmelen, Mikael og englene hans kjempet mot dragen. Og dragen og englene hans kjempet, men de fikk ikke overtaket. Det ble heller ikke funnet plass for dem i himmelen lenger. Så ble den store dragen kastet ut, den gamle slangen, han som kalles djevelen eller Satan, han som forfører hele verden. Han ble kastet til jorden, og englene hans ble kastet ut sammen med ham.” Åp 12,7-9.

Svar:   Lucifer vant tilliten til en tredjedel av englene (Åp 12,3.4) i et opprør i himmelen. Gud hadde ikke noe annet valg enn å kaste ut Lucifer og englene hans. Dette var den største kamp som noen gang, så langt, har vært kjempet. Lucifers mål var å overta Guds trone, selv om han måtte drepe for det (Joh 8,44). Etter å ha blitt ekskludert fra himmelen, ble Lucifer gitt navnet Satan (motstander) og djevel (baktaler), og englene hans ble kalt demoner.

Satans hovedkvarter er jorden. Han hater mennesker, og hans målsetting er å såre Gud ved å ødelegge deg.
Satans hovedkvarter er jorden. Han hater mennesker, og hans målsetting er å såre Gud ved å ødelegge deg.

6. Hvor er Satans hovedkvarter nå? Hvordan forholder han seg til menneskene?

"Herren sa til Satan: Hvor kommer du fra? Satan svarte Herren og sa: Fra å flakke omkring på jorden.” Job 2,2. “Gled dere derfor, dere himler, og dere som bor i dem! Ve over jordens og havets innbyggere! For djevelen er kommet ned til dere med stor vrede, for han vet
at han har en kort tid.” Åp 12,12. “Vær edrue, vær årvåkne! For deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke.” 1 Pet 5,8.

Svar:   Stikk i strid med populære meninger er jorden Satans hovedkvarter, og ikke helvete som mange tror. Gud gav Adam og Eva herredømme over jorden (1 Mos 1,26). Da de syndet, overgav de råderetten til Satan (Rom 6,16), og som da ble jordens hersker, eller prins (Joh 12,31). Satan bærer et inderlig hat til menneskene som er skapt i Guds bilde. Han kan ikke røre Gud. I stede er hans hatefulle bitterhet rettet mot det folket som er Guds barn. Han er en hatsk og ondskapsfull morder, hvis mål er å ødelegge deg, og på den måten såre Gud.

Adam og Eva skulle ikke spise av treet til kunnskap om godt og ondt, da ulydighet ville føre til døden.
Adam og Eva skulle ikke spise av treet til kunnskap om godt og ondt, da ulydighet ville føre til døden.

7. Når Gud skapte Adam og Eva, hva var da den ene tingen Han forbød dem å gjøre? Hva ville straffen bli for ulydighet?

“Men av treet til kunnskap om godt og ondt skal du ikke ete. For på den dag du eter av det, skal du sannelig dø.” 1 Mos 2,17.

Svar:   De skulle ikke spise av treet til kunnskap om godt og ondt. Straffen for å spise av dette treet ville være døden.

Satan tok form som en talende slange og overtalte Eva til å spise den forbudte frukten.
Satan tok form som en talende slange og overtalte Eva til å spise den forbudte frukten.

8. Hvilket medium brukte Satan for å bedra Eva? Hvilke løgner var det Satan fortalte henne?

“Slangen var listigere enn noe annet dyr som Herren Gud hadde gjort på marken. Han sa til kvinnen: Har Gud virkelig sagt: Dere skal ikke ete av noe tre i hagen? Da sa slangen til kvinnen: Dere skal slett ikke dø. For Gud vet at på den dagen dere eter av det, skal øynene deres bli åpnet. Dere skal bli slik som Gud og kjenne godt og ondt.” 1 Mos 3,1.4.5.

Svar:   Satan brukte en slange, det viseste og mest tiltrekkende dyret som Gud hadde skapt, til å forføre Eva. Noen tror at slangen originalt hadde vinger og kunne fly (Jesaja 14,29; 30,6). Husk at den krøp ikke før Gud forbannet den (1 Mos 3,14). Satans løgn var: (1) du vil ikke dø, og (2) å spise frukten vil gjøre deg klokere.

Satan som introduserte løgnen (Joh 8,44), mikset sannhet inn i løgnene han fortalte til Eva. Løgner som inneholder noe sannhet er de mest effektive av alle. Det var sant at de ville lære å kjenne ondskap etter at de syndet. I sin kjærlighet hadde Gud holdt tilbake fra dem kunnskapen om hjerteattakk, sorg, lidelse, smerte og død. Satan, som han fremstår i dag, gjorde kunnskapen om det onde attraktiv. Satan fortalte løgner for å forvrenge Guds karakter, fordi han visste at ingen ville snu seg bort fra slik en kjærlig Gud, uten at de misfortstod Hans karakter.

Ved å spise av den forbudte frukten allierte Adam og Eva seg med Satan, Guds bitre fiende.
Ved å spise av den forbudte frukten allierte Adam og Eva seg med Satan, Guds bitre fiende.

9. Var virkelig det å spise en frukt så ille? Hvorfor ble Adam og Eva fjernet fra hagen?

“Derfor, den som vet hva godt han skal gjøre og ikke gjør det, for ham er det synd.” Jak 4,17 “Hver den som gjør synd, gjør også lovbrudd, og synd er lovløshet.” 1 Joh 3,4 “Den som gjør synd, er av djevelen.” 1 Joh 3,8. “Så sa Herren Gud: Se, mennesket er blitt som en av Oss til å kjenne godt og ondt. Bare han nå ikke rekker ut hånden og eter av livets tre, så han lever evig. Så drev Han mennesket ut, og Han satte kjeruber øst for Edens hage og et flammende sverd som svingte i alle retninger, for å vokte veien til livets tre.” 1 Mos 3,22.24.

Svar:   Ja, å spise av den frukten var synd fordi det var en direkte forkastelse av et av Guds få krav. Det var et åpent opprør mot Guds lov og Hans autoritet. Ved å avvise ett av Guds bud, allierte Adam og Eva seg med Satan, Guds fiende, og brakte derved inn en full splittelse mellom dem og Gud. (Jesaja 59,2). Satan håpet at paret ville spise av livets tre, og dermed bli udødelige syndere. Men Gud fjernet dem fra hagen for å unngå en slik tragedie.


10. Hvilke forbløffende fakta åpenbarer Bibelen angående Satans metoder til å skade, bedra, ta motet fra og ødelegge menneskeheten?

Svar:   Satan bruker hver tenkelig innfallsvinkel til å forføre og ødelegge mennesker. Hans demoner kan fremstå som rettferdig mennesker, endog prester. Og Satan vil fremstå som en strålende lysets engel med kraft til å la endog ild falle ned fra himmelen. Han vil etterligne Jesus. Men du har blitt advart, så ikke la deg lure av det. Når Jesus kommer, vil hvert øye se Ham. (Åp 1,7). Han vil være i skyen og ikke røre ved jorden i det hele tatt. (1 Tess 4,17).

BIBELEN SIER AT SATAN:
Forfører/forfølger
Åp 12,9.13
Siterer/feilsiterer Bibelen
Matt 4,5.6
Anklager/morder
Åp 12,10; Joh 8,44
Fanger/oppsluker
2 Tim 2,26; 1 Peter 5,8
Kriger mot Guds folk
Åp 12,17
Binder/foråder
Luke 13,16; Joh 13,2.21
Fengsler
Åp 2,10
Besetter/hindrer
Luk 22,3-5; 1 Tess 2,18
Gjør tegn og under/lyver
Åp 16,13.14; Joh 8,44
Fremstår som en lysets engel
2 Kor 11,13-15
Forårsaker sykdom / volder smerte
Job 2,7
Hans demoner skaper seg om til apostler
2 Kor 11,13-15
Baktaler
"Djevel” betyr “baktaler”
Får ild til å falle ned fra himmelen.
Åp 13,13

Satans endetidsbedrag vil bli så stort at nesten hele verden vil følge ham.
Satans endetidsbedrag vil bli så stort at nesten hele verden vil følge ham.

11. Hvor kraftig og effektive er Satans fristelser og strategier?

Han overbeviste: en tredjepart av englene (Åp 12,3-9); Adam og Eva (1 Mos 3); alle unntatt 8 mennesker på Noahs tid (1 Pet 3,20). Han vil få de fortapte til å føle seg frelst (Matt 7,21-23). Nesten hele verden vil følge ham (Åp 13,3). Få vil bli frelst (Matt 7,14; 22,14).

Svar:   Satans suksse er så sjokkerende høy at det er nesten ikke til å tro. Han forførte en tredjepart av englene. I Noahs dager ble alle unntatt 8 mennesker forført. Før Jesus kommer igjen nå, vil Satan fremstå i en engels skikkelse og utgi seg for å være Kristus. Hans villedende manifestasjon vil være så sterk at vår eneste sikkerhet ligger i å nekte å gå og se ham (Matt 24,23-26). Hvis du konsekvent nekter å se og høre, vil Jesus beskytte deg fra dette bedraget (Joh 10,29).

Ved verdens ende vil Satan bli kastet i ildsjøen, noe som for evig vil forvandle ham til aske og avslutte hans eksistens.
Ved verdens ende vil Satan bli kastet i ildsjøen, noe som for evig vil forvandle ham til aske og avslutte hans eksistens.

12. Når og hvor vil djevelen få sin straff? Hva vil den straffen gå ut på?

“Som når ugresset blir samlet sammen og brent på ilden, slik skal det være ved denne tidens ende. Menneskesønnen skal sende ut englene Sine, og de skal samle sammen og ta ut av riket alt som er til anstøt og dem som driver med lovløshet. Og de skal kaste dem i ildovnen. Der skal det være gråt og tenners gnissel.” Matt 13,40-42. “Djevelen, som forførte dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel, der dyret og den falske profeten er. Og de skal pines dag og natt i all evighet.” Åp 20,10. “Da skal Han også si til dem ved den venstre side: Gå bort fra Meg, dere som er forbannet, til den evige ild som er gjort ferdig for djevelen og hans engler.” Matt 25,41. “Du vanhelliget dine helligdommer ved dine mange misgjerninger, ved at du drev handel på urett vis. Derfor henter Jeg fram ild fra din midte. Den skal fortære deg, Jeg gjør deg til aske på jorden for øynene på alle som ser deg. Alle som kjente deg blant folkene, er forskrekket over deg. Du er blitt til redsler, og for evig skal du ikke være mer.” Esek 28,18.19.

Svar:   Ved verdens ende vil djevelen bli kastet i ildsjøen her på jorden. Ilden vil fortære Satan, forvandle ham til aske, og gjøre slutt på hans eksistens for evig og alltid. Ilden vil også fortære alle syndere. I dette endelige oppgjøret vil ikke en eneste sjel som er på Guds side omkomme. Heller ikke vil en eneste av de som følger Satan overleve.

Merk: Det er ikke mulig i tilstrekkelig grad å beskrive sorgen og lidelsen som Faderen og Sønnen vil føle ved tilintetgjørelsen av Satan. Han var nærmere dem enn noen annen skapning – en varm, personlig venn. Å tilintetgjøre ham og de millioner som har fulgt ham, vil påføre Faderen og Sønnen mer smerte enn hva ilden vil påføre noen av de som blir tilintetgjort. (For mer informasjon angående helvete, se studiehefte 11.)

Guds folk i himmelen vil for alltid være trygge for synden. Den vil aldri mer oppstå.
Guds folk i himmelen vil for alltid være trygge for synden. Den vil aldri mer oppstå.

13. Hva er det som for alltid vil gjøre slutt på den forferdelige synden? Vil den noen gang gjenoppstå?

“Så sant Jeg lever, sier Herren, for Meg skal hvert kne bøye seg, og hver tunge skal bekjenne for Gud.” Rom 14,11. (Se også Fil 2,10.11; Jesaja 45,23.) “Trengselen skal ikke oppstå for andre gang.” Nah 1,9.

Svar:   To avgjørende begivenheter vil gjøre en slutt på problemet synd, og er som følger:

Først vil alle skapninger i himmelen og på jorden, inkludert djevelen og hans engler, av egen fri vilje knele ned og offentlig bekjenne at Gud er sannferdig, ærlig og rettferdig. Ingen spørsmål vil være ubesvart. Alle syndere vil åpent erkjenne at de er fortapt på grunn av deres avvisende holdning til Guds kjærlighet og frelse. De vil innrømme at rettferdigheten krever at de må dø. De vil alle erklære at de fortjener evig død.

Dernest vil universet bli renset for all synd ved den totale og endelige tilintetgjørelsen av synden, syndere og djevelen og hans engler. Gud er klar på dette punktet: Synd vil aldri mer forderve Guds univers.

Jesus gjorde utryddelsen av synden mulig.
Jesus gjorde utryddelsen av synden mulig.

14. Hvem garanterer for en endelig og total utryddelse av synden fra universet?

“I denne hensikt ble Guds Sønn åpenbart, at Han skulle gjøre djevelens gjerninger til intet.” 1 Joh 3,8. “Siden barna har del i kjøtt og blod, fikk Han Selv del i det på samme måten, for at Han ved døden skulle ta makten fra ham som hadde dødens makt - det er djevelen -,” Hebr 2,14.

Svar:   Gjennom sitt liv, død og oppstandelse har Jesus garantert for en total utryddelse av synden.

Gud, din far, elsker oss mer enn noen jordisk far er i stand til å elske sine barn. Han kan knapt vente med å ønske oss velkommen i sitt rike.
Gud, din far, elsker oss mer enn noen jordisk far er i stand til å elske sine barn. Han kan knapt vente med å ønske oss velkommen i sitt rike.

15. Hvilke følelser har Gud Faderen for mennesker?

“For Faderen selv elsker dere.” Joh 16,27. (Se også Joh 3,16; 17,22.23.)

Svar:   Faderen elsker mennesker like høyt som Sønnen gjør. Jesu hovedmål i livet var å demonstrere Faderens karakter i sitt eget liv, slik at menneskene skulle få vite hvor kjærlig, varm og omsorgsfull Faderen virkelig er. (Joh 5,19).

Satan forvrenger Faderen.
Satan gir en uriktig fremstilling av Faderen som ufølsom, fjern, streng, hard og utilgjengelig (djevelens egen karakter). Han til og med stempler sine egne onde katastrofale handlinger som “Gud’s verk”. Jesus kom for å renvaske Faderens navn og demonstrere at vår himmelske Far elsker oss mer enn en mor elsker sitt barn (Jesaja 49,15).

Faderen kan knapt vente.
For at menneskene skal eie en ekstrem lykke har vår himmelske Far gjort i stand et fantastisk evig hjem for dem. Våre drømmer her kan ikke sammenlignes med det Han har gjort i stand! Han kan knapt vente med å ønske velkommen sitt folk på den glade hjemkomstdagen som ligger rett foran oss. La oss få ut evangeliet! Nedtellingen har alt begynt.


16. Er du glad for å vite at Gud Faderen elsker deg like mye som Jesus gjør?

Svar:   


SVAR PÅ SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE


1. Var frukten som Adam og Eva spiste, et eple?


Vi vet ikke. Bibelen sier ikke noe om dette.

2. Hvor kommer begrepet fra som beskriver djevelen som et rødt monster, halvt menneske og halvt dyr med horn og hale?


Det kommer fra hedensk mytologi og behager djevelen. Han vet at tenkende mennesker avviser uhyrer som fabler, og derfor blir ledet til å benekte hans eksistens. De som ikke tror at djevelen eksisterer, vil bli de første til å bli lurt av hans bedrag.

3. Gud sa til Adam og Eva: “For på den dag du eter av det, skal du visselig dø.” 1 Mos 2,17. Hvorfor døde de ikke den dagen?


Bibelen snakker om to dødsfall:

(1) Den første døden som vi alle dør (Hebr 9,27).

(2) Den andre døden som de ugudelige dør i helvetes ild ved tidenes ende. (Åp 21,8).
Forskjellen er at der ikke er noen oppstandelse fra den annen død. Den er evig.

Jesus døde den annen død for alle mennesker.
Da Adam og Eva syndet, ville de umiddelbart ha dødd den annen død hvis ikke Jesus hadde stått frem og tilbudt seg å dø den annen død på Golgata for alle mennesker. Hans enestående offer sparte dem. (Hebr 2,9).

Da Adam syndet ble hans “udødelige” natur “dødelig”.
Angående den første død er den bokstavelige oversettelsen av ordet “død” i 1 Mos 2,17 at “dødsprosessen for deg har startet”, noe som er et notat i margen på mange Bibler. Det betyr at Adam og Eva ville komme over i en tilstand hvor døden startet sin ubønnhørlige prosess. Før de syndet hadde paret en udødelig syndfri natur. Denne naturen ble foreviget ved å spise av livets tre. Ved det øyeblikket de syndet, gikk naturen deres over til å bli en døende syndfull natur. Dette var det Gud hadde forutsagt. Fordi de ble utestengt fra livets tre, begynte forfallet og degenereringen umiddelbart, og som til slutt førte til døden. Graven ble enden på det hele. Herren presiserte dette senere da Han sa: “For støv er du, og til støv skal du vende tilbake.” 1 Mos 3,19.

4. Men siden Gud skapte djevelen er Han ikke da ansvarlig for hans synder?


Nei, ikke i det hele tatt. Gud skapte Lucifer som en perfekt syndfri engel. Lucifer forvandlet seg selv til en djevel. Frihet til å velge er et hjørnesteinsprinsipp i Guds regjering. Gud visste at Lucifer ville synde da Han skapte ham. Hvis Gud da hadde latt være å skape ham, ville Han ha forkastet hovedprinsippet om det frie valg. “Frihet til å velge” er Guds måte.

Så, vel vitende om hva Lucifer ville gjøre, skapte Gud ham. De samme realitetene kommer til anvendelse for Adam og Eva. Og i vår tid er dette realiteten for deg og meg også. Gud vet før vi er født hvordan vi vil leve, men allikevel tillater Han oss å leve, for at vi skal kunne velge om vi vil støtte Hans regjering eller Satans. Gud er villig til å bli misforstått, feilaktig klandret og beskyldt i årevis, mens Han tar den tiden det tar for at hver person fritt skal få velge hvem vedkommende vil følge.

Bare en kjærlig Gud ville risikere å gi full frihet til alle. Denne fantastisk viktige gaven som frihet er, kunne bare komme fra en rettferdig, åpen og kjærlig Gud. Det er en ære og en glede å tjene en slik Herre og venn.

Velg å tjene Gud. Syndeproblemet vil snart ta slutt. I begynnelsen var alt sammen “såre godt”. 1 Mos 1,31. Men nå sier Bibelen at: “hele verden ligger i det onde”. 1 Joh 5,19. Mennesker overalt velger enten å tjene Gud eller Satan. Bruk din fantastiske Gudgitte frihetsgave til å tjene Gud.

5. Hvorfor utslettet ikke Gud djevelen da han syndet, og dermed tok et oppgjør med synden umiddelbart?


Fordi synd var noe helt nytt i Guds univers, og dets innbyggere ikke forstod hva det var. Antakelig forstod heller ikke Lucifer, i begynnelsen, fullt ut hva dette ville føre til.

Lucifer var en intelligent engel og høyt aktet leder blant englene. Hans appell var uten tvil gjenstand for stor oppmerksomhet i himmelen blant englene. Hans opprør kan ha startet forsiktig som for eksempel: “Himmelen er god, men ville vært forbedret med mer innflytelse fra engler. For mye uimotsagt autoritet (slik som Faderen og Sønnen har) vil ha en tendens til å gjøre ledere blind for realitetene i livet. Det skulle ikke være nødvendig for engler å ta imot ordre. Vi skulle gi ordrer. Gud vet at mine forslag er rette, og Han føler seg truet. Vi må ikke tillate våre edle ledere som ikke har bakkekontakt å sette på spill himmelens eksistens. Vi kan ikke være svake; vi må handle. Hvis ikke vil vi alle bli ødelagt av en regjering som ikke verdsetter oss.”

En tredjedel av englene ble med Lucifer. Lucifers argument overbeviste mange engler, og en tredjepart fulgte ham. Hvis Gud hadde ødelagt Lucifer umiddelbart, ville de av englene som ikke forstod Guds karakter, ha tilbedt Gud av frykt. Rykte om at Lucifer kunne ha hatt rett ville da lett oppstå, som at: “Vær forsiktig. Mener du noe annet enn Gud risikerer du å bli drept.” Dermed ville ingen tvil være ryddet av veien. I stedet ville bare problemet eskalere.

Gud aksepterer bare en kjærlig frivillig tjeneste. Den eneste tjenesten akseptabel for Gud er den glade frivillige tjenesten inspirert av kjærlighet. Lydighet av en hvilken som helst annen grunn er uakseptabelt.

Gud gir Satan tid til å demonstrere sine prinsipper. Satan påstod at han hadde en bedre plan for universets regjering. Gud gir ham tid til å demonstrere disse prinsippene. Herren vil avskaffe synden først etter at hver sjel i universet er overbevist om at Satans styresett er urettferdig, hatefullt, hensynsløst, løgnaktig og ødeleggende.

Universet betrakter denne verden. Bibelen sier: “For et skuespill er vi blitt for verden, både for engler og for mennesker.” 1 Kor 4,9 Hele universet betrakter oss ettersom vi alle spiller en rolle i konflikten mellom Kristus og Satan. Etter at konflikten er over, vil hver eneste sjel fullt ut ha forstått prinsippene i begge regjeringsformene, og ha valgt å følge enten Kristus eller Satan. De som har valgt å forene seg med synden og Satan, vil bli tilintetgjort i lag med ham, og Guds folk vil bli tatt med til evig sikkerhet i deres himmelske hjem.

OPPSUMMERINGSSIDE1. Hos hvem oppstod synden? (1)

_____   Mikael.
_____   Lucifer.
_____   Gabriel.

2. Hvor bodde Lucifer da han først syndet? (1)

_____   På jorden.
_____   I himmelen.
_____   På nordstjernen.

3. Sjekk de tingene som engang beskrev Lucifer: (6)

_____   Skapt engel.
_____   Full av visdom.
_____   Red på en hvit hest.
_____   Perfekt i sin vandring.
_____   Vokter av himmelens port.
_____   Enestående musiker.
_____   Perfekt skjønnhet.
_____   Dekkende kjerub.

4. Kryss av det som er rett angående Lucifers opprør: (5)

_____   Han ble kastet ut av himmelen.
_____   Han angret og forble i himmelen.
_____   Han gjemte seg i et palass.
_____   Han fikk navnet Satan.
_____   Han var den første synder.
_____   Jesus så at han blev kastet ut.
_____   En tredjepart av englene falt i lag med ham.

5. Hva ønsket Lucifer? (2)

_____   Å bli tilbedt.
_____   Å fjerne Gud og innta Hans plass.
_____   Å fly gjennom hele universet.

6. Sjekk de tingene som er sanne angående djevelen, Satan: (4)

_____   Han er rød med horn og hover.
_____   Hans hjem er i helvete.
_____   Han elsker mennesker.
_____   Han kan fremstå som en himmelsk engel.
_____   Han kan ikke utføre under.
_____   Han er en løgner og morder.
_____   Han kan få ild til å falle ned fra himmelen.
_____   De fleste mennesker vil følge ham å gå fortapt.

7. Hvilke av påstandene under er sanne angående Adam og Evas fall? (3)

_____   Satan var forkledd som en engel.
_____   Satan kalte Gud en løgner.
_____   Vi vet at Satan gav dem epler.
_____   Satan kom først til Adam.
_____   Satan håpet at de ville bli udødelige syndere.
_____   Da han fristet dem blandet Satan løgn og sannhet.

8. Hva er sant angående Satans endelige straff? (4)

_____   Han vil bli kastet på ilden.
_____   Englene hans vil unnslippe.
_____   Ilden vil være i himmelen.
_____   Satan og englene hans vil innrømme at de tok feil.
_____   Syndere vil bli kastet i ildsjøen.
_____   Satan vil erklære at Gud er rettferdig.

9. Hvorfor utslettet ikke Gud Lucifer da han syndet? (4)

_____   Englene kunne misforstå.
_____   Noen kunne bli redd for Gud.
_____   Lucifer var for sterk for Gud.
_____   De gode englene ville ikke la Ham gjøre det.
_____   Det var nødvendig med tid for å få demonstrert konsekvensene av Satans plan.
_____   Det var nødvendig med tid for å bevise rettferdigheten i Guds plan.

10. Hva er den ene tingen som til slutt vil rettferdiggjøre Guds regjering? (1)

_____   Gud vil gjøre noen mirakler.
_____   Hver sjel i universet vil knele ned og bekjenne at Gud er kjærlig og rettferdig.
_____   Himmelens engler vil be alle om å tjene Gud.

11. Hvilke påstander under er sanne angående synden (5)

_____   Jesus har påvist syndens sikre ødeleggelse.
_____   Synd er å bryte Guds lov.
_____   Synd skiller oss fra Gud.
_____   Synd er lett å overvinne.
_____   Satan var opphavet til løgnen.
_____   Når endelig utryddet så vil ikke synd oppstå mer.

12. Hvilken uttalelse under er riktig? (5)

_____   Satan tilskriver Gud sine egne karaktertrekk.
_____   Gud elsker oss mer enn våre foreldre gjør.
_____   Såkalte “acts of God” (naturkatastrofer) er Satans verk.
_____   Jesu liv åpenbarte Guds karakter.
_____   Gud Faderen er streng.
_____   De fleste mennesker misforstår Gud.

13. Jeg er glad for å vite at Faderen elsker meg like mye som Jesus gjør.

_____   Ja.
_____   Nei.