Get the daily devotional to your inbox
Looks good!
Please enter a valid email address.
Looks good!
Please confirm your email address.

Skapade Gud Satan?

Skapade Gud Satan?Lesson 2

De flesta människor i världen har blivit grundlurade av en djävulsk hjärnas mycket framgångsrika verksamhet. En högintelligent varelse vars namn är Satan. Denne mörkrets furste är mer verklig än många tror... han är inte bara en elak sagofigur! Bibeln säger att han är på riktigt. Han är mästare på att splittra familjer, sprida lögner om Gud, och orsaka sorg och elände i hela världen. Han är verklig och han är desperat. Här presenteras Bibelns fakta om mörkrets furste, och om hur du kan övervinna honom!
Synden börjde med Satan, som även kallas djävulen.
Synden börjde med Satan, som även kallas djävulen.

1. Var kom synden ifrån?

"Djävulen har syndat från begynnelsen." 1 Johannes 3:8. "Den store draken, den gamle ormen, som kallas djävul och Satan." Uppenbarelseboken 12:9.

Svar:   Satan, även kallad djävulen, är syndens upphovsman. Utan Bibeln skulle ursprunget till synd förbli oförklarat.

Satan bodde i himlen när han syndade. Hans namn var Lucifer som betyder "Morgonstjärna."
Satan bodde i himlen när han syndade. Hans namn var Lucifer som betyder "Morgonstjärna."

2. Vad hette Satan innan han syndade, och var bodde han då?

"Hur har du inte fallit från himlen, du strålande morgonstjärna! (Lucifer)" Jesaja 14:12. Jesus sade: "Jag såg Satan falla ned från
himlen såsom en ljungeld." Lukas 10:18. "Du var en kerub som skuggade vida, och jag hade satt dig att vara på det heliga gudaberget." Hesekiel 28:14.

Svar:   Hans namn var Lucifer, och han bodde i himlen. Lucifer symboliseras av Babylons kung i Jesaja 14 och som kungen av Tyrus i Hesekiel 28.

Lucifer var en himmelsk ängel, skapad av Gud. Han var perfekt i sin visdom och otroligt vacker och hade sin plats närmast Guds tron.
Lucifer var en himmelsk ängel, skapad av Gud. Han var perfekt i sin visdom och otroligt vacker och hade sin plats närmast Guds tron.

3. Varifrån kom Lucifer? Vilken viktig uppgift hade han? Hur blir han beskriven i Bibeln?

"Du var skapad." Hesekiel 28: 13. "Du var en kerub som skuggade vida." Hesekiel 28:14. "Du var ypperst bland härliga skapelser, full med vishet och fullkomlig i skönhet." Hesekiel 28.12 …"Med guld var dina tamburiner och flöjter utsmyckade. Lyckosam var du på dina vägar från den dag då du skapades, till dess att orättfärdighet blev funnen hos dig." Hesekiel 28:15.

Svar:   Lucifer var skapad av Gud precis som alla andra änglar (Efeserbrevet 3:9). Lucifer var en "skuggande" kerub, eller ängel. En stor ängel står på vänstra sidan av Guds tron och en annan står på den högra (Psaltaren 99:1). Lucifer var en av dessa mycket högt uppsatta härförare av änglaskaran. Han var otroligt vacker och helt utan fel. Hans visdom var perfekt. Hans strålglans var bländande. Hesekiel 28:13 antyder att hans stämband var speciellt gjorda för att göra honom till en framstående musiker. Man tror att han ledde den himmelska kören.

Satan vill att människorna skall tillbedja honom. Han försökte t.o.m. få Jesus att tillbedja sig.
Satan vill att människorna skall tillbedja honom. Han försökte t.o.m. få Jesus att tillbedja sig.

4. Vad hände egentligen i Lucifers liv som fick honom att synda? På vilket sätt hädade han?

"Ditt hjärta högmodades över din skönhet och du förspillde din vishet för ditt pråls skull." Hesekiel 28:17. "Du sade i ditt hjärta: Jag vill stiga upp till himmelen; högt ovanför Guds stjärnor vill jag ställa min tron... Jag vill göra mig lik den högste" Jesaja 14:13-14.

Svar:   Lucifer lät högfärd, avundsjuka, missnöje och självgodhet ta överhanden i sitt liv. Han beslöt att försöka ta Guds plats för att kunna tvinga alla att tillbe honom. Detta var förräderi på högsta nivå.

Anmärkning: Varför är det så viktigt med tillbedjan? Jo, för att det är just tillbedjan som den pågående striden mellan Gud och Satan gäller. Människan skapades till att vara glad och lycklig och helt tillfreds bara när hon tillber Gud allena. Inte ens änglar skall tillbes (Uppenbarelseboken 22:8-9). Redan från början försökte Satan få människan att tillbe sig. Även flera årtusenden senare, när han frestade Jesus i öknen, stod tillbedjan i centrum (Matteus 4:8-11). I dessa sista dagar uppmanar Bibeln oss att tillbe Gud, världens skapare (Uppenbarelseboken 14:6-7). Detta gör Satan så arg att han är beredd att använda både våld och dödshot för att tvinga människor att tillbe honom i stället för Gud (Uppenbarelseboken 13:15).

Alla tillbeder någon eller någonting:
makt, prestige, mat, nöjen, ställning, ens egen åsikt, etc. Gud säger "Du skall inga andra gudar hava jämte mig". 2 Mose 20:3. Såvida vi inte tillbeder honom enbart, så är vi emot honom (Matteus 12:30). Denna nyhet är chockerande men sann. Om någon eller någonting annat än Gud får första platsen i mitt liv, så stödjer jag – kanske omedvetet – Satan och tillbedjan av honom. Har Gud främsta platsen i mitt liv, eller upphöjer jag omedvetet Satan? Det är något att tänka på, eller hur?

Lucifers missnöje utvecklades till en öppen revolt mot Gud. En tredjedel av himlens änglar stödde Satans uppror mot Gud. Resultatet blev att Lucifer och hans anhängare kastades ut från himlen.
Lucifers missnöje utvecklades till en öppen revolt mot Gud. En tredjedel av himlens änglar stödde Satans uppror mot Gud. Resultatet blev att Lucifer och hans anhängare kastades ut från himlen.

5. Vad blev följden i himlen av Lucifers uppror?

"En strid uppstod i himlen: Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken; och draken och hans änglar stridde mot dem, men de förmådde intet mot dem, och i himmelen fanns nu inte mer plats för dem. Och den store draken, den gamle ormen, blev nedkastad, han som kallas djävul och Satan, och som förvillar hela världen; han blev nedkastad till jorden, och hans änglar kastades ned jämte honom." Uppenbarelseboken 12:7-9.

Svar:   Lucifer fick med sig en tredjedel av den himmelska änglaskaran (Uppenbarelseboken 12:3-4) och orsakade därmed ett uppror i himlen. Gud hade inget annat val än att förvisa Lucifer och hans änglar från himlen. Detta var utan tvekan den största strid som någonsin utkämpats. Satans mål var att ta över tronen, även om det betydde att någon måste dö. (Johannes 8:44). Efter sin utvisning fick han namnet Satan (åklagare), djävul (förtalare), och hans änglar kallas för demoner.

Satans högkvarter är jorden. Han hatar människor och han försöker såra Gud genom att göra dig illa.
Satans högkvarter är jorden. Han hatar människor och han försöker såra Gud genom att göra dig illa.

6. Var har Satan numera sitt högkvarter? Vilken inställning har han till människor?

"Då frågade Herren Åklagaren: "Varifrån kommer du?" Åklagaren svarade Herren och sade: "Från en vandring utöver jorden och från en färd omkring på den." Job 2:2.

"Gläd er fördenskull, ni himlar och ni som bor i dem. Men ve dig, du jord, och dig, du hav! Ty djävulen har kommit ned till er i stor vrede, eftersom han vet att den tid han har kvar är kort." Uppenbarelseboken 12:12.

"Var nyktra och vaka. Er vedersakare, djävulen, går omkring som ett rytande lejon och söker vem han må uppsluka." 1 Petrus 5:8.

Svar:   Tvärt emot vad de flesta tror, har Satan sitt högkvarter på jorden, inte i helvetet. Gud gav Adam och Eva herradömet över jorden (1 Mosebok 1:26). När de syndade gav de detta herravälde till Satan (Romarbrevet 6:16), som då blev jordens härskare, eller prins (Johannes 12:31). Satan hatar människor, de är ju skapade till Guds avbild. Och eftersom han inte kan komma åt Gud, riktar han sin giftiga vrede mot människorna som är Guds barn. Han är en ond, grym mördare vars mål är att förgöra dig och på så sätt såra Gud.

Adam och Eva fick inte äta av kunskapens träd på gott och ont. Straffet skulle bli döden.
Adam och Eva fick inte äta av kunskapens träd på gott och ont. Straffet skulle bli döden.

7. När Gud skapade Adam och Eva gav han dem ett enda förbud. Vad var det? Vad skulle straffet för överträdelse vara?

"Men av kunskapens träd på gott och ont skall du inte äta, ty när du äter därav det skall du döden dö". 1 Mosebok 2:17.

Svar:   De fick inte äta av trädet med kunskap om gott och ont. Om de åt av det, skulle de straffas med döden.

Satan förvandlade sig till en talande orm och övertalade Eva att äta av den förbjudna frukten.
Satan förvandlade sig till en talande orm och övertalade Eva att äta av den förbjudna frukten.

8. Vad gjorde Satan för att kunna lura Eva? Vilken var den första lögnen?

"Men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort; och han sade till kvinnan: Skulle då Gud ha sagt: Ni ska inte äta av något träd i lustgården?" "Då sade ormen till kvinnan: Ingalunda ska ni dö; men Gud vet, att när ni äter därav, ska era ögon öppnas, så att ni blir såsom Gud och förstår vad gott och ont är." 1 Mosebok 3:1,4-5.

Svar:   Satan använde en orm - det klokaste och mest tilltalande djur Gud hade gjort - för att att lura Eva. Ormen hade ursprungligen kanske till och med vingar och kunde kanske flyga (Jesaja 14:29-30; 30:6). Lägg märke till att ormen inte kröp förrän Gud förbannade den (1 Mosebok 3:14). Satans lögner var: (1) Ni skall visst inte dö och (2) om ni äter av frukten blir ni kloka. Satan, som är lögnens fader (Johannes 8:44), blandade sanning med de lögner han sa till Eva. Lögner som innehåller ett visst mått av sanning är de mest trovärdiga. Det var sant att de skulle komma att lära känna "ondskan" efter att ha syndat. I sin stora kärlek hade Gud gjort så att de inte behövde känna till varken sorg, lidande, smärta eller död. Satan fick denna kunskap att verka lockande, precis som han gör idag. Satan ljög om hurudan Gud är, eftersom han vet att ingen som känner Guds rätta karaktär någonsin vill vända sig bort från honom.

I och med att Adam och Eva åt av den förbjudna frukten, gick de över på Satans, Guds bittra fiendes, sida.
I och med att Adam och Eva åt av den förbjudna frukten, gick de över på Satans, Guds bittra fiendes, sida.

9. Var det egentligen så farligt att äta en liten frukt? Varför fick Adam och Eva lämna lustgården?

"Den som förstår att göra vad gott är, men inte gör det, för honom blir detta till synd". Jakob 4:17. "Synd är överträdelse av lagen". 1 Johannes 3:4. "Den som gör synd, han är av djävulen". 1 Johannes 3:8. "Och Herren Gud sade: Se, mannen har blivit såsom en av oss, så att han förstår vad gott och ont är. Må han nu inte räcka ut sin hand och ta jämväl av livets träd och äta, och så leva evinnerligen." "Och han drev ut mannen, och satte öster om Edens lustgård keruberna jämte det ljungande svärdets lågor, för att bevaka vägen till livets träd." 1 Mose 3:22,24.

Svar:   Ja, de syndade när de åt av frukten eftersom de därmed förkastade ett av de få villkor som Gud hade ställt. Det var en öppen revolt mot Guds lag och hans auktoritet. Genom att vara olydiga mot Gud, gjorde Adam och Eva gemensam sak med Satan, Guds fiende. Därigenom uppstod en separation mellan dem och Gud (Jesaja 59:2). Satan hoppades att paret skulle synda och sedan äta av livets träd igen och på så vis bli odödliga syndare. Men Gud förvisade dem i stället ut ur Edens lustgård, för på så sätt förhindra den tragedin.


10. Vilka uppseendeväckande fakta finner vi i Bibeln beträffande Satans metoder för att såra, bedra, tillintetgöra och göra människor missmodiga?

Svar:   Satan använder varje upptänkligt sätt för att lura och tillintetgöra människor. Hans demoner kan uppträda som rättfärdiga människor, till och med som präster. Satan kommer att förställa sig till en ljusets ängel med makt att nedkalla eld från himlen. Han kommer att utge sig för att vara Jesus. Men nu har du blivit varnad, så fall inte för dessa lögner. Det står att när Jesus kommer, allas ögon ska se honom (Uppenbarelseboken 1:7). Han kommer att bli kvar, synlig, i skyn, och kommer inte att vidröra jorden (1 Tessalonikerbrevet 4:17).

Bibeln säger att Satan:
Lurar/förföljer
(Uppenbarelseboken 12:9,13)
Citerar/felciterar Bibeln
(Matteus 4:5-6)
Felaktigt anklagar/mördar
(Uppenbarelseboken 12:10 Johannes 8:44)
Fångar/snärjer
(2 Timoteus 2:26 1 Petrus 5:8)
För krig mot Guds folk
Uppenbarelseboken 12:17
Binder/uppmuntrar bedrägeri
Lukas 13:16 Johannes 13:2,21
Tillfångatar
Uppenbarelseboken 2:10
Behärskar/hindrar
Lukas 22:3-5 1 Tessaloniker 2:18)
Gör under/ljuger
Uppenbarelseboken 16:13-14 Johannes 8:44
Uppträder som en ljusets ängel
2 Korinterbrevet 11:13-15
Orsakar sjukdomar/plågar
Job 2:7
Hans demoner uppträder som pastorer
2 Korinterbrevet 11:13-15
Förtalar
"Djävul" betyder "förtalare"
Nedkallar eld från himlen
Uppenbarelseboken 13:13

Satans bedrägerier blir så avancerade, att så gott som hela världen kommer att följa honom.
Satans bedrägerier blir så avancerade, att så gott som hela världen kommer att följa honom.

11. Hur mäktiga och effektiva är Satans frestelser och strategier?

Han övertygade en tredjedel av himmelens änglar (Uppenbarelseboken 12:3-9), han lurade Adam och Eva (1 Mosebok 3), och han lurade alla utom åtta människor på Noas tid. (1 Petrus 3:20). Han kommer att få de förlorade att känna sig trygga (Matteus 7:21-23). Nästan hela världen kommer att följa honom (Uppenbarelseboken 13:3). Få kommer att bli räddade. (Matteus 7:14; 22:14).

Svar:   Satans framgångar är så överväldigande, att det är helt otroligt. Han lurade en tredjedel av änglarna! I berättelsen om Noa var det bara åtta människor som inte blev lurade. Innan Jesus kommer för andra gången, kommer Satan att uppträda som en himelsk varelse och utge sig för att vara Kristus. Hans förmåga att bedra kommer att vara så stor, att enda säkra sättet att inte bli lurad, är att vägra att gå och se honom. (Matteus 24:23-26). Om du fullständigt vägrar att se eller lyssna, kommer Jesus att skydda dig från villfarelsen (Johannes 10:29).

Vid världens slut kommer Satan att kastas i den brinnande sjön. Det kommer bara tt bli aska kvar av honom och hans existens är avslutad för all framtid.
Vid världens slut kommer Satan att kastas i den brinnande sjön. Det kommer bara tt bli aska kvar av honom och hans existens är avslutad för all framtid.

12. När och var kommer djävulen att få sitt straff? Vad blir det för straff?

"Så skall det ock ske vid tidens ände. Människosonen skall då sända ut sina änglar, och de skall samla tillhopa och föra bort ur hans rike alla dem som är andra till fall, och dem som gör vad orätt är, och skall kasta dem i den brinnande ugnen." Matteus 13:40-42. "Och djävulen som förvillade dem, blir kastad i samma sjö av eld och svavel." Uppenbarelseboken 20:10. "Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden, som är tillredd åt djävulen och hans änglar." Matteus 25:41. "Därför lät jag eld gå ut från dig, och av den blev du förtärd. Jag lät dig ligga såsom aska på jorden inför alla som besökte dig. ...Du tog en ände med förskräckelse för evig tid." Hesekiel 28:18-19.

Svar:   Djävulen kommer att kastas i den brinnande sjön på jorden vid världens slut. Elden kommer att totalt förtära Satan och det kommer bara att bli aska kvar av honom. Det blir slutet på hans liv och existens för all evighet. Denna eld kommer också att förinta alla syndare. I denna sista stora kraftmätning kommer ingen som står på Guds sida att dö och ingen som står på Satans sida kommer att överleva.

Märk: Vi kan inte fatta den sorg som Fadern och Sonen kommer att känna när Satan slutgiltigt dör. Han stod dem närmare än någon annan - en varm, personlig vän. Den smärta Gud Fadern och Jesus känner när de tvingas förgöra honom och alla de som han har lyckats få med sig, gör mer ont än elden kan göra dem som brinner däri.

Guds barn kan vara trygga i himlen. Synden kommer aldrig mer att finnas.
Guds barn kan vara trygga i himlen. Synden kommer aldrig mer att finnas.

13. Vad är det som slutligen definitivt gör slut på synden? Kommer den någonsin att kunna uppstå igen?

"Så sant jag lever säger Herren, för mig skall alla knän böja sig, och alla tungor skall prisa Gud." Romarbrevet 14:11. (Se även Filipperbrevet 2:10.11; Jesaja 45:23.) "Inte två gånger behöver hemsökelsen drabba." Nahum 1:9.

Svar:   Två viktiga saker kommer att avgöra saken:

För det första kommer alla varelser i himlen och på jorden, även djävulen och hans änglar, att av egen fri vilja knäböja och öppet erkänna att Gud är sann, rättvis och rättfärdig. Ingen fråga kommer att lämnas obesvarad. Alla syndare kommer att öppet erkänna att de gått förlorade på grund av sin egen medvetna vägran att ta emot Guds kärlek och frälsning. De kommer att förstå och erkänna att i rättvisans namn måste de dö. De kommer att medge att de förtjänar evig död.

För det andra, kommer synd för alltid att försvinna från universum när Satan, hans änglar, syndare och allt som har med synd att göra totalt och slutligt förgörs. Gud försäkrar oss i Bibeln att synd aldrig mer kommer att få smutsa ner hans universum.

Jesus möjliggjorde syndens totala utplånande.
Jesus möjliggjorde syndens totala utplånande.

14. Vem är det som ser till att synden definitivt, totalt och för alltid är utplånad ur universum?

"Och just därför uppenbarades Guds Son, att han skulle göra om intet djävulens gärningar." 1 Johannes 3:8. "Då nu barnen hade blivit delaktiga av kött och blod, blev ock han på ett liknande sätt delaktig därav, för att han genom sin död skulle göra dens makt om intet, som hade döden i sitt våld, det är djävulen." Hebreerbrevet 2:14

Svar:   Genom sitt liv, sin död och sin uppståndelse, är det Jesus som kan försäkra oss om att synden är för alltid borta.

Gud, vår himmelske Fader, älskar oss mer än en mänsklig fader någonsin kan älska sina barn. Han längtar efter att  få ta emot oss i sitt nya rike.
Gud, vår himmelske Fader, älskar oss mer än en mänsklig fader någonsin kan älska sina barn. Han längtar efter att få ta emot oss i sitt nya rike.

15. Vilka känslor har Gud Fader för oss människor?

"Ty Fadern själv älskar er." Johannes 16:27 (Se även Johannes 3:16 och 17:22-23)

Svar:   Fadern älskar människorna precis lika mycket som Sonen gör. Jesu främsta syfte med sitt liv var att visa oss Faderns karaktär, så att vi skulle kunna se hur kärleksfull, varm och omtänksam Fadern verkligen är. (Johannes 5:19).

Satan felrepresenterar Fadern
Satan försöker få oss att tro att Fadern är okänslig, högdragen, petig, sträng och otillgänglig (Satans egna egenskaper). Han till och med beskriver sina egna fula verk som "Guds finger." Jesus kom för att undanröja detta förtal mot Faderns namn och för att visa att vår himmelske Fader älskar oss mer än en mor älskar sitt barn (Jesaja 49:15). Jesu favoritämne var Guds tålamod, ömhet och oändliga nåd.

Fadern längtar efter oss
I avsikt att göra människorna övermåttan lyckliga, har vår himmelske Fader förberett ett underbart och evigt hem för dem. Våra drömmar här är ingenting i jämförelse med vad han har i beredskap åt oss! Han längtar efter att få välkomna oss till den glada familjefesten där ovan! Låt oss förkunna det glada budskapet! Och låt oss vara beredda. Nedräkningen har redan börjat.


16. För mig är det goda nyheter att Gud Fadern älskar mig lika mycket som Jesus gör.

Svar:   


Frågor för eftertanke


1. Var det verkligen ett äpple som Adam och Eva åt?


Vi vet inte. Bibeln säger inte vilken sorts frukt det var.

2. Varifrån kommer föreställningen att djävulen är en röd figur, till hälften människa och till hälften djur med horn och svans?


Det kommer från den hedniska mytologin, och Satan gläds åt den här vanföreställningen. Han vet att tänkande människor avfärdar fantasimonster och därmed förnekar hans existens. De som inte tror att djävulen finns, blir de första att falla för hans lurendrejeri.

3. Gud sade till Adam och Eva: "Den dag du äter därav skall du döden dö." Varför dog de inte den dagen?


Bibeln talar om två olika dödar:

(1) Den "första" döden dör vi alla (Hebreerbrevet 9:27),

(2) Den "andra" döden dör alla onda människor i den brinnande sjön (Uppenbarelseboken 21:8).
Skillnaden ligger i det att det kommer inte att bli någon uppståndelse från den andra döden. Den är evig.

Jesus dog den andra döden för varje människa
När Adam och Eva syndade skulle de omedelbart ha dött den andra döden. Men Jesus gick in i deras ställe och erbjöd sig att dö den andra döden på Golgata för varje människa. Hans osjälviska offer räddade dem (Hebreerbrevet 2:9).

När Adam syndade, blev hans "odödliga" väsen ett "döende" väsen.
Vad beträffar den första döden, så står det i 1 Mosebok 2:17: "du skall döden dö". Det betyder att Adam och Eva skulle komma in i ett tillstånd av döende. Innan de syndade, var de odödliga och syndfria. Odödligheten upprätthölls genom att de åt av livets träd. När de syndade förändrades deras väsen till ett döende syndfullt väsen. Detta var vad Gud hade sagt. Eftersom de blev förhindrade att nå livets träd, började nedbrytningsprocessen och förfallet med en gång, vilket slutligen ledde till döden. Graven blev en verklighet. Gud underströk detta senare när han talade med dem: "Ty du är stoft och till stoft skall du åter varda." 1 Mosebok 3:19.

4. Men är inte Gud ansvarig för Satans synder eftersom han har skapat honom?


Nej inte alls. Gud skapade Lucifer som en helt perfekt och syndfri ängel. Lucifer gjorde sig själv till djävul. Valfrihet är en av Guds regerings principer. Gud visste redan när han skapade Lucifer att han skulle synda. Om Gud vid denna tidpunkt hade vägrat att skapa honom, skulle han ha brutit mot den grundläggande fria viljans princip.

"Fri Vilja" är Guds sätt.
Även om Gud klart visste vad Lucifer skulle göra, så skapade han honom ändå. Detsamma gällde när han skapade Adam och Eva, och det gäller även dig och mig. Gud vet innan vi är födda hur vi kommer att leva, men trots det låter han oss välja att leva antingen efter hans ledning eller efter Satans. Gud är villig att bli missförstådd och att bli felaktigt anklagad medan han ger oss tid att fritt välja vem vi vill följa.

Bara en kärleksfull Gud skulle ta risken att ge full frihet till alla.
Denna fina, viktiga gåva som den fria viljan är, kan endast komma från en rättvis, öppen och kärleksfull Gud. Det är en ära och en glädje att tjäna en sådan Herre och vän.

Välj att tjäna Gud.
Det kommer snart att bli ett slut på problemet med synd. I begynnelsen var allt "gott." 1 Mosebok 1:31. "Vi vet att vi tillhör Gud och att hela världen är i den ondes våld" 1 Johannes 5:19. Alla människor måste välja att tjäna Gud eller Satan. Använd din fantastiska frihet du fått av Gud att tjäna honom.

5. Varför dödade inte Gud Satan när han syndade? Då hade vi ju sluppit det här eländet!


Anledningan var att synd var ett helt nytt begrepp i Guds universum, och dess invånare förstod inte vad det var för någonting. Antagligen förstod inte ens Lucifer det från början heller. Lucifer var en intelligent, högt respekterad ledare av änglaskaran. Hans sätt att initiera synden orsakade troligen mycket konfunderingar bland änglarna. Kanske började han så här: "Himlen är en bra plats, men den skulle kunna bli bättre om vi änglar kunde få vara med och bestämma lite mer. Eftersom Gud Fadern och Sonen har haft oemotsagd auktoritet så länge, verkar det som om de blivit blinda för verkligheten i sitt ledarskap. Änglar borde inte behöva lyda order som vi gör nu. Vi borde få vara med och bestämma. Gud vet att mina förslag är riktiga, och han känner sig hotad. Vi bör inte låta våra högt ärade ledare riskera himlens existens bara för att de förlorat kontakten med verkligheten. De kommer att lyssna till oss om vi går samman. Vi får inte visa oss svaga vi måste handla. Om inte, kommer vi att gå förlorade under en regering som inte värdesätter oss."

En tredjedel av himlens änglar slöt sig till Lucifer.
Lucifers argumentering övertygade många änglar, och en tredjedel av dem slöt sig till honom. Om Gud genast hade utplånat Lucifer, kunde det ha hänt att de änglar som inte riktigt förstod Guds karaktär hade börjat tillbe Gud av rädsla. Kanske de tänkte: "Lucifer kunde ha haft rätt. Var försiktiga! Om vi inte gör som Gud säger, kanske han dödar oss också!" Det hade inte löst några problem. Det hade bara skapat fler.

Gud vill bara ha frivillig gudstjänst som utförs av kärlek.
Den enda sorts tillbedjan som är acceptabel inför Gud, är frivilligt tjänande som görs i kärlek. Lydnad av andra motiv, vad de vara må, är inte acceptabelt inför Gud.

Gud ger Satan tid att visa vilka principer han arbetar efter
Satan påstod att han hade en bättre plan för att regera universum. Gud ger honom tid att demonstrera och visa oss hur det blir när han, Satan, får bestämma. Gud kommer inte att utplåna synden förrän varenda själ i hela universum har blivit övertygad om att Satan regerar med oärlighet, hat, våld, lögn och förstöring.

Hela universum betraktar detta skådespel.
Bibeln säger: "Ett skådespel har vi blivit för världen, för både änglar och människor." 1 Korinterbrevet 4:9. Hela universum tittar med förundran på medan vi spelar vår roll i den stora striden mellan Kristus och Satan. När denna strid är slutkämpad kommer alla att fullt ha insett och förstått de båda rikenas principer, och har haft möjlighet att välja antingen Kristus eller Satan. De som valt att alliera sig med synd och Satan, kommer att bli utplånade med honom, medan Guds folk kommer att få åtnjuta evig trygghet i sitt himmelska hem.

Testfrågor1. Vem är syndens ursprung? (1)

_____   Mikael
_____   Lucifer
_____   Gabriel.

2. Var levde Lucifer när han syndade första gången? (1)

_____   På jorden
_____   I himlen
_____   På nordstjärnan

3. Vilka av följande beskrivningar passar på Lucifer som han var innan han syndade? (6)

_____   Skapad ängel
_____   Full av vishet
_____   Red på en himmelsk, vit häst
_____   Perfekt
_____   Portvakt i himlen
_____   Begåvad musiker
_____   Otroligt vacker
_____   Skuggande kerub

4. Vilka av följande påståenden är sanna om Lucifers uppror? (5)

_____   Han kastades ner från himlen.
_____   Han ångrade sig och stannade i himlen.
_____   Han gömde sig i ett palats.
_____   Hans namn blev Satan.
_____   Han var den förste syndaren.
_____   Jesus såg när han blev utkastad.
_____   En tredjedel av himlens alla änglar kastades ut med honom.

5. Vad ville Lucifer? (2)

_____   Få tillbedjan
_____   Störta Gud och ta hans plats.
_____   Flyga tvärs genom hela universum.

6. Vilka av nedanstående påstående än sanna om djävulen, Satan? (4)

_____   Han är röd och har horn och klövar.
_____   Han bor i helvetet.
_____   Han älskar människor.
_____   Han kan förställa sig till en lysande ängel.
_____   Han kan inte göra under.
_____   Han är en lögnare och en mördare.
_____   Han kan kalla ner eld från himlen.
_____   De allra flesta människor kommer att följa honom och gå förlorade.

7. Vilka av nedanstående påståenden är sanna beträffande Adams och Evas syndafall? (3)

_____   Satan var förklädd till en ängel.
_____   Satan kallade Gud för lögnare.
_____   Vi vet att Satan gav dem äpplen.
_____   Satan kom först till Adam.
_____   Satan hoppades att de skulle förbli odödliga syndare.
_____   Satan blandade lögn med sanning när han frestade dem.

8. Vad är sant angående Satans slutliga straff? (4)

_____   Det kommer slutligen bara att bli aska kvar av honom.
_____   Hans änglar kommer att klara sig.
_____   Helveteselden kommer att vara i himlen.
_____   Satan och hans änglar kommer att erkänna att de hade fel.
_____   Elden kommer även att förgöra synd och syndare.
_____   Satan kommer att erkänna Guds rättvisa.

9. Varför dödade inte Gud Lucifer genast när han hade syndat? (4)

_____   Änglarna skulle kunna missförstå det.
_____   En del skulle kunna bli rädda för Gud.
_____   Lucifer var för stark för Gud.
_____   De goda änglarna hindrade honom.
_____   Det behövdes tid för att visa vilka planer Lucifer hade.
_____   Det behövdes tid för att visa godheten med Guds plan.

10. Vad är det som slutligen kommer att visa att Gud hade rätt? (1)

_____   Gud ska låta mirakel ske.
_____   Varenda varelse i hela universum kommer att knäböja och erkänna Guds kärlek och rättvisa.
_____   Himlens änglar kommer att befalla alla att tjäna Gud.

11. Vilka av de nedanstående påståendena är sanna beträffande synd? (5)

_____   Jesus har försäkrat att synden är övervunnen.
_____   Synd är överträdelse av Guds lag.
_____   Synd skiljer oss från Gud.
_____   Det är enkelt att övervinna synd.
_____   Satan är lögnens fader.
_____   Efter det att synden slutligen är övervunnen, kommer den aldrig att kunna komma tillbaka igen.

12. Vilka av nedanstående påståenden är sanna? (5)

_____   Satan skyller sina egenskaper på Gud.
_____   Gud älskar oss mer än våra föräldrar gör.
_____   Satan bär skulden till de flesta naturkatastrofer.
_____   Jesu liv visade oss Guds karaktär.
_____   Gud Fader är en hård och sträng person.
_____   De flesta människor missförstår Gud.