Get the daily devotional to your inbox
Looks good!
Please enter a valid email address.
Looks good!
Please confirm your email address.

Gigantbyen i universet

Gigantbyen i universetLesson 4

Snakk om en stor by! New York, Tokyo og London er ingenting i sammenligning! Bare vent til du innser de forbløffende fakta om denne gigantbyen som kan reise gjennom rommet. Dette er fakta, ikke science fiction! Innholdet i dette studieheftet vil fylle deg med glede og spenning samtidig som det gir håp for fremtiden.
Gud er arkitekten og byggherren av den hellige byen.
Gud er arkitekten og byggherren av den hellige byen.

1. Hvem er arkitekten og byggherren av denne byen i universet?

“Derfor skammer ikke Gud seg over å bli kalt deres Gud, for Han har gjort staden i stand for dem.” Hebr 11,16.

Svar:   Bibelen sier at Gud bygger en stor by for sitt folk. Og denne byen er så virkelig og bokstavelig som hvilken som helst annen by du kjenner.

Guds fantastiske by er i himmelen, Hans hjem.
Guds fantastiske by er i himmelen, Hans hjem.

2. Hvor er den gigantbyen som Gud ferdigstiller?

“Og jeg, Johannes, så den hellige Staden, Det nye Jerusalem, komme ned fra Gud ut fra himmelen, gjort i stand som en brud smykket for sin brudgom.” Åp 21,2. “Herre min Gud … Må Du høre ... På det stedet der Du bor, i himmelen.” 1 Kong 8,28-30.

Svar:   Denne store byen som er under bygging, er for tiden et sted ute i universet, i himmelen der hvor Gud bor.

Byen er på størrelse med flere stater.
Byen er på størrelse med flere stater.

3. Hvordan beskriver Skriften denne forbløffende byen ute i rommet?

Svar:   (A) STØRRELSE
“Og staden ligger i en firkant, og dens lengde er så stor som bredden. Og han målte staden med røret: tolv tusen stadier; lengden og bredden og høyden på den er like.” Åp 21,16. Byen er perfekt firkantet. Omkretsen er 12.000 stadier, eller 2.220 km (1 stadie er ca 185 m). Hver side er 555 km.

(B) NAVN
Byen er kalt “det nye Jerusalem” i Åp 21,2.

(C) MURENE
Åp 21,17. “Og han målte dens mur: hundre og fire og firti alen ... Og dens mur var bygget av jaspis.” Åp 21,17.18. En mur på 144 alen, eller 65 m høy (en alen er ca 45 cm), omgir byen. Murene er bygd av massiv jaspis, med en skjønnhet og stråleglans som er ubeskrivelig. Tenk på det! Nær 20 etasjer høy i massiv jaspis!

(D) PORTENE
“Den hadde tolv porter … Mot øst var tre porter, mot nord tre porter, mot syd tre porter, mot vest tre porter. Og de tolv porter var tolv perler; hver av portene var av én perle.” Åp 21,12.13.21. Byen har 12 porter, tre på hver side, hver laget av en enkelt perle.

(E) GRUNNSTEINER
“Og muren rundt Staden hadde tolv grunnsteiner. Stadens mur var smykket med alle slags kostbare steiner. Den første grunnsteinen var jaspis, den andre safir, den tredje kalkedon, den fjerde smaragd, den femte sardonyks, den sjette sarder, den sjuende krysolitt, den åttende beryll, den niende topas, den tiende krysopras, den ellevte hyasint og den tolvte ametyst.” Åp 21,14.19.20.

(F) GATER
“Og Stadens gate var av rent gull, som gjennomsiktig glass.” Åp 21,21.

(G) UTSEENDE
“Den hellige stad … gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgom. Den hadde Guds herlighet, og dens lys var som den kosteligste sten, som krystallklar jaspis. Lengden og bredden og høyden på den er like.” Åp 21,2.11.16.
Byen, med alle dens edelsteiner, gull og glitrende skjønnhet, vil bli opplyst av Guds herlighet. I dens svimlende og majestetiske renhet er den sammenlignet med “en brud som er pyntet for sin brudgom”.

Det fantastiske livets tre i himmelen bringer evig liv og ungdom til alle som spiser av det.
Det fantastiske livets tre i himmelen bringer evig liv og ungdom til alle som spiser av det.

4. Hvilken enestående egenskap i denne byen sikrer innbyggerne evig styrke og ungdommelighet?

“Midt i Stadens gate, og på begge sider av elven, vokser livets tre som bærer tolv frukter; hvert tre gir sin frukt hver måned. Bladene på treet er til legedom for folkeslagene.” Åp 22,2. “Bare han nå ikke rekker ut hånden og eter av livets tre, så han lever evig.” 1 Mos 3,22.

Svar:   Livets tre som bærer 12 slags frukter (og står midt i byen Åp 2,7), bringer evig liv til alle som spiser av den. Også bladene vil inneha fantastisk nærende egenskaper. Dette treet vil frembringe sin avling hver måned.

Den hellige byen vil stige ned til jorden og bli dens hovedstad.
Den hellige byen vil stige ned til jorden og bli dens hovedstad.

5. Er det sant at denne fantastiske byen vil stige ned til denne jorden?

“Og jeg, Johannes, så den hellige Staden, Det nye Jerusalem, komme ned fra Gud ut fra himmelen, gjort i stand som en brud smykket for sin brudgom.” Åp 21,2. “Salige er de ydmyke, for de skal arve jorden.” Matt 5,5. “Om den rettferdige får lønn på jorden.” Ordsp 11,31.

Svar:   Ja, denne majestetiske hellige byen vil komme ned til denne jorden for å bli hovedstaden på den nye jord. Alle rettferdige vil ha et hjem i denne byen.

Synd og syndere vil bli renset bort fra jorden.
Synd og syndere vil bli renset bort fra jorden.

6. Hva vil skje med synden og syndere?

“For se, dagen kommer, brennende som en ovn. Alle de overmodige, ja hver den som lever i ugudelighet, skal bli som halm. Dagen som kommer, skal sette dem i brann, sier hærskarenes Herre, så det verken blir rot eller gren igjen.” Mal 4,1. “Og ild falt ned fra Gud fra himmelen og fortærte dem.” Åp 20,9. “Da skal himlene forgå med et kraftig brak, og elementene skal oppløses av brennende hete. Både jorden og alle menneskeverk som er bygd opp på den, skal bli brent opp.” 2 Pet 3,10. “Da skal dere trampe ned de ugudelige, for de skal være støv under deres føtter.” Mal 4,3. “Men etter Hans løfte ser vi fram til nye himler og en ny jord, der rettferdighet bor.” 2 Pet 3,13.

Svar:   Gud vil utrydde all synd og syndere med ild. Denne brannen vil smelte jorden og forvandle den til aske. Så vil Gud lage en perfekt ny jord, og den hellige byen vil bli dens hovedstad. Her vil de rettferdige leve i glede, fred og hellighet i all evighet. Gud lover at synd aldri mer skal oppstå. Se Nah 1,9. (For mer informasjon om helvete, se studiehefte 11.)

I sitt nye rike vil Herren selv bo blant sitt folk.
I sitt nye rike vil Herren selv bo blant sitt folk.

7. Hvilke styrkende og gledelige løfter kommer Gud med til de menneskene som kommer inn i Hans nye kongerike?

Svar:   A. Herren, i egen person, vil bo hos dem (Åp 21,3).

B. De vil aldri kjede seg. Der vil for alltid være glede (Sal 16,11).

C. Der vil aldri mer være død, smerte, tårer, sorg, sykdom, hospital, operasjoner, tragedier, skuffelser, problemer, sult eller tørst (Åp 21,4; Jes 33,24; Åp 22,3; Jes 65,23; Åp 7,16).

D. De vil aldri bli trette (Jes 40,31).

E. Hver frelste person vil være fysisk perfekt på alle måter. Den døve vil høre, den blinde vil se, den stumme vil synge og den lamme vil være i stand til å løpe. (Jes 35,5.6; Fil 3,21).

F. Sjalusi, frykt, hat, løgn, misunnelse, urenhet, kynisme, uanstendighet, bekymring og ondskap vil for alltid være fjernet fra Guds rike (Åp 21,8.27; 22,15). Menneskene vil ikke lenger være belemret med bekymringer og ansvar som driver dem til vanvidd. Nervøse sammenbrudd vil ikke finne sted. Tid vil bli uten ende, og denne verdens stress og tidsfrister vil for alltid være borte.

Dagens store hav vil ikke ksistere i Guds nye rike.
Dagens store hav vil ikke ksistere i Guds nye rike.

8. Hvordan vil den nye jorden avvike fra vår jord?

Svar:   A. Store sjøer som vi kjenner dem i dag vil være borte (Åp 21,1). Hav og sjøer dekker trekvart av jordens overflate i dag. Slik vil det ikke være i Guds nye kongerike. Hele verden vil bli en enorm hage med en uovertruffen skjønnhet, ispedd sjøer, elver og fjell (Åp 22,1; Apg 3,20.21).
B. Ørkener vil bli forvandlet til hager (Jes 35,1.2).
C. Alle dyr vil være tamme. Ingen vil skade noen annen, og et lite barn vil lede dem (Jes 11,6-9; 65,25).
D. Ingen forbannelse vil være der (Åp 22,3).
E.Ingen vold av noe slag (Jes 60,18). Dette utelukker kriminalitet, stormer, oversvømmelse, jordskjelv, tornadoer, skader, etc.
F. Ikke noe vanhellig vil bli funnet på den nye jord (Åp 21,27). Der vil ikke være sigarettstumper, tobakksaus, drankere, barer, alkoholholdige drikker, bordeller, uanstendige bilder, eller hvilken som helst annen ondskap eller urenhet.

Barn som leker vil fylle det nye Jerusalems gater.
Barn som leker vil fylle det nye Jerusalems gater.

9. Vil der være barn i Guds rike, og hvis så, vil de da vokse opp?

”Torgene i staden skal være fulle av gutter og jenter som leker på torgene.” Sak 8,5. “Og dere skal gå fremover, og vokse opp som gjøkalver.” Mal 4,2. (Engelske KJV).

Svar:   Ja, der vil være mange gutter og piker i den hellige byen (Jes 11,6-9), og disse barna vil vokse opp (Mal 4,2). Vi har blitt sterkt degenerert angående høyde, intellekt og vitalitet siden Adam, men alt dette vil bli gjenopprettet (Apg 3,20.21).

10. Når de frelste er forent med sine kjære i himmelen, vil de da kjenne hverandre?

10. Når de frelste er forent med sine kjære i himmelen, vil de da kjenne hverandre?

“Da skal jeg erkjenne slik som jeg også fullt ut er kjent.” 1 Kor 13,12.

Svar:   Bibelen er klar på at de rettferdiges kjære som har dødd, vil stå opp for å bli gjenforent med de rettferdige som er i live i Guds rike (Jes 26,19; Jer 31,15-17; 1 Kor 15,51-55; 1 Tess 4,13-18). Og Skriften lærer også at menneskene i Guds nye rike vil kjenne hverandre, akkurat som menneskene kjenner hverandre på jorden i dag.

I himmelen vil virkelige mennesker erfare virkelig glede. De inderligste ønsker vil bli oppfylt.
I himmelen vil virkelige mennesker erfare virkelig glede. De inderligste ønsker vil bli oppfylt.

11. Vil menneskene i himmelen være virkelige, formet av kjøtt og ben?

“Mens de fortalte om alt dette, stod Jesus Selv midt iblant dem og sa til dem: Fred være med dere! Men de ble forskrekket og fylt av frykt, og trodde at de så en ånd. Han sa til dem: Hvorfor er dere forvirret? Og hvorfor oppstår tvilende tanker i deres hjerte? Se hendene og føttene Mine, at det er Jeg. Ta på Meg og se, for en ånd har ikke kjøtt og bein, slik dere ser at Jeg har.” “Men da de fortsatt ikke kunne tro på grunn av glede og undring, sa Han til dem: Har dere noe mat her? Så gav de Ham et stykke av en stekt fisk og noe av en honningkake. Han tok det og spiste det rett foran dem.” “Han førte dem ut like til Betania, og … Mens Han velsignet dem, skjedde det at Han ble skilt fra dem og løftet opp til himmelen.” Luk 24,36-39.41-43.50.51. “Den samme Jesus som ble tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måte som dere så Ham fare opp til himmelen.” Apg 1,11. “Herren Jesus Kristus … skal forvandle vårt forgjengelighetslegeme så det blir likedannet med Hans herlighetslegeme.” Fil 3,20.21.

Svar:   Etter sin oppstandelse beviste Jesus overfor sine disipler at Han var av kjøtt og ben ved å la dem berøre Ham, og ved å spise. Den samme Jesus av kjøtt og ben steg opp til sin Far, og vil derfra komme tilbake til jorden. De rettferdige vil bli gitt legemer, akkurat likt det Jesus har, og vil bli virkelige mennesker for evig og alltid. Forskjellen er at den himmelske kroppen ikke vil være gjenstand for død, forfall eller degenerering. Myten om at de frelste i himmelen vil være spøkelser som svever omkring på tåkeskyer, og ikke gjør annet enn å spille på harper, har ingen som helst støtte i Skriften. Jesus døde ikke på korset for å skaffe til veie en så banal og betydningsløs fremtid for dem som aksepterer Hans kjærlighet og edelt følger i Hans fotspor. De fleste mennesker har ingen interesse av en sådan evig eksistens, og har derfor liten eller ingen interesse av å komme inn i Guds himmelske rike, men velger det allikevel på grunn av frykten for helvete. Hvis bare menneskene overalt kunne lære sannheten om Guds hellige by og om den nye jord, ville millioner begynne å forstå Hans kjærlighet og vende seg til Ham av hele sitt hjerte. En person som går glipp av Guds rike har gjort livets største tabbe.

Ingen menneskelig tunge kan beskrive herligheten og gleden av ren himmelsk musikk.
Ingen menneskelig tunge kan beskrive herligheten og gleden av ren himmelsk musikk.

12. Hvordan vil de rettferdige tilbringe tiden sin i himmelen?

“De skal bygge hus og bo i dem. De skal plante vingårder og spise frukten av dem. De skal ikke bygge og en annen bo. De skal ikke plante og en annen ete. ... I mange dager skal Mine utvalgte til fulle nyte frukten av sine henders gjerninger.” Jes 65,21.22.

Svar:   De rettferdige vil bygge sine egne hjem på den nye jord. (Alle vil også ha en embetsbolig i byen som Kristus har bygget Joh 14,1-3). De vil plante vingårder og spise av frukten de høster. Bibelen er klar. Virkelige mennesker gjør virkelige ting i himmelen, og de vil fullkomment nyte det hele.

Himmelen vil gi oss privilegiet av å være venner med bibelske patriarker og profeter.
Himmelen vil gi oss privilegiet av å være venner med bibelske patriarker og profeter.

13. Hvilke andre spennende aktiviteter vil de frelste ta del i?

Svar:   A. Synge og spille himmelsk musikk (Jes 35,10; 51,11; Sal 87,7; Åp 14,2.3).

B. Tilbe foran Guds trone hver sabbat (Jes 66,22.23).

C. Glede seg over blomster og trær som aldri visner (Esek 47,12; Jes 35,1.2).

D. Dra på besøk til kjære, patriarker, profeter, etc. (Matt 8,11; Åp 7,9-17).

E. Studere himmelens dyrerike (Jes 11,6-9; 65,25).

F. Reise og utforske, uten noen gang å bli trett (Jes 40,31).

G. Lytte til Guds sang (Sef 3,17).

H. Få virkeliggjort de største og kjæreste ambisjoner (Sal 37,3.4; Jes 65,24).

I. Den største gleden av de alle, privilegiet av å være som Jesus, reise sammen med Ham, og se Ham ansikt til ansikt (Åp 14,4; 22,4; 21,3; 1 Joh 3,2).

Himmelen vil bli langt mer strålende og tilfredsstillende enn noe annet vi kan forestille oss.
Himmelen vil bli langt mer strålende og tilfredsstillende enn noe annet vi kan forestille oss.

14. Kan et fattig menneskelig språk virkelig beskrive herligheten i det himmelske hjemmet?

“Det øyet ikke har sett, og det øret ikke har hørt, det som heller ikke kom opp i menneskets hjerte, det som Gud har forberedt for dem som elsker Ham.” 1 Kor 2,9.

Svar:   Selv ikke i sin villeste fantasi kan menneskehjertet fatte storheten i Guds evige rike. Alt det Adam mistet vil bli gjenopprettet (Apg 3,20.21).

Jesus forbereder himmelen for deg personlig. Han bryr seg om deg.
Jesus forbereder himmelen for deg personlig. Han bryr seg om deg.

15. Blir kongedømmet klargjort for meg personlig?

“Og hver den som vil, skal ta livets vann for intet!” Åp 22,17. “Til en arv som er uforgjengelig, uten flekker og uvisnelig, som er oppbevart i himmelen for dere,” 1 Pet 1,4. “Jeg går for å gjøre i stand et sted for dere.” Joh 14,2.

Svar:   Det er klargjort for deg personlig. Invitasjonen fra Herren er personlig til deg. Hvis du avslår, min venn, har du ingen andre å klandre enn deg selv.

Når Jesus bor i våre hjerter og våre hjem, er vi sikret en plass i Hans himmelske rike.
Når Jesus bor i våre hjerter og våre hjem, er vi sikret en plass i Hans himmelske rike.

16. Hvordan kan jeg være sikker på å få en plass i dette store og praktfulle kongerike?

“Se, Jeg står for døren og banker. Om noen hører Min røst og åpner døren, da vil Jeg gå inn til ham.” Åp 3,20. “Salige er de som gjør Hans bud, slik at de kan ha rett til livets tre og kan komme inn gjennom portene til Staden.” Åp 22,14. “Ikke alle som sier til Meg: Herre, Herre, skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør Min himmelske Fars vilje.” Matt 7,21. “Men så mange som tok imot Ham, dem gav Han rett til å bli Guds barn.” Joh 1,12. “Jesu Kristi, Hans Sønns blod renser oss fra all synd.” 1 Joh 1,7.

Svar:   Bibelen gjør det klart. Det er enkelt. Gi ditt liv til Kristus for å bli renset fra synd. Når du gjør det, gir Han deg også kraft til å gjøre Hans vilje og holde Hans bud. Dette betyr selvfølgelig at du vil begynne å leve som Kristus og derfor seire over all synd. “Den som seirer, skal arve alle ting.” Åp 21,7. Kort fortalt, en person er forberedt for himmelen når han har himmelen i hjertet.


17. Har du besluttet å akseptere Jesu offer og å leve sammen med Ham i all evighet i Hans himmelske rike?

Svar:   


SVAR PÅ SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE


1. Hvordan kan himmelen bli en lykkelig plass når de frelste tenker på sine kjære som er fortapt?


Bibelen sier at Gud vil “tørke bort hver tåre fra deres øyne”. Åp 21,4. Omgitt av skjønnheten og gleden på den nye jord, vil Guds gjenløste folk glemme tidligere tragedier og sorger; “Ingen skal minnes de første ting, og de skal ikke komme opp i noe hjerte.” Jes 65,17.

2. Bibelen sier: “Kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike.” 1 Kor 15,50. Hvordan er det da mulig at de forløste er av kjøtt og ben?


Her bruker Bibelen betegnelsen “kjøtt” for å beskrive en uomvendt person. En lignende tanke er uttrykt i Rom 8,8.9: “De som da er i kjødet, kan ikke være til behag for Gud. Men dere er ikke i kjødet, men i Ånden, så sant Guds Ånd bor i dere.” Joh 3,6 sier: “Det som er født av kjødet, er kjød, og det som er født av Ånden, er ånd.” Betegnelsen “kjød” er her igjen referert til som en uomvendt person, mens betegnelsen “ånd” refererer til den omvendte eller gjenfødte person. Så Bibelen sier ganske enkelt i 1 Kor 15,50 at ingen kan komme inn i Guds rike uten først å være omvendt, og “kjødet” har blitt erstattet med ånd. Kristus erklærte etter oppstandelsen at Han var virkelig “kjøtt og ben”. Luk 24,39. I henhold til Fil 3,21 skal vi få et legeme som er likt Jesu herlighetslegeme.

3. Har apostelen Peter tilsynet med porten inn til den hellige byen?


Nei! Bibelen sier i Åp 21,12 at det nye Jerusalem — Guds hellige by — har 12 porter, og ved portene står der 12 engler. Der er ingen referanse i Bibelen til noen av apostlene som voktere av byens porter.

4. Er den hellige byen virkelig stor nok til å huse alle de frelste gjennom alle tider?


Hvis byen skulle være trang, og hver frelste person ble gitt en grunnflate på 10 m², ville det bli plass til 39 milliarder mennesker i byen, noe som er mange ganger det nåværende antallet av mennesker på jorden. Mange statistikere tror at hvis alle mennesker som har levd skulle bli frelst, så ville det likevel være masse plass i byen til hver enkelt. Men Bibelen gjør det helt klart at bare noen få vil bli frelst (Matt 7,14). Så der vil bli mer enn nok plass i denne store byen.

5. Noen ganger lurer jeg på om belønningen er verdt forsakelsene. Til tider ser det ut som at Satan er i ferd med å overmanne meg. Kan da Bibelen tilby noen oppmuntring?


Ja, faktisk. Apostelen Paulus må ha tenkt på noen som deg da han skrev: “For jeg holder for at den nærværende tids lidelser ikke er å akte mot den herlighet som skal åpenbares på oss.” Rom 8.18.

Bare et glimt av det evige riket vil få de verste prøvelser og jordiske avstraffelser til å blekne fullstendig, og føre til at de frelste roper ut: “Halleluja, himmelen er virkelig billig!”

6. Vil små barn som dør bli frelst inn i Guds rike?


Vi har ikke et spesielt bibelsvar til dette spørsmålet, men mange velger å tro at småbarn vil bli frelst på basis av Matt 2,16-18. Der forteller Bibelen om den hedenske kong Herodes som drepte alle små guttebarn i Betlehem og omegn som var 2 år og under. Det Gamle Testamentet har forutsagt denne tragisk grusomme hendelsen, og Gud sier der til mødrene at de skal slutte å gråte, fordi barna deres en dag vil vende tilbake. “Hold op med din gråt … de skal vende tilbake fra fiendens land … barna skal vende tilbake til sitt land.” Jer 31,16.17. Dette er en klar referanse til oppstandelsen.

7. Er det så å forstå at himmelen, hjemmet til de frelste, vil være her på denne jorden?


Det er korrekt. Enda den hellige byen nå er der hvor Gud bor, vil Han flytte den til denne jorden. Synd og syndere vil omkomme i ilden, og jorden vil bli gjenskapt og gitt til de rettferdige i all sin paradisiske herlighet og skjønnhet. Den nye byen vil være hovedstaden på den nye jord, og Gud vil flytte sin trone hit ned (Åp 21,2.3; 22,1.3) og bo sammen med de rettferdige her på denne jorden i all evighet. Og hvor Herren bor, er himmelen.

Guds plan er å gjenopprette for menneskene det som Adam mistet: herligheten av et perfekt liv på en perfekt planet. Satan og synden forpurret Guds plan, men planen vil bli gjennomført. Vi kan alle ta del i dette nye riket — og vi må! Dette er altfor mye å gå glipp av. (For ytterligere informasjon angående dette feltet vennligst se studiehefte 12.)

8. Hvorfor er det så mange som lærer og tror at de frelstes hjem er en dunkel plass med spøkelsesliknende innbyggere som svever omkring på skyer og bare spiller harper?


Denne læren har sitt opphav fra djevelen, løgnens far (Joh 8,44). Han er ivrig etter å forvrenge Guds kjærlige plan, og presenterer himmelen som et uvirkelig, “spøkelsesaktig” sted slik at menneskene skal miste interessen, eller bli helt og holdent skeptisk til Guds Ord. Satan vet meget vel at når menn og kvinner fullt ut kjenner den bibelske sannheten angående de frelstes hjem, er makten han har over dem brutt, for da vil de begynne å legge planer for å nå dit. Det er derfor han arbeider så hardt med å tåkelegge dette og spre falsk informasjon om det himmelske hjemmet vi er blitt tilbudt.

OPPSUMMERINGSSIDE1. Den hellige byen i universet (1)

_____   Den er ikke virkelig, men bare en billedlig fremstilling.
_____   Det er en virkelig by som blir forberedt av Gud der Han bor.
_____   Eksisterer ikke uten i hodet til noen mennesker.

2. Den hellige byen (1)

_____   Vil bli ødelagt av en atombombe.
_____   Vil bli inntatt av Satan og hans hærskarer.
_____   Vil stige ned til denne jorden og bli hovedstaden på den nye jord.

3. Kryss av de sanne bibelske fakta i følgende liste angående den hellige byen: (7)

_____   Den er kalt det nye Jerusalem.
_____   Den er på størrelse med London.
_____   Murene er av topas.
_____   Byen er like lang som den er bred.
_____   Gatene er av rent gull.
_____   Byen har 14 grunnsteiner.
_____   Apostelen Peter vokter dens porter.
_____   Hver av de 12 portene er laget av en perle.
_____   Omkretsen er 2.220 km.
_____   Dens grunnsteiner er alle laget av edelsteiner.
_____   Byen vil være harmonisk proporsjonert.

4. Livets tre (1)

_____   Det er et virkelig tre som vil tilføre evig styrke og ungdommelighet til Guds folk.
_____   Det er et billedlig uttrykk og betyr bare at Gud vil gi Sitt folk styrke.
_____   Eksisterte i begynnelsen, men vil ikke være til stede på den nye jord.

5. Kryss av i følgende liste alle punkt som er sanne bibelske lovnader til menneskene i Guds nye rike: (5)

_____   Herren vil daglig utføre giftermål.
_____   Livets tre bærer 20 slags frukter.
_____   Herren selv vil bo sammen med Sitt folk.
_____   Etter en million år vil de hellige kjede seg.
_____   Der vil ikke være mer død eller sorg.
_____   Folkene vil aldri bli trette.
_____   De lamme vil bli båret rundt av englene.
_____   Englene vil være leger og utføre alle operasjoner.
_____   De blinde vil se.
_____   Sjalusi, frykt, hat, falskhet, misunnelse, urenhet, etc. vil for alltid være borte.
_____   Barn vil ikke vokse opp.

6. Kryss av uttalelsene under som forteller sannheten om den nye jord: (6)

_____   Dagens havområder vil ikke eksistere.
_____   Ødemarkene vil bli større.
_____   Dyrene vil bli holdt inne i himmelske bur.
_____   Tornadoer, jordskjelv og flommer vil ikke forekomme.
_____   Sigarettsneiper vil omhyggelig bli fjernet daglig fra gatene av englene.
_____   Blomster og trær vil ikke visne og dø.
_____   Himmelen vil være her på jorden.
_____   Synd vil aldri mer oppstå.
_____   Herligheten av det hele kan ikke beskrives med ord.

7. De rettferdige i det himmelske riket (1)

_____   Vil være spøkelser som spiller harper og svever rundt på skyer.
_____   Vil ikke gjenkjenne sine kjære og tidligere venner som er der.
_____   Vil ha virkelige kropper av kjøtt og ben, og de vil alle gjenkjenne hverandre.

8. Vi vet at menneskene i himmelen vil være virkelige og gjøre virkelige ting fordi (1)

_____   Vitenskapen endelig har bekreftet dette.
_____   Bibelen sier at vi vil bli som Kristus, som var virkelig (av kjøtt og ben) etter Sin oppstandelse, og som utførte reelle handlinger.
_____   Mange predikanter sier det.

9. Jeg kan være sikker på en plass i det himmelske riket hvis jeg (1)

_____   Daglig sier at jeg elsker Herren.
_____   Har stor nok frykt for helvete.
_____   Aksepterer og følger Kristus og holder Hans bud.

10. Hva vil de frelste gjøre i det himmelske riket? Kryss av for de sanne bibelfakta under: (5)

_____   Bygge hus og bo i dem.
_____   Plante vingårder.
_____   Drepe dyr og spise dem.
_____   Spille himmelske instrumenter og synge lovsanger til Gud.
_____   Tilbe foran Guds trone.
_____   Fly over helvete og håne de fortapte.
_____   Spise frukten av livets tre.

Jeg har besluttet å akseptere Jesu offer, og å leve sammen med Ham i all evighet i Hans himmelske rike.

_____   Ja.
_____   Nei.