Ćerkina Igra

Lesson 19

Uvod
Irodijada, žena cara Iroda, je mrzela Jovana Krstitelja. Prorok iz pustinje se usudio da je nazove preljubočinicom, zato što je ostavila svoga muža Filipa, i udala se za njegovog zlog, ali bogatijeg brata, Iroda. Sada je zlobna carica odlučila da upotrebi svoj uticaj na Iroda, da bi se osvetila Jovanu. Najpre je ona ubedila Iroda da Jovana stavi u tamnicu. Zatim je zahtevala da se Jovan pogubi. Međutim, Irod je odbio da to učini. Znao je da je Jovan bio istinski prorok, i bojao se da to ne izazove pobunu naroda.

Konačno je Irodijada smislila lukavi plan. Organizovala je gozbu u čast Irodovog rođendana, i na nju pozvala sve Irodove prijatelje i vlastelu njegovog nivoa. Još je uredila da njena lepa ćerka Saloma odigra jednu igru na zavodnički i neodoljivi način. Irodijada se nadala da će car Irod, pošto popije nekoliko čaša vina, zapitati Salomu kakvu nagradu želi za svoju očaravajuću igru.

Njen zli plan je uspeo. Posle Salomine igre se Irod ozbiljno i nesmotreno zakleo: „Što god zaišteš u mene daću ti, da bi bilo i do po carstva moga.” Marko 6:23. I dok su pijani gosti pljeskali u čast careve velikodušnosti, devojka je već bila spremna sa odgovorom. Sve prisutne je šokirala kada je zatražila glavu Jovana Krstitelja na tacni! Irod se zaprepastio kada je čuo taj odvratni zahtev, dok su svi šokirani prijatelji sada čekali na njegov odgovor. Bojeći se da ne izglada slab ako odbije, ponosni car je sada neodlučno izdao narebu da se udovolji tom zahtevu. Tog istog dana je Jovan Krstitelj, veliki prorok i usamljen u tamnici, izgubio svoju glavu.

To nije jedini slučaj u Bibliji da se majka i ćerka udružuju i koriste vlast da progone Božiji narod.

Koja druga majka i ćerka su u Starome Zavetu progonile Božiji narod?
1. Koja druga majka i ćerka su u Starome Zavetu progonile Božiji narod?
1. Carevima 18:13 „_________ ubijaše proroke Gospodnje.”

2. Carevima 11:1 „A Gotolija ... vidjevši da joj pogibe sin usta i pobi sav rod carski.”


Beleška: U Starome Zavetu su Jezavelja i njena ćerka Gotolija bile poznate po svojoj nasilničkoj kontroli nad severnim i južnim delom Izrailjskog i Judinog carstva, kao i po nametanju paganskog obožavanja na Božiji narod.

Kako glasi druga anđeoska vest u Otkrivenju 14?
2. Kako glasi druga anđeoska vest u Otkrivenju 14?
Otkrivenje 14:8 „I drugi anđeo za njim ide govoreći: pade, pade _______ grad veliki: jer otrovnijem vinom bludničenja svojega napoji sve narode.” (Ista Biblija, obrađena, Beograd, Glas mira, 2008)

Beleška: Otkrivenje 14 sadrži hitnu trostruku anđeosku vest, koja mora da se proširi po celome svetu pre nego što Isus ponovo dođe. U ovoj lekciji ćemo da razmotrimo drugi deo te vesti. Bog optužuje Vavilon zato što je sve narode na zemlji ošamutio svojim otrovnim vinom. U ovoj lekciji će biti prikazane neke vrlo otvorene, a možda i uznemirujuće vesti, kako katoličkim, tako i protestantskim vernicima. Imaj na umu da Isus, koga svi mi ljubimo, upućuje tu drugu anđeosku vest. Stoga, otvori svoje srce da primiš Isusovu istinu, jer je Njegov najvažniji cilj da te spase i blagoslovi.

Kako Gospod simbolički prikazuje Vavilon u Otkrivenju 17?
3. Kako Gospod simbolički prikazuje Vavilon u Otkrivenju 17?
Otkrivenje 17:18 „I ____, koju si vidio, jeste grad veliki, koji ima carstvo nad carevima zemaljskima.”

Beleška: U biblijskom proročanstvu žena simbolički pretstavlja crkvu. Čista žena pretstavlja Božiju istinitu crkvu, i opisana je u Otkrivenju 12. Neverna žena pretstavlja crkvu koja je otstupila od Svetoga Pisma. Otkrivenje 17:18 nam kaže da je ta žena vladala u vreme kada je Otkrivenje bilo pisano, pa, stoga, možemo sa sigurnošću da znamo koga ona pretstavlja. Istorija nam kaže da je to bio paganski Rim (Luka 2:1), koji je konačno predao papskom Rimu svoj autoritet, glavni grad i silu.

Koji drugi dokazi iz Otkrivenja 17 pokazuju da se Vavilon odnosi na papski Rim?
4. Koji drugi dokazi iz Otkrivenja 17 pokazuju da se Vavilon odnosi na papski Rim?
Otkrivenje 17:3 „... I vidjeh ženu gdje sjedi na zvijeri crvenoj koja bješe puna imena ________.”

A. Ona je kriva za huljenje (stih 3).
B. Ona je obučena u porfiru i skerlet [ljubičasto i crveno] (stih 4).
V. Ona se zove Majka (stih 5).
G. Ona ima ćerke prostitutke, koje su isto pale (stih 5).
D. Ona je progonila i ubijala svete (stih 6).
Đ. Ona sedi na „sedam gora [brežuljaka]” (stih 9). <
E. Ona je vladala nad „carevima zemaljskim” (stih 18).


Beleška: Svi ti opisi odgovaraju papskom Rimu. Njegova prestonica je u Rimu, „gradu na sedam brežuljaka”. Kardinali nose crvena odela, dok za vreme važnih službi papa često ima na sebi deo odela u carskoj ljubičastoj boji. Rimokatolička crkva javno priznaje da je za vreme Mračnog Srednjeg Veka progonila svete i vladala nad carevima zemaljskim. Osvrni se na 13. Lekciju za dokaz da je papstvo krivo za huljenje. Božiji simbolizam je prikladan: pala majka crkva, čije su pale ćerke protestvovale, i sada se nazivaju protestantima. Obrati pažnju i na sledeću tvrdnju Oca, po imenu James A. O'Brien: „To svetkovanje [Nedelje umesto Subote] ostaje kao sećanje na Majku Crkvu, od koje su se odvojile druge nekatoličke sekte.”1

1Vera Miliona (Huntington, IN: Naš Nedeljni Posetilac, Inc., 1974), s. 401.

Kakva sličnost postoji između zveri iz Otkrivenja 13 i Otkrivenja 17?
5. Kakva sličnost postoji između zveri iz Otkrivenja 13 i Otkrivenja 17?
Otkrivenje 13:1 „I stadoh na pijesku morskome; i vidjeh zvijer gdje izlazi iz mora, koja imaše sedam glava, i ______ deset, ... a na glavama njezinijem imena hulna.”

Otkrivenje 17:3 „I vidjeh ženu gdje sjedi na zvijeri crvenoj koja bješe puna imena hulnijeh, i imaše sedam glava i deset rogova.”


Beleška: Zver iz Otkrivenja 13:1-10 i zver iz Otkrivenja 17 su očigledno identične. Obe simboliziraju Rimsku silu. Otkrivenje 17 ističe koaliciju crkve i države - crkvu (palu ženu) kako jaše na državi (zveri) i kontroliše je. Otkrivenje 13 isto prikazuje dve zveri koje primoravaju druge ljude da obožavaju na određeni način. Prva zver je ista sila kao i „majka bludnicama”, opisana u Otkrivenju 17. U nastavku ove lekcije će da se otkrije identitet druge zveri.

Odakle potiče reč „Vavilon” i šta to znači?
6. Odakle potiče reč „Vavilon” i šta to znači?
1. Mojsijeva 11:4, 6, 7, 9 „Hajde da sazidamo grad i kulu, kojoj će vrh biti do neba. ... I reče Gospod: ... Hajde da siđemo, i da im ________ jezik da ne razumiju jedan drugoga što govore. ... Zato se prozva Vavilon, jer ondje pomete Gospod jezik cijele zemlje.”

Beleška: Reč „Vavilon” znači pometnja. Ta reč potiče iz vremena kada su posle potopa neznabošci počeli da grade Vavilonsku kulu. Oni su hteli da je izgrade tako visoku, da je buduće vode potopa ne bi mogle da pokriju. Međutim, Gospod je poremetio njihov jezik, što je stvorilo takav haos, da je projekat morao da se napusti. Kasnije je Vavilon postao idolopokloničko svetsko carstvo koje je progonilo Božiji narod. U knjizi Otkrivenje se reč „Vavilon” odnosi na falsifikovano, to jest, lažno religijsko carstvo koje je neprijatelj Božijem duhovnom Izrailju.

Kako Bog opisuje Vavilon prilikom urgiranja da ga Njegov narod napusti?
7. Kako Bog opisuje Vavilon prilikom urgiranja da ga Njegov narod napusti?
Otkrivenje 18:2-4 „I povika jakijem glasom govoreći: pade, ____ Vavilon veliki, i posta stan đavolima, i tamnica svakome duhu nečistome. ... Iziđite iz nje, narode moj, da se ne pomiješate u grijehe njezine, i da vam ne naude zla njezina.”

Beleška: Bog kaže da je Vavilon pao i postao stan đavolima i zlim duhovima. On opominje da su gresi Vavilona tako uvredljivi, da će on zbog toga biti uništen. Božiji narod mora hitno da izađe iz Vavilona, da ne bi sa njim bio uništen kad na njega dođu zla.
8. Isus često ponavlja optužbu protiv Vavilona, zato što svet ošamućuje svojim vinom. Kakvo je to vino?
Otkrivenje 17:4 „Imaše čašu u ruci svojoj punu _______.”

Beleška: Časa Vavilona je puna otrovnih laži (Priče 12:22), to jest, lažnih učenja koja čine ljude duhovno pijanim. Evo delimične liste tih laskavih neistina:

A. Deset Zapovesti nisu važne da se drže (vidi 6. Lekciju).
B. Svetost Nedelje (vidi 14. Lekciju).
V. Tajno uznesenje (vidi 3. Lekciju).
G. Besmrtnost duše (vidi 9. Lekciju).
D. Večno mučenje u paklu (vidi 10. Lekciju).
Đ. Ispovedanje greha svešteniku (vidi 13. Lekciju).
E. Falsifikovano krštenje (vidi 11. Lekciju).
Ž. Pobrkani jezici (vidi 23. Lekciju).

Žalosna istina je u tome da, kada osoba jednom prihvati poruke Vavilona, ona postaje duhovno pijana i nesposobna da razume šta Biblija zaista govori. Te lažne nauke otupljuju sposobnosti za razumevanje istine.
9. Koja će sila da podrži zver na kraju vremena?
Otkrivenje 13:11, 12 „I vidjeh _____ zvijer gdje izlazi iz zemlje, i imaše dva roga kao u jagnjeta, i govoraše kao aždaha. I svu vlast prve zvijeri činjaše pred njom; i učini da zemlja i koji žive na njoj pokloni se prvoj zvijeri kojoj se iscijeli rana smrtna.”

Beleška: Nemoj da se iznenadiš! Ta druga zver iz Otkrivenja 13 simbolički pretstavlja Sjedinjene Američke Države. Razmotri sledeće dokaze u prilog te druge zveri:

A. Vreme njene pojave.
Bog prikazuje pojavu te sile otprilike u isto vreme kada je prva zver otišla u zarobljeništvo i zadobila smrtnu ranu (Otkrivenje 13:10, 11). Sjedinjene Američke Države su se pojavile otprilike u isto vreme kada je na kraju 1.260 godina uprave papska sila bila slomljena, a što se dogodilo 1798. godine. 1776. je Amerika izglasala svoju nezavisnost, 1787. je izglasala Ustav, 1791. je usvojila Zakonska Prava, a 1798. je već bila priznata kao svetska sila.


B. Izašla je iz zemlje.
Kao što smo to već ranije proučili, voda, iz koje su proizašle većine svetskih carstava (ili zveri), pretstavlja gusto naseljene oblasti (Otkrivenje 17:15). Zemlja pretstavlja suprotni slučaj. I ova tačka potpuno odgovara Sjedinjenim Američkim Državama, jer su one bile osnovane na retko nastanjenom kontinentu.

V. Imala je dva roga kao u jagnjeta.
U proročanstvu se jagnje odnosi na Isusa, a rog na silu. Ta dva roga pretstavljaju protestantske principe na kojima je Amerika bila osnovana, a to su građanska i verska sloboda. Osnivači Amerike su prebegli iz Evrope, da bi izbegli versko i političko proganjanje. Na Američkom kontinentu su oni osnovali društvo koje se baziralo na principima građanske i verske slobode, što je još poznato kao „Vlast bez Cara i religija bez Pape”.
10. Prema proročanstvu, kakva velika promena će da se dogodi u Americi?
Otkrivenje 13:11, 12 „I ________ kao aždaha.”

Beleška: Govoriti kao aždaha znači da će, pod uticajem Sotone, Sjedinjene Američke Države da promene svoje originalne protestantske principe koji se odnose na podelu između crkve i države. Amerika će da izglasa religijske zakone koji će da prisile ljude da veruju i obožavaju protivno svojoj savesti, pod pretnjom ekonomskih sankcija (stihovi 16 i 17), i konačno pod pretnjom smrti (stih 15).
11. Koje tri sile će da se ujedine protiv Božijeg naroda na kraju vremena?
Otkrivenje 16:13 „I vidjeh iz usta aždahinijeh, i iz usta zvijerinijeh, i iz usta lažnoga _______, gdje iziđoše tri nečista duha, kao žabe.”

Beleška: Aždaha pretstavlja Sotonu (Otkrivenje 12:9), i deluje kroz paganske religije. Zver iz Otkrivenja 13:1-10 pretstavlja papstvo. Lažni prorok iz Otkrivenja 16 pretstavlja otpali protestantizam u Americi. To je ista sila kao i zver iz Otkrivenja 13:11-17, sa dva roga kao u jagnjeta, a koja će kasnije da progovori kao aždaha. Ta sila će da čini „čudesa velika” i da „vara one koji žive na zemlji znacima, koji joj biše dani da čini pred zvijeri”. Otkrivenje 13:13, 14. (Uporedi ovo sa opisom lažnoga proroka u Otkrivenju 19:20.)
12. Da li će te različite organizacije ikada uspešno da se ujedine?
Otkrivenje 16:14 „Jer su ovo duhovi đavolski koji čine čudesa, i izlaze k ________ svega vasionoga svijeta da ih skupe na boj za onaj veliki dan Boga svedržitelja.”

Beleška: Da, Bog kaže da će se ujediniti. Primeti da su te organizacije već ujedinjene u širenju prevare i u formiranju konfederacije protiv Božijeg naroda. „Boj onog velikog dana Boga Svedržitelja” je isto što i aždahino ratovanje sa ženinim potomstvom (Otkrivenje 12:17).
13. Koje uspešne metode će da primenjuje ta koalicija poslednjeg vremena?
Otkrivenje 16:14 „Jer su ovo duhovi đavolski koji čine ______.”

Otkrivenje 13:13, 14 „I učini čudesa velika, i učini da i oganj silazi s neba na zemlju pred ljudima. I vara one koji žive na zemlji znacima, koji joj biše dani da čini.”


Beleška: Ta koalicija poslednjeg vremena će, posredstvom duhova đavolskih, da čini velika čudesa, kojima će ceo svet da bude ubeđen (Otkrivenje 13:3) i zaveden. Otkrivenje 18:23 kaže: „Jer tvojijem čaranjem prevareni biše svi narodi.”
14. Šta će da zaštiti od prevare Božiji narod poslednjeg vremena?
Isaija 8:20 „_____ i svjedočanstvo tražite. Ako li ko ne govori tako, njemu nema zore.” [Engleski prevod: „Prema zakonu i svjedočanstvu. Ako ne govore prema toj riječi, to je zato što vidjela u njima nema.”]

Beleška: Božiji narod mora sve da upoređuje sa Biblijom. On neće biti zaveden ako proverava sva čudesa i učenja, da bi ustanovio da li ona dolaze od duha đavolskog, ili od Gospoda.
15. Danas Bog poziva Svoj narod da izađe iz Vavilona i uđe u sklonište Njegove crkve ostatka. On kaže da će oni koji ostanu u Vavilonu učestvovati u njegovim gresima i ispaštati zbog zala koja će na njega da dođu. U Nojevim danima je samo osam osoba ušlo u kovčeg koji je Bog pripremio za spasenje. Svi ostali su bili uništeni. Danas Bog ima Svoju crkvu ostatka, i milioni ulaze u nju kao u sklonište. I tebe Isus poziva sa rečima: „Uđi u kovčeg ti i sav dom tvoj.” 1. Mojsijeva 7:1. Da li hoćes danas da se odazoveš Njegovom pozivu?
Dodatna studija
Koliko su moćne Sjedinjene Američke Države i Rim?

Otkrivenje 13 ističe da će na kraju vremena papstvo i Sjedinjene Američke Države da se udruže i utiču na celi svet da se pokloni zveri. Da li su te sile dovoljno jake da u tome uspeju?

Papstvo je najjača religiskopolitička sila sveta. Skoro svaka vodeća zemlja ima u Vatikanu svog zvaničnog ambasadora ili državnog pretstavnika. Papu poštuju i pružaju mu dobrodošlicu skoro sve zemlje sveta. Bivši vođa Sovjetskog Saveza, Mihail Gorbačev, je rekao: „Sve što se nedavno dogodilo u Istočnoj Evropi bi bilo nemoguće ostvariti bez Papinog napora i njegove ogromne uloge, uključujući tu i političku, koju je on odigrao u svetskoj areni.”1 Papa je načinio više od 50 putovanja po svetu, u cilju da ujedini svetske religije pod njegovim voćstvom.

Amerika se danas smatra najvećom vojnom silom i centrom uticaja. „[Amerika je] jedina preostala supersila na ovoj planeti.”2

„Američka sila sada odlučuje sve glavne događaje na svetu.”3 Biblijsko proročanstvo jasno predviđa da će Sjedinjene Američke Države i papstvo da se rukuju, to jest, udruže, i svetski događaji već pokazuju da se formiranje te koalicije sada odigrava.

1Zvezda Toronta, 9. Mart, 1992, s. A-1.
2„Opsesija Ujedinjenih Nacija”, Vreme, 9. Maj, 1994, s. 86.
3Jim Hoaglad, „Od Heroja ...”, Vašingtonska Pošta, 21. Avgust, 1991, s. A-23.