Datterens dans

Datterens dans Lesson 19

Kong Herodes kone, Herodias, hatet døperen Johannes. Profeten fra ørkenen hadde dristet seg til å kalle henne en ekteskapsbryterske fordi hun forlot Filip, sin ektemann, for å gifte seg med den onde men mye rikere broren. Nå besluttet den onde dronningen å bruke sin innflytelse over Herodes for å få gjort opp med Johannes. Først så overtalte hun ham til å fengsle Johannes. Så ba hun om å få Johannes henrettet, men Herodes nektet. Han visste at Johannes var holdt for å være en sann profet, og han fryktet en politisk storm fra folket.

Endelig så kom Herodias opp med en plan. Hun holdt et bursdagsselskap for Herodes, og inviterte all vennene hans, og alle de adelige i riket. Hun fikk arrangert at Salome, hennes vakre datter, skulle danse for kongen og alle gjestene, forførerisk og fengslende. Herodias håpet at etter at Herodes hadde fått seg noen glass vin, så ville han spørre Salome hvilken belønning hun ønsket for sin sjarmerende dans.

Hennes onde plan slo til. Etter at Salome hadde danset, avla Herodes en pompøs ed. Han sa: "Hva som helst du ber om, vil jeg gi deg, inntil halve kongeriket mitt." Mark 6,23. Mens de berusede gjestene applauderte kongens sjenerøsitet, stod jenta klar med sitt svar. Hun sjokkerte alle med å be om døperen Johannes hode på et fat! Herodes ble forferdet over det grusomme ønsket, mens alle de sjokkerte vennene hans stirret på ham i påvente av hva svaret ville bli. Redd for å fremstå som svak hvis han nektet, gav den stolte kongen motvillig ordren. Den dagen ble profeten Johannes halsugget i kongens fengsel.

Dette var ikke den første gangen at en mor og hennes datter forente seg for å påvirke regjeringer til å forfølge Guds folk.
1. Hvilket annet team bestående av mor og datter forfulgte Guds folk i Det Gamle Testamentet?

1. Hvilket annet team bestående av mor og datter forfulgte Guds folk i Det Gamle Testamentet?


1 Kong 18,13 Jesabel drepte Herrens profeter.

2 Kong 11,1 Da Atalja, ... så at hennes sønn var død, stod hun fram og utryddet alle som var av kongelig slekt.

Svar:  ____________________

Merk:

  I Det Gamle Testamentet var Jesabel og hennes datter Atalja kjent for å kontrollere de nordlige og sydlige rikene Israel og Judea med ondskap, og påtvinge Guds folk hedensk avgudsdyrkelse.

2. Hva er den andre engelens budskap i Åp 14?

2. Hva er den andre engelens budskap i Åp 14?


Åp 14,8 Og en annen engel fulgte etter og sa: "Falt, falt er Babylon, den store byen, fordi hun har fått alle folkeslag til å drikke av sin utukts vredes-vin.

Svar:  ____________________

Merk:

  Åpenbaringen 14 inneholder et tre-delt budskap som må nå hele verden før Jesu annet komme. I dette studiet vil vi se på den andre delen av dette budskapet. Guds anklage mot Babylon er et resultat av at hun har gjort alle nasjoner drukken av sin berusende vin. Dette studiebrevet har et foruroligende budskap til både katolikker og protestanter. Husk at den andre engelens budskap er fra Jesus, den ene som vi alle elsker. Åpne hjertet ditt for Hans sannhet, for Hans eneste mål er å frelse og velsigne deg.

3. Hvordan symboliserer Gud Babylon i Åpenbaringen 17?

3. Hvordan symboliserer Gud Babylon i Åpenbaringen 17?


Åp 17,18 Og kvinnen som du så, er den store byen som hersker over kongene på jorden.

Svar:  ____________________

Merk:

  I bibelske profetier er en menighet symbolisert med en kvinne. En ren kvinne representerer Guds sanne menighet som beskrevet i Åpenbaringen 12. En troløs kvinne representerer en menighet som har falt fra Guds Ord. Vi kan være sikre på hvem denne falne kvinnen er, fordi Åp 17,18 sier at hun regjerte mens Åpenbaringen ble skrevet. Historien forteller at det var det hedenske Rom (Luk 2,1) som til slutt overgav sin autoritet, hovedstad og makt til det pavelige Rom.

4. Hvilke andre kjennetegn fra Åp 17 beviser at Babylon refererer til det pavelige Rom?

4. Hvilke andre kjennetegn fra Åp 17 beviser at Babylon refererer til det pavelige Rom?


Åp 17,3 Og jeg så en kvinne sitte på et skarlagenrødt dyr som var fullt av guds-bespottelige navn. Det hadde sju hoder og ti horn.

A. Hun er skyldig i blasfemi (vers 3).
B. Hun er kledd i lilla og skarlagen (vers 4).
C. Hun er kalt moren (vers 5).
D. Hun har skjøgedøtre som alle er falt (vers 5).
E. Hun forfulgte og drepte de hellige (vers 6).
F. Hun sitter på "syv fjell" (vers 9).
G. Hun regjerer over "kongene på jorden" (vers 18).

Svar:  ____________________

Merk:

  Alle beskrivelsene passer på det pavelige Rom. Dets hovedkvarter er i Rom — "byen på de syv høyder". Skarlagen er fargen på kardinalenes kapper, og paven bærer ofte den kongelige fargen lilla ved viktige seremonier. Den romersk katolske kirken innrømmer åpent at gjennom middelalderen forfulgte hun annerledes troende, og regjerte over kongene på jorden. (Se gjennom studiebrev 13 for å studere bevisene på at pavemakten er skyldig i blasfemi.) Legg merke til dette sitatet fra fader James O. Brien: “Helligholdelsen (av søndag istedenfor lørdag) gjenstår som en påminnelse på kirkemoren, hvorfra den ikke-katolske sekten brøt ut av.”1

1The Faith of Millions (Huntington, IN: Our Sunday Visitor, Inc., 1974), p. 401.

5. Hvordan passer dyrene i Åp 13 og 17 til hverandre?

5. Hvordan passer dyrene i Åp 13 og 17 til hverandre?


Åp 13,1 Så stod jeg på sanden ved havet. Og jeg så et dyr stige opp fra havet. Det hadde sju hoder og ti horn, og på hornene hadde det ti kroner, og på hodene hadde det et bespottelig navn.

Åp 17,3 Og jeg så en kvinne sitte på et skarlagenrødt dyr som var fullt av guds-bespottelige navn. Det hadde sju hoder og ti horn.

Svar:  ____________________

Merk:

  Dyret i Åp 13,1-10 og dyret i Åp 17 symboliserer helt klart det samme. Begge symboliserer den romerske makten. Åp 17 peker på en kirke-stat koalisjon, der kirken (den falne kvinnen) rider på og kontrollerer staten (dyret). Åp 13 beskriver også to dyr som er involvert i å tvinge andre til å tilbe. Det første dyret er den samme makten som "mor til skjøgene" som er beskrevet i Åp 17. Dette studieheftet vil snart åpenbare identiteten til det andre dyret.

6. Hva er betydningen og opphavet til ordet

6. Hva er betydningen og opphavet til ordet "Babylon"?


1 Mos 11,4.6.7.9 Kom, la oss bygge oss en by og et tårn som rekker helt opp til himmelen! ... Herren sa: ... Kom, la Oss gå ned og forvirre språket deres, så den ene ikke kan forstå språket til den andre." Derfor blir den kalt Babel, for der forvirret Herren språket for hele jorden.

Svar:  ____________________

Merk:

  Benevnelsene "Babel" og "Babylon" betyr begge "forvirring". Navnet har sin opprinnelse fra Babels tårn, bygget av ulydige hedninger etter syndefloden. De håpet å bygge den så høy at ikke noe flomvann kunne dekke den. Men Herren forvirret språket deres, og det skapte slik forvirring at prosjektet ble lagt dødt. Babylon utviklet seg til å bli et avgudsdyrkende verdensrike som forfulgte Guds folk. I Åpenbaringsboken representerer benevnelsen "Babylon" en falsk religiøs makt som er en fiende av Guds åndelige Israel.

7. Hvordan beskriver Gud Babylon når Han påskynder sitt folk til å dra ut derfra?

7. Hvordan beskriver Gud Babylon når Han påskynder sitt folk til å dra ut derfra?


Åp 18,2-4 Og han ropte kraftig med høy røst og sa: "Falt, falt er den store Babylon, og hun er blitt et bosted for demoner, et fengsel for hver uren ånd ... kom ut fra henne, mitt folk, for at dere ikke skal bli delaktige i hennes synder, og for at dere ikke skal få noen av hennes plager.

Svar:  ____________________

Merk:

  Gud sier at Babylon har falt, og er blitt et hjem for djevler og onde ånder. Han advarer mot at hennes synder er så store at Babylon må ødelegges. Guds folk må hurtig komme ut av henne, ellers blir de ødelagt av Babylons plager.

8. Jesus anklager Babylon gjentatte ganger for å skjenke verden med berusende vin. Hva er denne vinen?

8. Jesus anklager Babylon gjentatte ganger for å skjenke verden med berusende vin. Hva er denne vinen?


Åp 17,4 I hånden hadde hun et gullbeger fullt av styggedommene.

Svar:  ____________________

Merk:

  Hennes vinbeger er fullt av berusende løgner (Ords 12,22), eller falsk lære som gjør folk åndelig drukne. Her er en delvis liste over hennes forførende løgner:

A. De ti bud er ikke gyldig (se studiebrev 6).

B. Helligholdelse av søndag (se studiebrev 14).

C. Hemmelig opprykkelse (se studiebrev 3).

D. Sjelens udødelighet (se studiebrev 9).

E. Evig pine i helvete (se studiebrev 10).

F. Skrifte til en jordisk prest (se studiebrev 13).

G. Forfalsket dåp (se studiebrev 11).

H. Forvirrende tungetale (se studiebrev 23).

Den triste sannheten er at så snart Babylons budskap er akseptert, så blir en person åndelig beruset, og så godt som ute av stand til å forstå hva Bibelen virkelig sier, fordi disse falske doktrinene sløver en persons muligheter til å forstå sannheten.

9. Hvilken makt vil støtte dyret i endetiden?

9. Hvilken makt vil støtte dyret i endetiden?


Åp 13,11.12 Deretter så jeg et annet dyr som kom opp av jorden, og han hadde to horn som et lam og talte som en drage. Og i det første dyrets nærvær utøver han all den makt det første dyret hadde, og han får jorden og de som bor på den, til å tilbe det første dyret, han som fikk det dødelige såret sitt legt.

Svar:  ____________________

Merk:

  Det andre dyret i Åpenbaringen 13 passer som et symbol på USA. Vurder følgende:

A. Tiden den sto frem.
Gud beskriver at denne makten står frem omtrent på samme tid som det første dyret ble tatt til fange og fikk sitt dødelige sår (Åp 13,10.11). USA fremstod omtrent på den tiden som den pavelige makten ble brutt ved slutten av de 1.260 årene, som utløp i 1798. Amerika erklærte sin uavhengighet i 1776, stemte over konstitusjonen i 1787, adopterte de ti første friheter i 1791, og var tydelig ansett som en verdensmakt i 1798.

B. Den steg opp av jorden.
Som vi har studert før, representerer vannene som de fleste riker (dyr) oppstod fra, et tett befolket område (Åp 17,15). Jorden representerer det motsatte. USA passer dette punktet fordi det ble opprettet på et sparsomt befolket kontinent.

C. Det hadde to horn som et lam.
I profetier representerer et lam Jesus, og horn representerer makt. De to store hornene representerer de protestantiske prinsippene som Amerika ble grunnlagt på — sivil og religiøs frihet. Grunnleggerne flyktet fra Europa for å unngå religiøs og politisk forfølgelse. De etablerte et samfunn basert på prinsippene om sivil og religiøs frihet — "regjering uten konge og religion uten pave".

10. Hvilken drastisk endring vil ifølge profetiene finne sted i Amerika?

10. Hvilken drastisk endring vil ifølge profetiene finne sted i Amerika?


Åp 13,11 Og talte som en drage.

Svar:  ____________________

Merk:

  Tale som en drage betyr at USA under påvirkning av Satan, vil snu fra sine opprinnelige protestantiske prinsipper om en delt kirke og stat. Den vil utstede religiøse lover som tvinger folk til å tilbe mot sin samvittighet, ellers blir de straffet med økonomiske sanksjoner (vers 16.17) og til slutt død (vers 15).

11. Hvilke tre makter vil forene seg mot Guds folk i endetiden?

11. Hvilke tre makter vil forene seg mot Guds folk i endetiden?


Åp 16,13 Og jeg så tre urene ånder som lignet frosker, komme ut av dragens munn, ut av dyrets munn og ut av den falske profetens munn.

Svar:  ____________________

Merk:

  Dragen er Satan (Åp 12,9). Dyret i Åp 13,1-10 er pavemakten. Den falske profeten i Åp 16 er den falne protestantismen i Amerika, som er den samme makten som dyret i Åp 13,11-17, som har to horn som et lam men som senere vil tale som en drage. Dette er den makten som: utfører "store tegn", … "og han forfører dem som bor på jorden ved de tegn som han ble gitt å gjøre foran dyret." Åp 13,13.14. (Sammenlign med beskrivelsen som er gitt av den falske profet i Åp 19,20.)

12. Vil disse organisasjonene noen gang effektivt forenes?

12. Vil disse organisasjonene noen gang effektivt forenes?


Åp 16,14 For de er demoners ånder som gjør tegn, de går ut til kongene på jorden og til hele verden, for å samle dem til krigen på Guds, Den Allmektiges store dag.

Svar:  ____________________

Merk:

  Ja, Gud sier at de vil forene seg. Legg merke til at de er forent i arbeidet med å spre forførelser og bygge opp en allianse mot Guds folk. "Kampen på Gud den allmektiges store dag" er den samme hendelsen som skjer når dragen går til krig mot de andre av hennes ætt (Åp 12,17).

13. Hvilke effektive metoder vil denne endetidskoalisjonen bruke?

13. Hvilke effektive metoder vil denne endetidskoalisjonen bruke?


Åp 16,14 For de er demoners ånder som gjør tegn.

Åp 13,13.14 Han utfører store tegn, slik at han til og med får ild til å falle fra himmelen ned på jorden i menneskers påsyn. Og han forfører dem som bor på jorden ved de tegn som han ble gitt å gjøre.

Svar:  ____________________

Merk:

  Denne endetidskoalisjonen vil utføre store tegn og mirakler ved hjelp av demoniske ånder og nesten hele verden vil bli overbevist (Åp 13,3) og forført. Åp 18,23 sier: "Ved din trolldom ble alle folkeslag forført."

14. Hva vil beskytte Guds folk i endetiden, og forhindre at de blir bedratt?

14. Hva vil beskytte Guds folk i endetiden, og forhindre at de blir bedratt?


Jes 8,20 Til loven og til vitnesbyrdet! Hvis ikke de taler som dette ordet, får de aldri se morgenrøden.

Svar:  ____________________

Merk:

  Guds folk må teste alt opp mot Bibelen. De vil ikke bli forført hvis de vil sjekke miraklene og læren, for å se om dette kommer fra demoniske ånder eller fra Herren.

15. Gud sier at de som forblir i Babylon vil bli delaktig i syndene hennes og få del i plagene. I Noahs dager var det bare 8 personer som gikk inn i arken som Gud hadde fremskaffet for deres frelse. Alle de andre omkom. I dag har Han oppreist sin endetidsmenighet som en ark av sikkerhet, og millioner går inn. Jesus inviterer deg til følgende:

15. Gud sier at de som forblir i Babylon vil bli delaktig i syndene hennes og få del i plagene. I Noahs dager var det bare 8 personer som gikk inn i arken som Gud hadde fremskaffet for deres frelse. Alle de andre omkom. I dag har Han oppreist sin endetidsmenighet som en ark av sikkerhet, og millioner går inn. Jesus inviterer deg til følgende: "Kom inn i arken, du og hele ditt hus." 1 Mos 7,1. Vil du si "ja" til Hans invitasjon?
Svar:  ____________________


Tillegg

Hvor mektig er USA og Rom?
Åpenbaringen kapitel 13 peker på at i endetiden vil pavemakten og USA gå sammen for å påvirke hele verden til å tilbe dyret. Er denne enheten mektig nok til å gjennomføre dette?

Pavemakten er så langt den sterkeste religions-politiske makten i verden. Nesten hvert ledende land har en ambassadør eller statsrepresentant ved Vatikanet. Paven er respektert og ønsket av nær sagt alle nasjoner. Tidligere USSR leder Mikael Gorbatsjov sa: "Alt som fant sted i Øst-Europa i de senere år ville vært umulig uten pavens innsats og enorme rolle, inkludert den politiske rollen
som han spilte på denne verdens arena."1 Paven utfører mange reiser rundt om i verden, for å oppnå sitt mål om å forene den religiøse verden inn under sitt lederskap.

Amerika er sett på som den fremste militære makt og senter for innflytelse. "(Amerika) er planetens eneste gjenværende supermakt."2 "Amerikas makt vil nå bestemme alle globale hovedsaker."3 Bibelens profetier forutsier tydelig at USA og pavemakten vil forene seg, og dagens verdenssituasjon viser tegn på at denne koalisjonen er i ferd med å ta form.

1Toronto Star, March 9, 1992, p. A-1.

2"The UN Obsession," Time, May 9, 1994, p. 86.

3Jim Hoaglad, "Of Heroes ...," The Washington Post, August 21, 1991, p. A-23.