Un râu de viaţă

Un râu de viaţă Lesson 11

Naaman era un general bogat şi curajos, un conducător renumit al oştilor siriene, care se îmbolnăvise de lepră, cea mai de temut boală din timpurile biblice. Lepra însemna izolare de cei iubiţi şi o moarte lentă, teribilă. O fetiţă evreică, roabă care lucra în casa lui Naaman le-a sugerat că dacă stăpânul ei s-ar duce la proorocul Elisei din Israel, acesta l-ar vindeca pe Naaman de lepra lui.

Dornic să se agaţe de orice fir de speranţă, Naaman a făcut lunga călătorie spre Israel. Împreună cu el se afla o grupă mică de gardă personală şi răsplata regească pe care urma să o plătească în caz că se va vindeca. Când în cele din urmă Naaman s-a aflat în faţa umilei case a proorocului, Elisei nici nu a dorit să iasă afară. În schimb, îşi trimise slujitorul cu următoarea instrucţiune simplă: "Du-te şi scaldă-te de şapte ori în Iordan şi carnea ţi se va face sănătoasă şi vei fi curat." 2 Împăraţi 5:10.

Porunca proorocului de a se scălda vroia să spună că Naaman era murdar! Să i se spună să se scalde de şapte ori şi culmea într-un râu murdar era mult prea mult pentru mândrul general sirian. Furios, Naaman şi-a întors calul şi s-a îndreptat spre casă. Dar ca să ajungă la Damasc, Naaman trebuia să treacă cu calul peste râul Iordan. Aşa că, slujitorii l-au îndemnat să încerce totuşi sfatul proorocului. Astfel s-a oprit, a coborât de pe cal, şi-a lăsat armura care îi acoperea pielea teribil de bolnavă de lepră. Încet, Naaman păşi în apele Iordanului. De şase ori se aruncă in apă, dar fără vreun rezultat, dar când ieşi afară a şaptea oară, lepra îi dispăruse! Pielea lui era curată şi sănătoasă ca pielea unui copilaş.

Aşa cum Naaman a trăit o experienţă a refacerii şi dvs. puteţi trăi experienţa vindecării pe care v-o aduce naşterea din nou!
1. Care profet din Noul Testament a folosit rîul Iordan ca să boteze sau să curăţească?

1. Care profet din Noul Testament a folosit rîul Iordan ca să boteze sau să curăţească?


Matei 3:1, 5, 6. În vremea aceea a venit _____Botezătorul şi propovăduia în pustia Iudeii... Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeea şi din toate împrejurimile Iordanului, au început să iasă la el: şi, mărturisindu-şi păcatele, erau botezaţi de el în rîul Iordan.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Istorisirile evangheliei încep şi se termină cu subiectul botezului. Evident că este o învăţătură deosebit de importantă pentru Domnul Isus (Matei 28:18, 19).

2. Ce ceremonial deosebit din Biblie este reprezentat prin

2. Ce ceremonial deosebit din Biblie este reprezentat prin "spălarea" de lepra păcatului?


Faptele apostolilor 22:16. Scoală-te, primeşte _____________ şi fii spălat de păcatele tale, chemând Numele Domnului.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Orânduirea biblică a botezului simbolizează spălarea păcatelor din viaţa cuiva, precum şi naşterea din nou.

3. Conform Bibliei, câte feluri de botezuri sunt acceptabile?

3. Conform Bibliei, câte feluri de botezuri sunt acceptabile?


Efeseni 4:5. Este un singur Domn, o singură credinţă, ____ ________ botez.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  În zilele noastre cel puţin 15 ceremonii diferite se cheamă botez, dar după Biblie, există un singur botez adevărat.

4. Ce înseamnă cuvântul

4. Ce înseamnă cuvântul "a se boteza"?


Coloseni 2:12. Fiind _________ împreună cu El prin botez, şi înviaţi în El şi împreună cu El, prin credinţa în puterea lui Dumnezeu, care L-a înviat din morţi.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Cuvântul grecesc "baptizo" înseamnă "a se scufunda", "a intra dedesupt". Cineva nu s-a botezat dacă nu s-a scufundat de tot sau nu s-a îngropat în apă. Cuvântul "baptizo" se foloseşte întotdeauna în Biblie cu referire la orânduirea sfântă a botezului. Cuvintele greceşti pentru "stropire" sau "turnare" nu se folosesc de loc.

5. Domnul Isus reprezintă exemplul nostru. Cum S-a botezat El?

5. Domnul Isus reprezintă exemplul nostru. Cum S-a botezat El?


Marcu 1:9, 10. A venit Isus ... şi a fost botezat de Ioan în Iordan. Şi îndată când ________ Isus din apă, a văzut cerurile deschise.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Ioan L-a botezat pe Domnul Isus prin scufundare în acelaşi rîu în care Naaman s-a curăţit de lepră. Observaţi că se aflau "în" Iordan (nu pe mal) şi că Isus "a ieşit" din apă. De aceea Ioan boteza în "Enon, aproape de Salim, pentru că acolo erau multe ape." Ioan 3:23.
Creştinii trebuie să urmeze exemplul Domnului Hristos (1 Petru 2:21), care S-a botezat prin scufundare "ca să împlinim tot ce trebuie împlinit." Matei 3:15.

6. Cum l-a botezat Filip pe famenul etiopian?

6. Cum l-a botezat Filip pe famenul etiopian?


Faptele apostolilor 8:38, 39. S-au pogorât amândoi în apă şi Filip a botezat pe famen. Când au ____ afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip.

Răspundeţi:  ____________________

7. Ce alte adevăruri mai sunt simbolizate de botez?

7. Ce alte adevăruri mai sunt simbolizate de botez?


Romani 6:4. Noi deci prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a ________ din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Botezul reprezintă moartea, îngroparea şi învierea Domnului Hristos. Mai intâi, are loc moartea faţă de păcat, apoi îngroparea vieţii celei vechi de păcat în apa botezului şi în cele din urmă învierea din apă la o viaţă nouă. Botezul prin scufundare se potriveşte perfect acestui simbolism. Viaţa de păcat moare, apoi are loc o scurtă oprire a respiraţiei în timp ce cel botezat este aplecat spre spate în apă până ce corpul îi este total acoperit de apă sau îngropat în apă. Apoi persoana este scoasă din apă, luând o suflare proaspată de copil nou născut, pentru a duce o viaţă total nouă, simbolizând învierea. Nici o altă formă de botez nu se potriveşte textului biblic. Unii susţin că ei sfinţesc duminica în cinstea învierii, dar acest obicei nu este nicăieri amintit în Biblie.

8. Cât de important este botezul?

8. Cât de important este botezul?


Marcu 16:16. Cine va crede şi se va boteza, va fi _________; dar cine nu va crede va fi osândit.

Ioan 3:5 Dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate vedea Impărăţia lui Dumnezeu.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Botezul este mandatat clar de către Scriptură ca esenţial. Totuşi, atunci când este cu neputinţă să aibă loc un botez, aşa cum a fost cazul tâlharului de pe cruce, Domnul Isus pune în dreptul acelei persoane propriul Său botez (Matei 3:15).

9. Care ceremonie binecuvântată se poate compara cu botezul?

9. Care ceremonie binecuvântată se poate compara cu botezul?


Galateni 3:27. Toţi care aţi fost botezaţi pentru Hristos, v-aţi _______cu Hristos.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Botezul se aseamănă cu ceremonia căsătoriei. Biblia declară, "Căci Făcătorul tău este bărbatul tău; Domnul este Numele Lui." Isaia 54:5. Aşa cum o femeie preia numele soţului ei după căsătorie, tot aşa creştinii preiau numele Domnului Hristos şi se vor numi creştini. Ambele ceremonii trebuie să se bazeze pe iubire şi fidelitate dacă se vor cu adevărat reale. Botezul este tot atât de esenţial vieţii creştinului cât este de esenţială ceremonia căsătoriei vieţii de cămin.

10. Ce poruncă le-a dat Domnul Isus ucenicilor Săi chiar înainte de înălţare?

10. Ce poruncă le-a dat Domnul Isus ucenicilor Săi chiar înainte de înălţare?


Matei 28:19. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, ___________ în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Petru a împlinit această poruncă atunci când în ziua Cincizecimii, le-a spus celor ce se pocăiseră: "Pocăiţi-vă şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos." Fapte 2:38.

11. Ce trebuie să aibă loc după Biblie înainte de botez?

11. Ce trebuie să aibă loc după Biblie înainte de botez?


Faptele apostolilor 2:38. _________, le-a zis Petru şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.

A. Să înţeleagă învăţăturile Domnului Isus (Matei 28:19, 20)
B. Să creadă toate învăţăturile Domnului Isus (Marcu 16:16)
C. Să se pocăiască de păcatele trecute (Fapte 2:38)
D. Să creadă cu toată inima (Fapte 8:37)
E. Să fie de acord să se întoarcă de la păcat (Luca 3: 7, 8; Romani 6:5, 6)
F. Să-L accepte pe Domnul Hristos ca Mântuitor personal şi să experimenteze naşterea din nou (2 Corinteni 5:17; Ioan 3;3, 5).

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Întrucât un copil mic nu poate să satisfacă nici una din cerinţele de mai sus, evident că nu este conform Scripturii să botezi un copilaş până ce nu ajunge destul de mare ca să înţeleagă evanghelia.

12. De unde îşi au originea toate formele false de botez?

12. De unde îşi au originea toate formele false de botez?


Marcu 7:8. Voi lăsaţi porunca lui Dumnezeu, şi ţineţi ________ aşezată de oameni.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Botezul prin scufundare a reprezentat singura formă de botez practicată în timpurile biblice şi secole de-a rândul după cruce. După aceea, oameni neinspiraţi de Biblie au introdus alte forme de botez de dragul convenienţelor. Astfel, orânduirea sfântă a botezului lăsată de Dumnezeu a fost denaturată, iar înţelesul ei bogat în simboluri a fost întunecat.

13. Ce spune Biblia despre cei care consideră învăţăturile oamenilor mai presus de adevărul lui Dumnezeu?

13. Ce spune Biblia despre cei care consideră învăţăturile oamenilor mai presus de adevărul lui Dumnezeu?


Matei 15:9. ________ Mă cinstesc ei, învăţând ca învăţături nişte porunci omeneşti.

Galateni 1:8 Dar chiar dacă noi înşine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie, deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema!

Răspundeţi:  ____________________

14. Dar oare botezul cu Duh Sfânt nu înlocuieşte botezul prin scufundare?

14. Dar oare botezul cu Duh Sfânt nu înlocuieşte botezul prin scufundare?


Faptele apostolilor 2:38. Pocăiţi-vă, le-a zis Petru, şi fiecare din voi să fie________ în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Nu! Observaţi că în timp ce Petru predica (Fapte 10:44-48), Duhul Sfânt S-a revărsat peste toţi cei care îl ascultau, dintre care mulţi nu fuseseră botezaţi. Dar deşi primiseră deja botezul cu Duhul Sfânt, Petru a insistat ca ei să se boteze şi cu apă.

15. Ar fi vreodată potrivită rebotezarea?

15. Ar fi vreodată potrivită rebotezarea?


Faptele apostolilor 19:2-5. Ei i-au răspuns: "Nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt." "Dar cu ce botez aţi fost botezaţi?" le-a zis el. Şi ei au răspuns: "Cu botezul lui Ioan". Pavel a zis: "Ioan a botezat cu botezul pocăinţei, şi spunea norodului să creadă în Cel ce venea după el, adică în Isus. Când au _______ ei aceste vorbe, au fost botezaţi în Numele Domnului Isus.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Într-o zi, pe când Pavel predica în Efes, a găsit 12 bărbaţi care fuseseră botezaţi de Ioan Botezătorul, dar care nu auziseră niciodată de Duhul Sfânt. Aşa că, după ce au auzit această lumină nouă, s-au rebotezat. În mod asemănător, dacă cineva şi-a pierdut total experienţa lui de creştin, ar trebui să se reboteze când se întoarce la Domnul. Rebotezarea se potriveşte şi dacă cineva nu s-a botezat după metoda biblică.

16. Se leagă botezul de apartenenţa de o biserică?

16. Se leagă botezul de apartenenţa de o biserică?


Faptele apostolilor 2:41. Cei ce au primit propovăduirea lui, au fost botezaţi; şi în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au _______ aproape trei mii de suflete.

Fapte 2:47 "Ei lăudau pe Dumnezeu şi erau plăcuţi înaintea întregului norod. Si Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi.

Coloseni 3:15 Aţi fost chemaţi ca să alcătuiţi un singur trup.

Coloseni 1:18 El este Capul trupului, al Bisericii...

1 Corinteni 12:13 Noi toţi am fost botezaţi de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Scripturile sunt clare. Tot poporul lui Dumnezeu este chemat să alcătuiască un singur trup, care este biserica şi intrăm în biserică prin botez. După ce s-a născut un copilaş trebuie să stea într-o familie ca să fie hrănit, ocrotit şi să crească.

17. Dacă refuz botezul, al cui plan îl refuz de fapt?

17. Dacă refuz botezul, al cui plan îl refuz de fapt?


Luca 7:30. Dar Fariseii şi învăţătorii Legii au zădărnicit planul lui ________ pentru ei, neprimind botezul lui.

Răspundeţi:  ____________________

18. Când S-a botezat Domnul Isus, ce a declarat Tatăl Său?

18. Când S-a botezat Domnul Isus, ce a declarat Tatăl Său?


Marcu 1:9, 11. În vremea aceea, a venit Isus din Nazaretul Galileii şi a fost botezat de Ioan în Iordan. ... Si din ceruri s-a auzit un glas, care zicea: "Tu eşti Fiul Meu prea iubit, în Tine Îmi găsesc toată_____________ Mea.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Ori de câte ori vreunul dintre copiii Lui se pocăieşte de păcatele lui şi se botează, Dumnezeu Îşi găseşte toată plăcerea în el.

19. N-ai dori să începi să te pregăteşti pentru ceremonia sfântă a botezului pentru ca Dumnezeu să poată spune şi despre tine:

19. N-ai dori să începi să te pregăteşti pentru ceremonia sfântă a botezului pentru ca Dumnezeu să poată spune şi despre tine: "Tu eşti prea iubitul Meu fiu (sau fiică) în care Îmi găsesc toată plăcerea"?
Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Domnul să fie lăudat pentru hotărârea ta de a studia Biblia cu noi şi am dori să-ţi oferim ocazia de a-ţi exprima gândurile şi punând orice întrebare cu privire la botez.


Studiu suplimentar

Botezul model
Isus nu S-a botezat deoarece avea nevoie să fie curăţit de păcat, căci El era fără păcat (1 Petru 2:22). Iată si motivul pentru care Ioan Botezătorul a fost atât de uimit când Domnul Isus a venit la Iordan cerându-i să-L boteze. Ioan I-a spus: "Eu am trebuinţă să fiu botezat de Tine şi Tu vii la mine?" Matei 3:14.

Asa că, de ce S-a botezat Domnul Isus? Sunt trei motive principale. Mai întâi, S-a botezat pentru cei care nu se pot boteza singuri. Uneori, când oamenii Îl primesc pe Domnul în închisoare sau pe patul spitalului, circumstanţele nu le îngăduie să se boteze. Domnul Isus pune în dreptul lor botezul Său. Tâlharul de pe cruce a fost un astfel de exemplu (Luca 23:43). În al doilea rând, Isus S-a botezat ca să ne fie pildă, pentru ca noi să-I urmăm exemplul (1 Petru 2:21). Iar în al treilea rând, Domnul Isus S-a botezat pentru ca noi să ştim la ce să ne aşteptăm de la viaţa de credinţă, după ce I-am studiat experienţa.

"În care Îmi găsesc plăcerea" = Dumnezeu ne dăruieşte acceptare deplină şi iertare.

Pentru a ilustra, să citim următoarele versete cuvânt cu cuvânt şi să vedem la ce să ne aşteptăm de la botez. Matei 3:16 si 17 sună astfel: "De îndată ce a fost botezat, Isus a ieşit afară din apă. Si in clipa aceea, cerurile s-au deschis, şi a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorându-Se în chip de porumbel şi venind peste El. Şi din ceruri s-a auzit un glas, care zicea: 'Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi găsesc plăcerea.'"

"Cerurile s-au deschis"= Avem acces la Dumnezeu.

"A văzut"= Ochii noştri spirituali ni s-au deschis acum, dându-ne o nouă înţelegere şi percepţie.

"Duhul lui Dumnezeu" = Îi recunoaştem conducerea.

"Pogârandu-Se în chip de porumbel" = Pacea ne pătrunde încet în inimă.

"Un glas din ceruri" = Vom începe să auzim acel glas tainic şi încet.

"Fiul Meu prea iubit" = Suntem adoptaţi de familia Sa regală şi devenim cetăţenii unei ţări deosebite.

"În care Îmi găsesc plăcerea" = Dumnezeu ne primeşte şi ne iartă deplin.