Curăţirea templului

Curăţirea templului Lesson 16

Isus a fost vizibil întristat când a intrat în curtea templului si a vazut gălăgia care era colo. Peste tot văzu ţarcuri cu animale de jertfă şi îi auzi pe vânzători strigând şi negociind cu pelerinii, căutând să obţină un preţ cât mai bun. Uguitul porumbeilor, behăitul oilor şi mugetului vacilor, amestecate cu mirosul de grajd dădeau impresia de haos.

Acest vacarm n-a fost niciodată în planul lui Dumnezeu. Când Solomon a construit primul templu la Ierusalim, exista aşa un respect pentru casa lui Dumnezeu încât nu s-a auzit nici măcar sunetul ciocanului în timpul construcţiei templului. Toate scândurile şi pietrele folosite au fost prelucrate în altă parte, apoi aduse la locul unde se construia templul şi asamblate în linişte. (1 Impăraţi 6:7).

Domnul Isus a găsit câteva frânghii folosite pentru legarea oilor şi le-a legat împreună formând un bici mic. Apoi Fiul lui Dumnezeu a strigat cu vocea ca o trâmbiţă: "Ridicaţi acestea de aici, şi nu faceţi din casa Tatălui Meu o casă de negustorie." Ioan 2:16. "Este scris: 'Casa Mea se va chema o casă de rugăciune.' Dar voi aţi făcut din ea o peşteră de tâlhari." Matei 21:13. Apoi, mergând de la o masă la alta a dat drumul animalelor şi a răsturnat mesele schimbatorilor de bani.

Simţind că erau în prezenţa Celui Atotputernic, neguţătorii îngroziţi au fugit din curtea templului fără să se uite înapoi. Isus dorea mai mult decât orice ca oamenii să aibă o concepţie clară despre dragostea şi puritatea Tatălui Său din ceruri. De aceea L-a durut sufletul să vadă templul sfânt transformat într-un târg de vite.

Cu mulţi ani înainte, profetul Daniel prezisese despre un timp în care templul avea să fie necurat, adevărul lui Dumnezeu stricat şi poporul Său asuprit. Şi Domnul va veni din nou să-Şi cureţe sanctuarul.
1. Daniel a avut o viziune uluitoare în care a văzut un berbec cu două coarne (Daniel 8:1-4).  Pe cine reprezintă acest berbec?

1. Daniel a avut o viziune uluitoare în care a văzut un berbec cu două coarne (Daniel 8:1-4). Pe cine reprezintă acest berbec?


Daniel 8:20. Berbecele pe care l-ai văzut, cu cele două coarne, sunt împăraţii ________ şi Perşilor.

Răspundeţi:  ____________________

2. Apoi Daniel a văzut un ţap cu un corn mare între ochi. Ce înseamnă aceasta?

2. Apoi Daniel a văzut un ţap cu un corn mare între ochi. Ce înseamnă aceasta?


Daniel 8:21, 22. Ţapul însă este împărăţia ____________ şi cornul cel mare dintre ochii lui este cel dintâi împărat. Cele patru coarne care au crescut în locul acestui corn frânt sunt patru împărăţii, care se vor ridica din neamul acesta.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Ţapul reprezintă Grecia şi cornul cel mare este un simbol al primului conducător al ei, Alexandru cel Mare. Cele patru coarne îi reprezintă pe cei patru generali între care s-a împărţit imperiul când a murit Alexandru.

3. Apoi un corn mic a ieşit dintr-unul din cele patru. Ce putere reprezintă

3. Apoi un corn mic a ieşit dintr-unul din cele patru. Ce putere reprezintă "cornul cel mic"?


Faptele apostolilor 18:2. Claudiu [Caesar] poruncise ca toţi Iudeii să plece din ______.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  "Cornul cel mic" care l-a persecutat pe poporul lui Dumnezeu, a călcat în picioare lucrurile sfinte şi s-a răsculat împotriva lui Isus reprezintă Roma, atât cea păgână cât şi cea papală. Roma este unica putere apărută în urma Greciei care a devenit deosebit de mare.

4. Lui Daniel i s-a spus că sanctuarul va fi profanat de cornul cel mic. Cât avea să dureze până ce va fi curăţit?

4. Lui Daniel i s-a spus că sanctuarul va fi profanat de cornul cel mic. Cât avea să dureze până ce va fi curăţit?


Daniel 8:14. Şi el mi-a zis: "Până vor trece _____ mii trei sute de seri şi dimineţi; apoi sfântul Locaş va fi curăţit!"

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Perioada de 2300 de zile este profeţia cu durata cea mai lungă în Biblie, dar punctul de pornire nu este dat până în capitolul următor - în Daniel 9:25.

5. Cum a reacţionat Daniel când a văzut că puterea ce reprezenta cornul cel mic asuprea poporul lui Dumnezeu şi făcea să dispară adevărul?

5. Cum a reacţionat Daniel când a văzut că puterea ce reprezenta cornul cel mic asuprea poporul lui Dumnezeu şi făcea să dispară adevărul?


Daniel 8:27. Eu, Daniel, am stat leşinat şi ______ mai multe zile; ... Eram uimit de vedenia aceasta, şi nimeni nu ştia.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Daniel era atât de adânc întristat despre ce urma să vină asupra poporului lui Dumnezeu încât a leşinat şi a fost bolnav mai multe zile. Dar la început nici Daniel nici prietenii lui n-au înţeles partea de 2300 de zile a viziunii.

6. În capitolul următor îngerul explică detaliat profeţia. Ce durată avea perioada pusă deoparte în profeţie?

6. În capitolul următor îngerul explică detaliat profeţia. Ce durată avea perioada pusă deoparte în profeţie?


Daniel 9:24. ______ de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău şi asupra cetăţii tale celei sfinte, .... până la pecetluirea vedeniei şi prorociei, şi până la ungerea Sfântului sfinţilor.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  La câţiva ani după viziunea lui Daniel despre cele 2300 zile, un înger din cer a zburat iute către el pentru a-l ajuta s-o înţeleagă. Îngerul a extins viziunea, incluzând cele 70 de săptămâni profetice care fuseseră "hotărâte asupra", adică acordate, iudeilor şi cetăţii Ierusalimului. Dumnezeu dăduse poporului ales o altă şansă, o ocazie de 490 de ani pentru împlinirea scopului Său de a-L prezenta lumii pe Mesia (Daniel 9:23, 24).

7. Care era punctul de plecare pentru  profeţia celor 2300 zile şi pentru cele 70 de săptămâni?

7. Care era punctul de plecare pentru profeţia celor 2300 zile şi pentru cele 70 de săptămâni?


Daniel 9:25. Să ştii dar, şi să înţelegi, că de la darea poruncii pentru _______ ___ ____ a Ierusalimului, până la Unsul (Mesia); la Cârmuitorul, vor trece şapte săptămâni; apoi timp de şaizeci şi două de săptămâni... (un răspuns din trei cuvinte)

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Îngerul i-a spus lui Daniel să înceapă numărătoarea celor 2300 de zile şi a celor 70 de săptămâni profetice de la decretul de rezidire a Ierusalimului. Poporul lui Dumnezeu se afla în acest timp în captivitate în imperiul persan. Decretul s-a dat în al 7-lea an al regelui Artaxerxe. El a început să domnească în anul 464 în.H. (Ezra 7:7). Decretul lui Artaxerxe din 457 în.H. este singurul ce specifică restaurarea şi rezidirea Ierusalimului.

8. Îngerul a spus că dacă numărăm 69 de săptămâni de la anul 457 în.H., vom ajunge la Mesia, Cârmuitorul. S-a întâmplat aşa?

8. Îngerul a spus că dacă numărăm 69 de săptămâni de la anul 457 în.H., vom ajunge la Mesia, Cârmuitorul. S-a întâmplat aşa?


Faptele apostolilor 10:37, 38. Ştiţi vorba făcută prin toată Iudea... în urma botezului propovăduit de Ioan; cum Dumnezeu __ ____ cu Duhul Sfânt şi cu putere pe Isus din Nazaret..... (un răspuns din trei cuvinte)

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Da, s-a întâmplat. Ce minune fantastică! Cu sute de ani înainte ca Domnul Isus să fi fost uns cu Duhul Sfânt, evenimentul a fost prezis în profeţie! Cuvântul evreiesc ''Mesia'' înseamnă ''Cel Uns'' şi cuvântul ''Hristos'' este echivalentul grecesc al aceluiaşi cuvânt. Luca 3:21, 22 ne spune că această ungere spirituală cu Duhul Sfânt a avut loc la botezul Său. Aminitiţi-vă deci, că în profeţia biblică, o zi profetică este echivalentă cu un an literal (Numeri 14:34; Ezechiel 4:6; Luca 13:32) Adăugând cele 69 de săptămâni sau 483 de zile profetice (69 x 7 = 483), la anul 457 în.H. - ajungem în anul 27 d.H.483 ani

+ 457 data începerii

= anul 26 d.H.

+ 1 an între anul 1 în.H. şi anul 1 d.H.(anul 0 nu a existat)

= anul 27 d.H.Isus Şi-a început misiunea ca Mesia după botezul Său în anul 27 d.H., la exact 483 ani după decretul dat în anul 457 în.H. De aceea, după botezul Său, Isus Şi-a început predicarea astfel: ''S-a împlinit vremea şi Împărăţia lui Dumnezeu este aproape.'' Marcu 1:15. El vorbea despre vremea profetizată în Daniel 9:25.

9. Ce urma să se întâmple apoi în profeţie?

9. Ce urma să se întâmple apoi în profeţie?


Daniel 9:26, 27. După aceste şaizeci şi două de săptămâni, unsul va fi _______, şi nu va avea nimic.... El va face un legământ trainic cu mulţi, timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa şi darul de mâncare.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Profeţia prezice apoi că Isus va fi ''stârpit'' sau crucificat la mijlocul ultimei săptămâni din profeţia celor 70 de săptămâni. Socotind 3 ani şi jumătate de la ungerea Sa în toamna anului 27 d.H. vom ajunge în primăvara anului 31 d.H., timpul exact când Isus a fost crucificat. Atunci când a murit, perdeaua templului s-a rupt în două de sus până jos (Matei 27:50, 51) arătând că Isus, prin moartea Sa ca Miel al lui Dumnezeu a făcut să înceteze sistemul jertfelor. Vă rugăm să revedeţi diagrama de mai sus.

10. Cărui grup de oameni le-a spus Domnul Isus ucenicilor să le predice mai întâi?

10. Cărui grup de oameni le-a spus Domnul Isus ucenicilor să le predice mai întâi?


Matei 10:5, 6. Să nu mergeţi pe calea păgânilor,... ci să mergeţi mai degrabă la oile pierdute ale casei lui _______.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Isus a insistat ca ucenicii Săi să le predice mai întâi iudeilor, pentru că ei mai aveau ocazia încă trei ani şi jumătate rămaşi din cei 490 ani să-L accepte şi să-L proclame pe Mesia. Profeţia din Daniel 9:27 spune că Isus va întări legământul, sau marele plan de mântuire cu mulţi în acea săptămână profetică (şapte ani literali). Dar Domnul Isus a fost crucificat la mijlocul săptămânii alocate poporului ales. Cum ar fi putut El deci, să întărească legământul cu ei după moartea Sa? Găsim răspunsul în Evrei 2:3: ''Cum vom scăpa noi, dacă stăm nepăsători faţă de o mântuire aşa de mare care, după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o.'' Ucenicii lui Isus au fost cei care le-au predicat iudeilor aceşti ultimi trei ani şi jumătate, până ce naţiunea a respins oficial solia Evangheliei în anul 34 d.H., când Ştefan, un diacon neprihănit a fost ucis cu pietre de mulţime. (vezi suplimentul intitulat ''Săptămâna plutitoare'').

11. Ce avertizare  i-a dat Domnul Isus poporului ales?

11. Ce avertizare i-a dat Domnul Isus poporului ales?


Matei 21:43. Împărăţia lui Dumnezeu va fi _____ de la voi, şi va fi dată unui neam, care va aduce roadele cuvenite.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Isus a arătat foarte clar că statutul special al naţiunii iudeilor de popor favorizat va fi luat de la ei dacă poporul va persista în a-L respinge pe Mesia.

12. Deci despre ce alt ''neam'' vorbeşte Domnul Isus in Matei 21:43, neam  ce va deveni poporul Său ales?

12. Deci despre ce alt ''neam'' vorbeşte Domnul Isus in Matei 21:43, neam ce va deveni poporul Său ales?


Galateni 3:29. Şi dacă sunteţi __ ____ ______ , sunteţi "sămânţa" lui Avraam, moştenitori prin făgăduinţă.

Romani 2:28, 29 Iudeu nu este acela care se arată pe dinafară că este Iudeu; .... Ci Iudeu este acela care este Iudeu înăuntru ;(un răspuns din trei cuvinte)

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Astfel în anul 34 d.H., prin uciderea cu pietre a lui Ştefan (Fapte 7:58, 59), iudeii ca naţiune n-au mai fost singurul neam ales. Pentru că s-au împotrivit cu consecvenţă planului lui Dumnezeu pentru ei, naţiunea iudaică nu mai este punctul central al profeţiei timpului sfârşitului. Acum, toţi cei ce-L acceptă pe Isus formează poporul ales, iar făgăduinţele lui Dumnezeu făcute Israelului literal se aplică acum Israelului spiritual. (Romani 9:6-8).

13. După cele spuse lui Daniel de către înger, ce se va întâmpla la sfârşitul celor 2300 ani?

13. După cele spuse lui Daniel de către înger, ce se va întâmpla la sfârşitul celor 2300 ani?


Daniel 8:14. Şi el mi-a zis: "Până vor trece două mii trei sute de seri şi dimineţi; apoi _______ _____ va fi curăţit!" (un răspuns din două cuvinte)

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  În anul 34 d.H. mai rămâneau 1810 ani din profeţia celor 2300 de zile. (Observaţi datele în diagrama de mai sus.). Adăugând 1810 ani la 34 d.H. ajungem în toamna anului 1844. Îngerul spusese că atunci sanctuarul ceresc avea să fie curăţit (Sanctuarul pământesc fusese distrus în anul 70 d.H.). Domnul Isus, Marele nostru Preot în ceruri a început să şteargă rapoartele păcatelor din sanctuarul ceresc (Apocalipsa 20:12; Fapte 3:19-21) din anul 1844. Aceasta este prima fază a judecăţii, numită judecata pre-adventă pentru că are loc înainte de a doua venire a Domnului Isus.

14. Ce cazuri se iau în considerare în judecata pre-adventă?

14. Ce cazuri se iau în considerare în judecata pre-adventă?


1 Petru 4:17. Căci suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la _______ lui Dumnezeu.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Prima fază a judecăţii îi ia în considerare numai pe aceia care au pretins că sunt copii ai lui Dumnezeu.

15. Ce se va examina în prima fază a judecăţii?

15. Ce se va examina în prima fază a judecăţii?


Apocalipsa 20:12. Şi morţii au fost judecaţi după faptele lor, după cele ce erau _______ în cărţile acelea.

. Eclesiastul 12:14 Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată, şi judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.

Iacov 2:12 .... oameni care au să fie judecaţi de o lege a slobozeniei.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Dovezile în cadrul judecăţii vin din cărţile ţinute în ceruri, cărţi care conţin toate detaliile ce privesc viaţa unei persoane. (vezi şi Psalm 56:8) Cele Zece Porunci, Legea lui Dumnezeu constituie standardul după care se va face judecata (Apocalipsa 22:14).

16. Este Dumnezeu acuzatorul meu  în cadrul acestei judecăţi?

16. Este Dumnezeu acuzatorul meu în cadrul acestei judecăţi?


Apocalipsa 12:9, 10. Şarpele cel vechi, numit ________ şi Satana, ... a fost aruncat pe pământ ... pentru că pârâşul fraţilor noştri, care zi şi noaptea îi pâra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Nu! Satana este singurul nostru acuzator. Din nefericire, unii creştini cred că Isus încearcă să-L convingă pe Tatăl să ne cruţe în ziua judecăţii, dar Isus spune: "Tatăl Însuşi vă iubeşte". Ioan 16:27.

17. Trebuie să stau singur la această judecată pre-adventă?

17. Trebuie să stau singur la această judecată pre-adventă?


1 Ioan 2:1. Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri, ca să nu păcătuiţi. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor (Sau Avocat. Greceşte: Paraclet, adică apărător, ajutor.); pe _____ Hristos, Cel neprihănit. :

A. Isus este avocatul nostru ( 1 Ioan 2:1).
B. Isus este judecătorul nostru(Ioan 5:22)
C. Isus este martorul nostru credincios şi adevărat ( Apocalipsa 3:14)

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Din fericire, nu. În cadrul acestei judecăţi, Isus este apărătorul creştinului, judecătorul şi martorul său. Dacă trăieşti pentru Isus, n-ai ce pierde. (Romani 8:1; Coloseni 1:12-14)!

18. Dacă Isus este apărătorul tău în această judecată, El promite să câştige cazul tău. Vrei să-ţi predai viaţa Lui astăzi?

18. Dacă Isus este apărătorul tău în această judecată, El promite să câştige cazul tău. Vrei să-ţi predai viaţa Lui astăzi?
Răspundeţi:  ____________________

Studiu suplimentar


Studiu suplimentar

Unii dintre cei care studiază Biblia au tăiat ultima săptămână (adică şapte ani literali) din profeţia celor 490 de ani dată lui Daniel şi o aplică la lucrarea lui Anticrist din timpul sfârşitului şi la un timp de strâmtorare cu o durată de şapte ani. Nu există nici un suport biblic pentru o astfel de interpretare.

Să revedem câteva aspecte:

A. Profeţia celor 490 de ani este o perioadă continuă de timp, aşa cum fuseseră cei 70 de ani de exil pentru poporul lui Dumnezeu menţionaţi în Daniel 9:2.

B. Punctul de început al celor şapte ani ai profeţiei a fost botezul lui Isus (A.D. 27). De aceea a început să predice: "S-a împlinit vremea." Marcu 1:15.

C. În clipa în care murea pe cruce în primăvara anului 31 d.Hr., Isus a strigat cu glas tare "S-a isprăvit." Mântuitorul Se referă desigur la prezicerile privind moartea Sa, făcute în Daniel capitolul 9. Acestea sunt următoarele:

1. "Mesia" va fi "stârpit" sau crucificat (versetul 26).

2. El va "face să înceteze jertfa şi darul de mâncare" murind pentru toţi, El adevăratul Miel al lui Dumnezeu (versetul 27 1 Corinteni 5:7 15:3).

3. El va "ispăşi nelegiuirea" (versetul 24).

Venirea Sa ca Mesia cel prezis, la vremea hotărâtă, a dovedit toate datele întregii profeţii de 490 şi 2.300 de ani ca fiind fără cusur şi complete.