Tilbake til Jerusalem

Tilbake til Jerusalem Lesson 2
Jesu disipler var fullstendig knust. Alle deres håp og drømmer var blitt naglet til korset sist fredag. Med følelser som svingte mellom sorg og forvirring, vandret Cleopas og hans venn med tunge skritt den 11 km lange veien fra Jerusalem til deres hjemsted i Emmaus. Ved solnedgang den søndag ettermiddagen, mens de sakte tok seg frem langs veien, kom en fremmed og slo følge med dem. Lite viste de at den nye reisekameraten deres var selveste Herren som hadde oppstått. I det de la lite merke til deres nye
reisefølge, gjentok de to nedslåtte disiplene den siste helgens sjokkerende nyheter, mens de følte seg mer og mer motløse for hvert skritt.

Ettersom Jesus rolig lyttet til deres fortelling, ønsket Han desperat å åpenbare seg for sine nedtrykte venner. Men Herren skjulte med hensikt sin sanne identitet, fordi det de trengte nå, mer enn noe annet, var å forstå Skriften. Hvis Kristus hadde tillatt disse to trofaste følgesvennene å få vite hvem Han var, så ville de ha blitt alt for oppskjørtet til å være i stand til å lytte til de viktige sannhetene Han hadde å dele med dem.

Selv etter å ha lyttet til hans lære og undervisning i tre og ett halvt år, forstod de fortsatt ikke Hans misjon. Han hadde fortalt dem rett ut: "Menneskesønnen skal bli forrådt og overgitt i menneskers hender, og de skal slå Ham i hjel. Og etter at Han er slått i hjel, skal Han oppstå på den tredje dag. Men de forstod ikke dette ordet, og de var redde for å spørre Ham." Mark 9,31.32. Jesus grep bestemt inn i deres triste samtale, og i løpet av de neste timene så ga Han dem nøkkelen til å forstå Skriften
og profetiene.
1. Hvor mye av Skriften er vi bedt om å tro på?

1. Hvor mye av Skriften er vi bedt om å tro på?


Luk 24,25 Tro alt det som profetene har talt!

2 Tim 3,16 Hele Skriften er innåndet av Gud.

Svar:  ____________________

Merk:

  Bibelens bøker, Guds hellige sannhet, er å finne i Det Gamle og Det Nye Testamentet. Nøkkelen til å forstå Åpenbaringen finnes hovedsakelig i Det Gamle Testamentets historier. For eksempel er 278 av de 404 versene som finnes i Åpenbaringen rene ekko fra andre historier og profetier i Det Gamle Testamentet.

2. Hvem åpenbarte Skriftene og profetene ifølge Jesus?

2. Hvem åpenbarte Skriftene og profetene ifølge Jesus?


Luk 24,27 Idet Han begynte fra Moses og fra alle profetene, utla Han for dem alt det som er skrevet om Ham i alle Skriftene.

Joh 5,39 Dere gransker Skriftene, for dere mener at dere har evig liv i dem, nettopp de vitner om Meg!

Åp 1,1 Jesu Kristi Åpenbaring, som Gud gav Ham for å vise Sine tjenere de ting som må skje om kort tid.

Svar:  ____________________

Merk:

  Den sentrale personen i hele Skriften og alle profetiene er Jesus. Disse sjarmerende sekvensene vil dekke mange profetiske tema, men husk at det primære fokuset i Daniel og Åpenbaringen er Jesus Kristus og Hans rike.

3. Hvilket annet navn bruker Bibelen på Jesus?

3. Hvilket annet navn bruker Bibelen på Jesus?


Joh 1,1 I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

Joh 1,14 Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss.

Svar:  ____________________

4. Hvilke type mennesker brukte Gud til å skrive Bibelen?

4. Hvilke type mennesker brukte Gud til å skrive Bibelen?


2 Pet 1,21 Guds hellige mennesker talte drevet av Den Hellige Ånd.

Svar:  ____________________

5.Evig liv kommer ved å kjenne Jesus (Joh 17,3). Hvordan ble Jesus gjenkjent av sine disipler?

5.Evig liv kommer ved å kjenne Jesus (Joh 17,3). Hvordan ble Jesus gjenkjent av sine disipler?


Luk 24,35 De fortalte om det som hadde hendt på veien, og hvordan de gjenkjente Ham da Han brøt brødet.

Svar:  ____________________

Merk:

  I Bibelen er brød symbolet på Guds Ord. Jesus sier: "Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn." Matt 4,4. Etter som vi leser, ransaker og følger Skriften, vil vi finne styrke, glede, fred, og evig liv.

6. Hvor viktig bør bibelstudier være for den kristne?

6. Hvor viktig bør bibelstudier være for den kristne?


Job 23,12 Ordene fra Hans munn har jeg tatt vare på framfor min egen lov.

Sal 119,105 Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti.

Svar:  ____________________

Merk:

  Djevelen hater Bibelen, og vil gjøre nær sagt hva som helst for å hindre mennesker i å lese den. Han vet at profetiene avslører hans planer om å forføre den menneskelige rasen. Så bli ikke forbauset hvis Satan prøver å distrahere deg fra å følge med i denne serien, eller prøver å gjøre deg opptatt med andre ting. Gud vil rydde vei for de som søker å finne sannheten.

7. Hvem hjelper oss med å forstå Bibelen?

7. Hvem hjelper oss med å forstå Bibelen?


Joh 16,13 Men når Han, sannhetens Ånd, kommer, skal Han veilede dere til hele sannheten.

Joh 14,26 Men Talsmannen, Den Hellige Ånd, ... skal lære dere alle ting.

1 Kor 2,13 Disse ting taler vi også om, ikke med ord som menneskelig visdom lærer, men med ord som Den Hellige Ånd lærer.

Svar:  ____________________

8. Hva må jeg gjøre for å være sikker på at Den Hellige Ånd leder bibelstudiet mitt?

8. Hva må jeg gjøre for å være sikker på at Den Hellige Ånd leder bibelstudiet mitt?


Luk 11,9 Derfor sier Jeg dere: Be, og det skal bli gitt dere.

Luk 11,13 Hvis da dere som er onde, vet hvordan dere skal gi gode gaver til barna deres, hvor mye mer skal da deres himmelske Far gi Den Hellige Ånd til dem som ber Ham!

Joh 7,17 Om noen vil gjøre Hans vilje, da skal han kjenne om læren er av Gud, eller om Jeg taler ut fra Meg Selv.

Svar:  ____________________

Merk:

  En del av arbeidet til Den Hellige Ånd er å hjelpe oss til å forstå sannheten i Skriften. Dette er grunnen til at vi alltid skal be Den Hellige Ånd om å lede oss før vi starter studiet av Guds hellige bok. Jeg kan være sikker på at Den Hellige Ånd leder mitt bibelstudie hvis (1) jeg ber Ham lede meg, og (2) jeg er villig til å følge sannheten ettersom Han åpenbarer den for meg.

9. Hvordan vil studier av Ordet under bønn hjelpe oss?

9. Hvordan vil studier av Ordet under bønn hjelpe oss?


Sal 119,11 I mitt hjerte har jeg gjemt Ditt ord for at jeg ikke skal synde mot Deg.

Jer 33,3 Kall på Meg, så skal Jeg svare deg og vise deg store og utilgjengelige ting, ting du ikke kjenner.

Rom 15,4 For alt det som før ble skrevet, ble skrevet til vår lærdom, for at vi skal ha håp.

Jak 1,5 Men hvis noen av dere mangler visdom, skal han be til Gud, ... og den skal bli gitt ham.

Svar:  ____________________

10. Hvilken metode for bibelstudier anbefaler Skriften?

10. Hvilken metode for bibelstudier anbefaler Skriften?


Jes 28,10 For det kommer bud på bud, ... regel på regel, litt her, litt der.

1 Kor 2,13 Men med ord som Den Hellige Ånd lærer, idet vi tolker åndelige ting med åndelige ord.

2 Pet 1,20 Da dere først og fremst vet dette at ikke noen profeti i Skriften er gitt til egen fortolkning.

Svar:  ____________________

Merk:

  Vi må legge til side våre egne ideer og studere Bibelen ved å lese alt i Skriften vedrørende et gitt tema, og deretter sammenligne alle versene for dette. Vi må la Bibelen tale for seg selv. Når dette blir gjort, så kommer alltid sannheten tydelig frem. Det var måten Jesus brukte da Han overbeviste de to disiplene på veien til Emmaus om at Han virkelig var Messias (Luk 24,27).

11. Hva vil studier av Skriften gjøre for oss?

11. Hva vil studier av Skriften gjøre for oss?


2 Tim 3,15 Og helt fra barndommen av har du kjent De hellige Skrifter som har kraft til å gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus.

Svar:  ____________________

Merk:

  Skriften hjelper oss å forstå Guds store frelsesplan — den viktigste informasjon som noen gang er gitt til dødelige.

12. Hvor finner vi sannheten om hvordan vi følger Jesus?

12. Hvor finner vi sannheten om hvordan vi følger Jesus?


Joh 14,6 Jesus sier: "Jeg er veien, sannheten og livet.

Joh 17,17 Ditt ord er sannhet.

Svar:  ____________________

Merk:

  Vi finner sannheten i Guds Ord — Bibelen. Sannheten er en sjelden vare i dagens verden, og hele menneskeheten lider som et resultat av dette. Sannheten om alle ting som er av betydning finnes i Skriften. Å studere den og følge dens råd setter mennesker fri (Joh 8,32) og gir dem et lykkelig, overveldende liv (Joh 15,11).

13. Hvilke advarsler vedrørende bibelstudier er gitt i Skriften?

13. Hvilke advarsler vedrørende bibelstudier er gitt i Skriften?


2 Tim 2,15 Vær nøye med å framstille deg for Gud ... en som deler ut sannhetens ord på rett måte.

2 Pet 3,16 I alle brevene ... er det noen ting som er vanskelig å forstå. Og de som er ulærde og ubefestede, forvrenger dette, slik de også gjør med de andre Skriftene, til sin egen undergang.

Svar:  ____________________

Merk:

  "Legger fram sannhetens ord på rett måte" betyr å forklare den korrekt og sannferdig. Det finnes en stor fare i muligheten til å forvrenge Skriften for å tilpasse den til våre egne meninger. Hva jeg mener om Bibelen betyr lite. Det som virkelig teller er hva Bibelen sier om seg selv.

14. Hvordan skal vi teste all religiøs lære og doktriner?

14. Hvordan skal vi teste all religiøs lære og doktriner?


Apg 17,11 De tok imot ordet med all godvilje og gransket i Skriftene hver dag for å finne ut om det var slik.

Jes 8,20 Til loven og til vitnesbyrdet! Hvis ikke de taler som dette ordet, får de aldri se morgenrøden.

Svar:  ____________________

Merk:

  All religiøs lære må sjekkes opp mot Bibelen. Hvis en lære ikke tydelig samsvarer med Skriften, så er den falsk og skal avvises.

15. Hva hendte når Jesus forklarte Skriften for de to bedrøvede disiplene på veien til Emmaus?

15. Hva hendte når Jesus forklarte Skriften for de to bedrøvede disiplene på veien til Emmaus?


Luk 24,32 De sa til hverandre: Brant ikke hjertet vårt i oss da Han talte med oss på veien, og da Han åpnet Skriftene for oss?

Svar:  ____________________

16. Etter at disse to disiplene fikk forklart profetiene, og forsto at Jesus var i live, hva gjorde de da?

16. Etter at disse to disiplene fikk forklart profetiene, og forsto at Jesus var i live, hva gjorde de da?


Luk 24,33 Så brøt de opp med det samme og vendte tilbake til Jerusalem. Og de fant de elleve og dem som var sammen med dem.

Svar:  ____________________

Merk:

  En av de første reaksjonene som disiplene hadde etter at de hadde hørt Jesus forklare Skriften var et brennende ønske om å dele disse gode nyhetene med andre. Vi håper også at det er ditt ønske å invitere venner til å studere disse bibelstudiene sammen med deg.

17. Ønsker du fullt ut å forstå og følge Skriften?

17. Ønsker du fullt ut å forstå og følge Skriften?
Svar:  ____________________


Tillegg

Følgende er en liste med nøkkelord som ofte har symbolsk betydning i bibelske profetier. Hvert symbol er trykt med fet skrift og etterfølges av dens bokstavelige betydning.

Engel = Budbærer
Dan8,16; 9,21; Luk 1,19.26; Hebr1,14

Babylon = Religiøs utroskap/forvirring
1 Mos 10,8-10; 11,6-9; Åp 18,2.3; 17,1-5

Dyr = Kongedømme/regjering/politisk makt
Dan 7,17.23

Brød = Guds Ord
Joh 6,35.51.52.63

Dag = Bokstavelig år
Esek4,6; 4 Mos 14,34

Drage = Satan eller hans demoner
Jes 27,1; 30,6; Sal 74,13.14; Åp 12,7-9; Esek 29,3; Jer 51,34

Pannen = Hjernen
Rom 7,25; Esek 3,8.9

Hånd = Arbeid
Fork 9,10

Sjøge = Frafallen kirke/religion
Jes 1,21-27; Jer 3,1-3.6-9

Hode = Overordnet myndighet/herskere/regjeringer
Åp 17,3.9.10

Horn = Konge eller kongedømme
Dan7,24; 8,5.21.22; Sak 1,18.19; Åp 17,12

Lam = Jesus/offer
Joh 1,29; 1 Kor 5,7

Lampe = Guds Ord
Sal 119,105

Løve = Jesus Kristus
Åp 5,4-9

Merke = Tegn eller segl på godkjenning eller avslag
Esek 9,4; Rom 4,11; Åp 13,17; 14,9-11; 7,2.3

Fjell = Politisk eller religiøs-politisk makt
Jes 2,2.3; Jer 17,3; 31,23; 51,24.25; Esek 17,22.23; Dan 2,35.44.45

Olje = Den Hellige Ånd
Sak 4,2-6; Åp 4,5

Rød = Synd/korrupsjon
Jes 1,18; Nah 2,3; Åp 17,1-4

Klippe = Jesus/sannhet
1 Kor 10,4; Jes 8,13.14; Rom 9,33; Matt 7,24

Segl = Tegn eller merke på godkjenning eller avslag
Rom 4,11; Åp 7,2.3

Slange = Satan
Åp 12,9; 20,2

Stjerner = Engler/budbærere
Åp 1,16.20; 12,4.7-9; Job 38,7

Sol = Jesus/evangeliet
Sal 84,12; Mal 4,2; Matt 17,2; Joh 8,12; 9,5

Sverd = Guds Ord
Ef 6,17; Hebr 4,12

Tyv = Jesu uventede komme
1 Tess 5,2-4; 2 Pet 3,10

Tid = Bokstavelig år
Dan 4,16.23.25.32; 7,25; Dan 11,13 margen

Vann = Bebodd område/folk, nasjoner
Åp 17,15

Hvit kledning = Seier/rettferdighet
Åp 19,8; 3,5; 7,14

Vind = Konflikt/opprør/“krigsvinder”
Jer 25,31-33; 49,36.37; 4,11-13; Sak 7,14

Kvinne, ren = Sann menighet
Jer 6,2; 2 Kor 11,2; Ef 5,23-27

Kvinne, skjøge = Frafallen menighet
Esek 16,15-58; 23,2-21; Hos 2,5; 3,1; Åp 14,