Det storlagne kongeriket

Det storlagne kongeriket Lesson 8

Etter at Salomo var etablert som den nye kongen i Israel, så viste Herren seg for ham i en drøm og sa: "Be Meg! Hva skal Jeg gi deg?" 1 Kong 3,5. Den unge kongen kunne ha bedt om penger, berømmelse eller et langt liv, men det gjorde han ikke. Isteden ba han om visdom til å styre Guds folk med rettferdighet. Som svar på denne ydmyke bønnen som kom fra hjertets dyp, gav Herren Salomo spesiell visdom og forstand — langt mer enn noe annet menneske hadde. På toppen av det velsignet Herren ham med både berømmelse, rikdom og et langt liv.

Under Salomos regjering nøt Israel en fred og fremgang som var uten sidestykke. På denne tiden var det så store mengder med kostbart metall i Jerusalem, at sølv ble regnet som like vanlig som steiner. (1 Kong 10,27). I tillegg til det strålende tempelet av marmor og gull som Salomo bygde for Herren, så bygde han et overdådig palass og en gårdsplass, pluss hele byer for å huse sine gallionsvogner og hestefolk. Vidunderlige blomsterhager med sjeldne trær smykket hver by. Monarker, aristokrater og kongelige kom på besøk fra hele verden med rike gaver. De ønsket å få høre den dype visdommen som Gud hadde gitt Salomo (1 Kong 10,24).

Blant de mange kongelige besøkende var en rik og vakker dronning fra det fjerne landet Saba. Hun ønsket å få førstehånds informasjon om ryktet hun hadde hørt vedrørende Israels konge var sant. Dronningen av Saba testet Salomo med mange vanskelige spørsmål, og hun ble overveldet av de intelligente svarene. Hvor hun enn så, ble alle hennes sanser overveldet. Men til og med Israel på sitt høyeste, blekner sammenlignet med det vindunderlige riket som Gud har gjort klart for deg.
1. Hva lovte Jesus sitt folk?

1. Hva lovte Jesus sitt folk?


Joh 14,2 I Min Fars hus er det mange rom. ... Jeg går for å gjøre i stand et sted for dere.

Svar:  ____________________

2. Hva vet vi om dette stedet som Jesus forbereder?

2. Hva vet vi om dette stedet som Jesus forbereder?


Jes 65,17 For se, Jeg skaper en ny himmel og en ny jord.

Hebr 11,16 Han har gjort staden i stand for dem.

Matt 5,5 Salige er de ydmyke, for de skal arve jorden.

Jes 65,21 De skal bygge hus og bo i dem.

Svar:  ____________________

Merk:

  Gud har forberedt en ny himmel, en ny jord, og en ny hellig by for sitt folk. De rettferdige vil arve et praktfullt hjem i byen som Jesus har bygget (Joh 14,2), pluss et landsens hjem som de selv skal bygge på den nye jord (Jes 65,21).

3. Hva mer vet vi om den hellige byen?

3. Hva mer vet vi om den hellige byen?


Åp 21,16 Staden strekker seg utover som en firkant. ... Og han målte Staden med røret: tolv tusen stadier. Lengden, bredden og høyden av den er like.

Åp 21,2 Og jeg, Johannes, så den hellige Staden, Det nye Jerusalem, komme ned fra Gud ut fra himmelen.

Åp 21,10.12 Det hellige Jerusalem, som stiger ned fra himmelen fra Gud, ... en stor og høy mur med tolv porter.

Åp 21,18 Muren var bygd av jaspis.

Åp 21,21.Og Stadens gate var av rent gull, som gjennomsiktig glass.

Svar:  ____________________

Merk:

  Den hellige byen er firkantet, Omkretsen er 12.000 stadier, eller 2220 km (1 stadie er ca 185 m). Hver side er 555 km. Den kommer ned fra himmelen og vil lande der Oljeberget nå står (Sak 14,4). Hver av dens 12 porter er laget av en enkelt perle (Åp 21,21), og byens murer av jaspis er 144 alen (Åp 21,17) eller 65 m høy (en alen er ca 45 cm).

4. Hva sier Bibelen om byens ressurser og tilvekst av vann og mat?

4. Hva sier Bibelen om byens ressurser og tilvekst av vann og mat?


Åp 22,1 Og han viste meg en ren elv med livets vann.

Åp 22,2 Midt i Stadens gate, og på begge sider av elven, vokser livets tre som bærer tolv frukter; hvert tre gir sin frukt hver måned. Bladene på treet er til legedom for folkeslagene.

Svar:  ____________________

Merk:

  En uuttømmelig elv med rent vann renner fra Guds trone, og livets tre gir hver måned sin frukt. Den fantastiske frukten og bladene på treet hindrer død og sikrer evig liv. I tillegg vil Guds hellige folk dyrke sin egen mat i sine landsens hjem (Jes 65,21). Dietten til Guds folk vil bli hva den en gang var før synden kom inn i verden — frukt, korn, og nøtter (1 Mos 1,29.31). Smaken vil være ubeskrivelig delikat, og næringsmessig vil den være perfekt.

5. Hvordan vil det å leve i himmelen være forskjellig fra å leve her på jorden?

5. Hvordan vil det å leve i himmelen være forskjellig fra å leve her på jorden?


Jes 35,5 Da blir de blindes øyne åpnet.

Jes 35,5 De døves ører lukkes opp.

Jes 35,6 Da skal den lamme springe som dådyret, og den stumme skal juble med sin tunge.

Jes 65,25 De (dyrene) skal ikke gjøre noe ondt og ikke ødelegge noe.

Jes 11,6 Ulven skal bo sammen med lammet, ... En liten gutt skal drive dem.

Jes 35,1 Ørken og tørt land skal ... blomstre som en krokus.

Jes 33,24 Men ingen som bor der, skal si: "Jeg er syk."

Åp 21,4 døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller gråt eller smerte skal være mer.

Svar:  ____________________

6. Hva slags legemer vil de frelste ha?

6. Hva slags legemer vil de frelste ha?


Fil 3,20.21 Jesus Kristus. ... skal forvandle vårt forgjengelighetslegeme så det blir likedannet med Hans herlighetslegeme.

Svar:  ____________________

7. Er Jesu kropp virkelig, eller er Han en ånd?

7. Er Jesu kropp virkelig, eller er Han en ånd?


Luk 24,39 Se hendene og føttene Mine, at det er Jeg. Ta på Meg og se, for en ånd har ikke kjøtt og bein, slik dere ser at Jeg har.

Svar:  ____________________

Merk:

  Jesu legeme etter Hans oppstandelse er virkelig, av kjøtt og blod som du kan berøre og kjenne. Disiplene trodde først at Han var en ånd da Han plutselig stod foran dem, men etter at de hadde berørt Ham og sett Ham spise (Luk 24,40-43), så visste de at Han var virkelig. Førti dager deretter ledet Jesus dem ut til Betania og steg opp til himmelen (Luk 25,50.51). Englene som viste seg for disiplene sa: "Den samme Jesus (av kjøtt og blod) … skal komme igjen på samme måte som dere så Ham fare opp til himmelen." Apg 1,11. Siden inkarnasjonen (Gud som ble menneske), er Jesus for evig knyttet til den menneskelige rasen, på samme tid som Han også er guddommelig.

8. Hvilke andre oppmuntrende løfter finner vi?

8. Hvilke andre oppmuntrende løfter finner vi?


Apg 3,20.21 Han kan sende Jesus Kristus, ... Ham som himmelen skal ta imot, inntil de tider kommer da alt skal gjenopprettes.

Svar:  ____________________

Merk:

  Pris Gud for at alt som gikk tapt da synden kom inn i verden, vil bli gjenopprettet i Guds nye kongerike. Alle mennesker vil oppriktig elske, ha tillit til, og støtte hverandre. Som et resultat så vil det ikke lenger eksistere vold (Jes 60,18), og ikke flere forrederi, misbruk, illojalitet, uærlighet, sladder, usikkerhet, depresjoner, farer, skuffelser eller hjertesorg. Det vil være glede, lykke, tilfredshet, og en overveldende rik livsstil i all evighet.

9. Vil såre eller smertefulle minner fra dette livet plage mennesker på den nye jord?

9. Vil såre eller smertefulle minner fra dette livet plage mennesker på den nye jord?


Jes 65,17 Ingen skal minnes de første ting, og de skal ikke komme opp i noe hjerte.

Svar:  ____________________

Merk:

  Herren lover her at jordiske sorger ikke vil medføre sorg for Hans hellige på den nye jord.

10. Vil mennesker fra jorden gjenkjenne hverandre i Guds nye rike?

10. Vil mennesker fra jorden gjenkjenne hverandre i Guds nye rike?


1 Kor 13,12 Da skal jeg erkjenne slik som jeg også fullt ut er kjent.

Svar:  ____________________

Merk:

  Vi vil sannelig gjenkjenne hverandre i himmelen. Guds rike vil bli en fullstendig og fantastisk familiegjenforening

11. Hvilke andre vidunderlige løfter gir Gud oss angående sitt kommende rike?

11. Hvilke andre vidunderlige løfter gir Gud oss angående sitt kommende rike?


Jes 35,10 Herrens frikjøpte skal ... komme til Sion med jubel, med evig glede.

Sal 16,11 Ved Din høyre hånd er evig fryd.

Sak 8,5 Torgene i staden skal være fulle av gutter og jenter som leker på torgene.

Jes 40,31 De løper og blir ikke utslitt, de går og blir ikke trette.

Jes 40,31 De løfter vingene som ørner.

Svar:  ____________________

Merk:

  De hellige vil være i stand til å fly som englene. Siden de arver alle ting (Åp 21,7), kan de besøke andre verdener, og det tar bare noen øyeblikk å komme ditt. I følge Skriften har Gud skapt andre verdener som ikke har falt i synd (Job 1,6; Hebr 1,2; 11,3) (KJV 1611).

12. Kan vi i tilstrekkelig grad beskrive Guds nye rike med ord?

12. Kan vi i tilstrekkelig grad beskrive Guds nye rike med ord?


1 Kor 2,9 Det øyet ikke har sett, og det øret ikke har hørt, det som heller ikke kom opp i menneskets hjerte, det som Gud har forberedt for dem som elsker Ham.

Svar:  ____________________

Merk:

  Du og jeg i vår nåværende tilstand er ikke engang i stand til å forestille oss de vidunderlige tingene som Gud har forberedt for sine barn. Ingen ord, tanker eller drømmer kan fullstendig beskrive Guds rikes fantastiske glede og lykke. Uansett hva vi måtte lide på jorden, så vil lykken i Guds rike overgå alle jordens prøvelser (Rom 8,18).

13. Hva er den største opplevelsen i Guds nye rike?

13. Hva er den største opplevelsen i Guds nye rike?


Åp 21,3 Gud selv skal være hos dem.

Svar:  ____________________

Merk:

  Gud vil fysisk være på den nye jorden sammen med sitt folk. Ingenting kommer opp mot denne fantastiske erfaringen.

14. Hva er det som vil ekskludere mennesker fra Guds himmelske rike?

14. Hva er det som vil ekskludere mennesker fra Guds himmelske rike?


Åp 21,27 Men det skal aldri noen sinne komme noe inn i den som gjør den uren.

Åp 21,7 Den som seirer, skal arve alle ting.

Svar:  ____________________

Merk:

  Synd forurenser og kan ikke gis adgang til himmelen, ellers kan opprør igjen bli et resultat. (Se tillegget “Guds rike”.)

15. Hva kan jeg gjøre med synden?

15. Hva kan jeg gjøre med synden?


1 Joh 1,9 Hvis vi bekjenner våre synder, er Han trofast og rettferdig, så Han tilgir oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.

Svar:  ____________________

Merk:

  Hvis jeg ber Jesus om å tilgi mine synder, så tilgir og renser Han meg fra all synd og gjør meg til sitt barn.

16. Hva er det Jesus sier er den beste formelen for suksess, både i dette livet, og i det neste?

16. Hva er det Jesus sier er den beste formelen for suksess, både i dette livet, og i det neste?


Matt 6,33 Søk først Guds rike og Hans rettferdighet! Så skal alt dette bli gitt dere i tillegg.

Svar:  ____________________

Merk:

  Dette er nøyaktig hva kong Salomo gjorde når Gud spurte, "Hva ønsker du?" Hans første tanke var Guds rike og Hans rettferdighet. Til gjengjeld ble han velsignet med et overdådig rike. Dette vil også bli vår erfaring hvis vi først søker Guds rike.

17. I det du ser at Gud har full kontroll på jordiske begivenheter, er du da villig til å gi Ham full kontroll i ditt liv?

17. I det du ser at Gud har full kontroll på jordiske begivenheter, er du da villig til å gi Ham full kontroll i ditt liv?
Svar:  ____________________


Tillegg

Guds rike
Bibelen forteller om to riker som er i konstant konflikt — Guds rike og Satans rike. Jesus gjorde Guds rike til det sentrale i sin forkynnelse. Det er over hundre referanser til Guds rike bare i Det Nye Testamentet, og mange av disse finnes i Jesu lignelser. Fra hans undervisning lærer vi at Guds guddommelige rike er delt inn i to forskjellige kategorier — det åndelige og det bokstavelige.

Innbyggerne av det åndelige riket har Gud som hersker i sine hjerter. Før omvendelsen er tronen i våre hjerter okkupert av Satan, synden og egoismen. Men etter at vi aksepterer tilgivelsen og Jesu kraft, er det slaveriet brutt. Dette er grunnen til at Paulus sier: "La derfor ikke synden ha herredømme i deres dødelige legeme, så dere skulle lyde den i dens lyster. For synd skal ikke herske over dere." Rom 6,12.14. "Men hvis Jeg driver ut demoner med Guds finger, da er sannelig Guds rike kommet til dere." Luk 11,20.

Så snart en person aksepterer Kristus, blir han umiddelbart en innbygger av Guds åndelige rike. Dette er grunnen til at både Jesus og døperen Johannes begynte sin misjon ved å kalle mennesker til omvendelse, "for himlenes rike er kommet nær!" Matt 3,2; 4,17. "kommet nær" betyr at det er klart eller tilgjengelig nå. Derfor sier Jesus, "Guds rike kommer ikke slik at en kan se det med øynene. Heller ikke skal de si: Se her! eller: Se der! For sannelig, Guds rike er inne i dere." Luk 17,20.21. Så snart en person er døpt, forlater han Satans mørke rike og entrer Guds lysende rike.

Enhver oppriktig kristen er en ambassadør i denne verden for Guds åndelige rike. Ambassadører fra andre land snakker ofte forskjellige språk, bruker forskjellige klær, spiser forskjellig mat, bruker forskjellig valuta, og har forskjellige tradisjoner. På samme måten skal vi som ambassadører for Kristus, være nøye med hvordan vi representerer vår Herres rike, med maten, språket, bekledningen og hvordan vi bruker vår tid og våre penger.

En dag vil Guds folk arve det bokstavelige, fysiske riket til Gud som er beskrevet i dette studiet. Det er det vi lengter etter når vi i Herrens bønn ber: "Komme ditt rike". Matt 6,10. Guds bokstavelige rike vil bli endelig og fullt ut etablert etter den tusenårige perioden, og med slaget som følger deretter, slik som beskrevet i Åpenbaringens kapittel 20.