Härlighetens land

Härlighetens land Lesson 8

En tid efter det att Salomo hade blivit kung i Israel, visade sig Gud för honom i en dröm och sade: "Bed mig om vad du vill att jag skall ge dig." (1 Konungaboken 3:5) Den unge kungen kunde ha bett om pengar, framgång eller ett långt liv, men det gjorde han inte. I stället bad han om vishet att rätt kunna regera Guds folk. Som svar på denna ödmjuka bön från hjärtat, gav Gud Salomo ofantlig vishet och omdömesförmåga – mer än någon annan människa. Dessutom välsignade Gud honom med pengar, framgång och ett långt liv.

Under Salomos regering åtnjöt Israel mer framgång och ett fredligare liv än under någon annan tid i landets historia. Dyrbara metaller var så vanliga i Jerusalem under den här tiden att silver blev lika vanligt som sten (1 Konungaboken 10:27). Förutom det strålande templet av marmor och guld som Salomo byggde åt Gud, uppförde han också ett lyxigt palats med vinterträdgård åt sig själv och hela städer enbart för sina hästar och vagnar. Alla städer i hela landet hade vackra parker och trädgårdar med blommande växter och sällsynta träd. Kungar, regenter och adelsmän kom på besök från hela världen och hade med sig presenter. De kom för att få lyssna till och lära sig från den klokhet och vishet som Gud hade lagt ner i Salomos hjärta. (1 Konungaboken 10:24).

Bland de många statsmän som kom på besök var också en mycket rik och vacker drottning från det fjärran landet Saba. Hon ville med egna ögon se, om det som hon hade hört om Israels kung var sant. Drottningen av Saba ställde många svåra frågor, och hon var förundrad över Salomos skarpsinninga och kloka svar. Och vart hon vände sig, blev hon överväldigad av vad hon såg. Men även när Israel var på sin höjdpunkt, var det ingenting jämfört med det härlighetsrike som Gud har berett för oss!
1. Vilket löfte gav Jesus sitt folk?

1. Vilket löfte gav Jesus sitt folk?


Johannes 14:2. I min Faders hus äro många boningar; ...jag går bort för att bereda eder ______.

Svar:  ____________________

2. Vad vet vi om platsen som Jesus håller på att förbereda?

2. Vad vet vi om platsen som Jesus håller på att förbereda?


Jesaja 65:17. Ty se, jag vill skapa ______ himlar och en ny jord.

Hebreerbrevet 11:16 Ty han har berett åt dem en stad.

Matteus 5:5 Saliga äro de saktmodiga, ty de skall besitta jorden.

Jesaja 65:21 När de bygger hus, skall de också få bo i dem.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Är det inte fantastiskt! Gud har förberett för sitt folk nya himlar, en ny jord och en ny helig stad. De rättfärdiga kommer att i den här staden få ärva ett underbart hus, byggt av Jesus (Johannes 14:2) plus ett sagolikt hus på landet som de själva kommer att få bygga på den nya jorden (Jesaja 65:21).

3. Vad vet vi mer om den heliga staden ?

3. Vad vet vi mer om den heliga staden ?


Uppenbarelseboken 21:16. Och staden utgjorde en ______, ...Och med stången mätte han staden: dess mått var tolv tusen stadier, dess längd och bredd och höjd voro lika.

Uppenbarelseboken 21:2 Och jag såg den heliga staden, ett nytt Jerusalem, komma ned från himmelen, från Gud.

Uppenbarelseboken 21:10, 12 Den heliga staden Jerusalem, som kom ned från himmelen, från Gud, ...hade en stor och hög mur med tolv portar.

Uppenbarelseboken 21:18 Och stadsmuren var byggd av jaspis.

Uppenbarelseboken 21:21 Stadens gata var av rent guld.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Den heliga staden är kvadratisk. Den kommer ner från himlen till den nya jorden och kommer att landa där Oljeberget ligger nu (Sakarja 14:4,5). Var och en av de 12 portarna är gjord av en enda pärla (Uppenbarelseboken 21:21) och stadens solida murar är gjorda av jaspis. (Uppenbarelseboken 21:17).

4. Vad säger bibeln om stadens vatten- och matförsörjning?

4. Vad säger bibeln om stadens vatten- och matförsörjning?


Uppenbarelseboken 22:1. Och han visade mig en ______ med vatten, klar som kristall.

Uppenbarelseboken 22:2 På båda sidor om strömmen stod livets träd, som gav tolv skördar, ty de bar frukt var månad; och trädens löv tjänade till läkedom för folken.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  En outsinlig flod med rent, klart vatten strömmar ut från Guds tron, och livets träd bär ny frukt varje månad. I denna sagolika frukt och i trädets blad finns motgiftet mot döden och upprätthållandet av evigt liv. Dessutom kommer Guds heliga att odla sin egen föda på sina lantställen (Jesaja 65:21). Guds folks diet kommer att vara den samma som innan synden kom in i världen, nämligen frukt, säd och nötter. (1 Mosebok 1:29, 31). Smaken kommer att vara obeskrivbart läcker och näringsvärdet perfekt.

5. Hur kommer livet i himlen att vara annorlunda än livet på jorden?

5. Hur kommer livet i himlen att vara annorlunda än livet på jorden?


Jesaja 35:5. Då skola de ______ ögon öppnas.

Jesaja 35:5 Och de dövas öron upplåtas.

Jesaja 35:6 Då skall den lame hoppa såsom en hjort, och den stummes tunga skall jubla.

Jesaja 65:25 Ingenstans ...skall man då göra, vad ont och fördärvligt är.

Jesaja 11:6 Då skall vargar bo tillsammans med lamm, ...och en liten gosse skall valla dem.Svar:  ____________________

6. Hurudana kroppar kommer vi att ha?

6. Hurudana kroppar kommer vi att ha?


Filipperbrevet 3:20, 21. Herren Jesus Kristus: ...vilken skall så förvandla vår förnedringskropp, att den bliver lik hans ______.

Svar:  ____________________

7. Har Jesus en riktig kropp, eller är han en ande?

7. Har Jesus en riktig kropp, eller är han en ande?


Lukas 24:39. Sen här mina händer och mina fötter, och sen att det är jag själv; ja, tagen på mig och sen. En ande har ju icke ______ och ben, såsom I sen mig hava.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Efter uppståndelsen var Jesu kropp verklig, med kött och ben som man kunde ta på och känna. Lärjungarna trodde först att han var en ande när han plötsligt visade sig för dem, men efter det att de känt på honom och sett honom äta (Lukas 24:40-43) så visste de att han var verklig. Fyrtio dagar senare ledde Jesus ut dem till Betania och for där upp till himlen (Lukas 24:50,51). Änglarna som visade sig för lärjungarna sa till dem: "Denne Jesus (av kött och ben) ...han skall komma tillbaka på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen." (Apostlagärningarna 1:11). Alltsedan sitt människoblivande är Jesus för alltid förbunden med människosläktet samtidigt som han är Gud.

8. Vilket annat uppmuntrande löfte har vi fått?

8. Vilket annat uppmuntrande löfte har vi fått?


Apostlagärningarna 3:20, 21. Han sänder ...Jesus, vilken dock himmelen måste behålla intill de tider då allt skall bliva ______ igen.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Pris ske Gud, allt underbart som gick förlorat när synden kom in i världen kommer att återupprättas i Guds nya rike. Alla människor kommer att uppriktigt älska, stödja och lita på varandra. Därför kommer det aldrig mer att finnas våld (Jesaja 60:18), inte heller bedrägeri, skymf, illojalitet, oärlighet, baktaleri, otrygghet, depression, farligheter, besvikelse eller hjärtesorg. Vi kommer att leva ett liv till brädden fyllt av glädje, lycka, förnöjsamhet och överflöd, för evigt.

9. Kommer sorgliga eller smärtsamma minnen från detta liv att bedröva människorna i himlen?

9. Kommer sorgliga eller smärtsamma minnen från detta liv att bedröva människorna i himlen?


Jesaja 65:17. Man skall ______ mer komma ihåg det förgångna eller tänka därpå.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Herren lovar här att de jordiska sorgerna inte skall bedröva hans heliga i himlen.

10. Kommer vi att känna igen varandra i Guds nya rike?

10. Kommer vi att känna igen varandra i Guds nya rike?


1 Korinterbrevet 13:12. Men då skall jag ______ till fullo, såsom jag själv har blivit till fullo känd.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Vi kommer att känna igen varandra mycket väl. Vår förmåga att känna igen varandra kommer att förbättras i himlen. Himlen kommer att bli en helt fantastisk släktträff.

11. Vilka andra spännande löften ger Gud oss angående sitt tillkommande rike?

11. Vilka andra spännande löften ger Gud oss angående sitt tillkommande rike?


Jesaja 35:10. Herrens förlossade skola ...komma till Sion med jubel; evig ______ skall kröna deras huvuden.

Psaltaren 16:11 Inför ditt ansikte är glädje till fyllest.

Sakarja 8:5 Och stadens gator skall vara fulla av gossar och flickor, som leker där på gatorna.

Jesaja 40:31 Så hastar de åstad utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta.

Jesaja 40:31 De får nya vingfjädrar såsom örnarna.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  De heliga kommer liksom änglarna att kunna flyga snabbare än ljuset. Eftersom de har ärvt allting (Uppenbarelseboken21:7) kan de besöka andra världar, och det tar dem bara några ögonblick att komma dit. Enligt skriften har Gud skapat andra världar som inte fallit i synd.

12. Kan vi med ord ge en rättvis bild av Guds nya rike?

12. Kan vi med ord ge en rättvis bild av Guds nya rike?


1 Korinterbrevet 2:9. Vad intet öga har sett och intet öra har hört, och vad ingen människas ______ har kunnat tänka, vad Gud har berett åt dem som älska honom.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  I vårt nuvarande tillstånd kan du och jag inte ens föreställa oss allt det underbara som Gud har förberett för sina barn. Inga ord, tankar eller ens drömmar kan med rätta beskriva himlens fantastiska glädje och lycka, eller den musik eller de färger som kommer att finnas där. Hur vi än har fått lida på den här jorden, kommer himlen ändå att uppväga alla jordens vedermödor (Romarbrevet 8:18).

13. Vad är Guds nya rikets största belöning?

13. Vad är Guds nya rikets största belöning?


Uppenbarelseboken 21:3. Gud själv skall vara ______ dem

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Tro på det och förundras! Gud kommer faktiskt att bo på den nya jorden med sitt folk. Ingenting av ren fröjd och härlighet kan jämföras med detta!

14. Vad är det som utestänger människor från Guds himmelska rike?

14. Vad är det som utestänger människor från Guds himmelska rike?


Uppenbarelseboken 21:27. Men intet ______ skall någonsin komma ditin.

Uppenbarelseboken 21:7 Den som vinner seger, han skall få detta till arvedel.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Synd orenar och kan inte tillåtas i himlen, för då skulle det kunna uppstå ett uppror igen. (Se bilaga ”Guds rike”)

15. Vad kan jag göra åt min synd?

15. Vad kan jag göra åt min synd?


1 Johannes 1:9. Om vi bekänna våra synder, så är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och ______ oss från all orättfärdighet.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Om jag ber Jesus att förlåta mig mina synder så förlåter han mig och renar mig från synd och gör mig till sitt barn.

16. Vad är enligt Jesus nyckeln till framgång i detta och i det kommande livet?

16. Vad är enligt Jesus nyckeln till framgång i detta och i det kommande livet?


Matteus 6:33. Söken först efter hans ______ och hans rättfärdighet, så skall också allt detta andra tillfalla eder.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Det här är exakt vad Salomo gjorde när Gud frågade: "Vad vill du ha?" Hans första tanke handlade om Guds rike och hans rättfärdighet. I gengäld blev Salomo välsignad med ett ärorikt konungadöme. Det kommer att hända så med oss också om vi söker Guds rike först.

17. Är det din önskan att bli frälst och renad från synd så att du kan vara säker på att få en plats i Guds nya rike?

17. Är det din önskan att bli frälst och renad från synd så att du kan vara säker på att få en plats i Guds nya rike?
Svar:  ____________________


Tillägg

Guds rike
Bibeln handlar egentligen om två kungariken i ständig konflikt – Guds rike och Satans rike. Guds rike var det centrala temat när Jesus predikade. Det finns mer än 100 referenser till Guds rike i nya testamentet, och många av dem finner man i Jesu liknelser. Härifrån har vi lärt oss att Himmelriket är indelat i två kategorier: Det andliga och det bokstavliga.

Medborgarna i det andliga Himmelriket har Gud som regent i sina hjärtan. Före vår omvändelse regerade Satan på vårt hjärtas tron, tillsammans med synden och jaget. Men när vi tagit emot förlåtelsen och kraften från Jesus, är den bojan bruten. Det är därför som Paulus säger: "Låt därför inte synden ha väldet i era dödliga kroppar, så att ni lyder deras begärelser, …Ty synden skall inte råda över er." Romarbrevet 6:12,14. "Men om det är med Guds finger som jag driver ut de onda andarna, så har ju Guds rike kommit till er."(Lukas 11:20).

I samma ögonblick som en person tar emot Kristus, blir han också medborgare i Guds andliga rike. Det var därför som både Johannes Döparen och Jesus började sin verksamhet genom att mana människorna till omvändelse, "ty Himmelriket är nära."

(Matteus 3:2 4:17). "Nära" betyder tillgängligt eller disponibelt nu. Det är därför Jesus sade: "Guds rike kommer inte på sådant sätt att det kan förnimmas med ögonen, ej heller skall man kunna säga: 'Se här är det', eller: 'Där är det.' Ty se, Guds rike är invärtes i er." (Lukas 17:20, 21). Så snart en människa är döpt, lämnar hon mörkret i Satans rike och kommer in i ljuset i Guds rike.

Varje sann Kristi efterföljare är en ambassadör för Guds andliga rike i den här världen. Ambassadörer från andra länder talar ofta ett annat språk, bär andra kläder, äter annan mat, använder andra betalningsmedel och har andra vanor. Som kristna ambassadörer bör vi på samma sätt vara noga med att representera vår Herres rike på det sätt vi äter, talar, klär oss och spenderar vår tid och våra pengar.

En dag kommer Guds folk att få ärva det bokstavliga, fysiska himmelriket som det talas om i den här lektionen. Det är detta himmelrike vi längtar efter när vi ber i Herrens bön, "Tillkomme ditt rike." (Matteus 6:10). Guds bokstavliga rike kommer att bli fullt och slutligt etablerat efter de tusen åren och den sista striden beskriven i Uppenbarelseboken 20.