Get the daily devotional to your inbox
Looks good!
Please enter a valid email address.
Looks good!
Please confirm your email address.

Planul gratuit de sănătate alcătuit de Dumnezeu

Planul gratuit de sănătate alcătuit de DumnezeuLesson 13

Serviciile medicale de calitate sunt nespus de valoroase – dar nu ar fi grozav dacă nu ar mai fi nevoie de loc de medici? Ştiţi că există o metodă verificată care ar putea să-i lase pe mulţi medici fără slujbă? Ai grijă de corpul tău! Oamenii de ştiinţă au tras deja semnalul de alarmă cu privire la colesterol, tutun, stres, obezitate şi alcool, aşa că de ce să îţi forţezi norocul? Spitalele şi institutele de psihiatrie sunt înţesate cu oameni care au ignorat semnalele de alarmă – chiar vrei să ajungi la unul dintre ele? Lui Dumnezeu Îi pasă cum îţi tratezi corpul, şi îţi oferă gratuit un plan de sănătate, şi un manual de întrebuinţare… Biblia! Pentru ca să descoperi adevăruri uimitoare ce pot să-ţi prelungească viaţa şi să o menţină sănătoasă, parcurge acest ghid de studiu, dar ai grijă să citeşti tot înainte ca să tragi concluzii!
1. Sunt principiile de sănătate o parte din  adevărata religie a Bibliei?

1. Sunt principiile de sănătate o parte din adevărata religie a Bibliei?

" Prea iubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ţi meargă bine, şi sănătatea ta să sporească tot aşa cum sporeşte sufletul tău." 3 Ioan 2.

Răspundeţi:   Da. De fapt, Biblia situeaza sănătatea în fruntea listei ca importanţă. Mintea, natura spirituală şi corpul omului se leagă unele de altele şi depind unele de altele. Ce afectează pe una dintre ele le afectează şi pe celelalte. Dacă ne folosim greşit corpurile, mintea sau natura spirituală nu vor putea deveni ceea ce spune Dumnezeu că ar trebui să fie ele.


2. De ce i-a dat Dumnezeu reguli de sănătate poporului Său?

"Domnul ne-a poruncit atunci să împlinim toate aceste legi ... ca să fim totdeauna fericiţi, şi să ne ţină în viaţă, cum face astăzi." Deutoronomul 6:24.
"Voi să slujiţi Domnului, Dumnezeului vostru, şi El vă va binecuvânta pâinea şi apele, şi voi depărta boala din mijlocul tău" Exodul 23:25.

Răspundeţi:   Dumnezeu a dat reguli de sănătate pentru că El ştie ce este cel mai bine pentru corpul uman. Producătorii de automobile plasează un "manual de operare" în torpedo-ul fiecărei maşini noi pentru că ei ştiu ce este cel mai bine pentru produsul lor. Dumnezeu, care ne-a făcut corpurile, are de asemenea un "manual de operare". Se numeşte Sfânta Scriptură. Ignorarea "manualul de operare" dat de Dumnezeu determină apariţia bolilor, a unei gândiri stricate, vieţi distruse, întocmai aşa cum abuzarea unei maşini (împotriva sfaturilor producătorului) duce la serioase probleme cu maşina respectivă. Păstrarea regulilor lui Dumnezeu cu privire la sănătate are ca şi rezultat "păstrarea sănătăţii" (Psalmi 67:2) şi o viaţă mai abundentă (Ioan 10:10). Aceste minunate legi sanitare sunt precum un perete sau un gard protector în faţa bolilor lui Satana. Dumnezeu ne dezvăluie aceste reguli pentru a putea evita capcanele Satanei.

Regulile date de Dumnezeu cu privire la sănătate au multe de spus cu privire la ceea ce mâncăm şi bem.
Regulile date de Dumnezeu cu privire la sănătate au multe de spus cu privire la ceea ce mâncăm şi bem.

3. Au regulile date de Dumnezeu cu privire la sănătate vreo legătură cu ceea ce mâncăm şi bem?

"Deci, fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva: să faceţi totul pentru slava lui Dumnezeu." 1 Corinteni 10:31.

Răspundeţi:   Da, un creştin va mânca şi va bea diferit—totul spre slava lui Dumnezeu—folosind "numai ceea ce este bun". Dacă Dumnezeu spune că un lucru nu este potrivit pentru a fi mâncat, înseamnă că are un motiv temeinic. El nu este un dictator aspru, ci un Părinte iubitor. Toate sfaturile Lui sunt întotdeauna spre binele nostru. Biblia ne promite: "şi nu lipseşte de nici un bine pe cei duc o viaţă fără prihană". Psalmi 84:11. Aşadar, dacă Dumnezeu ne îndepărtează de un lucru, este numai pentru că acesta nu este bun.

Notaţi: Nici un om nu va mânca ceea ce va vrea ea în ceruri. Să mănânci chiar hrana îngerilor nu înseamnă că o persoană are dreptul de a intra in cer. Doar acceptarea Domnului Isus Hristos ca şi Domn şi Mântuitor poate da acest drept. Cu toate acestea, ignorarea regulilor date de Dumnezeu poate face ca o persoană să se piardă pentru că judecata îi poate fi alterată astfel ajungând să păcătuiască.

Dumnezeu le-a prescris lui Adam şi Evei o alimentaţie vegetariană.
Dumnezeu le-a prescris lui Adam şi Evei o alimentaţie vegetariană.

4. Ce le-a dat Dumnezeu oamenilor să mănânce atunci când i-a creat şi le-a asigurat o alimentaţie perfectă?

Şi Dumnezeu a zis: "Iată că v-am dat orice iarbă care face sămânţă ... şi orice pom, care are în el rod cu sămânţă." "Poţi să mănânci după plăcere din orice pom din grădină" Geneza 1:29; 2:16.

Răspundeţi:   Alimentaţia pe care Dumnezeu le-a dat-o oamenilor la început era alcătuită din fructe, seminţe şi nuci. Legumele au fost adugate puţin mai târziu (Geneza 3:18).


5. Ce elemente sunt expres menţionate de Dumnezeu ca fiind necurate şi interzise?

Răspundeţi:   În Leviticul 11 si Deuteronomul 14, Dumnezeu numeste cu claritate următoarele grupe ca fiind necurate. Citeşte ambele capitole în întregime.

A. Toate animalele care au copita despicată şi nu rumegă (Deuteronomul 14:6).

B. Toţi peştii şi animalele de apă care nu au aripioare şi solzi. Aproape toţii peştii sunt curaţi. (Deuteronomul 14:9).

C. Toate păsările de pradă, cele care mănâncă mortăciuni şi cele care mănâncă peşte. (Leviticul 11:13-20).

D. Majoritatea "târâtoarelor" (sau a nevertebratelor) sunt de asemenea necurate (Leviticul 11:21-47).

Notă: Aceste capitole arată clar că majoritatea animalelor, păsărilor şi animalelor acvatice pe care oamenii în general le consumă sunt curate.

Există totuşi câteva excepţii notabile. În conformitate cu regulile lăsate de Dumnezeu, următoarele animale sunt necurate şi nu ar trebui mâncate: porci, veveriţe, iepuri, ţipari, crabi, scoici, homari, raci, stridii, broaşte şi multe altele.


6. Dar îmi place porcul. Mă va nimici Dumnezeu dacă voi mânca porc?

"Căci iată, Domnul vine într-un foc, şi carele Lui sunt ca un vârtej; Îşi preface mânia într-un jăratic, şi ameninţările în flăcări de foc. Căci cu foc Îşi aduce Domnul la îndeplinire judecăţile, şi cu sabia Lui pedepseşte pe oricine; şi cei ucişi de Domnul vor fi mulţi la număr. Cei ce se sfinţesc şi se curăţesc ... în mijlocul celor ce mănâncă şi carne de porc, şi şoareci şi alte lucruri urâcioase, toţi aceia vor pieri, - zice Domnul." Isaia 66:15-17.

Răspundeţi:   Acest lucru poate fi şocant, dar este adevărat şi trebuie spus. Biblia afirmă că toţi cei ce mănâncă carne de porc, de şoarece, sau orice alte lucruri necurate care sunt interzise, vor fi distruşi cu foc la venirea Domnului. Când Dumnezeu spune să nu atingem şi să nu mâncăm un lucru, trebuie să ne supunem. La urma urmei, doar o înghiţitură din fructul interzis lui Adam si Evei, un cuplu fără păcat, a adus păcat şi moarte pe pământul acesta. Ar putea cineva să spună că nu contează, când Dumnezeu arată atât de clar că de fapt contează? Dumnezeu spune că oamenii vor fi distruşi pentru că "aleg ceea ce Mie nu Îmi place". Isaia 66:4

Sacrificarea unui animal curat de către Noe (Geneza 8:20) arăta că el înţelesese deosebirea dintre curat şi necurat.
Sacrificarea unui animal curat de către Noe (Geneza 8:20) arăta că el înţelesese deosebirea dintre curat şi necurat.

7. Dar această lege a animalelor curate şi necurate nu îşi are originea la Sinai? Nu le-a fost dată exclusiv iudeilor, şi nu şi-a încetat valabilitatea la cruce?

"Domnul a zis lui Noe: "... Ia cu tine câte şapte perechi din toate dobitoacele curate, ... o pereche din dobitoacele care nu sunt curate, " Geneza 7: 1, 2.

Răspundeţi:   Nu! Biblia aduce numeroase dovezi că au existat animale curate şi necurate încă de la Creaţiune. Noe a trăit cu mult înainte ca să existe iudei, dar el cunoştea despre animalele curate şi necurate, pentru că a luat în corabie câte "şapte" perechi de animale curate şi doar câte "două" din animalele necurate. Apocalipsa 18:2 se referă la nişte păsări necurate chiar înainte de a doua venire a lui Hristos. Moartea lui Hristos nu a schimbat în nici un fel aceste legi ale sănătăţii, de vreme ce Biblia spune că toţi cei ce le vor încălca vor fi nimciţi la revenirea lui Isus (Isaia 66:15-17). Stomacul şi sistemul digestiv al evreilor nu este cu nimic diferit faţă de cel al Neamurilor. Aceste legi ale sănătăţii sunt valabile pentru toate timpurile pentu toţi oamenii.

Consumul de băuturi alcoolice este clar condamnat de Scriptură.
Consumul de băuturi alcoolice este clar condamnat de Scriptură.

8. Interzice Biblia consumul de băuturi alcoolice?

"Vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase; oricine se îmbată cu ele nu este înţelept." Proverbe 20:1.
"Nu te uita la vin când curge roşu şi face mărgăritare în pahar; el alunecă uşor, dar pe urmă ca un şarpe muşcă şi înţeapă ca un basilisc." Proverbele 23:31, 32. "nici curvarii, ... nici beţivii, ... nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu." 1 Corinteni 6:9, 10.

Răspundeţi:   Da, Biblia interzice clar consumul de băuturi alcoolice.


9. Condamnă Biblia consumul de tutun?

Răspundeţi:   Da, Biblia dă şase motive pentru care consumul de tutun nu este pe placul lui Dumnezeu:

A. Consumul de tutun şubrezeşte sănătatea şi pângăreşte corpul. "Nu ştiţi că voi sunteţi Templul lui Dumnezeu, şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi? Dacă nimiceşte cineva Templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu căci Templul lui Dumnezeu este sfânt: şi aşa sunteţi voi." 1 Corinteni 3:16, 17.

B. Nicotina este o substanţă care induce dependenţă, astfel înrobindu-i pe oameni. Romani 6:16 spune ca noi devenim robii oricui (sau ai oricărui lucru) ne supunem. Consumatorii de tutun sunt robi ai nicotinei. "Pleacă, Satano", i-a răspuns Isus, "Căci este scris: 'Domnului, Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui să-I slujeşti.'" Matei 4:10.

C. Obiceiul consumului de tutun este necurat. "Ieşiţi din mijlocul lor, şi despărţiţi-vă de ei, zice Domnul nu vă atingeţi de ce este necurat, şi vă voi primi."

2 Corinteni 6:17. Este de-a dreptul ridicol să ni-L imaginăm pe Domnul Hristos consumând tutun în orice formă, nu-i aşa?

D. Consumul de tutun reprezintă o risipă de bani. "De ce cântăriţi argint pentru un lucru care nu hrăneşte?" Isaia 55:2. Noi suntem ispravnicii cărora Dumnezeu le-a încredinţat banii şi "ce se cere de la ispravnici, este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredinţat lui." 1 Corinteni 4:2.

E. Consumul de tutun nu a adus pe nimeni mai aproape de Hristos. "Să vă feriţi de poftele firii pământeşti care se războiesc cu sufletul." 1 Petru 2:11. Consumul de tutun este o poftă trupească.

F. Consumul de tutun scurtează viaţa. Descoperiri ştiinţifice recente confirmă faptul că tutunul consumat adesea scurtează viaţa, uneori cu până la o treime. Acest lucru înseamnă încălcarea poruncii lui Dumnezeu "să nu ucizi" (Exodul 20:13). Chiar dacă este o ucidere lentă, tot o ucidere este. Una dintre cele mai eficiente modalităţi de a-ţi amâna înmormântarea este să renunţi la fumat.


10. Care sunt unele din legile simple şi totodată foarte importante ale sănătăţii care se găsesc în Biblie?

Să mănânci la ore regulate este foarte important.
Să mănânci la ore regulate este foarte important.
Răspundeţi:   Iată 11 din regulile de sănătate oferite de Biblie:

A. Mănâncă la intervale regulate şi nu folosi grăsime animală sau sânge. "mănâncă la vremea potrivită." Eclesiastul 10:17. "Aceasta este o lege veşnică ... cu nici un chip să nu mâncaţi nici grăsime, nici sânge." Leviticul 3:17.

Notă: Cercetările ştiinţifice recente au confirmat adevărul că majoritatea infarcturilor se datorează unui nivel ridicat de colesterol în sângeşi că folosirea "grăsimilor" este în mare parte răspunzătoare de acest nivel ridicat. Nu-i aşa că s-ar părea că Domnul ştie ce spune?

B. Nu mâncaţi prea mult. "Pune-ţi un cuţit în gât, dacă eşti prea lacom." Proverbele 23:2. În Luca 21:34, Domnul Hristos ne sfătuieşte să ne ferim de "îmbuibare" (prea multă mâncare) în ultimile zile. Mâncatul în exces poartă răspunderea pentru multe boli degenerative.

C. Nu nutriţi invidie şi nu ţineţi pică. Aceste rele perturbă procesele corpului. Biblia declară că invidia (pizma) aduce "putrezirea oaselor." Proverbele 14:30. Domnul Hristos ne porunceşte chiar să ne clarificăm orice animozitate care ar exista între noi şi alţii (Matei 5:23, 24).

D. Păstraţi un spirit vesel şi fericit. "O inimă veselă este un bun leac." Proverbele 17:22. "Aşa cum gândeşte un om în inima lui, aşa este." Proverbele 23:7 (trad. King James). Multe din bolile de care suferă oamenii sunt urmarea unor deprimări sufleteşti. O inimă veselă şi fericită împătăşeşte sănătate şi prelungeşte viaţa.

E. Puneţi-vă toată încrederea în Domnul. "Frica de Domnul duce la viaţă şi cel ce o are, petrece noaptea sătul." Proverbele 19:23. Încrederea în Domnul ne dă sănătate şi viaţă. "Fiule, ia aminte la cuvintele mele, ... căci ele sunt viaţă pentru cei ce le găsesc şi sănătate pentru trupul lor." Proverbele 4:20-22.

Aşa că sănătatea vine din ascultarea de poruncile lui Dumnezeu şi dintr-o deplină încredere în El.

F. Echilibraţi munca şi exerciţiul cu odihna şi somnul. "Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci lucrul tău. Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău: să nu faci nici o lucrare în ea." Exodul 20:9, 10. "Dulce este somnul lucrătorului." Eclesiastul 5:12. "În sudoarea feţei tale să-ţi mănânci pâinea." Geneza 3:19. "Degeaba vă sculaţi de dimineaţă şi vă culcaţi târziu." Psalmi 127:2. "Căci, drept vorbind, ce folos are omul din toată munca lui şi din toate străduinţele inimii lui cu care se trudeşte sub soare? ... nici măcar noaptea n+are odihnă inima lui. Şi aceasta este o deşertăciune." Eclesiastul 2:22, 23.

G. Păstraţi-vă corpul curat. "Curăţiţi-vă!" Isaia 52:11.

H. Fiţi cumpătaţi în toate lucrurile. "Cei ce se luptă la jocurile de obşte se supun la tot felul de înfrânări." 1 Corinteni 9:25. "Cumpătarea voastră să fie cunoscută de toţi oamenii." Filipeni 4:5 (trad.King James). Un creştin va evita total toate lucrurile dăunătoare şi va fi cumpătat în folosirea lucrurilor care sunt bune. Obiceiuri care îi fac rău sănătăţii calcă porunca "Să nu ucizi." Ele ucid treptat. Ele reprezintă sinucidere pe termen lung.

I. Evitaţi orice stimulent dăunător. Aici avem practic o surpriză pentru unii. Ştiinţa medicală a confirmat adevărul că ceaiul, cafeaua şi băuturile răcoritoare care conţin cafeină şi alţi ingredienţi dăunători îi fac rău într-adevăr corpului omenesc.

Nici unul din acestea nu au vreo valoare nutritivă, cu excepţia cantităţii de zahăr sau de frişcă adăugată, iar majoritatea dintre noi folosim deja mult prea mult zahăr. Stimulentele îi dau corpului un avânt artificial, periculos şi sunt asemenea unei roabe care încearcă să care o tone de kilograme. Popularitatea acestor băuturi se datorează nu gustului sau reclamelor, ci dozei de cafeină pe care o conţin. Mulţi americani se îmbolnăvesc din pricina faptului că nu se pot lăsa de cafea, ceai sau băuturi nealcoolice cu cafeină. Dar adevărata tragedie este că oameni care îşi caută pacea sufletească şi tăria folosesc ceai şi cafea ca nişte înlocuitori ieftini pentru rugăciune şi studiu biblic. Lucrul acesta îl încântă pe cel rău şi face ca viaţa oamenilor să devină o epavă.

J. Faceţi din timpul mesei un timp fericit. "Dar şi faptul că un om mănâncă şi bea şi duce un trai bun în mijlocul întregei lui munci, este un dar de la Dumnezeu." Eclesiastul 3:13. Scenele tensionate din timpul mesei împiedică digestia. Evitaţi-le.

K. Ajutaţi-i pe cei care au nevoie. "Desleagă lanţurile răutăţii, ... rupe orice fel de jug ... împarte-ţi pâinea cu cel flămând şi adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost dacă vezi pe un om gol, acoperă-l, atunci ... vindecarea ta va încolţi repede." Isaia 58:6-8. Este prea simplu ca să poată fi înţeles greşit: când îi ajutăm pe cei sărmani şi săraci, ne îmbunătăţim propria sănătate.

Ignorarea legilor de sănătate date de Dumnezeu reprezintă o cale sigură de a ajunge pe masa de operaţie.
Ignorarea legilor de sănătate date de Dumnezeu reprezintă o cale sigură de a ajunge pe masa de operaţie.

11. Ce atenţionare solemnă le este dată celor care ignoră regulile date de Dumnezeu?

"Nu vă înşelaţi: 'Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit.' Ce seamănă omul, aceea va şi secera." Galateni 6:7.

Răspundeţi:   Răspunsul este prea simplu ca să fie trecut cu vederea. Aceia care încalcă regulile date de Dumnezeu cu privire la grija cu care trebuie tratată maşinăria umană şi îşi consumă viaţa până la epuizare, tot aşa cum unii abuzează de automobilele lor, vor avea serioase probleme de funcţionare. Iar aceia care continuă să încalce legea lui Dumnezeu cu privire la sănătate vor fi în cele din urmă distruşi de Dumnezeu (1 Corinteni 3:16, 17). Legile de sănătate ale lui Dumnezeu nu sunt arbitrare. Sunt legi naturale, legi care stau la baza existenţei universului, aşa cum este şi legea gravitaţiei. Ignorarea acestor legi atrage rezultate dezastruase. Biblia spune: "aşa nu nimereşte blestemul neîntemeiat." Proverbele 26:2. Necazurile apar atunci când se ignoră aceste legi ale sănătăţii. Dumnezeu, în mila Sa, ne descoperă aceste legi astfel încât să putem evita tragediile care rezultă în urma încălcării lor.

Părinţii consumatori de droguri adesea le transmit copiilor lor anumite slăbiciuni.
Părinţii consumatori de droguri adesea le transmit copiilor lor anumite slăbiciuni.

12. Ce adevăr înfricoşător, şocant cu privire la sănătate îi implică pe copii şi nepoţii noştrii?

"Să nu-l mănânci, ca să fii fericit, tu şi copiii tăi după tine, făcând ce este plăcut înaintea Domnului." Deuteronomul 12:25. "căci Eu, Domnul, Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii până la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc," Exodul 20:5.

Răspundeţi:   Dumnezeu afirmă cât se poate de clar: copiii şi nepoţii (până la a patra generaţie) plătesc pentru greşelile părinţilor care ignoră legile date de Dumnezeu cu privire la sănătate. Copiii şi nepoţii moştenesc corpuri slăbite şi bolnăvicioase atunci când taţii şi mamele sfidează în viaţa lor legile lui Dumnezeu. Asta este ceea ce îţi doreşti pentru copiii şi nepoţii tăi?

Exerciţiul în aer liber ne ajută să ne  pregătim pentru cer.
Exerciţiul în aer liber ne ajută să ne pregătim pentru cer.

13. Ce adevăr înfricoşător şi serios dezvăluie Cuvântul lui Dumnezeu?

"Nimic întinat nu va intra în ea." Apocalipsa 21:27. "Dar acelora a căror inimă simte plăcere faţă de idolii şi urâciunile lor, le voi întoarce faptele asupra capului lor, zice Domnul Dumnezeu." Ezechiel 11:21.

Răspundeţi:   Nici un lucru necurat sau care întinează nu va fi admis în împărăţia lui Dumnezeu. Toate obiceiurile murdare pângăresc o persoană. Consumul unor alimente necurate spurcă o persoană (Daniel 1:8). Este dureros, dar adevărat. Alegerea "propriilor căi" care nu Îi fac plăcere lui Dumnezeu îi va costa pe oameni pierderea mântuirii veşnice (Isaia 66:3, 4, 15-17).

Creştinii sinceri vor dori să îşi pună  viaţa în deplină armonie cu legile date de Dumnezeu cu privire la sănătate.
Creştinii sinceri vor dori să îşi pună viaţa în deplină armonie cu legile date de Dumnezeu cu privire la sănătate.

14. Ce ar trebui orice creştin sincer să se străduiască să facă numaidecât?

"să ne curăţim de orice întinăciune a cărnii şi a duhului." 2 Corinteni 7:1. "Oricine are nădejdea aceasta în El, se curăţă, după cum El [Hristos] este curat." 1 Ioan 3:3. "Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele." Ioan 14:15.

Răspundeţi:   Creştinii sinceri îşi vor aduce imediat viaţa în armonie cu legile date de Dumnezeu, pentru că Îl iubesc. Ei ştiu că regulile Lui sunt date spre feriicirea vieţii lor şi îi protejează împotriva bolilor celui rău (Fapte 10:38). Sfatul şi legile date de Dumnezeu sunt întotdeauna spre binele nostru tot aşa cum sfaturile şi regulile unui părinte iubitor sunt pentru binele copiilor. Iar atunci când cunoaştem aceste lucruri, Dumnezeu ne va cere socoteală pentru ele: "Deci, cine ştie să facă bine şi nu face, săvârşeşte un păcat." Iacov 4:17.

Obiceiurile rele care ne leagă pot fi cu uşurinţă desfiinţate de Isus.
Obiceiurile rele care ne leagă pot fi cu uşurinţă desfiinţate de Isus.

15. Dar mă tem că sunt prea legat de unele dintre obiceiurile mele rele. Ce pot face?

"Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu" Ioan 1:12. "Pot totul în Hristos, care mă întăreşte." Filipeni 4:13.

Răspundeţi:   Adu toate aceste obiceiuri rele în faţa lui Hristos şi aşterne-le la picioarele Lui. El îţi va da cu bucurie o inimă nouă şi puterea să te rupi de obiceiurile tale şi să devii un fiu sau o fiică a lui Dumnezeu (Ezechiel 11:18, 19). Ce încântător şi încurajator este să şti că "toate lucrurile sunt posibile cu Dumnezeu." Marcu 10:27. Iar Isus spune: "Pe cel ce vine la Mine nu-l voi izgoni afară." Ioan 6:37. Isus este gata să rupă cătuşele care ne leagă. El doreşte mult să ne elibereze, şi o va face, numai dacă Îi vom permite. Grijile noastre, obiceiurile rele, tensiunile nervoase şi teama vor dispărea când vom face voia Sa. El spune: "V-am spus aceste lucruri pentru ca ... bucuria voastră să fie deplină." Ioan 15:11. Diavolul insinuează că libertatea se
găseşte doar în neascultare, dar aceasta este o minciună (Ioan 8:44)

În cer nu vor fi boli şi suferinţă. Toţi locuitorii cerului vor urma legile vieţii date de Dumnezeu.
În cer nu vor fi boli şi suferinţă. Toţi locuitorii cerului vor urma legile vieţii date de Dumnezeu.

16. Ce promisiune extraordinară ne este dată referitoare la noua împărăţie a lui Dumnezeu?

"Nici un locuitor nu zice: 'Sunt bolnav!' Isaia 33:24. "Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere." Apocalipsa 21:4. "dar cei ce se încred în Domnul îşi înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii; aleargă şi nu obosesc, umblă, şi nu ostenesc." Isaia 40:31.

Răspundeţi:   Cetăţenii noii împărăţii a lui Dumnezeu se vor supune regulilor Lui cu privire la sănătate, şi nu vor mai fi nici boli nici suferinţă. Vor fi binecuvântaţi cu vigoare şi tinereţe veşnică şi vor trăi împreună cu Dumnezeu o fericire supremă şi o bucurie veşnică de-a lungul infinitelor veacuri.


17. Întrucât să trăieşti sănătos este o parte a religiei Bibliei, intentionez să urmez legile sănătăţii date de Dumnezeu.

Răspundeţi:   


Întrebări de meditat


1. 1 Timotei 4:4 spune, "Căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună: şi nimic nu este de lepădat, dacă se ia cu mulţumiri ". Ne-aţi putea explica această afirmaţie?


Acest pasaj din Scriptură (versetul 3) se referă la carnea (bucatele) "pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulţumiri" de către poporul Său. Această carne, aşa cum am descoperit deja, este carnea curată aşa cum este descrisă în Leviticul capitolul 11 şi Deuteronomul capitolul 14. Versetul 4 lămureşte faptul că făptura creată de Dumnezeu este bună şi nu trebuie lepadată, atât timp cât se regăseşte printre cele create pentru a fi "luate cu mulţumiri" (animalele curate). Versetul 5 explică de ce aceste animale (sau alimente) sunt acceptabile: sunt "sfinţite" de Cuvântul lui Dumnezeu, care le numeşte curate, şi de o "rugăciune" de binecuvântare, spusă înainte de masă. Ţine cont însă că Dumnezeu îi va distruge pe cei ce încearcă "să se sfinţească" în timp ce mănâncă bucate necurate (Isaia 66:17).

2. Matei 15:11 spune, "Nu ce intră în gură spurcă pe om; ci ce iese din gură, aceea spurcă pe om." Cum puteţi explica această afirmaţie?


Subiectul pus în discuţie în Matei 15:1-20 este să mănânci fără să te speli mai întâi pe mâini (versetul 2). Accentul nu se pune pe mâncare, ci pe spălare. Cărturarii considerau că să mănânci, orice mâncare, fără să urmezi ceremonialul special al spălării conducea automat la întinarea celui ce mânca. Isus le-a explicat că ceremonialul spălării este lipsit de importanţă. În versetul 19, El enumeră anumite păcate—crima, adulter, furt, etc. Apoi concluzionează: "Iată lucrurile care spurcă pe om; dar a mânca cu mâinile nespălate nu spurcă pe om." Versetul 20.

3. Dar nu relatează Faptele 10 că Isus a curăţit toate animalele în viziunea lui Petru?


Nu! De fapt nu animalele, ci oamenii sunt subiectul viziunii lui Petru. Dumnezeu i-a dat lui Petru o viziune pentru a-i arăta că Neamurile nu sunt necurate, aşa cum credeau iudeii. Dumnezeu îi dăduse instrucţiuni lui Corneliu, un sutaş dintre neamuri, să trimită nişte oameni să îl viziteze pe Petru. Petru însă, ar fi refuzat să îi viziteze dacă Dumnezeu nu i-ar fi dat această viziune, pentru că legea evreilor le interzicea să se însoţească cu persoane de alt neam (versetul 28). Astfel, când oamenii au sosit, Petru i-a întâmpinat cu bunăvoinţă, explicându-le că în mod normal nu ar fi procedat aşa însă "Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe nici un om spurcat sau necurat." Versetul 28. În capitolul următor (Fapte 11), membrii bisericii îl critică pe Petru pentru că a vorbit cu neamurile. Ca răspuns, Petru le povesteşte totul despre viziunea avută şi despre întâlnirea ce a urmat. Fapte 11:18 spune, "După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu, şi au zis: 'Dumnezeu a dat deci şi Neamurilor pocăinţă, ca să aibă viaţa.'"

4. Pentru ce a făcut Dumnezeu porcul, dacă nu pentru a fi mâncat?


L-a făcut în acelaşi scop pentru care a creat şi vulturul--ca să strângă gunoaielel, iar porcul îşi serveşte admirabil scopul pentru care a fost creat.

5. Romani 14:3, 14, 20 spune: "Cine mănâncă să nu dispreţuiască pe cine nu mănâncă". "Nimic nu este necurat în sine". "Drept vorbind, toate lucrurile sunt curate". Puteţi explica aceste afirmaţii?


Versetele de la 3 la 6 reprezintă o discuţie între cei care care mâncaseră şi cei care nu mâncaseră anumite lucruri. Pasajul nu spune nici că e rău nici că e bine ci, din contră, sfătuieşte să nu se judece unii pe alţii. În schimb, Dumnezeu să judece (versetele 4,10-12). Versetele 14 şi 20 se referă la alimente ce fuseseră iniţial oferite ca jertfă idolilor (motiv pentru care ar fi devenit necurate ceremonial) -- şi nu la carnea curată sau necurată aşa cum este descrisă în Leviticul capitolul 11. (citeşte 1 Corinteni 8:1, 4, 10, 13). Punctul central al discuţiei este că nici un aliment nu este "necurat" sau "spurcat" doar pentru că a fost mai întâi oferit idolilor, pentru că "în lume un idol este tot una cu nimic" 1 Corinteni 8:4. dar dacă conştiinţa cuiva îl împiedică să mănânce asemenea mâncare, nu ar trebui să se atingă de ea. Sau dacă lucrul acesta îl supără oricât de puţin pe unul din fraţii săi, de asemenea mai bine se abţine.

6. Sunt pentru mine personal atât de importante legea sănătăţii sau ceea ce mănânc şi beau? Nu ajunge dragostea mea pentru Domnul?


Sunt de o importanţă vitală, pentru că aceste legi implică ascultare. "S-a făcut pentru toţi cei ce-L ascultă, urzitorul unei mântuiri veşnice." Evrei 5:9. "Nu orişicine-Mi zice: "Doamne, Doamne!" va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri." Matei 7:21. Dragostea faţă de Hristos este şi ea importantă, pentru că El spune: "Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele." Ioan 14:15. Când Îl vom iubi cu adevărat, Îl vom asculta cu toată dragostea fără alte proteste sau scuze. Acesta este testul suprem.

Întrebări test1. Păstrarea regulilor de sănătate cu privire la corpul uman (1)

_____   Este necesară pentru copii, dar fără prea mare importanţă în ceea ce îi priveşte pe adulţi.
_____   Este o parte importantă a religiei biblice.
_____   Nu are nici o legătură cu religia cuiva.

2. Legile lui Dumnezeu cu privire la sănătate au fost date (1)

_____   de un Dumnezeu iubitor care ne-a creat şi cunoaşte tot ce este bun pentru noi şi pentru fericirea noastră.
_____   Doar pentru evrei şi nu se mai aplică astăzi.
_____   pentru ca să ne arate clar că El este Cel mai Mare şi El ne stăpâneşte.

3. Un creştin adevărat va (1)

_____   Mânca şi va bea orice îşi doreşte.
_____   Iubi pe Dumnezeu mai mult decât orice şi va ignora legile Sale cu privire la sănătate care au fost oricum desfiinţate la cruce.
_____   Mânca şi va bea doar alimente ce îi vor fortifica trupul, mintea şi caracterul şi îi va aduce onoare lui Dumnezeu.

4. Prima alimentaţie a omului (1)

_____   A constat din fructe, cereale şi nuci.
_____   A inclus băuturi alcoolice şi alimente din carne.
_____   A inclus tot ceea şi-au dorit Adam si Eva.

5. Dumnezeu numeşte următoarele creaturi drept necurate (7)

_____   Vaca.
_____   Porcul.
_____   Găina.
_____   Veveriţa.
_____   Iepurele.
_____   Pisica de mare.
_____   Căprioara.
_____   Păstrăvul.
_____   Molusca.
_____   Crevetele.
_____   Homarul.
_____   Capra.

6. Băuturile alcoolice sunt (1)

_____   Acceptabile pentru un creştin atâta timp cât sunt folosite cu măsură.
_____   Rele de folosit de către persoanele care consideră acest lucru ca fiind rău.
_____   De nefolosit pentru un creştin.

7. Folosirea tutunului este (1)

_____   treaba personală a fiecăruia şi n-are nici cea mai mică legătură cu religia cuiva.
_____   păcat, iar un creştin nu-l va folosi sub nici o formă.
_____   bună pentru creştin.

8. Alege care dintre legile de sănătate enunţate mai jos sunt legile de sănătate date de Dumnezeu: (9)

_____   Nu mânca mai mult decât ai nevoie.
_____   Fumează după fiecare masă.
_____   Fii vesel şi mulţumit.
_____   Bea puţin alcool după fiecare masă.
_____   Păstreaza-ţi corpul curat.
_____   Mănâncă multe preparate din porc .
_____   Bea cafea şi ceai din belşug.
_____   Fii temperat în toate.
_____   Mănâncă la intervale regulate.
_____   Nu purta ranchiună.
_____   Păstrează un echilibru între muncă, exerciţiu fizic şi odihnă.
_____   Încrede-te în totul în Dumnezeu.
_____   Nu consuma grăsimi animale sau sânge.

9. Un adevăr foarte important cu privire la legile de sănătate ale lui Dumnezeu este (1)

_____   Copiii şi nepoţii au adesea mintea şi trupul slab pentru că părinţii lor ignoră legile sănătăţii date de Dumnezeu.
_____   Aceste legi le-au fost date doar iudeilor şi nu sunt aplicabile azi.
_____   Dacă Îl iubim cu adevărat pe Isus, atunci legile sănătăţii nu mai sunt aşa importante.

10. Cea mai bună metodă de a birui obiceiurile păcătoase este (1)

_____   Să le smulgi din rădăcini.
_____   Să te predai întrutotul lui Hristos care îţi dă putere să faci totul.
_____   Să speri că vor dispărea.

11. Legile sănătăţii date de Dumnezeu sunt (1)

_____   Precum regulile de conducere: sunt bune pentru noi, iar încălcarea lor ne poate aduce o mulţime de necazuri.
_____   Parte din legile lui Moise care au fost desfiinţate la cruce.
_____   O idee bună, dar nu afectează relaţia noastră cu Dumnezeu.

12. Un creştin sincer va (1)

_____   Petrece mai mult timp în rugăciune şi va ignora regulile lui Dumnezeu.
_____   Schimba imediat orice obicei care se găseşte în conflict cu legile lui Dumnezeu, pentru că atunci când Îl iubim pe Hristos, păstrăm cu bucurie toate leg
_____   Simţi că este liber să folosească tutunul.