Get the daily devotional to your inbox
Looks good!
Please enter a valid email address.
Looks good!
Please confirm your email address.

Este ascultarea legalism?

Este ascultarea legalism?Lesson 14

Oamenii s-ar putea să aibă impresia că pot să scape nepedepsiţi atunci când încalcă o regulă de circulaţie sau când nu îşi plătesc toate taxele, dar legea lui Dumnezeu acţionează într-un mod cu totul diferit. Dumnezeu vede tot ceea ce facem, aude tot ceea ce spunem şi Îi pasă cu adevărat de modul în care ne comportăm. Chiar dacă Dumnezeu ne oferă iertare pentru păcatele noastre, consecinţa încălcării legii lui Dumnezeu rămâne totuşi moartea. Surprinzător, unii creştini declară că încercarea de a te supune legii lui Dumnezeu înseamnă legalism. Cu toate acestea, Dumnezeu spune că dacă Îl vei iubi cu adevărat, vei face ceea ce iţi cere. Deci este ascultarea legalism? Ia-ţi timp să citeşti cu atenţie acest Ghid de Studiu... consecinţe veşnice sunt în joc!
Dumnezeu TE cunoaşte personal şi TE iubeşte.
Dumnezeu TE cunoaşte personal şi TE iubeşte.

1. Dumnezeu chiar mă vede şi mă observă pe mine personal?

"Tu eşti Dumnezeu care mă vede!" Geneza 16:13. "Doamne, Tu mă cercetezi de aproape şi mă cunoşti, ştii când stau jos şi când mă scol, şi de departe îmi pătrunzi gândul... şi cunoşti toate căile mele. Căci nu-mi ajunge cuvântul pe limbă, şi Tu, Doamne, îl şi cunoşti în totul." Psalmi 139:1-4. "Şi chiar perii din cap, toţi vă sunt număraţi." Luca 12:7.

Răspundeţi:   Da, Dumnezeu ne cunoaşte pe fiecare dintre noi (pe fiecare persoană de pe pământ) mai bine decât ne cunoaştem noi singuri. Se interesează personal de fiecare om şi urmăreşte cu grijă tot ceea ce facem. Nici măcar un cuvânt, vreun gând sau vreo dorinţă nu-I este necunoscută.

Cercetează Biblia pentru ca să afli voia lui Dumnezeu. Este singura ta siguranţă.
Cercetează Biblia pentru ca să afli voia lui Dumnezeu. Este singura ta siguranţă.

2. Aş putea fi mântuit în împărăţia Sa fără să ascult de Cuvântul Său, aşa cum se găseşte în Sfânta Scriptură?

"Nu orişicine-Mi zice: 'Doamne, Doamne!' va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri." Matei 7:21. "Dar dacă vrei să intri în viaţă, păzeşte poruncile." Matei 19:17. "Şi după ce a fost făcut desăvârşit, S-a făcut pentru toţi cei ce-L ascultă, urzitorul unei mântuiri veşnice." Evrei 5:9.

Răspundeţi:   Nu! Scriptura este foarte clară în acest sens. Mântuirea şi împărăţia cerurilor sunt pentru aceia care se supun poruncilor lui Dumnezeu. Dumnezeu nu le promite viaţa veşnică celor doar îşi mărturisesc credinţa sau sunt membrii ai bisericii sau sunt botezati, ci mai curând acelora care fac voia Sa, care este descoperită în Scriptură. Cu siguranţă această ascultare
este posibilă numai prin Hristos (Fapte 4:12).

Doar o singură cale duce către cer. Biblia este harta care ne arată drumul.
Doar o singură cale duce către cer. Biblia este harta care ne arată drumul.

3. De ce ne cere Dumnezeu ascultare? De ce este necesară?

"Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă, şi puţini sunt cei ce o află." Matei 7:14. "Dar cel ce păcătuieşte împotriva mea îşi vatămă sufletul său; toţi cei ce mă urăsc pe mine, iubesc moartea." Proverbele 8:36. "Domnul ne-a poruncit atunci să împlinim toate aceste legi şi să ne temem de Domnul, Dumnezeul nostru, ca să fim totdeauna fericiţi, şi să ne ţină în viaţă, cum face astăzi." Deutoronomul 6:24.

Răspundeţi:   Pentru că există doar o cărare îngustă care duce la asemănarea cu Dumnezeu, şi astfel către împărăţia Sa. Nu toate căile duc în acelaşi loc. Biblia este harta şi ghidul plin de instrucţiuni, avertizări şi informaţii referitoare la cum să ajungem cu siguranţă în această împărăţie. Desconsiderarea oricărei părti duce la îndepărtarea faţă de Dumnezeu şi împărăţia Sa. Universul lui Dumnezeu este un univers al legii şi al ordinii. Sunt implicate legi naturale, morale şi spirituale. Incalcarea oricăreia dintre aceste legi are anumite consecinţe fixe. Dacă Biblia nu ar fi fost dată, oamenii ar fi descoperit mai devreme sau mai târziu (prin încercări sau din greşeală) că măreţele principii ale Bibliei există şi sunt adevărate. Aceste principii biblice sunt înscrise în sistemul nostru nervos, în glande şi în minte. Atunci când sunt ignorate, produc căderi nervoase, boli şi nefericire de toate felurile. Deci, cuvintele Bibliei nu sunt doar nişte sfaturi pe care le putem asculta sau nu fără nici o consecinţă. Biblia ne spune care sunt aceste consecinţe şi cum să le evităm. O persoană nu poate să trăiască oricum doreşte şi tot să ajungă evlavioasă, tot aşa cum un constructor nu poate ignora planul de construcţie fără să ajungă apoi să aibă necazuri. Iată de ce Dumnezeu ne invită pe toţi să urmăm planul desfăşurat în Scriptură. Nu există nici o altă cale prin care să ajungem ca El şi astfel să fim potriviţi pentru un loc în împărăţia Lui. Şi nu este nici o altă cale spre adevărata fericire.

Păcatul poate fi distrus de către Dumnezeu numai după ce toţi oamenii vor înţelege şi vor recunoaşte că El este drept, iubitor şi plin de îndurare.
Păcatul poate fi distrus de către Dumnezeu numai după ce toţi oamenii vor înţelege şi vor recunoaşte că El este drept, iubitor şi plin de îndurare.

4. De ce permite Dumnezeu neascultării să continue să existe? De ce nu distruge chiar acum păcatul şi pe păcătoşi?

"Iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinţi ai Săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor, şi să încredinţeze pe toţi cei nelegiuiţi, de toate faptele nelegiuite, pe care le-au făcut în chip nelegiuit, şi de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva Lui aceşti păcătoşi nelegiuiţi." Iuda 14, 15. "Pe viaţa Mea Mă jur, zice Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea Mea, şi orice limbă va da slavă lui Dumnezeu." Romani 14:11.

Răspundeţi:   Dumnezeu îngăduie ca neascultarea şi păcatul să continue să existe până când oamenii de pretutindeni vor fi în cele din urmă pe deplin convinţi de dreptatea, dragostea şi îndurarea lui Dumnezeu. Toţi îşi vor da seama în cele din urmă că Dumnezeu nu încearcă, atunci când solicită ascultare, să-Şi impună voia Sa asupra noastră, ci mai degrabă încearcă să ne ferească să nu ne rănim şi să nu ne distrugem singuri. Problema păcatului nu va fi definitivată până ce nu se vor convinge de iubirea lui Dumnezeu cei mai înrăiţi şi mai cinici dintre păcătoşi şi până nu vor mărturisi că El este drept. Va fi nevoie poate de o mare catastrofă sau de ceva mai rău pentru a-i convinge pe unii, dar urmările groaznice ale unui trai păcătos îi vor convinge pe toţi în cele din urmă că Dumnezeu este drept şi are dreptate. Atunci, şi doar atunci, se poate pune capăt păcatului şi neascultării de către
Domnul.

Toţi cei ce aleg conştient să nu Îl urmeze pe Hristos vor fi în cele din urmă distruşi împreună cu păcatul pe care îl iubesc.
Toţi cei ce aleg conştient să nu Îl urmeze pe Hristos vor fi în cele din urmă distruşi împreună cu păcatul pe care îl iubesc.

5. Chiar îi va distruge Dumnezeu pe cei ce nu ascultă?

"Căci n-a cruţat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat în Adânc, unde stau înconjuraţi de întuneric, legaţi cu lanţuri şi păstraţi pentru judecată." 2 Petru 2:4. "Domnul ... nimiceşte pe toţi cei răi." Psalmi 145:20. "într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu şi pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos." 2 Tesaloniceni 1:8.

Răspundeţi:   Nu încape nici o îndoială asupra acestui lucru. Cei neascultători, inclusiv diavolul şi îngerii săi care au păcătuit vor fi distruşi. Acest lucru fiind adevărat, cu siguranţă că a venit timpul să îndepărtăm orice neclaritate cu privire la ce e rău şi ce e bine. Oamenii ar face mai bine să renunţe să se lase conduşi de către propriile lor capricii prosteşti şi idei egoiste şi mai bine i-ar da atenţie marii cărţi a lui Dumnezeu. Şi ar fi bine să o facă chiar acum - nu a mai rămas mult timp!

Dumnezeu îmi promite că dacă voi căuta adevărul în Cuvântul Său şi îl voi urma cu sinceritate, nu voi ajunge niciodată să greşesc.
Dumnezeu îmi promite că dacă voi căuta adevărul în Cuvântul Său şi îl voi urma cu sinceritate, nu voi ajunge niciodată să greşesc.

6. Vreau să mă supun tuturor regulilor lui Dumnezeu. Cum pot să fiu sigur că n-am să omit vreuna?

"Cereţi, şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide." Matei 7:7. "Caută să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ... care împarte drept Cuvântul adevărului." 2 Timotei 2:15. "Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască dacă învăţătura este de la Dumnezeu." Ioan 7:17. "Umblaţi ca unii care aveţi lumina, ca să nu vă cuprindă întunericul." Ioan 12:35. "El ascultă de mine la cea dintâi poruncă." Psalmi 18:44.

Răspundeţi:   Dumenzeu nu lasă loc de îndoieli. El promite să mă ferească de greşeli şi să mă conducă în siguranţă în tot adevărul dacă: (1) mă voi ruga cu stăruinţă pentru îndrumare, (2) voi studia cu sinceritate Cuvântul lui Dumnezeu, şi (3) voi urma adevărul de îndată ce mi-a fost descoperit.

Să arborezi o atitudine de indiferenţă  în problemele spirituale duce la tragedie şi distrugere.
Să arborezi o atitudine de indiferenţă în problemele spirituale duce la tragedie şi distrugere.

7. Dumnezeu mă va considera oare vinovat că nu m-am supus adevărului biblic în condiţiile în care acesta nu mi-a fost niciodată clar?

"Dacă aţi fi orbi", le-a răspuns Isus, "n-aţi avea păcat; dar acum ziceţi: 'Vedem.' Tocmai de aceea, păcatul vostru rămâne." Ioan 9:41. "Deci, cine ştie să facă bine şi nu face, săvârşeşte un păcat!" Iacov 4:17. "Poporul Meu piere din lipsă de cunoştinţă. Fiindcă ai lepădat cunoştinţa, şi Eu te voi lepăda, şi nu-Mi vei mai fi preot. Fiindcă ai uitat Legea Dumnezeului tău, voi uita şi Eu pe copiii tăi!" Osea 4:6 "Cereţi, şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide." Matei 7:7.

Răspundeţi:   Dacă nu am avut nici o ocazie să aflu un anumit adevăr biblic, Dumnezeu nu mă va considera responsabil. Dar Biblia mă învaţă că sunt răaspunzător faţă de toată lumina (cunoştinţele a tot ceea ce este drept) pe care le am şi pe care le pot avea! Mulţi oameni care refuză sau neglijează să studieze, să caute, să înveţe şi să asculte vor fi nimiciţi de Dumnezeu pentru că au "refuzat să cunoască". Să nu-ţi pese în probleme de o asemenea importanţă crucială este fatal. Este de datoria mea să caut cu sârguinţă adevărul.

Numai doi din cei o mie de israeliţi care au plecat din Egipt L-au urmat întru  totul pe Dumnezeu şi au reuşit să intre în Ţara Promisă a Canaanului.
Numai doi din cei o mie de israeliţi care au plecat din Egipt L-au urmat întru totul pe Dumnezeu şi au reuşit să intre în Ţara Promisă a Canaanului.

8. Dar nu-i aşa că pe Dumnezeu nu-L interesează ascultarea punct cu punct până în cel mai mic detaliu?

"Oamenii aceştia care s-au suit din Egipt, ... nu vor vedea ţara ... căci n-au urmat în totul calea Mea, afară de Caleb, ... şi Iosua, ... care au urmat în totul calea Domnului." Numeri 32: 11, 12. "Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu." Matei 4:4. "Voi sunteţi prietenii Mei, dacă faceţi ce vă poruncesc Eu." Ioan 15:14.

Răspundeţi:   Cu siguranţă, Dumnezeu ţine la fiecare detaliu! Poporul lui Dumnezeu din vechime a învăţat lucrul acesta pe calea cea grea. Cei ce au plecat din Egipt pentru a ajunge în ţara promisă în Canaan erau în număr de 603 550. Din tot acest grup, numai doi (Caleb şi Iosua) L-au urmat întru totul pe Dumnezeu, şi doar ei singuri au intrat în Canaan. Ceilalţi 603 458 au murit în pustie. Isus spune că noi trebuie să trăim după "fiecare cuvânt" din Biblie. Nu este nici un cuvânt în plus şi nici un cuvânt în minus. Sunt toate importante.

Dacă nu urmez lumina imediat ce îmi este descoperită, în cele din urmă se va transforma în întuneric.
Dacă nu urmez lumina imediat ce îmi este descoperită, în cele din urmă se va transforma în întuneric.

9. Când descopăr vreun adevăr nou, trebuie să aştept până când toate obstacolele se îndepărtează pentru a-l accepta. Aşa este cel mai bine, nu-i aşa?

"Umblaţi ca unii care aveţi lumina, ca să nu vă cuprindă întunericul". Ioan 12:35. "Mă grăbesc şi nu preget să păzesc poruncile Tale." Psalmi 119:60. "Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra." Matei 6:33. "El ascultă de mine la cea dintâi poruncă." Psalmi 18:44.

Răspundeţi:   Nu, odată ce eşti lămurit cu privire la un adevăr biblic, nu este niciodată bine să mai aştepţi. De fapt, amânarea este arma cea mai periculoasă a diavolului. Pare atât de nevinovat să mai aştepţi, dar Biblia ne învaţă că dacă cineva nu acţionează imediat ce a primit lumina, lumina aceasta se va transforma curând în întuneric. Obstacolele din calea ascultării nu se vor elimina atât timp cât noi aşteptăm; în schimb de obicei devin şi mai mari. Omul Îi spune lui Dumnezeu, "Deschide-mi drumul şi eu am să merg înainte." Dar calea lui Dumnezeu este exact opusă. El zice: "Ia-o tu înainte, ţi Eu îţi voi deschide calea."

Satana a inventat minciuna cum că ascultarea este imposibilă.
Satana a inventat minciuna cum că ascultarea este imposibilă.

10. Dar nu le este total cu neputinţă oamenilor să asculte deplin?

"Dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putinţă." Matei 19:26. "Pot totul în Hristos, care mă întăreşte." Filipeni 4:13. "Mulţămiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Hristos". 2 Corinteni 2:14 "Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu, aduce multă roadă; căci despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic." Ioan 15:5. "De veţi voi şi veţi asculta, veţi mânca cele mai bune roade ale ţări". Isaia 1:19.

Răspundeţi:   Nici unul dintre noi nu se poate supune prin propria sa putere, dar prin Hristos putem şi trebuie să o facem. Satana, pentru a face ca cererea lui Dumnezeu să pară nerezonabilă, a inventat minciuna că ascultarea este imposibilă.

Dacă voi ignora avertizările pline de dragoste ale lui Dumnezeu, voi fi distrus.
Dacă voi ignora avertizările pline de dragoste ale lui Dumnezeu, voi fi distrus.

11. Ce se va întâmpla cu o persoană care de buna voie şi conştient va continua să nu asculte?"Căci, dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoştinţa adevărului, nu mai rămâne nici o jertfă pentru păcate, ci doar o aşteptare înfricoşată a judecăţii şi văpaia unui foc, care va mistui pe cei răzvrătiţi." Evrei 10:26, 27. "Lumina mai este puţină vreme în mijlocul vostru. Umblaţi ca unii care aveţi lumina, ca să nu vă cuprindă întunericul: cine umblă în întuneric, nu ştie unde merge." Ioan 12:35.

Răspundeţi:   Biblia nu lasă loc de îndoială. Răspunsul este dur şi şocant, dar adevărat. Când o persoană respinge cu bună ştiinţă lumina şi continuă să rămână în neascultare, în cele din urmă lumina se stinge şi ea este lăsată în întuneric total. O persoană care respinge adevărul primeşte în schimb o "lucrare de rătăcire" ajungând să creadă o minciună ca pe un adevăr. (2 Tesaloniceni 2:11). Când se întâmplă aşa, din acel moment persoana în cauză este pierdută.

Nici un copil nu îşi va asculta pe deplin părinţii dacă nu îi iubeşte.
Nici un copil nu îşi va asculta pe deplin părinţii dacă nu îi iubeşte.

12. Am crezut că dragstea este mai importantă decât ascultarea. Nu este aşa?

“Drept răspuns, Isus i-a zis: 'Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu' … Cine nu Mă iubeşte, nu păzeşte cuvintele Mele…" Ioan 14:23, 24. "Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sunt grele." 1 Ioan 5:3.

Răspundeţi:   Nu, chiar deloc! De fapt Biblia învaţă că adevărata dragoste faţă de Dumnezeu nu poate exista fără ascultare. Tot aşa cum o persoană nu poate fi cu adevărat supusă, fără dragoste. Nici un copil nu îşi va asculta în totalitate părinţii, dacă nu îi iubeşte, şi nici nu îi va iubi dacă nu îi va asculta. Dragostea adevarată şi ascultarea sunt precum gemenii siamezi. Când sunt despărţiţi, mor.

Doar acei cetăţeni care se supun legii sunt liberi. Tot aşa, adevărata libertate creştină înseamnă libertate faţă de neascultare.
Doar acei cetăţeni care se supun legii sunt liberi. Tot aşa, adevărata libertate creştină înseamnă libertate faţă de neascultare.

13. Dar am crezut întotdeauna că adevărata libertate în Hristos mă va scăpa de ascultare. Nu este aşa?

“Dacă rămâneţi în cuvântul Meu veţi cunoaşte adevărul şi adevărul vă va face slobozi.” “Oricine trăieşte în păcat, este rob al păcatului.” Ioan 8:31, 32, 34. “Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că, după ce aţi fost robi ai păcatului, aţi ascultat acum din inimă de dreptarul învăţăturii pe care aţi primit-o. Şi prin chiar faptul că aţi fost izbăviţi de sub păcat, v-aţi făcut robi ai neprihănirii.” Romani 6:17, 18. ”Voi păzi legea Ta necurmat, totdeauna şi pe vecie. Voi umbla în loc larg, căci caut poruncile Tale.” Psalmi 119:44, 45.

Răspundeţi:   Nu. Adevărata libertate vine din ascultare. Înseamnă eliberare “din păcat” (Romani 6:18), sau neascultarea, care este călcarea legii ( 1 Ioan 3:4). Cetăţenii care se supun legii beneficiază de libertate. Libertatea fără supunere este precum libertatea falsă a unui balon în derivă sau a unei maşini fără şofer. Duce la confuzie şi anarhie. Adevărata libertate creştină înseamnă eliberare din neascultare. Neascultarea întotdeauna răneşte şi duce la sclavia plină de cruzime a diavolului.

Copiii iubitori îşi ascultă părinţii chiar dacă nu le înţeleg întotdeauna cererile. Acelaşi lucru este adevărat şi cu copiii lui Dumnezeu.
Copiii iubitori îşi ascultă părinţii chiar dacă nu le înţeleg întotdeauna cererile. Acelaşi lucru este adevărat şi cu copiii lui Dumnezeu.

14. Când cred că Dumnezeu îmi cere un anumit lucru, trebuie să mă supun chiar dacă nu înţeleg cererea Sa?

“Ascultă glasul Domnului în ce-ţi spun, căci o vei duce bine şi vei scăpa cu viaţă.” Ieremia 38:20. “Cine se încrede în inima lui este un nebun, dar cine umblă în înţelepciune va fi mântuit.” Proverbe 28:26. “Mai bine este să cauţi un adăpost în Domnul, decât să te încrezi în om.” Psalmi 118:8. "Ci cât sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât sunt de sus căile Mele faţă de căile voastre şi gândurile Mele faţă de gândurile voastre." Isaia 55:9. “O, adâncul bogăţiei, înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu! cât de nepătrunse sunt judecăţile Lui şi cât de neînţelese sunt căile Lui! Şi într-adevăr 'cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine a fost sfetnicul Lui?'" Romani 11:33, 34. “Îi voi povăţui pe cărări neştiute de ei.” Isaia 42:16. “Îmi vei arăta cărarea vieţii.” Psalmi 16:11.

Răspundeţi:   Cu siguranţă! Trebuie să credem că Dumnezeu este suficient de înţelept ca să ne poată cere şi lucruri pe care noi s-ar putea să nu le înţelegem. Copiii buni îşi ascultă părinţii chiar dacă nu le înţeleg întotdeauna solicitările. Simpla credinţă şi încrederea în Dumnezeu ne vor ajuta să credem că El cunoaşte ce este cel mai bine pentru noi şi că niciodată nu ne va conduce pe cărări greşite. Este o prostie din partea noastră, ca în ignoranţa noastră, să punem la îndoiala conducerea lui Dumnezeu, chiar dacă nu Îi înţelegem în totalitate motivele.

Diavolul vrea ca tu să nu te supui voinţei lui Dumnezeu pentru că te urăşte şi vrea ca să te piardă.
Diavolul vrea ca tu să nu te supui voinţei lui Dumnezeu pentru că te urăşte şi vrea ca să te piardă.

15. Cine este de fapt în spatele neascultării, şi de ce?

"Cine păcătuieşte, este de la diavolul, căci diavolul păcătuieşte de la început." "Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu şi copiii diavolului. Oricine nu trăieşte în neprihănire, nu este de la Dumnezeu." 1 Ioan 3:8, 10. "Satana ... acela care înşeală întreaga lume." Apocalipsa 12:9.

Răspundeţi:   Diavolul este cel care poartă răspunderea. El ştie că orice neascultare este păcat şi că păcatul aduce nefericire, tragedie, înstrăinare faţă de Dumnezeu şi în cele din urmă distrugere. Cu o ură de moarte, el încearcă cu disperare să ducă orice persoană către neascultare. Tu eşti implicat. Trebuie să priveşti faptele şi să iei o decizie. Nu asculta şi vei fi pierdut, sau acceptă-L pe Hristos, supune-te Lui şi vei fi salvat. Decizia ta de a asculta este o decizie care Îl priveşte pe Hristos. Nu Îl poţi separa de adevăr, pentru că El spune “Eu sunt... adevărul”. Ioan 14:6. “Alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi.” Iosua 24:15.

După miracolului naşterii din nou (al convertirii), Dumnezeu continuă să facă minuni pentru a ne face, pe noi creştinii, să creştem.
După miracolului naşterii din nou (al convertirii), Dumnezeu continuă să facă minuni pentru a ne face, pe noi creştinii, să creştem.

16. Ce promisiunie glorioasă cu privire la un super miracol le face Biblia copiilor lui Dumnezeu?

"Acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos." Filipeni 1:6.

Răspundeţi:   Lăudaţi pe Dumnezeu! El ne promite că exact aşa cum s-a făcut minunea prin care ne-am născut din nou, tot aşa El va continua să facă minuni în vieţile noastre (pe măsură ce Îl vom urma cu bucurie) până vom ajunge în siguranţă în împărăţia Sa.


17. Mă bucur să ştiu că Isus Se îngrijeşte ca cei ce acceptă să Îl urmeze să fie, nu doar născuţi din nou, dar El continuă de asemenea să lucreze minuni în vieţile lor până vor ajunge în siguranţă în împărăţia Sa. Vreau să încep să mă supun în dragoste şi să Îl urmez pe Isus pe deplin, chiar acum.

Răspundeţi:   


Întrebări de meditat


1. E posibil ca cine crede cu toată tăria că va fi salvat să fie totuşi pierdut?


Da! Matei 7:21-23 afirmă clar că mulţi dintre cei ce proorocesc, scot draci si fac multe lucruri minunate în numele lui Isus se vor pierde deşi consideră că sunt salvaţi. Hristos spune că se vor pierde pentru că nu au împlinit "voia Tatălui meu care este în Ceruri". Versetul 21. Aceia care refuză să I se supună lui Dumnezeu vor sfârşi prin a crede o minciună (2 Tesaloniceni 2: 11, 12) şi astfel cred că sunt salvaţi când sunt de fapt pierduţi.

2. De vreme ce nu există decât o singură cale dreaptă, ce se va întâmpla cu aceia care sunt convişi că au dreptate deşi nu au?


Isus spune că El îi va chema pe calea Sa cea dreaptă, iar adevăratele Sale oiţe Îi vor auzi glasul şi Îl vor urma (Ioan 10:16, 27).

3. Nu ajung sinceritatea şi zelul?


Nu! Ci trebuie să avem şi dreptate. Apostolul Pavel era sincer şi zelos când îi persecuta pe creştini, înainte de propria sa convertire, dar tot aşa şi greşea (Fapte 22:3, 4; 26:9-11).

4. Nu este oare ştiinţific imposibil ca Dumnezeu să-i vadă pe toţi în acelaşi timp?


Tot aşa a fost şi potopul lui Noe (nu mai plouase niciodată până atunci--Geneza 2:5, 6), şi totuşi s-a înâmplat. Invocarea motivelor "ştiinţifice" pentru a scuza neascultarea era jocul preferat al clasei menţionate în Romani 1:22 care "s-au fălit că sunt înţelepţi, şi au înnebunit".

5. Ce se va întâmpla cu persoanele care nu au primit lumina?


Biblia spune că toţi au primit din lumină. "Lumina aceasta era adevărata Lumină, care luminează pe orice om, venind în lume." Ioan 1:9. Fiecare persoana va fi judecată după cum a respectat lumina pe care a avut-o. Chiar şi păgânii au ceva lumină şi păzesc legea, după Romani 2:14, 15.

6. L-am rugat pe Dumnezeu să îmi dea un semn dacă vrea să mă supun Lui. Aşa sunt în siguranţă, nu-i aşa?


Nu, nu este aşa. Isus a spus, "Un neam viclean şi preacurvar cere un semn." Matei 12:39. Orice învăţătură trebuie verificată cu Biblia, şi dacă este în armonie cu Cuvântul lui Dumnezeu, trebuie acceptată şi urmată (Isaia 8:20; 2 Timotei 2:15). Cei care nu vor accepta învăţăturile simple ale Bibliei nu se vor lăsa convinşi nici de un semn. Aşa cum a declarat Domnul Isus: "Dacă nu ascultă pe Moise şi pe prooroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morţi." Luca 16:31.

7. Evrei 10:26, 27 pare să indice faptul că un păcat comis de bună voie de către o persoană, îi va aduce pierderea. Este adevărat?


Nu,ci oricine îşi mărturiseşte păcatul este iertat. Biblia nu vorbeşte aici de un singur act sau păcat ci de o continuare fără remuşcare a unui păcat şi un refuz de predare lui Hristos după aflarea adevărului. O asemenea faptă întristează şi alungă Duhul Sfânt (Efeseni 4:30) şi împietreşte inima cuiva până îşi pierde "orice pic de simţire" (Efeseni 4:19) şi este pierdut. Biblia declară: "Păzeşte de asemenea pe robul Tău de mândrie, ca să nu stăpânească ea peste mine! Atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari." Psalmi 19:13.

8. Nu este oare nevoie ca să ai studii înalte pentru ca să înţelegi Biblia?


Nu! Chiar oamenii simpli o pot înţelege dacă I se predau Domnului (Psalmi 19:7; 119:130; Matei 11:25).

Întrebări test1. Vor fi salvaţi cei care (1)

_____   Au scos draci în numele lui Hristos.
_____   Pretind că Îl iubesc pe Hristos.
_____   Îl primesc pe Domnul şi I se supun.

2. Care trei lucruri, enumerate mai jos, îmi vor da siguranţa că am primit tot adevărul? (3)

_____   Să-mi întreb psihologul.
_____   Să mă rog pentru lumină.
_____   Să fac ce îmi spune preotul/pastorul.
_____   Să fac donaţii generoase la biserică.
_____   Să mă pedepsesc.
_____   Să mă instruiesc mai mult.
_____   Să-I cer lui Dumnezeu un semn.
_____   Să studiez Biblia.
_____   Să urmez adevărul pe care acum îl înţeleg.

3. Dumnezeu îmi va cere socoteală pentru (1)

_____   că ascult de sugestiile pastorului/preotului.
_____   că urmez pe calea aleasă de părinţii mei.
_____   lumina pe care o am şi pe care aş putea să o am.

4. Când descopăr un adevăr nou trebuie să (1)

_____   îl ignor.
_____   aştept până mă voi simţi îndemnat(ă) să-l accept.
_____   îl accept şi să ascult imediat.

5. Ascultarea deplină de poruncile lui Dumnezeu este (1)

_____   Imposibilă, în orice situaţie.
_____   Legalism şi vine de la diavolul.
_____   Posibilă numai prin Hristos.

6. Neascultarea de bună voie (1)

_____   Conduce spre întuneric şi distrugere veşnică.
_____   Merge pentru lucrătorii zeloşi din biserică.
_____   Este trecută cu vederea de Dumnezeu dacă sunt încăpăţânat.

7. Adevărata dragoste pentru Dumnezeu este (1)

_____   Mai bună decât ascultarea.
_____   Face ascultarea inutilă.
_____   Mă face să mă supun Lui bucuros.

8. Adevărata libertate creştină înseamnă (1)

_____   Dreptul de a face oricănd orice doresc.
_____   Dreptul de a nu mă supune lui Dumnezeu.
_____   Libertate faţă de neascultare şi faţă de robia sub diavol.

9. Când un punct de adevăr îmi devine clar dar nu înţeleg de ce Dumnezeu îmi cere supunere, ar trebui (1)

_____   să aştept până când motivul devine clar.
_____   să resping acel punct de adevăr.
_____   să îl accept şi să mă supun Cuvântului lui Dumnezeu.

10. Cine poartă întreaga răspundere pentru toată neascultarea? (1)

_____   Guvernul.
_____   Părinţii mei, care m-au instruit greşit.
_____   Diavolul.

11. De ce este ascultarea necesară? (1)

_____   Pentru că Dumnezeu este mai mare decât mine, şi mie îmi este frică de El.
_____   Ca să nu îl înfurii pe Dumnezeu.
_____   Pentru că Îl iubesc pe Dumnezeu şi vreau să mă supun regulilor Sale pentru un comportament creştin.

12. De ce nu îi distruge Dumnezeu pe cei neascultători chiar acum? (1)

_____   Îi este frică.
_____   Îi place să vadă cum se dezvoltă ticăloşia.
_____   Aşteaptă până se vor convinge toţi pe deplin de dragostea şi dreptatea Sa.