Get the daily devotional to your inbox
Looks good!
Please enter a valid email address.
Looks good!
Please confirm your email address.

Cealaltă femeie

Cealaltă femeieLesson 22

Fiecare căsnicie trebuie să se bazeze pe încredere - şi la fel, în unirea noastră cu Domnul Hristos, trebuie să-I rămânem credincioşi Lui şi Cuvântului Său. Apocalipsa vorbeşte despre adevărata mireasă a lui Hristos, dar mai există o altă femeie care încearcă să-i seducă pe credincioşi departe de Cuvântul lui Dumnezeu. Apocalipsa conţine un mesaj şocant despre Babilon, cealaltă femeie. Babilonul va cădea, iar poporul lui Hristos trebuie să se ferească de farmecele lui sau va pieri! Astfel începe a doua parte a soliei celor trei îngeri. Aici vei afla adevărata identitate a Babilonului spiritual şi vei afla cum să eviţi să te laşi hipnotizat de fatidica ei frumuseţe ... ce ar putea fi mai important?
În cartea Apocalipsei, Dumnezeu o numeşte pe această femeie "Babilon."
În cartea Apocalipsei, Dumnezeu o numeşte pe această femeie "Babilon."

1. Cum simbolizează Domnul Isus Babilonul în cartea Apocalipsei?

"Vino să-ţi arăt judecata curvei celei mari, care şade pe ape mari." "Şi am văzut o femeie şezând pe o fiară de culoare roşu aprins, plină cu nume de hulă, având şapte capete şi zece coarne. Şi femeia era îmbrăcată în roşu aprins şi vişiniu şi împodobită cu aur, pietre preţioase şi cu perle, având în mână o cupă de aur, plină de spurcăciuni şi de necurăţiile curviei ei. Pe frunte purta scris un nume, o TAINĂ, BABILONUL CEL MARE, MAMA CURVELOR ŞI SPURCĂCIUNILOR PĂMÂNTULUI.'' Apocalipsa 17:1, 3-5.

Răspundeţi:   În Apocalipsa 17:1-6, Isus simbolizează Babilonul ca pe o prostituată îmbrăcată în roşu şi mov. Este aşezată pe o fiară de culoare roşu aprins, ce are şapte capete şi zece coarne şi stă pe ape mari.


2. Simbolic, cine este femeia curată din Apocalipsa capitolul 12?

Răspundeţi:   O femeie curată, îmbrăcată în soare, este descrisă în Apocalipsa 12:1-6. Am învăţat în ghidul studiului 20 că această femeie curată simbolizează biserica curată a lui Dumnezeu, care îi este credincioasă iubitului ei, Isus. Vom studia Apocalipsa capitolul 12 în profunzime în cadrul ghidului de studiu 23.


3. Ce reprezintă o prostituată în profeţia Bibliei?

"Fiul omului, arată Ierusalimului urâciunile lui!" "Dar te-ai încrezut în frumuseţea ta, şi ai curvit, la adăpostul numelui tău celui mare; ţi-ai revărsat curviile înaintea tuturor trecătorilor, şi te-ai dat lor." Ezechiel 16:2, 15.

Răspundeţi:   Cum o femeie curată simbolizează o biserică curată care Îi este credincioasă lui Isus, la fel şi o femeie murdară reprezintă o biserică impură sau decăzută, care nu Îi este credincioasă lui Isus (Iacov 4:4).

Majoritatea conducătorilor  Reformaţiunii au susţinut părerea  că "Babilonul" din Apocalipsa 17 este papalitatea.
Majoritatea conducătorilor Reformaţiunii au susţinut părerea că "Babilonul" din Apocalipsa 17 este papalitatea.

4. Am putea identifica desfrânata (biserica) care este numită "Babilonul cel mare, mama curvelor" în Apocalipsa capitolul 17?

Răspundeţi:   Da, este foarte cunoscut faptul că există o singură biserică ce pretinde să fie biserica mamămarea biserică romano- catolică. Un important preot catolic, John A. O'Brien, a declarat: "Acea sărbătorire [ţinerea Sabatului] rămâne ca o aducere-aminte a bisericii mamă de unde s-au desprins sectele non-catolice." 1

Punctele folosite în Apocalipsa 17 pentru a descrie mama Babilon şi fiara pe care o călăreşte se potrivesc în mod clar papalităţii:

A. Ea i-a persecutat pe sfinţi

(versetul 6). (Vezi Ghidul Studiului 15 şi 20.)

B. Era îmbrăcată cu purpură şi stacojiu (versetul 4). Papii adesea poartă culoarea regală a purpurei în funcţiile importante, iar roşul este culoarea robelor cardinalilor catolici.

C. Cele şapte capete ale fiarei (versetul 3) pe care stă femeia sunt şapte munţi (versetul 9). Se ştie bine că Roma, sediul universal al papalităţii, este construit pe şapte dealuri sau munţi.

D. Fiara este vinovată de blasfemie (versetul 3), un punct care de asemenea i se potriveşte întocmai papalităţii. (vezi Ghidul Studiului 15 şi 20.)

E. Ea a domnit "peste regii pământului."

Versetul 18. Alexander Flick declară că prin secolul al XIII-lea, papa a fost "cel puţin în teorie şi drepturi ... stăpânitorul întregii lumi în lucrurile trecătoare şi spirituale." 2

Acest punct nu i s-ar putea potrivi vreunui alt regat sau guvern de pe pământ. Papalitatea este descrisă în Apocalipsa 17 prea clar pentru a exista vreo îndoială.

Notă: Mulţi conducători ai Reformaţiunii (Huss, Wycliffe, Luther, Calvin, Zwingli, Melanchthon, Cranmer, Tyndale, Latimer, Ridley şi alţii) au susţinut părerea că papalitatea este puterea implicată aici. 3

1John A. O'Brien, The Faith of Millions (Huntington, IN: Our Sunday Visitor, Inc., 1974), p. 401.

2The Rise of the Mediaeval Church (New York: Burt Franklin, 1959), pp. 575, 576.

3George Eldon Ladd, The Blessed Hope (Grand Rapids, MI: William B. Eerdman's Publishing Co., 1956), pp. 32-34.

Cuvântul "Babilon" datează încă de pe vremea Turnului Babel. Înseamnă "încurcătură".
Cuvântul "Babilon" datează încă de pe vremea Turnului Babel. Înseamnă "încurcătură".

5. Care este semnificaţia literală a cuvântului "Babilon," şi care este originea lui?

"Haidem! să ne zidim ... un turn al cărui vârf să atingă cerul." "Şi Domnul a zis ... Haidem! să Ne pogorâm şi să le încurcăm acolo limba, ca să nu-şi mai înţeleagă vorba unii altora." "De aceea cetatea a fost numită Babel ["încurcătură"]; căci acolo a încurcat Domnul limba." Geneza 11:4, 6, 7, 9.

Răspundeţi:   Cuvintele "Babel" şi "Babilon" înseamnă "încurcătură." Numele de Babilon se trage de la Turnul Babel, care a fost ridicat după potop de către cei necredincioşi sfidători care sperau să-l construiască atât de înalt încât nici un potop să nu-l mai poată acoperi vreodată (versetul 4). Dar Domnul le-a încurcat limbile, şi confuzia rezultată a fost atât de mare încât au fost forţaţi să oprească construcţia. Apoi au numit turnul "Babel" (Babilon),
sau "încurcătură." Mai târziu, în zilele Vechiului Testament, a apărut un regat păgân răspândit în toată lumea, numit Babilon, care era duşman al poporului lui Dumnezeu, Israel. El a întruchipat rebeliunea, neascultarea, persecuţia poporului lui Dumnezeu, mândria, şi idolatria (Ieremia 39:6, 7; 50:29, 31-33; 51:24, 34, 47; Daniel capitolul 3 şi 5). De fapt, în Isaia capitolul 14, Dumnezeu foloseşte Babilonul ca un simbol al Satanei însuşi pentru că Babilonul a fost atât de ostil şi de devastator pentru munca lui Dumnezeu şi poporul Său. În cartea Apocalipsei din Noul Testament, cuvântul "Babilon" este folosit pentru a însemna un regat religios care este duşman al Israelului spiritual al lui Dumnezeu--biserica Sa (Apocalipsa 14:8; 16:19).

Bisericile care adoptă falsele învăţături ale mamei Babilon, devin ele însele "Babilon".
Bisericile care adoptă falsele învăţături ale mamei Babilon, devin ele însele "Babilon".

6. Cine sunt fiicele prostituate ale mamei Babilon descrise în Apocalipsa 17:5?

Răspundeţi:   Sunt unele dintre bisericile care la început au protestat faţă de falsele învăţături ale mamei Babilon şi au părăsit-o în timpul marii Reformaţiuni Protestante. Dar, mai târziu, au început să imite principiile şi acţiunile mamei şi astfel au decăzut şi ele. Nici o femeie nu se naşte prostituată. Nici fiicele bisericilor protestantismului simbolic nu s-au născut decăzute. Orice biserică sau organizaţie care învaţă şi urmează falsele doctrine şi practici ale Babilonului poate deveni o biserică sau fiică decăzută. Aşadar, Babilonul este un nume de familie care cuprinde atât biserica mamă cât şi acele fiice ale ei care sunt de asemenea decăzute.

Fiara din Apocalipsa 17, reprezintă guvernul civil. Femeia care stă călare pe fiară inseamnă că biserica se află sub controlul guvernului.
Fiara din Apocalipsa 17, reprezintă guvernul civil. Femeia care stă călare pe fiară inseamnă că biserica se află sub controlul guvernului.

7. De ce în Apocalipsa 17, mama Babilon este descrisă ca şi călărind pe fiară? Ce reprezintă fiara?

Răspundeţi:   În Apocalipsa 13:1-10, Isus descrie papalitatea ca o combinaţie a bisericii şi a statului. (Pentru mai multe informaţii, vezi Ghidul Studiului 20.) În Apocalipsa capitolul 17, Isus descrie biserica (prostituata) şi statul (fiara) ca entităţi separate, şi totuşi legate. Femeia este călare pe fiară, ceea ce înseamnă că biserica stăpâneşte puterea statului.

Religiile necreştine şi protestantismul apostaziat se vor alătura papalităţii ca aliate în războiul final împotriva lui Dumnezeu şi a urmaşilor Săi.
Religiile necreştine şi protestantismul apostaziat se vor alătura papalităţii ca aliate în războiul final împotriva lui Dumnezeu şi a urmaşilor Săi.

8. Ce alte puteri se unesc cu papalitatea pentru a duce la bun sfârşit evenimentele timpului sfârşitului?

"Apoi am văzut ieşind din gura balaurului, şi din gura fiarei, şi din gura proorocului mincinos trei duhuri necurate, care semănau cu nişte broaşte. Acestea sunt duhuri de draci, care fac semne nemaipomenite, şi care se duc la împăraţii pământului întreg, ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului Celui Atotputernic." Apocalipsa 16:13, 14.

Răspundeţi:   Balaurul din Apocalipsa 12:3, 4 şi falsul profet din Apocalipsa 13:11-14 19:20 formează o alianţă cu fiara din Apocalipsa 13:1-10, sau cu papalitatea.

A. Balaurul din Apocalipsa capitolul 12 îl reprezintă pe Satana lucrând prin Roma păgână. (Vezi Ghidul Studiului 20 pentru mai multe detalii.) În aceste ultime zile el include religiile necreştine cum ar fi budismul, şintoismul, hinduismul, Noua Eră, umanismul secular, etc.

B. Falsul profet reprezintă protestantismul apostaziat, cu centrul în America, care va prelua conducerea în incitarea şi influenţarea lumii întregi ca să se închine fiarei (vezi Ghidul Studiului 21).

C. Fiara este papalitatea (vezi Ghidul Studiului 20).

D. Aceste trei puteri: Religiile şi guvernele necreştine, catolicismul roman, şi protestantismul apostaziat vor deveni aliate în Armaghedonrăzboiul final împotriva lui Dumnezeu, legii Sale, şi a urmaşilor Săi credincioşi.

Domnul Isus numeşte această coaliţie "Babilonul cel mare" în Apocalipsa 18:2.

Minunile extraordinare pe care le face  Satana şi îngerii lui (dându-se drept spirite ale morţilor) vor uni lumea în spijinul lor acordat fiarei.
Minunile extraordinare pe care le face Satana şi îngerii lui (dându-se drept spirite ale morţilor) vor uni lumea în spijinul lor acordat fiarei.

9. Cum vor putea organizaţii cu un trecut atât de diferit să se unească în mod real?

"Toţi au acelaşi gând, şi dau fiarei puterea şi stăpânirea lor." Apocalipsa 17:13.

Răspundeţi:   Apocalipsa 16:13, 14 spune "duhuri necurate care semănau cu nişte broaşte" care sunt "duhuri de draci" îi vor uni prin miracolele pe care le vor face. Spiritismulcredinţa că morţii trăiesc şi că pot lua legătura cu cei viiva fi doctrina care îi va uni pe toţi împreună. Satana şi îngerii luidându-se drept spiritele celor dragi decedaţi, profeţi ai trecutului, îngeri din ceruri (2 Corinteni 11:13, 14), şi chiar Isus Însuşi (Matei 24:24)vor convinge lumea că această cauză a lor este coordonată chiar de cer (vezi Ghidul Studiului 10).

Întâmplător, toate cele trei entităţi cred că morţii trăiesc:

A. Catolicismul se roagă Mariei şi altor sfinţi morţi şi cred că aceşti sfinţi îi binecuvântează pe urmaşii lor cu minuni.

B. Religiile necreştine se bazează practic pe credinţa şi închinarea la spiritele morţilor. Era Nouă accentuează presupusa conversaţie cu spiritele morţilor.

C. Protestantismul apostaziat crede că morţii nu sunt morţi ci, mai degrabă, vii în rai sau iad. Astfel, sunt foarte susceptibili la înşelăciunile demonilor care se dau drept spirite ale morţilor.

Babilonul cade pentru că se întoarce de la adevărul Bibliei.
Babilonul cade pentru că se întoarce de la adevărul Bibliei.

10. De ce păcate acuză Dumnezeu Babilonul?

A. "A căzut, Babilonul cel mare !" Apocalipsa 18:2.

Răspundeţi:   A cădea înseamnă a se întoarce de la adevărul Bibliei şi de la adevărata slujire a adevăratului Dumnezeu (2 Petru 3:17).

B. "A ajuns un locaş al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat." "De farmecele ei au fost toate naţiunile înşelate." Apocalipsa 18:2, 23.

Răspuns: Aici Dumnezeu acuză Babilonul (1) că se consultă personal cu demonii invitând spiritele răului în mijlocul ei prin spiritism, şi (2) pentru înşelarea practic a întregii lumi prin minciuna spiritelor demonice.

C. "Locuitorii pământului s-au îmbătat" de spurcăciunile şi necurăţiile din potirul ei! (Apocalipsa 17:2, 4 18:3).

Răspuns: Cuvântul "spurcăciuni" în Biblie simbolizează minciuni (Proverbe 12:22). Vinul Babilonului, care conţine învăţături false, îi dezorientează şi amorţeşte pe aceia care beau din el şi îi îmbată din punct de vedere spiritual.

D. "Împăraţii pământului au curvit cu ea." Apocalipsa 18:3.

Răspuns: Biserica este mireasa lui Hristos (Apocalipsa 19:7, 8) şi trebuie să-L iubească şi să-I fie credincioasă numai Luiceea ce a spus Domnul Isus înseamnă păstrarea poruncilor Sale (Ioan 14:15). Papalitatea este blamată aici pentru întoarcerea de la soţul ei, Isus (Iacov 4:4), şi pentru formarea de relaţii ilicite cu guverne civile (unirea bisericii cu statul) în scopul sprijinirii ei.

E. Face trafic cu "sufletele oamenilor" (Apocalipsa 18:13).

Răspuns: Dumnezeu denunţă aici Babilonul pentru că îi consideră pe oamenii o marfă în loc de copii preţioşi ai lui Dumnezeu.

Primirea de doctrină falsă conduce la îmbătarea spirituală, care face foarte dificilă înţelegerea adevărului.
Primirea de doctrină falsă conduce la îmbătarea spirituală, care face foarte dificilă înţelegerea adevărului.

11. Care sunt câteva dintre doctrinele false incluse în vinul Babilonului care îi îmbată pe oameni şi îi nedumeresc din punct de vedere spiritual?

Răspundeţi:   Uluitor, unele dintre cele mai importante doctrine ale protestantismului de astăzi nu se găsesc deloc în Biblie. Ele au fost aduse în bisericile protestante de către biserica mamă a Romei, care le primise de la păgânism. Câteva dintre aceste false doctrine sunt că:

A. Legea lui Dumnezeu a fost schimbată sau abrogată.
Legea lui Dumnezeu nu poate fi niciodată modificată sau abrogată (Luca 16:17). Ghidul Studiului 6 citează o dovadă de necontestat.

B. Sufletul este nemuritor.
Biblia menţionează "suflet" şi "spirit" de 1700 de ori, dar niciodată nu este menţionat ca nemuritor. Oamenii sunt muritori (Iov 4:17), şi nici unul nu primeşte nemurire până la a doua venire a lui Isus (1 Corinteni 15:51-54). (Vezi Studiul Ghidului 10 pentru mai multe informaţii.)

C. Păcătoşii ard veşnic în iad.
Biblia învaţă că păcătoşii vor arde complet (nu vor mai exista de loc), atât sufletul cât şi corpul, în foc (Matei 10:28). Un iad etern de tortură nu este ceea ce învaţă Biblia. (Vezi detalii în Ghidul Studiului 11.)

D. Botezul prin scufundare nu este necesar.
Botezul prin scufundare este singurul botez recunoscut de Scriptură. (Vezi Ghidul Studiului 9 pentru mai multe informaţii.)

E. Duminica este ziua sfântă a lui Dumnezeu.
Biblia învaţă, fără îndoială, că ziua sfântă a lui Dumnezeu este ziua a şaptea SabatulSâmbăta. (Pentru detalii, vezi Ghidul Studiului 7.

Notă: Aceste învăţături false, odată crezute, tind să aducă "confuzie" (ceea ce termenul "Babilon" înseamnă literalmente) şi fac înţelegerea Scripturii mult mai dificilă.

Un gând solemn
Să crezi că unii pot să bea din vinul Babilonului fără să ştie este un gând solemn. Probabil că acest lucru este nou pentru tine. Dacă este aşa, te rog cere-I lui Dumnezeu să te îndrume (Matei 7:7). Apoi cercetează Scripturile să vezi dacă chiar aşa stau lucrurile (Fapte 17:11). Promite că-L vei urma pe Isus oriunde te va conduce, iar El nu-ţi va permite să ajungi să crezi o minciună (Ioan 7:17).

Îngerii cerului vor fi de partea poporului lui Dumnezeu în lupta finală de pe pământ.
Îngerii cerului vor fi de partea poporului lui Dumnezeu în lupta finală de pe pământ.

12. Cine se va afla de partea Domnului în bătălia Armaghedonului?

Răspundeţi:   În această luptă finală, îngerii cerului (Evrei 1:13, 14 Matei 13:41, 42) şi poporul lui Dumnezeurămăşiţa (Apocalipsa 12:17)vor fi aliaţi cu Isus, care va conduce armatele cerului (Apocalipsa 19:11-16) împotriva Satanei şi a susţinătorilor lui.

Rămăşiţa lui Dumnezeu se compune din aceia care refuză minciunile Babilonului (Ghidul Studiului 23 vă va da detalii suplimentare). Ei sunt cunoscuţi pentru: (1) dragostea lor pentru Isus (1 Ioan 5:2, 3), (2) loialitatea pentru El şi credinţa în El (Apocalipsa 14:12), şi (3) supunerea lor fermă faţă de Cuvântul Său şi faţă de porunci (Apocalipsa 12:17 Ioan 8:31, 32).

În vremea sfârşitului, Satana îi va minţi pe toţi aceia care nu cer dovada clară a Scripturii pentru fiecare doctrină din Biblie.
În vremea sfârşitului, Satana îi va minţi pe toţi aceia care nu cer dovada clară a Scripturii pentru fiecare doctrină din Biblie.

13. Care va fi strategia lui Satana în acest conflict final între adevărul lui Dumnezeu şi minciunile lui Satana?

Răspundeţi:   Deşi Satana Îl urăşte pe Dumnezeu şi pe Fiul Său, rareori recunoaşte acest lucru deschis. De fapt, el şi demonii lui se vor da drept îngeri sfinţi şi clerici creştini devotaţi (2 Corinteni 11:13-15). Ceea ce el prezintă ca probă de partea sa, va părea atât de drept, de spiritual, şi în stilul lui Isus că aproape toată lumea de pe pământ va fi înşelată şi-l va urma (Matei 24:24). Cu siguranţă că el va folosi Biblia, la fel cum a făcut-o când L-a ispitit pe Isus în pustie(Matei 4:1, 11). Logica lui Satana este atât de convingătoare încât a minţit o treime din îngerii cerului, pe Adam şi Eva, şi (pe timpul potopului) pe toată lumea de pe pământ cu excepţia a opt oameni.

Cuvântul lui Dumnezeu expune strategiile lui Satana.
Cuvântul lui Dumnezeu expune strategiile lui Satana.

14. Care este contra-strategia lui Dumnezeu?

"La lege şi la mărturie! Căci dacă nu vor vorbi aşa, este pentru că nu există nici o lumină în ei." Isaia 8:20. (Traducerea King James).

Răspundeţi:   Dumnezeu întotdeauna contrazice minciunile lui Satana cu adevărul Bibliei.
Când a fost ispitit de Satana în pustie, Isus a citat Scriptura în repetate rânduri (Matei 4:1-11). Prin rămăşiţa Sa, Dumnezeu va spune adevărul despre natura nebiblică a Babilonului cel mare. El va lămuri faptul că Babilonul prezintă o solie falsă (Galateni 1:8-12) care a deschis uşa larg, pentru ca miliarde de oameni să fie minţiţi şi pierduţi. Contramişcarea lui Dumnezeu este conturată în soliile celor trei îngeri din Apocalipsa 14:6-14, pe care le studiem în 9 din cele 27 de ghiduri de studii ale acestei serii. Aceste trei fantastice solii expun şi avertizează împotriva minciunilor şi falsurilor lui Satana şi îi cheamă pe oameni să se roage lui Dumnezeu şi să-L asculte, nu doar în spirit, ci şi în adevărul Bibliei.

Mesajul lui Dumnezeu din vremea sfârşitului îi va aduce adevăr glorios şi lumină fiecărei persoane de pe pământ.
Mesajul lui Dumnezeu din vremea sfârşitului îi va aduce adevăr glorios şi lumină fiecărei persoane de pe pământ.

15. Vor fi reale soliile lui Dumnezeu de avertizare şi speranţă din timpul sfârşitului?

"După aceea, am văzut pogorându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere; şi pământul s-a luminat de slava lui." Apocalipsa 18:1.

Răspundeţi:   În Scriptură, îngerii reprezintă mesaje sau mesageri (Evrei 1:13, 14). Apelul lui Dumnezeu pentru timpul sfârşitului este simbolizat de un înger măreţ a cărui putere este atât de mare încât tot universul este luminat cu adevărul şi gloria lui Dumnezeu. Acest ultim mesaj dat de Dumnezeu va merge la locuitorii întregii lumi (Apocalipsa 14:6; Marcu 16:15; Matei 24:14).

Când apelul lui Isus din timpul sfârşitului este dat întregii lumi, poporul Său adevărat va ieşi din Babilon şi-L va urma.
Când apelul lui Isus din timpul sfârşitului este dat întregii lumi, poporul Său adevărat va ieşi din Babilon şi-L va urma.

16. Ce apel final, urgent va face Isus pentru aceia care sunt în Babilon?

Răspundeţi:   El va spune: "Ieşiţi din mijlocul ei [Babilon], poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei, şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei! Pentru că păcatele ei s-au îngrămădit, şi au ajuns până în cer şi Dumnezeu Şi-a adus aminte de nelegiuirile ei." Apocalipsa 18:4, 5.

Vă rog să observaţi că Isus Se referă la mulţi oameni din Babilon ca la "poporul Meu." Sunt milioane de creştini sinceri în Babilon care încă nu au auzit acest important mesaj de avertizare. Aceşti oameni Îl iubesc pe Domnul mai presus de orice, iar Domnul Isus declară că ei sunt copiii Lui.


17. Cum vor reacţiona adevăraţii credincioşi ai lui Isus, care se află în Babilon când vor auzi chemarea Sa de a ieşi afară?

Răspundeţi:   Isus ne dă răspunsul. El spune, "Mai am şi alte oi, care nu sunt din staulul acesta şi pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul Meu, şi va fi o turmă şi un Păstor." "Oile Mele ascultă glasul Meu Eu le cunosc şi ele vin după Mine."
Ioan 10:16, 27.

Isus Îsi recunoaşte copiii care sunt în Babilon. Mai mult, El promite să-i cheme din Babilon înainte ca el să fie distrus. Şi, cel mai minunat lucru dintre toate, Isus promite că poporul Lui care se află încă în Babilon Îi va auzi şi Îi va recunoaşte vocea şi va ieşi din el la un loc sigur.

Notă: Acesta este cel de-al şaptelea ghid de studiu din nouă din seriile noastre despre solia celor trei îngeri din Apocalipsa 14:6-14. Următorul ghid de studiu va descrie biserica lui Dumnezeu din timpul sfârşitului atât de clar încât nu vei putea să n-o recunoşti.


18. Dacă mă aflu în Babilon, sunt eu dispus să iau seama la apelul urgent al Domnului Isus de a ieşi din el?

Răspundeţi:   


Întrebări de meditat


1. Nu ar trebui să rămân în Babilon şi să încerc să-l reformez în loc de a ieşi din el?


Nu. Isus spune că Babilonul va fi distrus, nu reformat. Se va îmbăta la nesfârşit cu vinul său (identificat ca fiind doctrină falsă în Apocalipsa 18:5, 6). Din acest motiv Domnul Îşi cheamă poporul afară (Apocalipsa 18:4).

2. Cine sunt împăraţii răsăritului din Apocalipsa 16:12?


Împăraţii răsăritului Îi reprezintă pe Împăraţii (Tată şi Fiu) cerului. Se numesc Împăraţii răsăritului pentru că aceasta este direcţia dinspre care fiinţele cereşti se vor apropia de pământ. Observaţi următorul lucru, de exemplu:

A. A doua venire a lui Isus va fi dinspre răsărit (Matei 24:27).

B. Slava lui Dumnezeu vine dinspre răsărit (Ezechiel 43:2).

C. Îngerul din Apocalipsa vine cu sigiliul dinspre răsărit (Apocalipsa 7:2).

D. Soarele, simbolizându-L pe Domnul Isus, răsare din răsărit (Maleahi 4:2).

3. Cumva avertizarea despre căderea Babilonului înseamnă că Babilonul nu a fost totdeauna căzut?


Da, aşa este. Multe dintre bisericile care alcătuiesc Babilonul s-au menţinut puternice, măreţe, şi leale lui Isus în trecut. Fondatorii erau oameni remarcabili ai lui Dumnezeu care cercetau Biblia cu sârguinţă pentru a descoperi tot adevărul ei. Nu toate bisericile sunt astăzi decăzute. Oricum, orice biserică care învaţă falsele doctrine ale mamei Babilon şi urmează obiceiurile ei poate deveni una dintre fiicele sale decăzute.

4. Atunci când un creştin este chemat afară din Babilon, unde ar trebui să se ducă?


Să găsească poporul care ţine poruncile lui Dumnezeu, are credinţa lui Isus, şi propovăduieşte soliile celor trei îngeri lumii întregi, şi să i se alăture lui (Apocalipsa 14:6-12). Ghidul studiului 23 va descrie complet biserica lui Dumnezeu din timpul sfârşitului.

5. Ce reprezintă cei 10 împăraţi din Apocalipsa 17:12-16?


Cei zece împăraţi simbolizează naţiunile lumii. Cele zece degete de la picioare din chipul lui Daniel din capitolul 2 şi cele zece coarne ale fiarei din Daniel capitolul 7 simbolizează cele zece împărăţii (regate) ale Europei. Oricum, semnificaţia este lărgită în Apocalipsa capitolele de la 11 până la 18 pentru a însemna toţi "regii pământului" sau "toate naţiunile." (Vezi Apocalipsa 16:14; 18:3.)

6. Ce înseamnă simbolismul "broaştelor" în Apocalipsa 16:13, 14?


O broască îşi capturează prada cu limba, ceea ce poate simboliza darul fals al limbilor care cuprinde lumea de astăzi. Vă rog să vă amintiţi că minunile, incluzând darul limbilor, dovedesc un singur lucruputere supranaturală. Dar Biblia ne informează că puterea supranaturală poate fi de la Dumnezeu sau de la Satana. Ea explică mai departe că Satana, dându-se drept un înger de lumină din ceruri (2 Corinteni 11:13-15), va folosi minunile supranaturale atât de eficace încât aproape întreaga lume va fi înşelată şi îl va urma (Apocalipsa 13:3). În prezent, el se foloseşte de darul mincinos al limbilor pentru a uni bisericile şi religiile de toate felurile între eleincluzându-i pe păgâni şi pe spiritişti. Fiecare dintre aceştia simt că darul limbilor este o dovadă a autenticităţii.

Trebuie să cercetăm duhurile
Biblia ne avertizează că trebuie să cercetăm duhurile

(1 Ioan 4:1). Dacă nu sunt de acord cu Biblia, sunt mincinoase (Isaia 8:19, 20). În plus, adevăratele daruri ale Spiritului Sfânt nu se dau niciodată cuiva care deliberat şi cu bună ştiinţă nu ascultă de Dumnezeu (Fapte 5:32). Există un dar adevărat al limbilor. Este o minune care permite vorbirea fluentă a unor limbi străine neînvăţate şi neştiute de vorbitor mai înainte (Fapte 2:4-12). Dumnezeu foloseşte acest dar când este nevoie să-Şi prezinte mesajul din timpul sfârşitului celor de alte limbi. A fost necesar la Cincizecime pentru că erau 17 grupuri de limbi diferite în mulţime şi probabil că ucenicii Lui ştiau doar o limbă.

7. Va juca mişcarea New Age (Noii Ere) un rol important în conflictul final din timpul sfârşitului dintre bine şi rău?


Fără nici o îndoială! Ea este puternic implicată cu ocultismul, fenomenele psihice, şi cu spiritismul. Spiritismul va fi cu siguranţă un factor major în drama finală a pământului. Îmbinat cu puterea supranaturală a darului mincinos al limbilor şi aliat cu coaliţia universală a bisericilor din timpul sfârşitului, spiritismul se va întinde pe tot globul. Credinţa Noii Ere în comunicarea cu spiritele şi reîncarnare este doar păgânismul de demult într-o nouă haină. Credinţa ei într-un suflet nemuritor, veşnic care poate comunica cu pământenii este aceeaşi minciună veche pe care Satana i-a spus-o Evei în Eden: "Hotărât, că nu veţi muri." Geneza 3:4. (Vezi ghidul studiului 10 pentru detalii despre moarte.)

8. Este evident că Dumnezeu dezvăluie activităţi ale Anticristului sau papalităţii în Daniel capitolul 7 şi Apocalipsa capitolele 13, 17, şi 18. Se menţionează Anticristul şi în altă parte în Scriptură?


Da, fiara sau puterea Anticristului (sau activităţile sale) sunt menţionate în cel puţin nouă profeţii din Vechiul şi Noul Testament: Daniel 7; Daniel capitolele
8, 9; Daniel 11; Apocalipsa 12;
Apocalipsa 13; Apocalipsa 16;
Apocalipsa 17; Apocalipsa 18; şi
Apocalipsa 19. Cu siguranţă, când Dumnezeu accentuează aceeaşi putere în nouă ocazii diferite, El vrea ca noi să ascultăm.

9. Împărăţia lui Satana numită "Babilon" s-a creat de la Turnul Babel?


Nu, ci s-a creat când Satana s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu în ceruri. De fapt, profetul Isaia îl simbolizează pe Lucifer la timpul căderii lui din ceruri ca rege al Babilonului (Isaia 14:4, 12-15). Dumnezeu a privit peste regatul lui Satana ca fiind Babilon încă de la începutul păcatului. Ţinta mărturisită a lui Satana este să-L învingă pe Dumnezeu, să distrugă împărăţia lui Dumnezeu, şi să-şi instaleze propria împărăţie nesupusă a Babilonului întregului univers. Isus a declarat că există doar două grupe (Matei 7:13, 14). În cele din urmă fiecare suflet de pe pământ se va alinia fie de partea lui Isus fie de cea a Babilonului. Este o chestiune de viaţă şi de moarte. Aceia care Îl slujesc şi Îl sprijinesc pe Isus vor fi salvaţi în împărăţia Sa cerească. Aceia care sprijină Babilonul vor fi distruşi de foc. Şi a mai rămas foarte puţin timp pentru a lua o hotărâre. De aceea atenţionarea lui Isus, avertizarea din vremea sfârşitului împotriva Babilonului este atât de crucială şi de urgentă.

10. În Apocalipsa 16:12, ce se înţelege prin apele râului Eufrat care s-au secat pentru a pregăti drumul pentru împăraţii răsăritului?


Înainte ca vechia împărăţie a Babilonului să fie capturată de generalul med Darius, apa râului Eufrat, care trecea pe dedesubtul zidurilor oraşului, a fost transformată într-un fund de lac făcut de mână omenească. Această diversiune i-a permis armatei lui Darius să captureze oraşul noaptea intrând pe dedesubtul zidurilor prin albia goală a râului. În profeţiile Apocalipsei, "apa" simbolizează oameni (Apocalipsa 17:15). Astfel, apele râului Eufrat se referă la urmaşii "marelui Babilon", al cărui ajutor seacă atunci când se întorc împotriva Babilonului cu intenţia de a-l distruge (Apocalipsa 17:16). Această secare a ajutorului pentru "Babilonul cel mare" asigură biruinţa împăraţilor răsăritului, Tatălui ceresc şi Fiului.

Întrebări test1. Care este semnificaţia cuvântului "Babilon"? (1)

_____   Confuzie.
_____   Răzvrătire.
_____   Înşelător.

2. Pe cine simbolizează mama Babilon în profeţia Biblică? (1)

_____   Naţiunile Unite.
_____   Papalitatea.
_____   Maria, mama lui Isus.

3. Care sunt fiicele mamei Babilon? (1)

_____   Doamnele Noului Testament--Priscilla, Elizabeta şi Dorca.
_____   Reginele Europei.
_____   Bisericile care urmează doctrinele şi obiceiurile false ale mamei Babilon.

4. Ce este simbolizat prin mama Babilon stând pe fiara de un roşu aprins? (1)

_____   Biserica stăpânind statul, care o sprijină îndeaproape.
_____   Femei care ştiu să dreseze bine animalele.
_____   Femei care trebuie să călărească, nu să meargă.

5. Ce doctrine false ale Babilonului îi vor nedumeri pe oameni din punct de vedere spiritual? (4)

_____   Sfinţenia căsătoriei.
_____   Moartea e un somn.
_____   Păcătoşii vor arde veşnic în iad.
_____   Duminica, ţinută ca ziua sfântă a lui Dumnezeu.
_____   Spiritele sau sufletele, sunt nemuritoare.
_____   Botezul prin scufundare.
_____   Legea lui Dumnezeu anulată sau modificată.

6. "A căzut Babilonul" înseamnă că (1)

_____   Un înger a căzut din cer.
_____   Babilonul a fost lovit de un cutremur.
_____   Biserica mamă şi celelalte biserici care îmbrăţişează falsele ei învăţături au părăsit adevărul Bibliei şi adevărata închinare la adevăratul D

7. Simbolul "împăraţii răsăritului" reprezintă (1)

_____   Domnul Isus şi Tatăl Său.
_____   Satana lucrând prin păgânism.
_____   Naţiunile lumii.

8. Ce simbolizează secarea apelor râului Eufrat? (1)

_____   O severă criză de apă în ultimele zile.
_____   Nu vor fi provizii de mâncare în timpul sfârşitului.
_____   Babilonul va pierde sprijinul urmaşilor lui.

9. Babilon este un nume de familie care include aproape toate religiile şi bisericile. (1)

_____   Da.
_____   Nu.

10. Cine îi cheamă, de fapt, pe oameni afară din Babilon? (1)

_____   Îngerii.
_____   Cei zece împăraţi.
_____   Lucifer.
_____   Domnul Isus.

11. Nu ar fi mai bine să încerci să transformi o biserică decazută decât să ieşi din ea? (1)

_____   Da.
_____   Nu.

12. Ce înseamnă să te îmbeţi cu vinul Babilonului? (1)

_____   Să fii un alcoolic.
_____   Să te alături ei în petrecere.
_____   Să fii bolnav din punct de vedere fizic.
_____   Să fii derutat de falsele ei doctrine.

13. Care vor fi cele trei puteri care se vor uni pentru a lupta împotriva lui Isus şi a poporului Său în timpul sfârşitului? (3)

_____   Religiile necreştine.
_____   Naţiunile Unite.
_____   Protestantismul apostaziat.
_____   Extratereştrii.
_____   Papalitatea.

14. Când Domnul Isus Îşi va chema poporul afară din Babilon, va ieşi el? (1)

_____   Da.
_____   Nu.

15. Mulţi oameni se află în Babilon, dar nu ştiu acest lucru. (1)

_____   Da.
_____   Nu.