Get the daily devotional to your inbox
Looks good!
Please enter a valid email address.
Looks good!
Please confirm your email address.

Renhet & kraft

Renhet & kraftLesson 9

Är du less på att såra dina närmaste eller att gå emot ditt samvete? Går du omkring med skuldkänslor för misstag som du gjort för länge sedan? Har du någonsin önskat att du kunde ta ett bad och komma upp ur badet ren - både utanpå och innuti? I så fall har jag nyheter för dig: Det kan du! Gud har en en metod som helt kan tvätta bort dina synder och stärka din karaktär. Låter det omöjligt? Inte alls! Bibeln säger: "Och vi har så, genom detta dop till döden, blivit begravna med honom" (Romarbrevet 6:4). När du tar emot Kristus, så dör ditt gamla liv och Gud lovar att glömma alla dina synder! Inte bara det, han kan också hjälpa dig att komma över vilken dålig ovana du än må ha. Visste du att korset nämns 28 gånger i Bibeln, men att dopet är nämnt 97 gånger? Det måste därför antagligen vara ganska viktigt. Och inte att undra på - det symboliserar ju ett nytt liv, där det plågsamma förflutna är begravt och borta för alltid. Läs Bibelns märkliga fakta om detta otroliga ämne... det kommer att förändra dig!
Den här versen visar tydligt att dopet är nödvändigt för att bli frälst.
Den här versen visar tydligt att dopet är nödvändigt för att bli frälst.

1. Är det verkligen nödvändigt att låta döpa sig?

"Den som tror och blir döpt, han skall bli frälst; men den som inte tror, han skall bli fördömd". Markus 16:16.

Svar:   Ja, verkligen! Kan det sägas enklare?

Omständigheterna gjorde det omöjligt för rövaren på korset att bli döpt
Omständigheterna gjorde det omöjligt för rövaren på korset att bli döpt

2. Men rövaren på korset var ju inte döpt, så varför måste jag vara det?

"Ty han vet vad för ett verk vi är, han tänker därpå att vi är stoft." Psaltaren 103:14

Svar:   Han hade heller inte gett tillbaka sitt stöldgods, som Gud uttryckligen föreskriver i Hesekiel 33:15. Gud håller oss ansvariga för sådant vi kan göra, men han ser också de begränsningar vi som "stoft" har. Han begär inte något som är fysiskt omöjligt. Om rövaren på korset hade kunnat komma ned från sitt kors, så skulle han ha låtit döpa sig med en gång. Detta är det enda exemplet i Bibeln på undantag till denna regel. Gud ville säkerställa att ingen av övermod eller arrogans skulle låta bli att döpa sig.

Bara EN dopmetod är biblisk, inte 14.
Bara EN dopmetod är biblisk, inte 14.

3. Det finns många sätt att döpa. Är de inte alla godtagbara, förutsatt att man menar allvar med dopet?

"En Herre, en tro, ett dop." Efeserbrevet 4:5.

Svar:   Nej! Det finns bara ett riktigt dop. Alla andra s.k. dop är obibliska.

Notera: Djävulens smörgårsbord av olika dop säger: "Ta vilket du vill. Dopmetoden är oviktig, det är andan som räknas." Men Bibeln säger: "En Herre, en tro, ett dop." Efeserbrevet 4:5. Den säger också, " Hör blott Herrens röst i vad jag säger dig." Jeremia 38:20.

Jesus döptes genom nedsänkning i vatten.
Jesus döptes genom nedsänkning i vatten.

4. Hur döptes Jesus?

"Och han lät döpa sig i Jordan av Johannes... Och strax då han steg upp ur vattnet, såg han himmelen dela sig." Markus 1:9-10.

Svar:   Genom nedsänkning i vatten! Lägg märke till att efter ceremonien "steg han upp ur vattnet." Jesus döptes "i Jordan", inte på stranden som många tror. Johannes sökte alltid upp en plats "där det fanns mycket vatten" när han skulle döpa (Johannes 3:23), så att det skulle vara djupt nog. Bibeln uppmar oss att följa Jesu exempel (1 Petrus 2:21). Alla dop som inte sker genom nedsänkning i vatten går emot denna uppmaning. Ordet "dop" kommer från det grekiska "baptizo" som betyder "att doppa ned i, täcka med vatten". Det finns åtta olika grekiska ord i Nya Testamentet för att beskriva användningen av vätskor. Men bland dessa olika ord, som betyder stänka, hälla eller nedsänka, är det bara "nedsänka" (baptizo) som används för att beskriva dop.

Filippus döpte den etiopiske hovmannen genom att sänka ner honom i vattnet.
Filippus döpte den etiopiske hovmannen genom att sänka ner honom i vattnet.

5. Men ändrade inte lärjungarna eller apostlarna dopmetoden?

"Och de steg båda ned i vattnet, Filippus och hovmannen, och han döpte honom. Men när de hade stigit upp ur vattnet, ryckte Herrens Ande bort Filippus." Apostlagärningarna 8:38-39.

Svar:   Nej! Lägg märke till att Filippus, som var en ledare i den första kristna församlingen, döpte den etiopiske hovmannen genom att sänka ner honom i vattnet, precis som Johannes gjorde när han döpte Jesus. Aposteln Paulus varnade att den som lärde ut något som inte stämde med vad Jesus lärde, skulle bli "förbannad". Galaterbrevet 1:8. Ingen människa - hur gudfruktig hon än må vara - har rätt att ändra på Guds ord och påbud.

Alla former av dop utom dop genom nedsänkning, är människopåfund och kommer inte från Bibeln.
Alla former av dop utom dop genom nedsänkning, är människopåfund och kommer inte från Bibeln.

6. Om nu Jesus och hans lärjungar döpte genom att sänka ner i vatten, vem har då hittat på alla de andra formerna av s.k. dop som förekommer i dag?

"Och fåfängt dyrkar de mig, eftersom de läror de förkunnar är människobud." Matteus 15:9.

Svar:   Vilseledda män införde andra former av dop tvärt emot vad Guds Ord säger. Jesus säger "Varför överträder ni själva Guds bud, för era stadgars skull?" "Ni har så gjort Guds budord om intet, för era stadgars skull." Matteus 15:3, 6. Gudstjänstformer som följer mänskliga förordningar nyttar ingenting till. Det är otroligt när man tänker efter hur dopets heliga rit har ändrats och gjorts meningslös under århundradenas lopp. Inte att undra på att Bibeln uppmanar oss att "kämpa för den tro som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga." Judas 3.

Det är bara tre saker man måste göra innan man döps.
Det är bara tre saker man måste göra innan man döps.

7. Vad måste man göra för att förbereda sig för dop?

Svar:   A. Man måste veta vad Gud förväntar sig. "Gå fördenskull ut och gör alla folk till lärjungar, döpande ... lärande dem att hålla allt vad jag har befallt er." Matteus 28:19-20.

B. Man måste tro att Guds Ord är sanning. "Den som tror och blir döpt, han skall bli frälst" Markus 16:16.

C. Man måste uppriktigt ångra sina synder och vända sig ifrån dem. En "omvändelse" måste ske. "Gör bättring, och låt alla döpa er i Jesu Kristi namn till era synders förlåtelse" Apostlagärningarna 2:38. "Gör därför bättring och omvänd er, så att era synder blir utplånade." Apostlagärningarna 3:19.

I och med att jag döps, erkänner jag min tro på Jesu död, begravning och uppståndelse.
I och med att jag döps, erkänner jag min tro på Jesu död, begravning och uppståndelse.

8. Vad har dopet för betydelse?

"Och vi har så, genom detta dop till döden, blivit begravna med honom, för att, såsom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet, också vi ska vandra i ett nytt väsende, i liv. Ty om vi har vuxit samman med honom genom en lika död, så skall vi ock vara sammanvuxna med honom genom en lika uppståndelse. Vi vet ju detta, att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom, för att syndakroppen skall göras om intet, så att vi inte mer tjänar synden." Romarbrevet 6:4-6.

Svar:   Dopet representerar att den troende följer Kristus i döden, i begravningen och i återuppståndelsen. Symboliken är perfekt och fylld av djup mening. I dopögonblicket är ögonen slutna, händerna tillsammans, och man andas inte, precis som i döden. Sedan sänks man ner i vattengraven och uppstår därifrån till nytt liv i Kristus. Så snart man kommer upp ur vattnet öppnar man sina ögon och börjar andas och kan tala med sina vänner som vanligt igen. Precis som efter en uppståndelse. Den stora skillnaden mellan kristendomen och andra religioner är helt enkelt Kristi död, begravning och uppståndelse. I detta har Gud möjliggjort allt han vill göra för oss. För att vi skall komma ihåg dessa viktiga saker instiftade Herren dopet som ett minnestecken. Bara i dop genom nedsänkning symboliseras hans död, begravning och uppståndelse. Romarbrevet 6:4-6.

Vi dör ifrån synden. Vårt gamla liv begravs i vattnet. Vi uppstår som en ny person i Kristus.
Vi dör ifrån synden. Vårt gamla liv begravs i vattnet. Vi uppstår som en ny person i Kristus.

Nyblivna kristna är som små barn som håller på att lära sig gå. De snubblar ibland och faller.
Nyblivna kristna är som små barn som håller på att lära sig gå. De snubblar ibland och faller.

9. Men egentligen skall man väl inte låta döpa sig förrän man är säker på att man inte syndar igen?

"Ty om den goda viljan är för handen, så blir den välbehaglig med de tillgångar den har och bedöms ej efter vad den inte har." 2 Korinterbrevet 8:12.

Svar:   Det vore det samma som att säga att ett litet barn inte ska försöka gå innan han är säker på att han inte ramlar. En nyomvänd kristen är som ett nyfött barn. Det är därför omvändelsen ibland kallas för "pånyttfödelse". En kristens många gånger fula och syndiga tidigare liv, finns inte längre. Gud har förlåtit och glömt alltihop när en människa omvänder sig. Dopet symboliserar begravningen av det gamla livet, och vi får börja om som nyfödda, inte som vuxna som skall kunna allting. Gud dömer oss efter det vi strävar efter, inte efter de gånger vi snubblar och faller i början på vår nya väg tillsammans med Kristus.

Dopet är en underbar upplevelse därför att det symboliserar att allt gammalt är dött och begravet, och jag får börja om på nytt med Kristus.
Dopet är en underbar upplevelse därför att det symboliserar att allt gammalt är dött och begravet, och jag får börja om på nytt med Kristus.

10. Varför är dopet viktigt för en omvänd syndare?

"Varför dröjer du då nu? Stå upp och låt döpa dig och avtvå dina synder, och åkalla därvid hans namn." Apostlagärningarna 22:16.

Svar:   Dopet är en offentligt bekräftelse på att den omvände syndaren har blivit förlåten och renad av Jesus (1 Johannes 1:9), och att hans vilda, syndiga liv ligger bakom honom. Alla fällande bevis mot den nyomvände kristne är bortsköljda.

Män och kvinnor stapplar och snubblar idag under tunga bördor av synd och skuld. Dessa bördor är så destruktiva för människans personlighet, att hon är beredd att göra nästan vad som helst för att få känna sig förlåten och renad. Man går kanske till en psykiatriker, som verkligen uppriktigt försöker hjälpa sin medmänniska. Men den enda verkliga hjälpen kan man bara få hos Kristus. Han säger till var och en som kommer till honom: "Jag vill bli ren!" Matteus 8:3. Han inte bara renar, Han korsfäster också den gamla syndiga naturen inom dig. Dopet i vatten symboliserar begravningen av det fula, syndiga liket. Det är en mycket viktig handling eftersom det offentligt kungör det mest fantastiska erbjudande mänskligheten någonsitt fått.

Filippus döpte den etiopiske hovmannen samma dag han tog emot Kristus som sin Frälsare.
Filippus döpte den etiopiske hovmannen samma dag han tog emot Kristus som sin Frälsare.

11. Hur lång tid tar det att förbereda sig för dop?

Svar:   Det beror på personen. Vissa människor förstår saker och ting snabbare än andra. Men för det mesta kan förberedelsen gå ganska snabbt. Här följer några exempel ur Bibeln:

A. Den etiopiske hovmannen (Apostlagärningarna 8:26-39) - döptes samma dag som han tog emot evangeliet.

B. Fångvaktaren och hans familj från Filippi (Apostlagärningarna 16:23-34) - döptes samma kväll som de hörde om de bibliska sanningarna.

C. Saulus från Tarsus (Apostlagärningarna 9:1-18) - döptes tre dagar efter det att Jesus talade med honom på vägen till Damaskus.

D. Kornelius (Apostlagärningarna 10:1-48) - döptes samma dag han hörde om sanningen.

Vid en människas omvändelse:

1. Förlåter och glömmer Gud hela vårt förgångna liv.

2. Förvandlar Gud oss på ett mirakulöst sätt till en ny, andlig människa.

3. Adopterar han oss som sina egna söner och döttrar.

Det finns nog ingen uppriktigt omvänd människa som vill skjuta upp sitt dop. Genom dopet ger man offentligt Jesus äran för att ha åstadkommit dessa livsförändrande mirakel.

Gud har behag till människor som döps genom nedsänkning. Har han behag till ditt dop?
Gud har behag till människor som döps genom nedsänkning. Har han behag till ditt dop?

12. Vad tycker Gud om när en omvänd människa låter döpa sig?

Svar:   Han sa vid sin sons dop: "Detta är min älskade Son i vilken jag har behag." Matteus 3:17. Också idag har Gud behag till människor som döper sig genom nedsänkning enligt hans bud. Den som älskar Herren försöker alltid att göra hans vilja (1 Johannes 3:22; 1 Tessalonikerbrevet 4:1). Har Gud behag till ditt dop?

Dopet är det officiella upptagandet i Guds församling. Det är inte bibliskt att låta döpa sig utan att samtidigt bli medlem i Guds församling.
Dopet är det officiella upptagandet i Guds församling. Det är inte bibliskt att låta döpa sig utan att samtidigt bli medlem i Guds församling.

13. Kan man låta döpa sig utan att bli medlem i en kyrka?

Svar:   Nej! Gud förklarar tydligt vad som händer. Lägg märke till följande steg:

A. Alla är kallade att vara lemmar i en och samma kropp. "Ni är kallade såsom lemmar i en och samma kropp." Kolosserbrevet 3:15.

B. Församlingen är kroppen. "Och han är huvudet för kroppen, det är församlingen." Kolosserbrevet 1:18.

C. Vi blir del av den kroppen genom dopet. "Ty i en och samma Ande är vi alla döpta till att utgöra en och samma kropp." 1 Korinterbrevet 12:13.

D. Guds omvända barn blir medlemmar av församlingen. "Och Herren ökade församlingen, dag efter dag, med dem som lät sig frälsas." Apostlagärningarna 2:47.

Om Jesus talar till dig om att låta döpa dig, skjut inte upp det. Dopet är ett offentligt uttryck för din önskan att helt följa Gud.
Om Jesus talar till dig om att låta döpa dig, skjut inte upp det. Dopet är ett offentligt uttryck för din önskan att helt följa Gud.

14. Lägg märke till fyra saker som dopet inte gör:

Svar:   För det första: Dopet i sig ändrar inte en människas hjärta det är symbol för något som redan har skett. En människa kan bli döpt utan att tro, utan ånger och utan ett nytt hjärta. Hon kan till och med bli helt nedsänkt i vattnet enligt Jesu förebild, men skulle helt enkelt bara komma upp som en blöt syndare i stället för en torr en - fortfarande utan tro, utan ånger och utan ett nytt hjärta. Dopet kan inte åstadkomma en ny människa. Det kan heller inte ändra på någon eller omskapa någon. Den helige Andes kraft har förändrat hjärtat redan vid omvändelsen. Vi måste bli födda av Ande så väl som av vatten.

För det andra: Dopet gör inte automatiskt att du mår bättre. Det förändrar inte nödvändigtvis dina känslor. Vissa människor upplever besvikelse när de inte känner sig annorlunda efter dopet. Frälsning beror inte på känslor, utan på tro och lydnad.

För det tredje: Dopet undanröjer inte några frestelser. Djävulen ger inte upp en människa bara för att hon är döpt. Men Jesus är den som hjälper alla troende. Han har lovat: "Jag kommer aldrig att lämna dig, eller försaka dig." Hebreerbrevet 13:5. Bibeln lovar också att du inte ska bli frestad utöver din förmåga att stå emot. (1 Korinterbrevet 10:13).

För det fjärde: Dop är ingen garanti för frälsning. Det är ingen magisk ritual. Frälsningen är en fri gåva av Jesus Kristus när vi upplever pånyttfödelsen. Dopet är en symbol för sann omvändelse och om inte omvändelse föregår dopet är ceremonin meningslös.


15. Jesus bjuder dig att döpas genom nedsänkning i vatten som en symbol på rening från alla dina synder. Vill du börja planera för att snart få uppleva denna heliga handling?

Svar:   


Frågor för eftertanke


1. Kan det någon gång vara riktigt att låta döpa om sig?


Ja. Av Apostlagärningarna 19:1-5 framgår det att Bibeln stöder omdop i vissa fall.

2. Ska man döpa små barn?


Nej! Ingen bör döpas som inte (1) känner till sanningen om Gud, (2) tror på den och (3) har ångrat och (4) omvänt sig. Ingen har rätt att döpa en annan människa utan att han eller hon förstår vad som händer och vad som görs med dem. Det kan inte en baby förstå. Barndop är helt i strid mot Guds vilja och vad som står i Bibeln. Denna sed har sitt ursprung i att någon vilseledd person inom kyrkan för länge sedan påstod att odöpta barn skulle gå förlorade. De framställde Gud som en tyrann som skulle omintetgöra små oskyldiga barn om inte föräldrarna såg till att de blev döpta. Sådan lära är verkligen tragisk och gagnade endast kyrkans medlemsantal. Det är illa nog att skvätta lite vatten på barnets huvud och kalla det dop. Det är ännu värre att lära ut att barn går evigt förlorade bara för att föräldrarna inte gjort sin plikt!

3. Är inte dopet en fråga om personlig uppfattning?


Jo, men inte din eller min. Det är Guds uppfattning som gäller. Kristus säger att dopet är viktigt. "Om en människa inte blir född av vatten och Ande, så kan hon inte komma in i Guds rike." Johannes 3:5. Att avvisa dopet är att avvisa Guds direkta påbud (Lukas 7:29-30).

4. Hur gammal ska man vara för att vara mogen för dop?


Gammal nog för att förstå skillnaden mellan att göra rätt och att göra fel och för att fatta ett intelligent beslut att lämna sitt liv till Jesus och att följa honom. Många barn är redo för dop vid 9-10 års ålder och det finns t.o.m. de som redan vid 7-8 års ålder förstår Guds vilja. Sedan finns det de som inte ens vid 12-13 års ålder är mogna nog. Det finns ingen ålder föreskriven i Bibeln - barn har olika erfarenheter och förståelse. Vissa blir helt enkelt färdiga för dop tidigare än andra.

5. Kan dop i sig frälsa mig?


Nej! Men att vägra dop kan leda till att du går förlorad, därför att det innebär olydnad. Frälsning är för "alla dem som är honom lydiga." Hebreerbrevet 5:9

6. Räcker det inte med ande-dop?


Nej! Bibeln säger i Apostlagärningarna 10:44-48 att man måste låta döpa sig i vatten, även om men redan blivit andedöpt.

7. Räcker det inte med att bara bli döpt i Jesu namn?


Det står i Matteus 28:19 att man ska döpas i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Det är Jesu Ord, och vad han har sagt är heligt. I Apostlagärningarna står det om hur de nya kristna döptes i Jesu namn. För dem var detta mycket viktigt eftersom "sanningen för vår tid" då var, att Jesus var Messias och Kristus. Det är lika viktigt för oss i dag. När vi döper i Faderns, Sonens och den helige Andes namn, följer vi de instruktioner vi fått, inte bara från Apostlagärningarna, men också från Matteusevangeliet. På det viset blir inte en bibeltext viktigare än en annan.

8. Om det finns en liten synd som jag inte vill avstå ifrån, kan jag låta döpa mig ändå?


Nej! Då är du inte ännu redo att begravas i dopet, eftersom ditt gamla liv fortfarande inte är helt dött. Det är kriminellt för en begravningsentreprenör att begrava en person som inte är död, och lika allvarligt för en pastor att döpa någon vars gamla, syndiga liv fortfarande lever.

9. Kan du förklara Galaterbrevet 3:27?


Här jämför Gud dopet med ett bröllop. Personen som döps bekräftar offentligt att han har tagit Kristi namn - han är kristen, precis som en brud offentligt talar om för omvärlden att hon från och med nu har tagit sin mans namn. Det finns vissa regler som gäller lika för bröllop och dop, nämligen:

A. Man ska inte göra det om det inte är av äkta kärlek.

B. Man ska inte göra det om man inte bestämt sig för att vara trogen i lust och nöd.

C. Man måste veta och förstå vad man gör.

D. Man ska inte skjuta på det i onödan.

Testfrågor1. Bibeln lär oss att det finns en Herre, en tro, och (1)

_____   15 dop.
_____   5 dop.
_____   12 dop.
_____   Ett dop.

2. Sa Jesus att dopet är nödvändigt? (1)

_____   Ja.
_____   Nej.

3. Jesus döptes genom (1)

_____   Hällande av vatten.
_____   Stänkande av vatten.
_____   Nedsänkning i vatten.

4. Ordet dop betyder (1)

_____   Att vara lycklig.
_____   Stänka.
_____   Hälla.
_____   Doppa under, eller sänka ned i.

5. Alla de olika obibliska sätten att döpa sig på har vi fått av (1)

_____   Kristus.
_____   Apostlarna.
_____   Vilseledda män.

6. Kryssa för de saker som en person ska göra för att förbereda sig för sitt dop: (4)

_____   Läsa igenom Bibeln fem gånger.
_____   Tro på sanningen.
_____   Uppleva omvändelse.
_____   Be 10 dagar i sträck.
_____   Fasta i 40 dagar.
_____   Förstå vad Gud förväntar sig.
_____   Ångra och vända om från synd.

7. Dopet är en symbol på (1)

_____   Jordens skapelse.
_____   Bibeln.
_____   Himlen.
_____   Kristi död, begravning och återuppståndelse.
_____   Änglarna.

8. En nydöpt kristen är (1)

_____   Ett andligt spädbarn.
_____   En andlig vuxen.

9. När man med bön, på allvar och medvetet låter döpa sig, (1)

_____   Är det en offentlig bekräftelse på omvändelse.
_____   Betyder inget mer än att gå och simma.
_____   Försäkrar personen om att han aldrig mer kommer att känna frestelse.

10. Är det bibliskt att låta döpa spädbarn? (1)

_____   Ja.
_____   Nej.

11. Vissa barn är mogna att döpa sig tidigare än andra. (1)

_____   Sant.
_____   Falskt.

12. Är det alltid nödvändigt att en person ängnar många veckor eller månader åt att förbereda sig för sitt dop? (1)

_____   Ja.
_____   Nej.

13. Kan en person döpa sig bibliskt utan att bli medlem i en församling? (1)

_____   Ja.
_____   Nej.