Other materials in the Romanian language
Featured Book:
Natura umană a Domnului Hristos
Featured Book:

Natura umană a Domnului Hristos

Cea mai periculoasă contrafacere este cea care se aseamănă cel mai mult adevărului. Iată de ce contrafacerile religioase sunt atât de mortale şi deseori sunt tolerate mai de grabă decât să fie identificate sau expuse. În general, creştinilor le este frică să nu fie înţeleşi greşit dacă atacă ceva ca...

Free Book Library - Romanian

În iulie 2001, Judecătorul Curţii Supreme a statului Alabama, Roy Moore, sub acoperirea nopţii, a aşezat în mijlocul sălii tribunalului public o prezentare din granit de două tone care a pus pe jar luni ...
Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui. Îmbrăcaţi-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului. ...
Clerici şi laici deopotrivă s-au poticnit de multe ori de unele dintre scrierile apostolului Pavel. Printre epistolele pe care le-a adresat bisericilor se găsesc împrăștiate câteva versete care par aproape ...
Aduceţi-vă aminte de nevasta lui Lot, a zis Isus. Probabil că este ilustraţia cea mai puternică şi cea mai dureroasă pe care a folosit-o vreodată Învăţătorul într-o predică.
Semnarea tratatului de pace dintre Israel şi Egipt la 26 martie 1979, a marcat un moment deosebit în istoria Orientului Mijlociu.
M-au intrigat întotdeauna oximoronii inteligenţi. Un oximoron este o declaraţie sau o alăturare a două cuvinte care se contrazic, cum ar fi "strălucitor de negru" sau "super urât."
Recent, am citit despre un director executiv în ale cărui atribuţii intra şi să ia tot timpul interviuri celor care căutau un serviciu la firma lui.
Multe discuţii au avut loc în jurul problemei dacă cuvintele Domnului Isus din Luca 16:19-31 trebuie înţelese literal sau sunt doar o pildă.
S-ar părea că o transliterare a cuvântului DINAMITĂ este cuvântul grecesc DUNAMIS, care înseamnă putere.
Dacă ar putea exista vreo autostradă până la lună, ar fi nevoie de 20 de luni de şofat continuu pe o distanţă de 640 de kilometri pe zi ca să ajungi la lună.
Să presupunem că ai avea ocazia să-i întrebi pe cei ce locuiesc în sutele de case cel mai aproape de tine cu privire la subiectul botezului creştin.
Unul din subiectele cele mai confuze din punct de vedere teologic din Biblie este acela al iadului.
În cercurile creştine apar frecvent întrebări despre adevărata identitate a misteriosului personaj biblic, cunoscut ca Mihail, numit uneori "arhanghelul Mihail" şi "marele voievod Mihail".
În ultimii câţiva ani, am fost martorii împlinirii remarcabile a câtorva profeţii apocaliptice.
În timpul Războiului din Golf o mică echipă de comando a Marinei Americane, numită SEALS (SIGILII), a creat o diversiune atât de convingătoare încât a derutat complet armata irakiană. Circa o duzină de ...
Din pricina faptului că se dezvoltă nespus de mult, copacul tropical banyan este cunoscut drept "curmalul care ştrangulează."
Să presupunem că ar trebui să rezumaţi întreaga Biblie doar în două cuvinte. Ce cuvinte aţi alege?
În 1692, oraşul Port Royal din Jamaica literalmente a alunecat în mare, atunci când a fost lovit de un cutremur violent. Mulţi au prezis că acest oraş corupt de piraţi şi asasini va suferi într-o zi ...
Unul din semnele cele mai clare pe care Biblia ni-l descoperă despre zilele din urmă este unirea forţelor demonice pentru o luptă finală, îndârjită care va stabili soarta fiecărui suflet de pe pământ. ...
Numeroase sondaje şi chestionare au confirmat că cea mai populară formă a scepticismului modern este negarea istoriei creaţiunii.
Cu ceva timp în urmă, tocmai coboram de pe scenă la încheierea unei prelegeri de evanghelizare şi mă grăbeam către uşa din faţă ca să dau mâna cu oamenii, când deodată trei tineri m-au oprit în drum.
Alexander Bogomoleţ, un om de ştiinţă rus, a declarat cu o ocazie că omul va ajunge să trăiască cel puţin 150 de ani.
Orice creştin din lume, care vrea să crească este preocupat de problema traumatică a ispitei.
Una din cele mai frumoase rugăciuni rostite de David se raportează în Psalmul 43:3: "Trimite lumina şi credincioşia Ta ca să mă călăuzească şi să mă ducă la muntele Tău cel sfânt şi la locaşurile Tale."
Recent, am citit o relatare uimitoare despre un om care s-a supus unui experiment ştiinţific de hipnoză. În timp ce era sub influenţa unei uşoare transe hipnotice, subiectului i s-a ordonat să ridice ...
Milioane de oameni anticipează, deşi pentru motive diferite, un timp când vor putea părăsi această planetă, mutându-se pe alta mai fericită, mai puţin poluată, undeva în spaţiu.
Peste tot oamenii pun aceleaşi întrebări legate de biserca modernă. De ce pare atât de slabă şi de compromisă?
Avertizarea cea mai solemnă de pedeapsă aflată undeva în Biblie se cuprinde în Apocalipsa 14:9, 10: "Apoi a urmat un alt înger, al treilea, şi a zis cu glas tare:
Prin păcat, diavolul a adus lumea noastră la un naufragiu aproape complet. Trăim într-un veac de revoltă împotriva tuturor restricţiilor şi a legilor.
Aţi auzit despre păcatul pe care nu-l recunoaşte nimeni? Este vorba despre un păcat pe care ne este teamă să-l amintim.
La vârsta de treizeci de ani, Domnul Isus a plecat din atelierul de tâmplărie din Nazaret şi S-a îndreptat spre Iordan unde Ioan îşi predica solia lui dură de pocăinţă.
Există oare vreo bisercă adevărată în lumea de astăzi? Şi dacă da, cum am putea s-o identificăm?
Revista Redbook a făcut o statistică a celor opt cele mai bune seminarii din America şi a descoperit că doar 1% din studenţi credeau în cea de-a doua venire a Domnului Isus. Motivul pentru acest scepticism ...
Legenda spune că atunci când grecii nu au reuşit să captureze cetatea Troia nici măcar după un asediu de 10 ani, au recurs în cele din urmă la o stratagemă.
Aţi fost vreodată uimit de numărul foarte mare de versiuni ale Bibliei engleze? V-aţi întrebat vreodată pe care s-o alegeţi ca să devină Biblia dvs. de studiu?
În ciuda faptului că a fost stricată de păcat, natura încă dă o mărturie elocventă despre iubirea şi puterea unui Creator divin.
Cea mai periculoasă contrafacere este cea care se aseamănă cel mai mult adevărului.
Pe la începutul anilor 1500, imperiul aztec era unul dintre cele mai puternice şi sofisticate civilizaţii din emisfera de vest.
Unele din profeţiile cele mai uimitoare din Biblie au de a face cu cât de mulţi oameni vor fi mântuiţi la venirea Domnului Hristos.
Cele mai teribile cuvinte rostite vreodată de către Domnul Isus se leagă de groaznica posibilitate de a comite păcatul de neiertat.
Atât de curând venit pe lume, atât de inconştient de pericol, gingaşul nou născut se află în siguranţă, cuibărit în leagănul din braţele calde ale mamei. Totuşi acum simte o uşoară tensiune în corpul ...
Puterea de alegere este un dar minunat de la Dumnezeu. Totuşi există o singură alegere pe care Dumnezeu nu i-a permis omului să şi-o exerseze.
În timpul celor 46 ani de slujire, mai ales în evanghelism public, am observat câteva metode interesante de studiu biblic.
După cum înţeleg cei mai mulţi cercetători ai Bibliei, Petru şi Pavel nu erau de acord întotdeauna asupra metodelor de vestire a evangheliei.
De doua sau de trei ori în viata, Dumnezeu prin harul Sau, mi-a atins inima si de doua ori înainte de converirea mea, m-am simtit profund convins de pacat.
Câte porunci se cuprind în Cele Zece Porunci? Pare a fi o întrebare fără sens?
Cum v-ar plăcea să staţi în faţa unei scene uriaşe mare de 600 m şi să priviţi desfăşurarea istoriei omenirii înaintea ochilor dvs.?
Se povesteşte că după dezastruoasa înfrângere de la Waterloo, Napoleon s-a întâlnit cu unii dintre generalii săi de frunte ca să analizeze ce a fost greşit în strategia lor.
Recent, am descoperit unele lucruri foarte interesante despre o mică creatură marină care se află destul de jos în ierarhia biblică.
Una din plângerile pe care le aduc oamenii împotriva religiei cel mai frecvent şi cel mai greşit este că religia este prea restrictivă.
Unul din cele mai extraordinare versete din Biblie a fost tradus de Dr. Moffett prin cuvintele: "Rău şi numai rău, spune Domnul, Cel Nesfârşit ... vine, bate ceasul şi bate pentru voi, ceasul şi sfârşitul.
De ce suntem în viaţă? Care este semnificaţia vieţii? Observaţi cum a încercat cineva să definească existenţa noastră: "Căci ce suntem noi, frate?
Cea mai mare nevoie a bisericii de astăzi este o adevărată reînviorare şi reformă spirituală.