Skip Main Navigation
Amazing Facts - God's Message Is Our Mission!
   |  
Featured Book
Other materials in the Bulgarian language
helper

Featured Book:

КОЕ Е ПО-ЛЕСНО - ДА БЪДЕШ СПАСЕН ИЛИ ДА БЪДЕШ ИЗГУБЕН ЗА ВЕЧНОСТТА?

Възможно е думата “динамит” да има нещо общо с гръцката дума “дунамис”, която означава “силен”. Тя не е непозната за онези, които са изучавали Писанията - едно от ярките прилагателни, използвани в Библията за описание на евангелието на Исус Христос. Павел пише: “Защото не се срамувам от благовестиет...
 
(916) 434-3880 | AF iTools | Employment | Site Map | Privacy Statement | Terms of Use     Copyright 2017 by Amazing Facts Inc.

Back To Top