Other materials in the Bulgarian language
Featured Book:
ЦЕНАТА НА ГОЛГОТА
Featured Book:

ЦЕНАТА НА ГОЛГОТА

След пълното разбиване на Наполеон при Ватерлоо той се срещнал с някои от своите най-висши пълководци, за да анализира погрешното в стратегията на битката. В хода на обсъждането дребният пълководец посочил Англия на цветната карта пред тях и казал с горчивина: “Ако не беше това червено петно, щях да...

Free Book Library - Bulgarian

На тридесетгодишна възраст Исус напуска дърводелската работилница в Назарет и се отправя към реката Йордан, където Йоан Кръстител проповядва своята сурова вест на покаяние.
Така ново за света, така несъзнаващо опасност, толкова мъничко, новороденото се чувства спо-койно в топлата люлка на майчините ръце.
Руският учен Александър Богомолец някога казал, че човек би трябвало да живее поне 150 години. Всъщност той приготвил серум, предназначен да забави процеса на стареене на съединителната тъкан в тялото. ...
Наскоро разговарях с един човек, който имаше особено впечатляваща вяра.
Някои от най-удивителните пророчества в Библията показват съотношението между хората, които ще бъдат и които няма да бъдат спасени при идването на Христос.
Много анкети и изследвания потвърждават, че най-популярната форма на съвременния спиритизъм е отричането на историята за сътворението.
Църковни служители и миряни често се спъват, четейки някои от писанията на ап.Павел. Разпръснати из неговите послания към различни църкви, някои стихове сякаш противоречат на онова, което е написал в ...
Възможно е думата “динамит” да има нещо общо с гръцката дума “дунамис”, която означава “силен”.
Книгата "Послание към евреите" е доста игнорирана от учените християни и миряните.
Представете си, че трябва да резюмирате цялата Библия само в две думи. Кои бихте избрали? Мислил съм над това и смятам, че най-точният отговор навярно са грях и спасение.
Едно от трудните в теологично отношение учения на Библията е това за Ада.
Известно списание направи изследване в осем водещи семинарии в Америка и установи, че само един процент от студентите вярват във Второто пришествие на Христос.
След пълното разбиване на Наполеон при Ватерлоо той се срещнал с някои от своите най-висши пълководци, за да анализира погрешното в стратегията на битката.