Other materials in the Bulgarian language
Featured Book:
КОЕ Е ПО-ЛЕСНО - ДА БЪДЕШ СПАСЕН ИЛИ ДА БЪДЕШ ИЗГУБЕН ЗА ВЕЧНОСТТА?
Featured Book:

КОЕ Е ПО-ЛЕСНО - ДА БЪДЕШ СПАСЕН ИЛИ ДА БЪДЕШ ИЗГУБЕН ЗА ВЕЧНОСТТА?

Възможно е думата “динамит” да има нещо общо с гръцката дума “дунамис”, която означава “силен”. Тя не е непозната за онези, които са изучавали Писанията - едно от ярките прилагателни, използвани в Библията за описание на евангелието на Исус Христос. Павел пише: “Защото не се срамувам от благовестиет...

Free Book Library - Bulgarian

На тридесетгодишна възраст Исус напуска дърводелската работилница в Назарет и се отправя към реката ...
Така ново за света, така несъзнаващо опасност, толкова мъничко, новороденото се чувства спо-койно в ...
Руският учен Александър Богомолец някога казал, че човек би трябвало да живее поне 150 години. Всъщност ...
Наскоро разговарях с един човек, който имаше особено впечатляваща вяра.
Някои от най-удивителните пророчества в Библията показват съотношението между хората, които ще бъдат ...
Много анкети и изследвания потвърждават, че най-популярната форма на съвременния спиритизъм е отричането ...
Църковни служители и миряни често се спъват, четейки някои от писанията на ап.Павел. Разпръснати из ...
Възможно е думата “динамит” да има нещо общо с гръцката дума “дунамис”, която означава “силен”.
Книгата "Послание към евреите" е доста игнорирана от учените християни и миряните.
Представете си, че трябва да резюмирате цялата Библия само в две думи. Кои бихте избрали? Мислил съм ...
Едно от трудните в теологично отношение учения на Библията е това за Ада.
Известно списание направи изследване в осем водещи семинарии в Америка и установи, че само един процент ...
След пълното разбиване на Наполеон при Ватерлоо той се срещнал с някои от своите най-висши пълководци, ...

Back To Top