Skip Main Navigation
Amazing Facts - God's Message Is Our Mission!
   |  
Featured Book
Other materials in the Swedish language
helper

Featured Book:

Är det enklare att bli frälst än att gå förlorad?

Det är ju mycket passande att ordet DYNAMIT kommer av ordet DUNAMIS som betyder kraft. Ordet är inte främmande för den som studerar Bibeln. Det är ett av de uttrycksfulla adjektiven som Bibeln använder för att beskriva evangeliet (det glada budskapet) om Jesus Kristus. Paulus skrev, ”Jag skäms inte ...
Free Book Library
 
(916) 434-3880 | AF iTools | Employment | Privacy Statement | Terms of Use     Copyright 2017 by Amazing Facts Inc.

Back To Top