Tien keer Wyser

Lesson 20

Inleiding
Toe Koning Nebukadneser Jerusalem beleër het, was duisende Jode as ballinge na Babilon geneem. Die koning het sy bediende, Aspenas, beopdrag om begaafde jong manne vanuit die Jode te kies om drie jaar lank in die paleis opgelei te word in die taal en wysheid van Babilon sodat hulle die koning kon dien.

Daniël, Hanánja, Mísael en Asárja was toe deur Aspenas gekies en na die paleis geneem. Maar daar was dadelik 'n probleem. Die ryke dieet van vleis en wyn het items bevat wat verbode was in God se Woord.

Sonder om ondankbaar voor te kom het Daniel gevra of hy en sy drie vriende dalk eerder 'n vegetariese dieet slegs met water kon neem. Eers het die koning se dienaar hulle versoek geweier. "Julle voorkoms sal sieklik lyk indien julle net dit eet!" het hy verklaar "en dan sal die koning my kop eis." Maar Daniël het geduldig volgehou , en 'n proefperiode van 10 dae voorgestel, daarna kon hulle voorkoms vergelyk word met die ander jong mans wat van die koning se tafel eet.

Hierdie voorstel was toe aanvaar, en vir 10 dae het die vier jong Hebreërs water gedrink en 'n eenvoudige vegetariese dieet geniet. "En aan die einde van tien dae het hulle voorkoms beter en hulle voller van vlees gelyk as al die jong seuns wat die spys van die koning geëet het. " Daniël 1:15.

Drie jaar later, toe die vier jong manne deur Koning Nebukadneser getoets was, het het hy bevind dat hulle al die geleerdes en besweerders in sy hele koninkryk 10 maal oortref het. Die Bybel leer ons dat Daniël ongeveer 100 jaar oud geword het. Wat het bygedra tot Daniël en sy vriende se besonderse wysheid, gesondheid, en lang lewe?

Wat was die oorspronklike dieet wat God vir mense ontwerp het?
1. Wat was die oorspronklike dieet wat God vir mense ontwerp het?
Genesis 1:29 En God het gesê: Kyk, Ek gee julle al die plante wat saad dra wat op die hele aarde is, en al die bome waarin die _______ van 'n boom is wat saad gee; vir julle moet dit vir vleis wees

Let wel: Die woord "voedsel" hier beteken eenvoudig "kos."

Nadat Adam en Eva gesondig het, watter addisionele kos het God by hulle dieet gevoeg?
2. Nadat Adam en Eva gesondig het, watter addisionele kos het God by hulle dieet gevoeg?
Genesis 3:18 En dorings en dissels sal dit vir jou voortbring; en jy moet die _______ van die veld eet

Let wel: Die oorspronklike dieet vir die mens was 'n vegetariese dieet van vrugte, grane en neute. God het groente by Adam en Eva se dieet gevoeg nadat hulle gesondig het en nie meer van die boom van die lewe kon eet nie.

Is God besorg oor ons fisiese gesondheid?
3. Is God besorg oor ons fisiese gesondheid?
Matteus 4:23 En Jesus het deur die hele Galilea rondgegaan en in hulle sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig en elke siekte en elke kwaal onder die volk _________.

3 Johannes 1:2 Geliefde, ek wens dat dit met jou in alles goed mag gaan en dat jy gesond is, soos dit met jou siel goed gaan


Let wel: Die Bybel leer dat ons fisiese gesondheid uiters belangrik is vir God. Jesus het soveel tyd met genesing spandeer as wat Hy prediking gedoen het. Daar is verskeie Bybelbeginsels wat ons kan volg om ons gesondheid te verbeter en ons lewens te verleng.

God het die kinders van Israel belowe dat as hulle Hom sou dien en gehoorsaam, dan sou Hy al die siektes van hulle verwyder. Het Hy Sy belofte behou?
4. God het die kinders van Israel belowe dat as hulle Hom sou dien en gehoorsaam, dan sou Hy al die siektes van hulle verwyder. Het Hy Sy belofte behou?
PSALMS 105:37 Hy het hulle ook uitgelei met silwer en goud, en daar was nie een _____ mens onder hulle stamme

Let wel: Verbeel net! Toe God se mense in die beloofde land gekom het, was daar nie een siek of swak persoon in die hele volk nie.

Hoekom is ons gesondheid so belangrik vir God?
5. Hoekom is ons gesondheid so belangrik vir God?
1 Korintiërs 6:19 Wat? Weet julle nie dat julle liggaam die ______ is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself behoort nie? 1 Korintiërs 6:20 Want julle is duur gekoop; verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort

Romeine 12:1 dat julle jul liggame stel as ‘n lewende, heilige en aan God welgevallige offer dit is julle redelike godsdiens.


Let wel: God wil hê ons liggame moet Sy heilige woonplek wees. Daarom moet ons kies om dit 'n gesonde woonplek te maak vir Hom.

Wat is 'n goeie Bybelreël vir ‘n gesonde lewe?
6. Wat is 'n goeie Bybelreël vir ‘n gesonde lewe?
1 KORINTIËRS 10:31 Of julle dan eet of ______ of wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God

Let wel: Ons moet daarna streef om so te lewe dat al ons gewoontes, selfs was ons eet en drink, God sal verheerlik.

Behoort Christene alkoholiese drank te gebruik?
7. Behoort Christene alkoholiese drank te gebruik?
Spreuke 20:1 Wyn is 'n _______, sterk drank is woes; en elkeen wat daardeur mislei word, is nie wys nie

Let wel: Alkoholiese drank word duidelik deur die Skrif verbied. Die woord "wyn" in die Bybel kan of gefermenteerde of ongefermenteerde druiwesap. Dieselfde geld vir die woord "cider" vandag. Spreuke 23:29-32 gee die Bybel se beskrywing van gefermenteerde wyn, en God sê dat ons nie eers daarna moet kyk nie! Die enigste wyn wat Christene kan gebruik, is nuwe wyn, wat ongefermenteerde, soet druiwesap is.

Wat sal God doen aan diegene wat hulle liggame verontreinig?
8. Wat sal God doen aan diegene wat hulle liggame verontreinig?
1 Korintiërs 3:16 Weet julle nie dat julle die tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie? 1 Korintiërs 3:17 As iemand die tempel van God verontreinig, sal God hom _________; want die tempel van God is heilig, die tempel is julle

Exodus 20:13 Jy mag nie doodslaan nie.


Let wel: Enige bestanddele, middels of ongesonde aktiwiteite wat die liggaam beskadig of 'n mens se lewe verkort, moet opsy gesit word. Stadige selfmoord is steeds selfmoord. Dit sluit skadelike middels in (soos tabak in al sy vorms) en baie gewilde drankies wat 'n gewilde, maar hoogs nadelige dwelm, genaamd kafeïen bevat. God sê dat Hy mense sal vernietig wat bewustelik hulle liggaam tempels verwoes.
9. Watter soogdiere mag die mens eet volgens God?
Levitikus 11:3 Alles wat die kloue skei en ______ voete het en herkou onder die diere, dit moet julle eet

Let wel: Om dinge vir ons eenvoudig te maak, het God alle lewende wesens in een van twee kategorieë geplaas: rein (skoon) en onrein (vuil). Hy laat ons toe om die wat skoon is te eet, maar beveel ons dat die onrein diere nie geëet mag word nie. Alle soogdiere wat rein (skoon) is, het twee eienskappe. Hulle moet (1) gekloofde (gesplitste) hoewe (kloue) hê, en (2) herkou. Byvoorbeeld, 'n vark het gekloofde hoewe, maar herkou nie, so dit is onrein.
10. Watter tipes vis en seekos is skoon?
Levitikus 11:9 Dit moet julle eet van alles wat in die water is: alles wat _____ en skubbe het in die waters, in die see en in die riviere, dit moet julle eet

Let wel: Die meeste visse is skoon vir kos. Maar die paling, haai en katvis is egter uitsonderings. Alle wesens in die water wat nie albei vinne en skubbe het nie is onrein en moet nie geëet word nie. Voorbeelde hiervan is skulpvis, skilpaaie, paddas, garnale, oesters, ens.
11. Watter voëls is onrein?
Levitikus 11:15 Elke raaf volgens sy soorte; Levitikus 11:16 en die ______ en die nagvalk en die koekoek en die valk volgens sy soorte

Let wel: Die lys in Levitikus 11 dui aan dat roofvoëls, aasvoëls en viseters onrein is. Maar al die voëls soos kwartels, hoenders en kalkoene is rein (skoon).
12. Is die wette oor rein (skoon) en onrein diere deel van Moses se seremoniële wet wat by die kruis geëindig het?
Genesis 7:1 En die HERE het vir Noag gesê: Gaan jy en jou hele huis in die ark; want U het ek regverdiges voor my aangesig gesien in hierdie geslag. Genesis 7:2 Van al die ________ diere moet jy in sewe vir jou neem, die mannetjie en sy wyfie; en van die diere wat nie rein is by twee nie, die mannetjie en sy wyfie

Let wel: Nee, God se kategorieë van rein (skoon) en onrein diere bestaan al sedert die skepping. Noag was beveel om skoon diere by die sewes in die ark te bring en onrein diere slegs twee. Dit was lank voor Moses se wet.
13. Sê God dat om onrein voedsel te eet 'n ernstige oortreding is?
Jesaja 66:15 Want kyk, die HERE kom met vuur en met sy strydwaens soos 'n warrelwind, om sy toorn met grimmigheid en sy bestraffing met vuurvlamme te laat weerstaan. Jesaja 66:17 Die wat hulleself heilig en hulleself reinig in die tuine agter een boom in die middel, wat varkvleis eet en die gruwel en die muis, sal saam ___________ word, spreek die HERE.

Let wel: Ja! Die Bybel is te eenvoudig en duidelik om verkeerd te verstaan. By Sy wederkoms sal die Here diegene vernietig wat weet wat Sy Woord vereis, maar nog varkvleis en ander onrein voedsel eet.
14. Wat is 'n goeie basiese gesondheidsreël vir Christene?
1 KORINTIËRS 9:25 En elkeen wat hom beywer vir heerskappy, is in alle opsigte _________. Nou doen hulle dit om 'n verganklike kroon te verkry; maar ons is 'n onverganklike

Let wel: Selfbeheersing beteken om dinge wat skadelik is heeltemal te vermy en om dit wat goed is matig te gebruik.
15. Is die Bybel se gesondheidsbeginsels vandag nog prakties?
Levitikus 13:46 Al die dae dat die plaag in hom is, sal hy verontreinig word; hy is onrein; hy sal _______ woon; buitekant die laer sal sy woning wees

A. Kwarantynprosedures beheer aansteeklike siektes (Levitikus 13:46)
B. Menslike liggaam afval moet begrawe word (Deuteronomium 23:12-13)
C. Om die liggaam en klere te was beheer kieme (Levitikus 17:15-16)
D. ‘n Morele lewensstyl verhoed seksuele siektes (Levitikus 18; Spreuke 5:1-12; Kolossense 3:5-6)
E. Diervet moet nie geëet word nie (Levitikus 3:17; 7:22-24)
F. Haat en bitterheid is nadelig vir jou gesondheid (Levitikus 19:17-18; Spreuke 15:17; Hebreërs 12:14-15)
G. Ooreet is skadelik (Spreuke 23:2)
H. Ons liggame benodig behoorlike rus (Psalm 127:2; Markus 6:31)
I. Die belangrikheid van werk (Exodus 20:9-10; 2 Thessalonicense 3:10
J. 'n Positiewe ingesteldheid is goeie medisyne (Spreuke 17:22; 1 Timotheüs 6:6)
K. Ouers se gewoontes affekteer die kinders (Deuteronomium 12:25; Exodus 20:5)


Let wel: Die gesondheidswette wat God duisende jare gelede aan Sy mense gegee het, was wetenskaplik ver voor hulle tyd. Net in onlangse jare het ons werklik besef hoe groot die voordele is wat hulle bied!
16. Sal mense in die hemel diere doodmaak en eet?
Jesaja 65:25 Die wolf en die lam sal saam wei, en die leeu sal strooi eet soos 'n bul, en stof sal die vleis van die slang wees. Hulle sal geen kwaad doen of ________ op my hele heilige berg nie, spreek die HERE

Openbaring 21:4 en daar sal geen dood meer wees nie


Let wel: Al wat Adam en Eva verloor het toe sonde ingekom het, sal herstel word in God se nuwe koninkryk, insluitende die oorspronklike vegetariese dieet. Daar sal geen diere in die nuwe aarde geslag of verslind word nie.
17. Hoe kan ek dieët- en gesondheidsveranderinge maak wat die Here sal behaag?
ESEGIËL 11:18 En hulle sal daarheen kom en al sy gruwels en al sy gruwels daarvandaan wegneem. ESEGIËL 11:19 En Ek sal hulle een hart gee en 'n ________ gees in julle binneste gee; en Ek sal die hart van klip uit hulle vlees wegneem en hulle 'n hart van vlees gee. Esegiël 11:20 dat hulle in my insettinge kan wandel en my verordeninge kan onderhou en dit doen; en hulle sal vir My 'n volk wees, en Ek sal hulle God wees

Let wel: Wanneer ons besluit om God se gesondheidswette te gehoorsaam, plaas Hy 'n nuwe gees in ons wat ons die krag gee wat nodig is om gesond te lewe (Johannes 1:12).
Aanvulling
Petrus se Visioen Baie het al probeer om Petrus se visioen van die groot doek (Handelinge 10:9-28) te gebruik as regverdiging vir die eet van onrein diere. Hulle beweer dit bewys dat dit aanvaarbaar is om enige dier te eet, en dat Jesus sy dissipels so geleer het. Maar, telkens wanneer die doek neergedaal het, en Petrus beopdrag was om die onrein diere te slag en te eet, dan het hy geweier en gesê, "Nooit nie, Here, want ek het nooit iets onheiligs of onreins geëet nie." Handelinge 10:14.

Let mooi op, selfs na drie en 'n half jaar van Jesus se dissipel wees, het Petrus nogsteeds nie gedink dat dit aanvaarbaar was om iets onreins te eet nie. Dit is ook interessant om daarop te let dat Petrus nooit tydens die visioen enigsins van die doek se inhoud geëet het nie. Petrus se visioen was nooit aangaande rein of onrein voedsel nie. Petrus self het die ware uitleg verduidelik in vers 28: "God het my getoon dat ek geen mens onheilig of onrein mag noem nie." En weer in vers 34, som Petrus die visioen op toe hy sê, "Ek sien waarlik dat God geen aannemer van die persoon is nie," God se boodskap aan Petrus het te doen met mense, en nie die eet van diere nie.

Hierdie visioen was gegee om die Joodse dissipels te leer dat hulle nie die ander nasies onrein moet ag nie, en dat die evangelie onder al die nasies verkondig moes word. Reinig gebed onrein "kos"? Die waarskuwing in 1 Timotheus 4:1-5 teen eindtyd dwalings behels 'n aantal vorme van kettery, --soos om duiwels te volg , die verbod om te trou , en gebooie teen die inname van sekere voedsel. Die grootste misverstand is aangaande vers 4, waar dit sê "Want alles wat deur God geskape is, is goed,". Hierdie teks beteken dat alles is geskep vir 'n spesifieke doel. Maar sommiges beweer dit beteken dat alle diere is geskik om geëet te word as dit geseën word deur gebed. Dit sou beteken dat enige insek, dier, ondier of pesdier dan nou geskik is vir voedsel as 'n mens net daaroor sal bid. So 'n interpretasie is absurd en gevaarlik. "Moenie dwaal nie; God laat Hom nie bespot nie; want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai." Galasiërs 6:7. Om verkeerde gevolgtrekkings te verhoed het Paulus haastig bygevoeg: "want dit word geheilig deur die woord van God en die gebed." Vers 5. Dus, die Woord van God moet dit eerstens goedkeur, en dan volg die danksegging in gebed.

Ons weet Paulus se bespreking is nie rakende onrein voedsel nie, want sommige van die voedsel wat verbode verklaar was, was kos "wat God geskape het om met danksegging gebruik te word deur die gelowiges en die wat die waarheid ken." Vers 3. Dit is maklik om in die Skrif 'n beskrywing te vind van die voedsel wat God geskep het om met danksegging te geniet (Genesis 1:29; 3:18; Levitikus 11:1-22). Die paragraaf was geskrywe aan die "gelowiges en die wat die waarheid ken." God se Woord is die waarheid. Slegs die wat Sy Woord "glo en ken" sal gelei word na die dit wat "geheilig" is en geskape is om "met danksegging gebruik te word." Die wat "hulleself heilig en hulleself reinig" terwyl hulle aanhou om onrein vleis te eet, die sal tot niet raak tydens die wederkoms (Jesaja 66:15-17).