De zece ori mai înţelept

De zece ori mai înţelept Lesson 20
Când regele Nebucadneţar a asediat cetatea Ierusalim, mii de iudei au fost luaţi captivi în Babilon. Regele i-a dat instrucţiuni servului său Aşpenaz, să aleagă oameni talentaţi dintre iudeii captivi, care să vină la palat timp de trei ani să înveţe limba şi înţelepciunea Babilonului, ca astfel să-l poată sluji pe rege.

Daniel, Hanania, Mişael şi Azaria i-au atras atenţia lui Aşpenaz şi au fost luaţi la palatul regelui. Dar acolo au avut o problemă: Meniul bogat în carne şi vin stabilit tinerilor conţinea multe lucruri interzise de Cuvântul lui Dumnezeu.

Nedorind să apară ca nerecunoscător, Daniel a întrebat dacă lui şi celor trei prieteni ai lui nu li s-ar putea da de mâncare o dietă vegetariană şi apă de băut. La început servul regelui s-a împotrivit cererii lor. "Voi nu puteţi să rămâneţi sănătoşi mâncând în felul acesta!", a exclamat el. "Voi o să vă îmbolnăviţi şi atunci regele îmi va lua capul!". Dar Daniel a insistat cu blândeţe şi a sugerat o perioadă de încercare de zece zile, după care sănătatea lor să se poată compara cu a tinerilor care au mâncat din bucatele Împăratului.

Acest plan a fost aprobat şi timp de zece zile cei patru tineri iudei au băut apă şi au mâncat o alimentaţie vegetariană simplă. La sfârşitul perioadei de probă Daniel şi cei trei prieteni ai lui "arătau mai bine la faţă şi erau mai graşi decât toţi tinerii care mâncaseră din bucatele Împăratului." Daniel 1:15.

Trei ani mai târziu, aceşti patru tineri au fost testaţi de Împăratul Nebucadneţar, care a declarat că ei erau de zece ori mai înţelepţi decât toţi oamenii înţelepţi ai Babilonului. Biblia ne spune că Daniel a trăit până la aproximativ o sută de ani. Ce i-a ajutat pe Daniel şi pe prietenii lui să aibă o înţelepciune aşa de profundă, sănătate şi viaţă lungă?
1. Care a fost la început hrana dată oamenilor de către Dumnezeu?

1. Care a fost la început hrana dată oamenilor de către Dumnezeu?


Geneza 1:29. Şi Dumnezeu a zis: "Iată că v-am dat orice iarbă care face sămânţă, ... şi orice pom, care are în el ___ cu sămânţă: aceasta să fie hrana voastră.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Cuvântul "hrană" înseamnă alimentaţie.

2. După ce au păcătuit Adam şi cu Eva, ce altă hrană suplimentară a mai adăugat Dumnezeu alimentaţiei lor?

2. După ce au păcătuit Adam şi cu Eva, ce altă hrană suplimentară a mai adăugat Dumnezeu alimentaţiei lor?


Geneza 3:18. Să mănânci _____ de pe câmp.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Alimentaţia de la început dată neamului omenesc a fost o hrană vegetariană din fructe, grăunţe şi nuci. Dumnezeu a adăugat legumele la alimentaţia lor după ce au păcătuit şi după ce nu li s-a mai îngăduit să mănânce din pomul vieţii.

3. Se interesează Dumnezeu de sănătatea noastră fizică?

3. Se interesează Dumnezeu de sănătatea noastră fizică?


Matei 4:23. Isus străbătea toată Galileea, învăţând pe norod în sinagogi, propovăduind evanghelia împărăţiei şi _________ orice boală şi orice neputinţă care era în norod.

3 Ioan 2 Prea iubitule, doresc ca toate lucrurile să-ţi meargă bine, şi sănătatea ta să sporească, tot aşa cum sporeşte sufletul tău.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Biblia ne învaţă că sănătatea noastră fizică Îi este deosebit de importantă lui Dumnezeu. Domnul Isus Şi-a petrecut tot atât de mult timp ca să vindece cât a petrecut ca să predice. Există câteva principii biblice pe care le putem urma ca să ne îmbunătăţim sănătatea şi să ne prelungim viaţa.

4. Dumnezeu le-a făgăduit copiilor lui Israel că dacă Îl vor sluji şi vor asculta de El, El va îndepărta orice boală de la ei. Şi-a ţinut oare făgăduinţa?

4. Dumnezeu le-a făgăduit copiilor lui Israel că dacă Îl vor sluji şi vor asculta de El, El va îndepărta orice boală de la ei. Şi-a ţinut oare făgăduinţa?


Psalmii 105:37. A scos pe poporul Său ... şi nici unul n-a ______ dintre seminţiile lui. (trad. King James n-a fost slab).

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Bineînţeles! Când poporul lui Dumnezeu a ajuns în Ţara Făgăduită, nu era nici un bolnav în toată naţiunea.

5. De ce este atât de importantă sănătatea noastră pentru Dumnezeu?

5. De ce este atât de importantă sănătatea noastră pentru Dumnezeu?


1 Corinteni 6:19, 20. Trupul vostru este ________ Duhului Sfânt. ... Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul vostru.

Romani 12:1 Să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Dumnezeu doreşte ca trupurile noastre să fie locul Lui sfânt de sălăşluire. Aşa că, trebuie să alegem să facem din ele un loc sănătos ca El să rămână în ele.

6. Care ar fi o regulă bună după Biblie pentru o vieţuire sănătoasă?

6. Care ar fi o regulă bună după Biblie pentru o vieţuire sănătoasă?


1 Corinteni 10:31. Deci, fie că mâncaţi, fie că ____, fie că faceţi altceva: să faceţi totul spre slava lui Dumnezeu.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Ar trebui să ne străduim să trăim în aşa fel încât toate obiceiurile noastre--chiar ceea ce mâncăm şi bem--să-L proslăvească pe Dumnezeu.

7. Ar trebui în calitate de creştini să folosim băuturile alcoolice?

7. Ar trebui în calitate de creştini să folosim băuturile alcoolice?


Proverbele 20:1. Vinul este _____________, băuturile tari sunt gălăgioase: oricine se îmbată cu ele nu este înţelept.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Băuturile alcoolice pur şi simplu sunt interzise de către Scriptură. Cuvântul "vin" din Biblie poate însemna must de struguri fie fermentat, fie nefermentat. Acelaşi lucru este valabil despre cuvântul "cidru" de astăzi. Proverbe 23:29-32 ne oferă descrierea biblică a vinului fermentat, iar Dumnezeu declară că n-ar trebui nici măcar să ne uităm la el! Singurul vin pe care ar trebui să-l folosească creştinii este "vinul nou", care este must dulce de struguri, nefermentat.

Isaia 65:8 Mustul nou se găseşte în ciorchine.

8. Ce le va face Dumnezeu celor care îşi distrug trupul?

8. Ce le va face Dumnezeu celor care îşi distrug trupul?


1 Corinteni 3:16, 17. Voi sunteţi templul lui Dumnezeu. ... Dacă nimiceşte cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va ______ Dumnezeu.

Exodul 20:13 Să nu ucizi.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Orice substanţă sau obicei nesănătos care distruge corpul sau scurtează viaţa cuiva trebuie părăsit. Sinuciderea lentă este tot sinucidere. Desigur, aceasta include şi drogurile dăunătoare (cum ar fi tutunul în toate formele lui) şi multele băuturi care conţin drogul foarte popular, dar deosebit de nociv numit cofeină. Dumnezeu declară că El îi va nimici pe oamenii care de bună voie îşi fac rău corpurilor lor.

9. Ce mamifere le îngăduie Dumnezeu oamenilor să mănânce?

9. Ce mamifere le îngăduie Dumnezeu oamenilor să mănânce?


Leviticul 11:3. Să mâncaţi orice dobitoc care are ______ despicată, copita despărţită şi rumegă.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Ca să simplifice lucrurile pentru noi, Dumnezeu a aşezat toate vieţuitoarele în două categorii: curate şi necurate. El ne îngăduie să mâncăm din cele care sunt curate, dar a declarat că cele necurate nu sunt potrivite pentru mâncat. Toate mamiferele care sunt curate au două caracteristici. Trebuie să aibă (1) copita despicată şi (2) să rumege iarba. De exemplu, porcul are copita despicată dar nu rumegă, aşa că este necurat.

10. Care peşti şi care vieţuitoare din apă sunt curate?

10. Care peşti şi care vieţuitoare din apă sunt curate?


Leviticul 11:9. Iată vieţuitoarele pe care să le mâncaţi dintre toate cele care sunt în ape. Să mâncaţi din toate cele ce au _____ şi solzi.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Majoritatea peştilor sunt curaţi pentru a fi mâncaţi. Totuşi, ţiparii, rechinii şi pisicile de mare sunt printre excepţii. Toate vieţuitoarele din apă care nu au aripioare şi solzi sunt necurate şi nu trebuie mâncate. Exemple ar fi racii, broasca ţestoasă, broaştele, creveţii, scoicile, etc.

11. Care păsări sunt necurate?

11. Care păsări sunt necurate?


Leviticul 11:15, 16. Corbul şi toate soiurile lui; struţul, _______ pescărelul, coroiul şi tot ce ţine de neamul lui.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Lista din Leviticul 11 arată că păsările de pradă, mortăciunile şi păsările care mănâncă peşti sunt necurate. Cu toate acestea, toate păsările care mănâncă nutreţ cum ar fi prepeliţa, găina şi curcanul sunt curate.

12. Face oare parte legea despre animalele curate şi necurate din legea ceremonială a lui Moise, care s-a sfârşit la cruce?

12. Face oare parte legea despre animalele curate şi necurate din legea ceremonială a lui Moise, care s-a sfârşit la cruce?


Geneza 7:1, 2. Intră în corabie, tu şi toată casa ta. ... Ia cu tine câte şapte perechi din toate dobitoacele ______, ... o pereche din dobitoacele care nu sunt curate.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Nu, ci categoriile de animale curate şi necurate au existat încă de la creaţiune. Lui Noe i s-a zis să ia câte şapte perechi de animale curate în arcă şi câte două animale din cele necurate. Aceasta se întâmpla cu mult înainte ca Moise să dea legea.

13. Nu vrea cumva Dumnezeu să spună că să mănânci carne necurată este un păcat grav?

13. Nu vrea cumva Dumnezeu să spună că să mănânci carne necurată este un păcat grav?


Isaia 66:15, 17. Căci iată Domnul vine într-un foc şi carele Lui sunt ca un vârtej, Îşi preface mânia într-un jăratic. ... Cei ce se sfinţesc şi se curăţesc în grădini ... mănâncă şi carne de porc, şi şoareci şi alte lucruri urâcioase, toţi aceia vor _____, zice Domnul.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Desigur! Biblia este prea clară ca să poată fi înţeleasă greşit. La cea de a doua venire a Lui, Domnul îi va nimici pe aceia care cunosc ce cere Cuvântul Său şi totuşi continuă să mănânce carne de porc şi alte alimente necurate.

14. Care ar fi o regulă de bază pentru sănătatea creştinilor?

14. Care ar fi o regulă de bază pentru sănătatea creştinilor?


1 Corinteni 9:25. Toţi cei ce se luptă la jocurile de obşte se supun la tot felul de _________.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Înfrânarea sau cumpătarea înseamnă să eviţi total lucrurile care sunt vătămătoare şi să foloseşti cumpătat lucrurile bune.

15. Oare principiile de sănătate din Biblie se mai aplică şi astăzi?

15. Oare principiile de sănătate din Biblie se mai aplică şi astăzi?


Leviticul 13:46. Câtă vreme va avea rana, va fi necurat. Să locuiască ______; ...

A. Metodele de carantină trebuie aplicate în cazul unei boli contagioase (Leviticul 13:46).
B. Murdăriile ieşite din om trebuie îngropate (Deuteronom 23:12, 13).
C. Corpul şi hainele trebuie spălate ca să se ferească de boli (Leviticul 17:15, 16).
D. O viaţă morală împiedică bolile sexuale (Leviticul 18; Proverbe 5:1-12; Coloseni 3:5, 6).
E. Grăsimea animalelor nu trebuie mâncată (Leviticul 3:17; 7:22-24).
F. Ura şi necazul fac rău sănătăţii cuiva (Leviticul 19:17, 18; Proverbe 15:17; Evrei 12:14, 15).
G. Să mănânci prea mult face rău (Proverbe 23:2).
H. Corpurile noastre au nevoie să se odihnească cum trebuie (Psalm 127:2; Marcu 6:31).
I. Importanţa muncii (Exodul 20:9, 10; 2 Tesaloniceni 3:10).
J. O atitudine pozitivă este un leac bun (Proverbe 17:22; 1 Timotei 6:6).
K. Obiceiurile părinţilor îi afectează pe copii (Deuteronom 12:25; Exodul 20:5).

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Legile sănătăţii pe care Dumnezeu le-a dat copiilor Săi cu mii de ani în urmă au fost din punct de vedere ştiinţific cu mult înaintea timpului lor. De-abia în anii recenţi am ajuns să recunoaştem cât de mari sunt binecuvântarile pe care ni le oferă ele.

16. Oare în ceruri oamenii vor mai omorî şi vor mai mânca animale?

16. Oare în ceruri oamenii vor mai omorî şi vor mai mânca animale?


Isaia 65:25. Nici un rău, nici o ________ nu se va face pe tot muntele Meu cel sfânt, zice Domnul.

Apocalipsa 21:4 Şi moartea nu va mai fi.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Tot ceea ce au pierdut Adam şi Eva când a intrat păcatul în lume va fi refăcut în noua împărăţie a lui Dumnezeu, incluzând alimentaţia vegetariană de la început. Animalele nu vor mai fi duse la abator şi nici nu se vor mai mânca unele pe altele pe noul pământ.

17. Cum aş putea să fac nişte schimbări în sănătatea şi în alimentaţia mea ca să-I fiu pe plac Domnului?

17. Cum aş putea să fac nişte schimbări în sănătatea şi în alimentaţia mea ca să-I fiu pe plac Domnului?


Ezechiel 11:18-20. Vor scoate de acolo toţi idolii şi toate urâciunile. ... Le voi da o altă inimă şi voi pune un duh ___ în voi. ...ca să urmeze poruncile Mele, să păzească şi să împlinească legile Mele.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Când ne vom hotărî să ascultăm de legile sănătăţii date de Dumnezeu, El va aşeza un duh nou în noi care ne va da puterea necesară spre a trăi sănătos (Ioan 1:12).

18. Dumnezeu i-a onorat pe Daniel şi pe prietenii lui pentru că au păzit legile sănătăţii date de El, legi care sunt o parte foarte importantă a vieţuirii creştine. N-ai dori şi tu să păstrezi principiile de sănătate din Cuvântul lui Dumnezeu şi să-ţi înfăţişezi trupul ca pe un templu sfânt unde să poată locui Duhul Său?

18. Dumnezeu i-a onorat pe Daniel şi pe prietenii lui pentru că au păzit legile sănătăţii date de El, legi care sunt o parte foarte importantă a vieţuirii creştine. N-ai dori şi tu să păstrezi principiile de sănătate din Cuvântul lui Dumnezeu şi să-ţi înfăţişezi trupul ca pe un templu sfânt unde să poată locui Duhul Său?
Răspundeţi:  ____________________


Studiu suplimentar

Înţelegând vedenia lui Petru
Mulţi au încercat să folosească viziunea lui Petru cu faţa de masă (Fapte 10:9-28), ca să justifice mâncatul de animale necurate. Ei susţin că ea dovedeşte ca Isus Şi-a învăţat ucenicii să accepte să mănânce orice animal.

În orice caz, ori de câte ori faţa de masă venea jos şi Petru era invitat să taie şi să mănânce animale necurate, el răspundea: "Nicidecum Doamne, căci niciodată nu am mâncat ceva spurcat sau necurat." Fapte 10:14. Observă că după trei ani şi jumătate de ascultare de învăţăturile Domnului Isus, Petru nu a avut nici cea mai mică îndoială că mâncatul de animale necurate continua să fie interzis. Este de asemenea interesant să observi că în viziunea sa, Petru niciodată nu a luat nimic de mâncare din ceea ce i se oferea pe faţa de masă.

Viziunea lui Petru cu faţa de masă nu a intenţionat niciodată să sfinţească mâncatul de animale necurate. Însuşi Petru explica înţelesul viziunii în versetul 28: "Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe nici un om spurcat sau necurat". Din nou în versetul 34, Petru rezumă punctele viziunii când zice: "În adevăr văd că Dumnezeu nu este părtinitor".

Mesajul lui Dumnezeu către Petru avea de a face cu curăţitul oamenilor şi nu al animalelor. Această viziune a fost dată ca să-i impresioneze pe ucenicii iudei, ca ei să nu numească neamurile necurate şi că Evanghelia trebuia să fie proclamată liber la toate popoarele din toată lumea.

Curăţeşte rugăciunea hrana?
Avertizarea din 1 Timotei 4:1-5 împotriva apostaziei zilelor din urmă implica un număr de erezii: să mergi pe urmele duhurilor rele, interzicerea căsătoriei şi porunca de a te abţine de la anumite mâncăruri. Probabil neînţelegerea cea mai mare s-a ivit din versetul 4, care zice că: "orice creatură a lui Dumnezeu este bună". Acest verset înseamnă că orice lucru creat a fost făcut cu un scop, dar unii presupun că aceasta ar însemna că orice animal este bun de mâncat, dacă te-ai rugat fierbinte pentru el, şi este binecuvântat prin rugăciunea de mulţumire. Aceasta ar însemna că dacă te rogi pentru orice şorecar, gândac de bucătarie, cârtiţă sau liliac, atunci ar fi bune de mâncat. O astfel de interpretare ar fi absurdă şi periculoasă.

"Nu vă înşelaţi: Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va şi secera." Galateni 6:7.

Ca să ne ferească pe noi de a nu trage o concluzie greşită, Pavel s-a grăbit să adauge: "Aceasta este sfinţită de cuvântul lui Dumnezeu şi rugăciune", aşa că mai întâi trebuie să fie aprobată de cuvântul lui Dumnezeu şi apoi sfinţită prin rugăciunea de mulţumire ca să fie mâncată.

Ne este de ajutor să observăm următoarele: cuvântul "cărnuri" din limba originală nu se limitează numai la mâncărurile de carne. Cuvântul grec "broma", înseamnă doar hrană. Noi putem să ştim că discuţia lui Pavel nu implică animale, pe care Biblia le numeşte animale necurate, deoarece, cărnurile pe care unii le-au interzis, erau hrana "pe care Dumnezeu a dat-o să fie primită cu mulţumire de aceia care cred şi cunosc adevărul". versetul 3.

Este uşor să găseşti în Scriptură o descriere a hranei pe care Dumnezeu a creat-o ca să fie primită cu mulţumiri.(Geneza 1:29: 3:18 Leviticul 11:1-22). Acest pasaj s-a scris pentru aceia care "cred şi cunosc adevărul".

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU ESTE ADEVĂRUL. Numai aceia care cred şi cunosc cuvântul Său vor fi conduşi la acele lucruri care sunt "sfinţite" şi create "ca să fie primite cu mulţumiri". Aceia care se "sfinţesc" singuri în timp ce continuă să folosească cărnuri necurate, vor fi distruşi la a doua venire a Domnului Hristos. (Isaia 66:15-17).