Get the daily devotional to your inbox
Looks good!
Please enter a valid email address.
Looks good!
Please confirm your email address.

Nu te lăsa păcălit!

Nu te lăsa păcălit!Lesson 7

Ştiai că există o zi foarte importantă de care au uitat aproape toţi? Este uluitor faptul că numai câţiva oameni sunt informaţi despre această zi, chiar dacă ea este una din cele mai importante zile din istoria omenirii! Această zi nu se rezumă la o zi din trecut, ci se referă şi la prezent şi la viitor. În plus, ceea ce s-a întâmplat în această zi neglijată poate avea un efect serios în viaţa ta. Vrei să cunoşti mai multe evenimente uimitoare despre această zi? Dacă da, citeşte cu grijă acest Ghid de Studiu.
Când Domnul Isus a fost pe pământ, El S-a închinat în Sabat.
Când Domnul Isus a fost pe pământ, El S-a închinat în Sabat.

1. În ce zi obişnuia Isus să Se închine?

"A venit în Nazaret, unde fusese crescut; şi, după obiceiul Său, în ziua Sabatului, a intrat în sinagogă şi S-a sculat să citească." Luca 4:16

Răspundeţi:   Obiceiul Domnului Isus era să Se închine în Sabat.

Ziua a şaptea a săptămânii (sâmbăta) este Sabatul.
Ziua a şaptea a săptămânii (sâmbăta) este Sabatul.

2. Care zi a săptămânii este Sabatul?

"Ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău." Exodul 20:10. "După ce a trecut ziua Sabatului,...în ziua dintâi a săptămânii, s-au dus la mormânt dis de dimineaţă, pe când răsărea soarele." Marcu 16:1, 2.

Răspundeţi:   Sabatul nu este prima zi a săptămânii (duminica), cum cred mulţi, ci a şaptea zi a săptămânii (sâmbăta). Observaţi din textul de mai sus din Scriptură că Sabatul este ziua dinaintea primei zile a săptămânii.

Dumnezeu a făcut Sabatul în timpul Creaţiunii.
Dumnezeu a făcut Sabatul în timpul Creaţiunii.

3. Cine şi când a făcut Sabatul?

"La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul." "În ziua a şaptea Dumnezeu Şi-a sfârşit lucrarea, pe care o făcuse; şi în ziua a şaptea S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentru că în ziua aceasta S-a odihnit de toată lucrarea Lui, pe care o zidise şi o făcuse." Geneza 1:1; 2:2, 3.

Răspundeţi:   Dumnezeu a făcut Sabatul în timpul Creaţiunii, când a făcut toată lumea. El S-a odihnit în Sabat, l-a binecuvântat şi l-a sfinţit (adică l-a pus deoparte pentru o folosinţă sfântă).

Dumnezeu a scris porunca Sabatului cu propriul Său deget.
Dumnezeu a scris porunca Sabatului cu propriul Său deget.

4. Ce spune Dumnezeu despre păzirea sabatului în Cele Zece Porunci, pe care le-a scris cu propriul Său deget?

"Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti. Să lucrezi şase zile, şi să-ţi faci lucrul tău. Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău: să nu faci nici o lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o." Exodul 20:8-11. "Şi Domnul mi-a dat cele două table de piatră, scrise cu degetul lui Dumnezeu." Deuteronomul 9:10.

Răspundeţi:   În cea de a patra poruncă din cele 10, Dumnezeu ne-a poruncit să respectăm Sabatul zilei a şaptea ca fiind ziua Sa cea sfântă. Dumnezeu ştia că oamenii vor uita de Sabatul Său, aşa că El a început această poruncă, cu expresia "adu-ţi aminte." El nu i-a poruncit nimănui, nicicând să păstreze vreo altă zi ca pe o zi săptămânală sfântă.

Domnul Isus a spus că este mai lesne să treacă cerul decât să se schimbe Legea lui Dumnezeu.
Domnul Isus a spus că este mai lesne să treacă cerul decât să se schimbe Legea lui Dumnezeu.

5. Dar oare nu s-au schimbat Cele 10 Porunci?

Isus a spus: "Este mai lesne să treacă cerul şi pământul decât să cadă o singură frântură de slovă din Lege." Luca 16:17. Dumnezeu a spus: "nu-Mi voi călca legământul, şi nu voi schimba ce a ieşit de pe buzele Mele." Psalmii 89:34. Observaţi că Cele 10 Porunci au ieşit de pe buzele lui Dumnezeu. În Exodul 20:1 scrie: "Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte, şi a zis...[apoi sunt enumerate Cele 10 Porunci în versetele următoare, 2-17]."

Răspundeţi:   Cu siguranţă că nu! Este absolut imposibil ca oricare poruncă din Legea morală a lui Dumnezeu să se schimbe. Toate cele 10 porunci sunt obligatorii astăzi.

Pevel şi ceilalţi apostoli au respectat ca sfânt Sabatul zilei a şaptea.
Pevel şi ceilalţi apostoli au respectat ca sfânt Sabatul zilei a şaptea.

6. Au respectat apostolii Sabatul?

"Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. Trei zile de Sabat a vorbit cu ei din Scripturi." Fapte 17:2. "Pavel şi tovarăşii lui ... au intrat în ziua Sabatului în sinagogă şi au şezut jos." Fapte 13:13, 14. "În ziua Sabatului am ieşit afară pe poarta cetăţii, lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am şezut jos, şi am vorbit femeilor, cari erau adunate laolaltă." Fapte 16:13. "Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de Sabat, şi îndupleca pe Iudei şi pe Greci." Faptele 18:4.

Răspundeţi:   Da, cartea Faptele Apostolilor ne arată clar că Pavel şi Biserica primară respectau Sabatul.

Apostolii au învăţat Neamurile să păstreze sfinţenia Sabatului.
Apostolii au învăţat Neamurile să păstreze sfinţenia Sabatului.

7. S-au închinat Neamurile în Sabat?

Dumnezeu a poruncit:
"Ferice de omul care ... păzeşte Sabatul, ca să nu-l pângărească." "Şi pe străinii, care se vor lipi de Domnul ca să-I slujească ...şi pe toţi cei ce vor păzi Sabatul, ca să nu-l pângărească,, şi vor stărui în legământul Meu îi voi aduce la muntele Meu cel sfânt, şi-i voi umplea de veselie în Casa Mea de rugăciune ... căci Casa Mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele." Isaia 56:2, 6, 7, sublinirea autorilor.

Apostolii au învăţat:
"Când au ieşit afară din sinagogă, Neamurile i-au rugat să le vorbească şi în Sabatul viitor despre aceleaşi lucruri." "În Sabatul viitor, aproape toată cetatea s-a adunat ca să audă Cuvântul lui Dumnezeu." Fapte 13:42, 44, sublinierea autorilor. "Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de Sabat, şi îndupleca pe Iudei şi pe Greci." Fapte 18:4.

Răspundeţi:   Apostolii Bisericii Nou Testamentale timpurii nu numai că se supuneau poruncii Sabatului, dar şi învăţau Neamurile convertite să se închine în Sabat. Nici o dată măcar nu au făcut referinţă la ziua de duminică, ca la o zi sfântă.

Sabatul nu a fost schimbat cu duminica în momentul în care Isus a înviat.
Sabatul nu a fost schimbat cu duminica în momentul în care Isus a înviat.

8. Dar nu a fost schimbat Sabatul cu duminica în momentul în care Isus a murit şi înviat?

Răspundeţi:   Nu există nici cel mai mic indiciu că Sabatul ar fi fost schimbat în momentul în care Isus a murit sau a înviat. De fapt, Biblia ne învaţă opusul. Vă rog, revedeţi cu grijă următoarele:

A. Dumnezeu a binecuvântat Sabatul.
"De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o." Exod 20:11. "Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o." Geneza 2:3.

B. Hristos Se aştepta ca poporul Său să păstreze încă Sabatul, în anul 70 d.Hr. când Ierusalimul a fost distrus.
Cunoscând foarte bine că Ierusalimul va fi distrus de romani în anul 70 d.Hr., Isus Şi-a avertizat urmaşii din acea vreme zicându-le, "Rugaţi-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într-o zi de Sabat." Matei 24:20, sublinierea autorului. Isus a arătat clar că Se aştepta ca Sabatul să fie păstrat chiar şi la 40 de ani după învierea Sa. De fapt, nu există nici cea mai mică sesizare cum că Isus, Tatăl Său, sau apostolii ar fi schimbat vreodată (în orice timp sau circumstanţă) Sabatul sfânt al zilei a şaptea cu orice altă zi.

C. Femeile care au venit să ungă trupul mort al lui Hristos, au păstrat Sabatul. Isus a murit "în ziua dinaintea Sabatului" (Marcu 15:37, 42), care se numeşte acum Vinerea Mare.
Femeile au pregătit mirodenii şi miruri să ungă trupul Său, apoi "în ziua Sabatului, s-au odihnit, după Lege." Luca 23:56. Doar "după ce a trecut ziua Sabatului" (Marcu 16:1) femeile au venit "în ziua dintâi a săptămânii" (Marcu 16:2) să-şi continue lucrarea lor tristă. Ele au văzut că "Isus a înviat, în dimineaţa zilei dintâi a săptămânii" (versetul 9) care este în mod obişnuit denumită Duminica Învierii. Vă rog să observaţi că Sabatul "în conformitate cu poruncile" era ziua ce precedea duminica învierii, zi pe care noi o numim azi sâmbăta..

D. Ucenicul lui Isus, Luca, a scris două din cărţile BiblieiLuca şi Fapte.
El a spus că în cartea Luca a scris despre "toate" învăţăturile lui Isus. (Fapte 1:1-3). Dar el nu a scris nimic despre păstrarea duminicii sau schimbarea Sabatului.

În împărăţia veşnică a lui Dumnezeu toată lumea va păstra ca sfânt Sabatul.
În împărăţia veşnică a lui Dumnezeu toată lumea va păstra ca sfânt Sabatul.

9. Unii oameni spun că Sabatul va fi păstrat pe Noul Pământ. Este adevărat?

"Căci după cum cerurile cele noi, şi pământul cel nou, pe cari le voi face, vor dăinui înaintea Mea - zice Domnul - aşa va dăinui şi sămânţa voastră şi numele vostru. În fiecare lună nouă şi în fiecare Sabat, va veni orice făptură să se închine înaintea Mea, - zice Domnul." Isaia 66:22, 23.

Răspundeţi:   Da, Biblia ne învaţă că oamenii răscumpăraţi din toate timpurile vor păstra Sabatul pe Noul Pământ.

Ziua Domnului este Sabatul nu duminica.
Ziua Domnului este Sabatul nu duminica.

10. Nu este duminica Ziua Domnului?

"Dacă Sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfinţeşti pe Domnul." Isaia 58:13. "Căci Fiul omului este Domn şi al Sabatului." Matei 12:8.

Răspundeţi:   Biblia vorbeşte despre "Ziua Domnului" în Apocalipsa 1:10, deci Domnul are o zi specială. Dar nici un verset din Biblie nu se referă la duminică spunând că este Ziua Domnului. Mai degrabă Biblia identifică Sabatul ca fiind Ziua Domnului. Singura zi pe care Dumnezeu a binecuvântat-o vreodată şi a numit-o zi sfântă este Sabatul zilei a şaptea.

Isus a instituit botezul--nu păstrarea duminicii-- în onoarea învierii Sale.
Isus a instituit botezul--nu păstrarea duminicii-- în onoarea învierii Sale.

11. Ar trebui să păstrez duminica în onoarea învierii Sale?

"Nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi în Isus Hristos, am fost botezaţi în moartea Lui? Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentruca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentruca trupul păcatului să fie desbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului." Romani 6:3-6.

Răspundeţi:   Nu! Nu mai mult decât ar trebui să ţinem vinerea în onoarea crucificării. Hristos a instituit botezul în onoarea morţii, îngropării şi învierii Sale. Biblia nu sugerează niciodată păstrarea duminicii în onoarea învierii Sale (sau pentru oricare alt motiv). Noi Îl onorăm pe Hristos supunându-ne Lui (Ioan 14:15)--nu punând cerinţele omeneşti în locul cerinţelor Sale.

Oameni induşi în eroare au avut îndrăzneala să înlocuiască Sabatul legii lui Dumnezeu cu duminica.
Oameni induşi în eroare au avut îndrăzneala să înlocuiască Sabatul legii lui Dumnezeu cu duminica.

12. Dar dacă nu avem indicaţii în Biblie pentru păzirea duminicii, a cui idee a fost?

"Şi se va încumeta să schimbe vremile şi legea." Daniel 7:25, RSV.* "Aţi desfiinţat astfel cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinei voastre." "Degeaba Mă cinstesc ei, învăţând ca învăţături nişte porunci omeneşti." Matei 15:6, 9. "Preoţii lui calcă Legea Mea." "Proorocii lui au pentru ei tencuieli de ipsos... zicând: Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu! şi Domnul nu le-a vorbit!" Ezechiel 22:26, 28.

Răspundeţi:   Oameni induşi în eroare în trecutul îndepărtat, au făcut cunoscut că ziua sfântă a lui Dumnezeu a fost schimbată, din Sabat în duminică. Dumnezeu a prezis că acest lucru se va întâmpla şi aşa s-a şi întâmplat. Această eroare a fost preluată de generaţiile noastre, ca fiind o realitate evanghelică. Păzirea duminicii este o tradiţie a oamenilor induşi în eroare şi încalcă Legea lui Dumnezeu care porunceşte păzirea Sabatului. Dumnezeu a binecuvântat Sabatul, iar atunci când Dumnezeu binecuvintează nici un om "nu poate întoarce." Numeri 23:20.

*The Revised Standard Version of the Bible, (C) 1946, 1952, 1971 by the Division of Christian Education of the National Council of the Churches of Christ in the USA. Used by permission.

Schimbarea Sabatului în duminică este o insultă la adresa lui Dumnezeu pentru că încearcă să schimbe legea Sa divină.
Schimbarea Sabatului în duminică este o insultă la adresa lui Dumnezeu pentru că încearcă să schimbe legea Sa divină.

13. Nu este periculos să te atingi de Legea Domnului?

"Să n-adăugaţi nimic la cele ce vă poruncesc Eu, şi să nu scădeţi nimic din ele; ci să păziţi poruncile Domnului, Dumnezeului vostru, aşa cum vi le dau Eu." Deuteronomul 4:2. "Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat.... N-adăuga nimic la cuvintele Lui, ca să nu te pedepsească, şi să fii găsit mincinos." Proverbele 30:5, 6.

Răspundeţi:   Dumnezeu le-a interzis oamenilor, în mod clar şi categoric să schimbe Legea Sa prin ştergerea sau adăugarea vreunui pasaj. Să te atingi de Legea sfântă a lui Dumnezeu în oricare mod, este unul din lucrurile cele mai înfricoşătoare şi periculoase, pe care le-ar putea face cineva.

Sabatul este un semn al puterii lui Dumnezeu de a crea şi de a răscumpăra.
Sabatul este un semn al puterii lui Dumnezeu de a crea şi de a răscumpăra.

14. Totuşi, de ce a creat Dumnezeu Sabatul?

A. Semn al creaţiunii.
"Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti." "Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pămîntul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o." Exodul 20:8, 11.

B. Semn al răscumpărării şi sfinţirii.
"Le-am dat şi Sabatele Mele, să fie ca un semn între Mine şi ei, pentru ca să ştie că Eu sunt Domnul, care-i sfinţesc." Ezechiel 20:12.

Răspundeţi:   Dumnezeu a creat Sabatul ca un semn cu două semnificaţii: (1) Este un semn că El a creat lumea în şase zile literale de 24 de ore şi (2) este de asemenea un semn al atotputerniciei lui Dumnezeu de a-i răscumpăra şi de a-i sfinţi pe oameni. Negreşit, orice creştin va iubi Sabatul, ca pe un semn preţios al Creaţiei şi răscumpărării (Exodul 31:13, 17; Ezechiel 20:12, 20). Este o mare insultă la adresa lui Dumnezeu ca oamenii să calce în picioare Sabatul Său. În Isaia 53:13, 14, Dumnezeu spune că toţi acei ce vor să fie binecuvântaţi, trebuie mai întâi să-şi oprească piciorul în ziua Sabatului.

Încălcarea oricărei porunci din Legea lui Dumnezeu este păcat.
Încălcarea oricărei porunci din Legea lui Dumnezeu este păcat.

15. Cât de importantă este păstrarea Sabatului?

"Păcatul este fărădelege." 1 Ioan 3:4. "Plata păcatului este moartea." Romani 6:23. "Căci, cine păzeşte toată Legea, şi greşeşte într-o singură poruncă, se face vinovat de toate." Iacov 2:10. "Fiindcă şi Hristos a suferit pentru voi, şi v-a lăsat o pildă, ca să călcaţi pe urmele Lui." 1 Petru 2:21. "S-a făcut pentru toţi cei ce-L ascultă, urzitorul unei mântuiri veşnice." Evrei 5:9.

Răspundeţi:   Este o chestiune de viaţă şi de moarte. Păstrarea Sabatului este impusă în a patra poruncă a Legii lui Dumnezeu. Călcarea deliberată a oricărei porunci din Cele Zece Porunci, este păcat. Creştinii vor urma cu bucurie exemplul lui Hristos în păzirea Sabatului. Singura noastră siguranţă este de a studia cu sârguinţă Biblia, "împărţind drept cuvântul adevărului." 2 Timotei 2:15. Trebuie să avem aprobarea Bibliei pentru orice practică creştină pe care o urmăm.

Dumnezeu Îşi va vărsa mânia asupra liderilor religioşi care deliberat ignoră Sabatul Său.
Dumnezeu Îşi va vărsa mânia asupra liderilor religioşi care deliberat ignoră Sabatul Său.

16. Ce părere are Dumnezeu despre liderii religioşi care deliberat ignoră Sabatul Său?

"Preoţii lui calcă Legea Mea şi Îmi pângăresc lucrurile Mele sfinte, nu fac nici o deosebire între ce este sfânt şi ce nu este sfânt... îşi întorc ochii de la sabatele Mele, şi sunt pângărit în mijlocul lor." "De aceea Îmi voi vărsa urgia peste ei." Ezechiel 22:26, 31.

Răspundeţi:   Prin ignorarea deliberată a adevăratului Sabat al lui Dumnezeu, liderii religioşi Îl ofensează pe Dumnezeul cerurilor. Dumnezeu a promis că îi va pedepsi pe aceşti falşi păstori. Milioane de oameni au fost greşit îndrumaţi în această privinţă. Dumnezeu nu îi poate trata cu uşurinţă. Isus i-a condamnat pe farisei pentru că pretindeau că-L iubesc pe Dumnezeu în timp ce ignorau una din Cele Zece Porunci prin tradiţia lor (Marcu 7:7-13).

Toţi cei care vor intra în ceruri şi vor mânca din pomul vieţii vor sfinţi Sabatul Domnului.
Toţi cei care vor intra în ceruri şi vor mânca din pomul vieţii vor sfinţi Sabatul Domnului.

17. Chiar mă afecteză personal dacă păstrez sau nu Sabatul?

"Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele." Ioan 14:15. "Aşa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuşi lui Dumnezeu." Romani 14:12. "Deci, cine ştie să facă bine şi nu face, săvârşeşte un păcat!" Iacov 4:17. "Ferice de cei ce îşi spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieţii, şi să intre pe porţi în cetate!" Apocalipsa 22:14. "Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu." Apocalipsa 14:12.

Răspundeţi:   Da, fără îndoială, Sabatul este Sabatul tău. Dumnezeu l-a făcut pentru tine, şi dacă tu Îl iubeşti îl vei păstra, pentru că este una din poruncile Lui. Dragostea fără păzirea poruncilor nu înseamnă deloc dragoste (1 Ioan 2:4). Trebuie să iei o hotărâre. Nu poţi evita acest lucru. Nimeni nu te poate scuza. Tu însuţi vei da socoteală în faţa lui Dumnezeu cu privire la această chestiune importantă. Dumnezeu îţi cere să Îl iubeşti şi să I te supui acum!


18. Doresc să urmez exemplul lui Isus în ceea ce priveşte păstrarea Sabatului.

Răspundeţi:   


Întrebări de meditat


1. Nu este Sabatul numai pentru evrei?


Nu. Isus a spus, "Sabatul a fost făcut pentru om." Marcu 2:27. Nu este valabil numai pentru evrei, ci pentru toată omenirea--pentru toţi bărbaţii şi toate femeile de pretutindeni. Naţiunea iudaică a apărut la 2500 de ani după ce s-a instituit Sabatul.

2. Nu este versetul din Faptele 20:7 dovada că ucenicii au păstrat ca zi sfântă duminica?


Biblia ne învaţă că fiecare zi începe la apusul soarelui şi se sfârşeşte tot la apusul soarelui (Geneza 1:5, 8, 13, 19, 23, 31 Leviticul 23:32) deci o zi începe mai întâi cu partea întunecată din cele 24 de ore. Aşa că Sabatul începe vineri seara la apusul soarelui şi se sfârşeşte sâmbătă seara la apusul soarelui. Această întâlnire din Faptele 20 a avut loc în partea întunecată a duminicii, timp pe care noi îl numim acum sâmbătă noaptea. Traducerea New English Bible* începe Faptele 20:7 astfel: "Sâmbătă seara eram adunaţi împreună..."

De fapt era o întâlnire de sâmbătă seara, care s-a prelungit până la miezul nopţii. Pavel era într-un turneu de rămas bun şi ştia că nu o să-i revadă pe aceşti oameni înainte de a muri (versetul 25). Nu e de mirare că a predicat atât de mult! (Nici un serviciu săptămânal obişnuit nu dura toată noaptea.) Pavel era gata "să plece a doua zi." "Frângerea pâinii" nu are semnificaţie de "zi sfântă" şi oricum ei frângeau pâinea zilnic (Faptele 2:26). În acest pasaj al Scripturii nu avem nici cea mai mică dovadă că prima zi a săptămânii este sfântă şi nici că primii creştini ar fi considerat-o astfel. Nu avem aici o dovadă că Sabatul ar fi fost schimbat. Această întâlnire a fost menţionată, probabil doar pentru miracolul învierii lui Eutih, după ce murise din cauză că a căzut de la o fereastră de la etajul al treilea. În Ezechiel 46:1, Dumnezeu Se referă la ziua de duminică, ca la una din cele şase "zile lucrătoare."

*(C) The Delegates of the Oxford University Press and the Syndics of the Cambridge University Press, 1961, 1970. Used by permission.

3. Dar oare nu vorbeşte textul din 1 Corinteni 16:2 despre darurile şcolii duminicale?


NU, aici nu se face nici o referinţă la vreo întâlnire publică. Banii trebuiau puşi deoparte acasă. În Iudeea bântuia o foamete (Romani 15:26; Faptele 11:26-30), şi Pavel le-a scris bisericilor din Asia Mică rugându-le să îşi ajute confraţii loviţi de foamete. Toţi aceşti creştini sfinţeau Sabatul, astfel încât Pavel le-a sugerat ca duminică dimineaţa (atunci era timpul când ei îşi plăteau dările şi îşi făceau socotelile), după ce trecea Sabatul, ei să pună deoparte câte ceva pentru confraţii aflaţi în nevoie, pentru a fi la îndemână când ar fi venit el. Acest lucru trebuia să se facă confidenţial sau, cum spune La Santa Biblia (o traducere spaniolă) "acasă." Observaţi şi faptul că nu există aici nici o referinţă că duminica ar fi o zi sfântă. De fapt, Biblia nu porunceşte şi nici măcar nu sugerează niciunde păzirea duminicii.

4. Dar nu-i aşa că s-a pierdut o parte din timp şi zilele săptămânii s-au schimbat, în comparaţie cu vremea în care a trăit Hristos?


Nu! Enciclopedii vrednice de încredere şi cărţi de referinţă ne arată clar că ziua a şaptea din zilele noaste este aceeaşi zi pe care a sfinţit-o Domnul Isus. Este doar o chestiune de cercetare.

5. Nu este Ioan 20:19 dovada scrisă a instituirii de către ucenici a păzirii duminicii în onoarea învierii?


Din contră, în momentul acela ucenicii nici măcar nu credeau că avusese loc învierea (Marcu 16:14). Ei se întâlniseră acolo "de teama iudeilor" şi îşi zăvorâseră uşile. Când Isus a apărut în mijlocul lor, El i-a mustrat "pentru că nu crezuseră pe cei ce-L văzuseră înviat." Nu este aici nici o referire la faptul că ar fi socotit duminica o zi sfântă. Doar opt texte din Noul Testament menţionează prima zi a săptămânii; nici unul din ele nu implică şi faptul că ar fi sfântă.

6. Nu desfiinţează Coloseni 2:14-17 Sabatul zilei a şaptea?


Deloc. Se referă numai la sabatele care erau "o umbră a lucrurilor viitoare" şi nu la Sabatul zilei a şaptea. În timpul acela erau şapte zile sfinte anuale sau sărbători, care, în Vechiul Israel mai erau numite şi sabate. Acestea erau adăugate sau pe lângă Sabatul zilei a şaptea "afară de aceasta să păziţi Sabatele Domnului" (Leviticul 23:38). Acestea erau umbre sau indicatoare către cruce şi şi-au sfârşit valabilitatea la cruce. Sabatul zilei a şaptea a lui Dumnezeu a fost făcut înainte ca să apară păcatul, deci nu putea prefigura sau anunţa nimic cu privire la eliberarea de păcat. De aceea Coloseni capitolul 2 diferenţiază şi menţionează anume, că sabatele erau " o umbră". Aceste şapte sabate anuale care au fost desfiinţate sunt enumerate în Leviticul capitolul 23.

7. Nu-i aşa că în conformitate cu Romani 14:5, ziua pe care o păstrăm este o chestiune de opinie personală?


Observaţi că întreg capitolul este despre a-i judeca pe alţii (versetele 4, 10, 13). Subiectul dezbătut aici nu este despre Sabatul zilei a şaptea, care era o parte a marii legi morale, ci despre zilele de sărbătoare anuale ale legii ceremoniale. Iudeii creştini îi judecau pe creştinii dintre neamuri că nu le respectă. Pavel spune pur şi simplu, "Nu vă judecaţi unul pe altul. Acea lege ceremonială nu mai este obligatorie."

Întrebări test1. Isus a păzit (1)

_____   Duminica, ca pe o zi sfântă.
_____   Sabatul zilei a şaptea.
_____   Orice altă zi sfântă.

2. Ziua Domnului este (1)

_____   Duminica, prima zi a săptămânii.
_____   Sabatul, a şaptea zi a săptămânii.
_____   Orice zi hotărâm să o dedicăm Domnului.

3. Sabatul a fost făcut (1)

_____   Doar pentru evrei.
_____   De către Dumnezeu la Creaţiune, pentru toţi bărbaţii şi femeile din orice loc sau timp.
_____   Doar pentru oamenii care au trăit în timpurile Vechiului Testament.

4. Schimbarea Sabatului de la sâmbătă la duminică s-a făcut de (1)

_____   Hristos.
_____   Apostoli.
_____   Oameni intenţionat greşiţi.

5. Legea lui Dumnezeu, care include porunca Sabatului, (1)

_____   Nu mai este valabilă astăzi.
_____   Nu se poate schimba niciodată. Este obligatorie şi astăzi.
_____   s-a sfârşit la moartea lui Hristos.

6. În biserica Noului Testament, neamurile convertite şi apostolii (1)

_____   Au păstrat ca sfântă, duminica.
_____   I-au învăţat pe alţii că orice zi poate fi sfântă atâta timp cât eşti sincer.
_____   Au păstrat Sabatul.

7. Sabatul (1)

_____   S-a sfârşit la cruce.
_____   Se va sfârşi la a doua venire a lui Hristos.
_____   Va fi păstrat în împărăţia veşnică a lui Dumnezeu, de către mântuiţii din toate timpurile.

8. Deoarece Sabatul face parte din legea lui Dumnezeu, călcarea Sabatului este (1)

_____   Un lucru despre care nu trebuie să ne îngrijorăm de la moartea lui Hristos.
_____   Un păcat periculos, pentru că să calci Sabatul înseamnă să calci în picioare un lucru sfânt.
_____   Fără importanţă astăzi.

9. Toţi cei care într-adevăr Îl iubesc şi Îl urmează pe Isus vor (1)

_____   Păstra Sabatul, la fel ca Isus.
_____   Păstra ca sfântă orice altă zi.
_____   Păstra duminica, ca pe o zi sfântă.

10. Sabatul este (1)

_____   Duminica, prima zi a săptămânii.
_____   Sâmbăta, a şaptea zi a săptămânii.
_____   Orice zi Îi dedicăm lui Dumnezeu.

11. Păstrarea duminicii (1)

_____   Este o invenţie a oamenilor, care a fost prezisă în Biblie.
_____   Este planul lui Dumnezeu pentru astăzi.
_____   Îşi are originea în învierea lui Isus şi a fost aprobată în ziua Cincizecimii.

12. Păstrarea Sabatului este (1)

_____   Un semn de legalism.
_____   Important numai pentru evrei.
_____   Semnul lui Dumnezeu, de Creator şi Răscumpărător.