Get the daily devotional to your inbox
Looks good!
Please enter a valid email address.
Looks good!
Please confirm your email address.

Cine este Anticristul?

Cine este Anticristul?Lesson 15

Cine, sau ce este Anticristul? Alianţă a răului sau indivizi siniştrii? Unii susţin că apariţia sa este încă de domeniul viitorului. Alţii susţin că ar fi apărut cu mult timp în urmă, în timpul Romei antice. Dar Biblia spune că este în viaţă azi! Profeţia biblică spune că puterea anticristului va juca un rol crucial în evenimentele de la finalul istoriei pământului. Ştii cine este? Eşti sigur? Trebuie să fii, nu poţi înţelege evenimentele sfârşitului până nu vei înţelege puterea răului. Pregăteşte-te pentru cel mai intrigant Ghid de Studiu de până acum!

Acest Ghid de studiu se bazează pe Daniel capitolul 7, care îl identifică cu claritate şi fără greş pe Anticrist. Dar este numai o introducere. Lecţiile următoare vor descoperi câteva detalii cu privire la activităţile lui cu impact mondial. Ceea ce vei afla azi s-ar putea să te nemulţumească sau să te întristeze, dar te rog ţine minte că învăţătura din Daniel 7 vine de la Isus, care te iubeşte. Roagă-te lui Dumnezeu să te conducă în înţelegerea acestui subiect urgent. Ai grijă să citeşti Daniel 7 înainte de a studia acest ghid.
În profeţie, Dumnezeu foloseşte fiarele pentru a simboliza naţiuni.
În profeţie, Dumnezeu foloseşte fiarele pentru a simboliza naţiuni.

1. De la începutul capitolului, Daniel vede patru fiare ieşind din mare. Ce reprezintă o fiară în profeţie? Ce reprezintă marea?

"Fiara a patra, este o a patra împărăţie, care va fi pe pământ. " Daniel 7:23. "Apele... sunt noroade, gloate, neamuri şi limbi." Apocalipsa 17:15.

Răspundeţi:   Fiarele reprezintă împărăţii sau naţiuni. Marea reprezintă o multitudine de oameni sau populaţii mari.

Fiara cu chip de leu din Daniel 7 reprezintă imperiul babilonian.
Fiara cu chip de leu din Daniel 7 reprezintă imperiul babilonian.

2. Cele patru fiare din Daniel 7 reprezintă cele patru împărăţii (versetele 17, 18). Babilonul, cea dintâi împărăţie (Daniel 2:38, 39), este reprezentată ca un leu în Daniel 7:4. (Vezi şi Ieremia 4:7; 50:17, 43, 44 unde Babilonul este zugrăvit tot ca un leu). Ce înseamnă "aripile de vultur" din versetul 2?

“Domnul va aduce de departe, ... un neam care va cădea peste tine cu zbor de vultur.” Deutoronomul 28:49.
“Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: 'o mare furtună se ridică de la marginile pământului. Cei pe care-i va ucide Domnul în ziua aceea vor fi întinşi de la un capăt al pământului până la celălalt; nu vor fi nici jeliţi, nici adunaţi, nici îngropaţi, ci vor fi un gunoi de pământ.'” Ieremia 25:32, 33.

Răspundeţi:   Aripile de vultur reprezintă viteza. (Vezi şi Ieremia 4:13, Habacuc 1:6-9.) Vântul reprezintă conflict, tulburare şi distrugere. (Vezi şi Apocalipsa 7:1-3.)

Ursul cu trei coaste în gură simbolizeză Medo-Persia.
Ursul cu trei coaste în gură simbolizeză Medo-Persia.

3. Ce împărăţie simbolizează ursul (Daniel 7:5)? Ce reprezintă cele trei coaste din gura lui?

Răspundeţi:   Citeşte Daniel 8. Observă fiarele din capitolul 8 în comparaţie cu cele din capitolul 7. Daniel 8:20 numeşte concret Medo-Persia ca fiind împărăţia ce precede berbecul, sau Grecia, din versetul 21. Este cea de a doua împărăţie—aceeaşi putere ca ursul din Daniel 7. Imperiul era format dn două grupe de oameni. Mezii au venit primii (reprezentaţi în Daniel 7:5 de către ursul ce venea dintr-o parte), însă perşii au devenit în cele din urmă mai puternici (reprezentaţi în Daniel 8:3 de al doilea corn care a crescut “mai înalt”, sau mai mare). Cele trei coaste reprezintă principalele puteri cucerite de Medo-Persia:
Lidia, Babilon şi Egipt.

Fiara leopard din Daniel 7 reprezintă imperiul grec.
Fiara leopard din Daniel 7 reprezintă imperiul grec.

4. Grecia, cea de a treia împărăţie (Daniel 8:21), este reprezentată de un leopard cu patru aripi şi patru capete (Daniel 7:6). Ce reprezintă capetele? Ce reprezintă cele patru aripi?

Răspundeţi:   Cele patru capete reprezintă cele patru împărăţii în care a fost divizat imperiul după moartea lui Alexandru cel Mare. Cei patru generali care au condus aceste zone au fost: Cassandru, Lysimah, Ptolomeu şi Seleuc. Cele patru aripi (în loc de două, ca la leu) reprezintă super–viteza, care a fost adevarată cu privire la cuceririle lui Alexandru (Ieremia 4:11-13).

Imperiul roman este simbolizat de fiara monstru din Daniel capitolul 7.
Imperiul roman este simbolizat de fiara monstru din Daniel capitolul 7.

5. Imperiul roman, cea de a patra împărăţie, este reprezentată de un monstru oribil cu dinţi de fier şi 10 coarne (Daniel 7:7). Ce reprezintă coarnele?

Răspundeţi:   Cele 10 coarne reprezintă cele 10 regate în care s-a împărţit imperiul păgân roman în cele din urmă (Daniel 7:24). (Aceste 10 împărăţii sunt aceleaşi 10 degete din chipul descris în Daniel 2:41-44.) Triburile nomade barbare au trecut peste imperiul roman şi au acaparat bucăţi de teren pentru popoarele lor. Şapte din aceste 10 triburi s-au dezvoltat în ţări ale Europei occidentale, iar trei au fost dezrădăcinate şi distruse. Secţiunea următoare va dezbate subiectul acestor regate ce au fost dezrădăcinate.

Vizigoţii Spania

Anglo-Saxonii Anglia

Francii Franţa

Alemanii Germania

Burgunzii Elveţia

Lombarzii Italia

Suevi Portugalia

Herulii Dispăruţi

Ostrogoţii Dispăruţi

Vandalii Dispăruţi

Cornul cel mic din Daniel 7:8 îl reprezintă pe Anticrist.
Cornul cel mic din Daniel 7:8 îl reprezintă pe Anticrist.

6. În profeţia din Daniel 7, ce se întamplă mai departe?

“M-am uitat cu băgare de seamă la coarne şi iată că un alt corn mic a ieşit din mijlocul lor şi dinaintea acestui corn au fost smulse trei din cele dintâi coarne. Şi cornul acesta avea nişte ochi ca ochii de om şi o gură, care vorbea cu trufie.” Daniel 7:8.

Răspundeţi:   În continuare apare puterea “cornului celui mic”. Trebuie să îl identificam cu grijă, pentru că Dumezeu alocă mai mult spaţiu descrierii acestuia decât tuturor celorlalte împărăţii la un loc. De ce? Pentru că aceste caracteristici biblice îl identifică pe Anticristul profeţiei şi al istoriei. Nu trebuie să existe nici o greşeală în această identificare.

Biblia spune că Anticristul va persecuta  poporul lui Dumnezeu.
Biblia spune că Anticristul va persecuta poporul lui Dumnezeu.

7. Există puncte clare de identificare?

Răspundeţi:   Da, Dumnezeu ne oferă nouă caracteristici ale Anticristului în Daniel 7 ca să fim siguri de identitatea lui. Şi chiar dacă unora s-ar putea să li se pară dureroase aceste adevăruri din Cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să fim suficient de sinceri ca să le acceptăm aşa cum ni le descoperă El. Haideţi să descoperim care sunt cele nouă puncte descrise de Isus:

A. “Cornul cel mic” sau împărăţia “a ieşit din mijlocul lor”—cele 10 coarne care erau ţările Europei Occidentale (Daniel 7:8). Deci va fi o mică împărăţie undeva în Europa Occidentală.

B. Va avea un om în frunte care va putea vorbi în numele său. (Daniel 7:8).

C. Va distruge sau smulge trei împărăţii (Daniel 7:8).

D. Şi va fi “deosebit” sau diferit de celelalte 10 împărăţii (Daniel 7:24).

E. Se va război cu sfinţii şi îi va “birui” sau îi va persecuta pe sfinţi (Daniel 7:21, 25).

F. Va ieşi din imperiul păgân roman – al patrulea imperiu (Daniel 7:7, 8).

G. Poporul lui Dumnezeu (sfinţii) vor fi “daţi în mâinile lui timp de o vreme, două vremuri şi o jumătate de vreme” (Daniel 7:25).

H. Va “rosti vorbe de hulă împotriva” sau va blasfemia pe Dumnezeu (Daniel 7:25). În Apocalipsa 13:5, Biblia spune că aceeaşi putere rostea “vorbe mari şi hule”

I. Se va încumeta să schimbe “vremurile şi legea.” Daniel 7:25.

Nu uitatoate aceste puncte de identificare vin direct din Biblie. Nu sunt părerile vreunui om sau speculaţii. Istoricii ţi-ar putea spune repede despre ce putere este vorba. Aceste caracteristici i se potrivesc unei singure puteri—papalitatea. Dar ca să fim siguri, să examinăm cu grijă cele nouă puncte, unul câte unul. Nu trebuie să încapă nici o îndoială.

Toate cele nouă puncte i se potrivesc clar papalităţii.
Toate cele nouă puncte i se potrivesc clar papalităţii.

8. I se potrivesc aceste puncte papalităţii?

Răspundeţi:   Da, fiecare punct i se potriveşte perfect. Vezi punctele de la A la H, enumerate mai jos.

A. A "ieşit" din mijlocul celor 10 ţări ale Europei Occidentale.
Locaţia geografică a papalităţii era Roma, Italia—chiar în inima teritoriului Europei Occidentale.

B. Va avea un om în frunte care va vorbi în numele său.
Papalitatea întruneşte toate aceste caracteristici pentru că are un om în fruntea ei (Papa), care vorbeşte în numele său.

C. Va distruge sau dezrădăcina trei regate.
Împăraţii Europei Occidentale au fost în majoritate catolici şi au susţinut creşterea şi autoritatea papalităţii. Trei regate ariene, totuşi, nu au sprijinit papalitatea—vandalii, herulii şi ostrogoţii. Astfel împăraţii catolici au decis că aceştia trebuiesc fie supuşi fie distruşi. Iată cum descrie urmările Dr. Mervyn Maxwell, teolog şi istoric, în cartea sa God Cares: - Volumul 1, pagina 129: “Împăratul catolic Zeno (474-491) a încheiat un tratat cu ostrogoţii în anul 487 din care a rezultat eradicarea regatului arian herul în 493. Iar împăratul catolic Iustinian (527-565) i-a exterminat pe vandali în 534 şi a zdruncinat puternic puterea arienilor ostrogoţi în 538. Astfel, acestea erau cele trei coarne din viziunea lui Daniel—herulii, vandalii şi ostrogoţii—smulşi din rădăcină. Nu este greu să vezi că şi acest punct i se potriveşte papalităţii.

D. Va fi "deosebit" sau diferit de celelalte regate.
De asemenea, papalităţii i se potriveşte şi această descriere. A intrat în scenă ca o putere religioasă şi a fost cu totul diferită faţă de natura seculară a celorlalte regate.

E. Va face război cu sfinţii şi îi va persecuta.
Că biserica a persecutat este un fapt bine-cunoscut. Papalitatea admite clar că a făcut acest lucru. Există şi dovezi mai grăitoare. Chiar istoricii cei mai conservatori afirmă că biserica a distrus cel puţin 50 de milioane de oameni din cauza convingerilor lor religioase. Vom cita aici din două surse:

1. "Că Biserica Romei a vărsat mai mult sânge nevinovat decât orice altă instituţie care a existat vreodată este un fapt ce nu va fi niciodată pus la îndoiala de nici un protestant care cunoaşte istorie. 1

2. În Istoria Inchiziţiei Spaniole D. Ivan Antonio Llorente furnizează aceste cifre numai din rândul inchiziţiei spaniole:

  • 31.912 de oameni au fost condamnaţi şi arşi.

  • 241.450 de oameni au fost condamnaţi la pedepse grele.

F. Va ieşi din cea de a patra împărăţie de fier—imperiul roman.

Vom cita aici două autorităţi în domeniu:

1."Biserica Catolică Atotputernică a fost puţin mai mult decât imperiul roman botezat... Până şi capitala imperiului roman a devenit capitala imperiului creştin. Funcţia lui Pontifex Maximus şi-a continuat existenţa în cea a papei." 2

2. "Toate elementele romane, barbare şi ariene care au mai rămas... au ajuns sub protecţia Episcopului de Roma, care a devenit autoritatea supremă după dispariţia împăratului. Biserica Romană s-a impus astfel în locul Imperiului Roman, a cărui continuare este de fapt."

3 Astfel, încă o dată, descrierea i se potriveşte papalităţii.

G. Poporul lui Dumnezeu (sfinţii) vor "fi daţi în mâna lui" pentru "o vreme, două vremuri şi o jumătate de vreme." Daniel 7:25.

Câteva aspecte trebuiesc lămurite cu privire la acest punct:

1. O vreme este un an, două vremuri sunt doi ani şi o jumătate de vreme este o jumătate de an. Biblia Amplificată (The Amplified Bible) traduce astfel: "Trei ani şi jumătate."4

2. Aceeaşi perioadă de timp este menţionată de şapte ori (Daniel 7:25 12:7 Apocalipsa 11:2, 3 12:6, 14 13:5) în cărţile Daniel şi Apocalipsa de trei ori ca o vreme, două vremuri şi o jumătate de vreme de două ori ca 42 de luni şi de două ori ca 1260 de zile. În baza calendarului evreiesc de 30 de zile, toate aceste perioade sunt exact la fel ca şi timp:

3 ½ ani = 42 de luni = 1260 de zile.

3. O zi profetică este egală cu un an literal (Ezechiel 4:6 Numeri 14:34).

4. Astfel, cornul cel mic (Anticristul) va avea putere peste sfinţi timp de 1260 de zile profetice sau 1260 de ani literali.

5. Conducerea papalităţii a început în anul 538 d.Hr., când a fost distrus ultimul dintre cele trei regate ariene. Conducerea sa a continuat până în 1798 când, Berthier, generalul lui Napoleon l-a luat captiv de Papa Pius al VI-lea cu gândul de a-l distruge atât pe acesta cât şi puterea seculară a papalităţii. Această perioadă reprezintă împlinirea exactă a celor 1260 de ani profetizaţi. Lovitura a constituit o rană de moarte dată papalităţii, dar rana a început să se vindece, şi continuă să se vindece şi astăzi.

6. Aceeaşi perioadă de persecuţie este menţionată şi în Matei 24:21 ca fiind cea mai grea perioadă de persecuţie ce va fi suferită vreodată de poporul lui Dumnezeu. Versetul 22 ne spune că a fost atât de devastatoare încât nici un suflet nu ar fi supravieţuit dacă Dumnezeu nu ar fi scurtat-o. Dar Dumnezeu chiar a scurtat-o. Persecuţia s-a încheiat cu mult înainte ca papa să fie luat captiv în anul 1798. Este foarte uşor de observat că şi acest punct i se potriveşte papalităţii.

H. Va rosti "cuvinte mari" de "hulă" "împotriva Celui Prea Înalt." (Dumnezeu).

Blasfemia are două definiţii în Scriptură:

1. Să pretinzi iertarea păcatelor (Luca 5:21).

2. Să pretinzi că eşti Dumnezeu (Ioan 10:33).

I se potriveşte acest punct papalităţii? Da! Să privim întâi la prima dovadă, că pretinde că poate ierta păcatele: "Iartă preotul cu adevărat păcatele, sau acestea sunt doar trecute cu vederea? Preotul iartă cu adevărat păcatele în virtutea puterii care i-a fost dată de Hristos." 5 În continuare papalitatea Îl subminează pe Isus punând la punct un sistem de confesiuni în faţa unui preot pământesc, astfel trecând peste Domnul Isus, Marele nostru Preot (Evrei:3:1 8:1, 2) şi singurul Mijlocitor (1 Timotei 2:5).

Să privim şi spre dovada pretinderii de a fi Dumnezeu: "Noi [papii] ţinem locul Dumnezeului Atotputernic pe pământ."

6 Şi iată un alt citat: "Papa nu este numai reprezntatul lui Isus Hristos, ci el este Isus Hristos, Însuşi, ascuns sub vălul de carne.”

7Este evident că şi acest punct, ca şi celelalte, i se potriveşte papalităţii.

I. Se va "gândi să schimbe vremile şi legea".
Într-unul din studiile viitoare ne vom ocupa de "vremurile" de la acest punct. Este un subiect major şi merită să fie tratat separat. Şi cum rămâne cu schimbarea "legii"? Biblia Amplificată (The Amplified Bible) traduce "legi" cu "lege." Referinţa este să schimbe legea lui Dumnezeu. Bineînţeles, nimeni nu o poate schimba cu adevărat, dar a încercat papalitatea acest lucru? Răspunsul este "da".

În catehismul său, papalitatea a omis cea de a doua poruncă cu privire la interzicerea închinării la idoli şi a scurtat cea de a patra poruncă de la 94 de cuvinte la numai opt şi a divizat porunca a zecea în două porunci. (Verifică singur. Compară cele zece porunci din orice catehism catolic cu lista celor zece porunci date de Dumnezeu în Exodul 20:3-17.)

Nu există nici o urmă de îndoială că puterea cornlui cel mic din Daniel 7 (Anticristul) este papalitatea. Nici o altă organizaţie nu poate fi identificată cu toate cele nouă puncte. Şi întâmplător, nu este nici o învăţătură nouă. Toţi reformatorii, fără nici o excepţie, au descris papalitatea ca fiind Anticristul. 8

Cuvinte pline de iubire şi atenţie
În cazul în care unii se gândesc că ne atacăm fraţii creştini identificând-i cu puterea cornului cel mic, să nu uităm că profeţia are în vedere un sistem şi nu nişte indivizi. Există creştini devotaţi în toate bisericile, inclusiv în credinţa catolică. Daniel capitolul 7 este un mesaj simplu de judecată şi corecţie a unei largi instiuţii religioase compromise cu păgânism ca atâtea alte biserici care au răsărit după ea.

Profeţia dezvăluie vina tuturor credinţelor
Alte profeţii scot în relief greşelile credinţei protestanţilor şi a evreilor. Dumnezeu are credincioşi adevăraţi în toate religiile. Adevăraţii săi credincioşi (indiferent de credinţa lor) vor accepta oricând cu umilinţă corecţia lui Dumnezeu şi nu îşi vor închide urechile şi inimile împotriva Lui printr-o auto-apărare. Ar trebui să fim recunoscători pentru Cuvântul lui Dumnezeu care vorbeşte cu o onestă imparţialitate despre fiecare subiect.

1 W. E. H. Lecky, History of the Rise and Influence of the Spirit of Rationalism in Europe/ Istoria Apariţiei şi Influenţei Spiritului de Raţionalism în Europa, Volumul 2, pagina 40

22 Alexander Clarence Flick, The Rise of the Medieval Church/Apariţia Bisericii Medievale, paginile 148, 149.

3 Adolf Harnack, What is Christanity?/Ce este Creştinismul? (New York: Putnam, a doua ediţie, revizuită, 1901), paginile 269, 270.

4 The Amplified Bible, Zondervan Publishing House, Grand Rapids, Michigan 1962.

5 Joseph Deharbe, S.J., Un Catehism Complet al Religiei Catolice (New York: Schwartz, Kirwin & Fauss, 1924), p. 279.

6 Papa Leo XIII, Scrisoare Enciclică "The Reunion of Christendom" (dated June 20, 1894) trans. in the Great Encyclical Letters of Pope Leo XIII (New York: Benziger, 1903), p. 304.

7 Catholic National, July 1895.

8 R. Allen Anderson, Desfăşurând Apocalipsa, p. 137.

Îngerul i-a spus lui Daniel că profeţia acestei cărţi va fi sigilată până în 1798, timpul sfârşitului.
Îngerul i-a spus lui Daniel că profeţia acestei cărţi va fi sigilată până în 1798, timpul sfârşitului.

9. Nu i s-a spus lui Daniel să sigilelze această carte până "la vremea sfârşitului"? (Daniel 12:4) Când se vor deschide profeţiile lui Daniel înţelegerii noastre?

Răspundeţi:   În Daniel 12:4, profetului i se spune să sigileze părţi ale acestei cărţi până la "vremea sfârşitului". În versetul 6 o voce îngerească întreabă: "Cât va mai fi până la sfârşitul acestor minuni?" Versetul 7 spune "va mai fi o vreme, două vremuri şi o jumătate de vreme." Îngerul îl asigură pe Daniel că secţiunea din această carte ce conţine profeţii cu privire la timpul sfârşitului va fi deschisă la sfârşitul perioadei de 1260 de ani ai dominaţiei papale care a fost, aşa cum am învăţat în studiile anterioare 1798. Aşa că timpul sfârşitului a început în 1798. Evident, cartea lui Daniel conţine mesage cruciale din cer pentru noi astăzi. Trebuie neapărat să le înţelegem.

Toate învăţăturile religioase trebuie să fie comparate cu Scriptura pentru a le certifica exactitatea.
Toate învăţăturile religioase trebuie să fie comparate cu Scriptura pentru a le certifica exactitatea.

10. Mulţi creştini de azi au fost în mod tragic dezinformaţi cu privire la Anticrist. Un neadevăr crezut cu privire la Anticrist, poate duce cu uşurinţă la înşelarea şi distrugerea unei persoane. Ce ar trebui să facă orice persoană atunci descoperă o noua învăţătură biblică?

"Iudeii aceştia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit Cuvântul cu toată râvna şi cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea, este aşa." Faptele 17:11.

Răspundeţi:   Când descoperă o nouă învăţătură biblică, singura procedură sigură este să compare cu grijă textul din Scriptură pentru a descoperi dacă este armonie cu Cuvântul lui Dumnezeu.

11. Doresc să merg unde mă conduce Isus, chiar dacă ar putea fi dureros?

11. Doresc să merg unde mă conduce Isus, chiar dacă ar putea fi dureros?

Remarci Finale

Multe din profeţiile importante ale carţilor Bibliei Daniel şi Apocalipsa vor fi prezentate în Ghidul de Studiu demla Amazing Facts (Amazing Facts Study Guides). Dumnezeu a dat aceste profeţii ca

A.să descopere evenimentele sfârşitului pământului.

B.să-i identifice pe cei care vr lua parte în faza finală a bătăliei dintre Isus şi Satan.

C.să descopere clar planurile sinistre ale lui Satana de a ne păcăli şi a ne distruge pe noi toţi.

D.să prezinte siguranţa şi dragostea judecăţii sfinţii lui Dumnezeu vor fi razbunaţi!

E. să-L înalţe pe Isus—Mântuirea, dragostea, puterea, mila şi dreptatea Lui.

Principalii Actori vor Apărea în Mod Repetat
Participanţii cheie din războiul final dintre Isus şi Satana vor apărea în mod repetat în aceste profeţii. Printre aceştia se includ: Satana, Isus, Statele Unite, papalitatea, protestantismul şi spiritismul. Isus Îşi repetă şi Îşi extinde mesajul prin profeţi pentru ca avertizările Sale iubitoare şi protectoare să fie primite clar şi sigur.

Răspundeţi:   


Întrebări de meditat


1. Întotdeauna am considerat că Anticristul este mai curând o persoană decât o organizaţie. N-am dreptate?


Anticristul este o organizaţie - papalitatea. Cuvintele "ochi ca de om" din Daniel 7:8 indică spre un conducător. Apocalipsa 13:18 vorbeşte despre implicarea unui om cu un număr. În Daniel 8 Grecia este reprezentată de un ţap, iar conducătorul ei, Alexandru cel Mare, este reprezentat de un corn. Acelaşi lucru este valabil şi pentru Anticrist. Organizaţia este papalitatea. Papa în funcţie este reprezentantul ei. Profeţia din Daniel 7 nu spune că papii sunt răi iar catolicii nu sunt creştini. Există mulţi creştini catolici sinceri şi iubitori. Cu toate astea sistemul este numit Anticrist pentru că a uzurpat autoritatea lui Isus şi a încercat să-I schimbe legea.

2. Crezi că este înţelept sau creştineşte să impui păzirea anumitor porunci astfel încât să promoveze creştinismul?


Nu. Biblia este foarte clară cu privire la libertatea tuturor de a alege direcţia de mers în funcţie de propria conştiinţă. (Iosua 24:15) -- chiar dacă alegerea este să-L renege pe Dumnezeu şi să devină atei. Dumnezeu le-a îngăduit lui Adam şi Evei să aleagă să nu asculte, chiar dacă astfel le-a făcut rău atât lor cât şi Lui. Dumnezeu nu acceptă o ascultare forţată. Supunerea forţată este o metodă a diavolului. Metoda lui Dumnezeu este să te convingă prin iubire. Istoria a arătat că ori de câte ori biserica a forţat păzirea unor porunci astfel încât să îşi impună convingerile, rezultatele au fost persecuţii şi crime. Această lecţie o putem învăţa din istoria Evului Mediu şi a cornului cel mic.

3. Poate am înţeles greşit, dar întotdeauna am crezut că Anticristul este o fiinţă malefică ce se opune direct lui Dumnezeu. Este acest concept incorect?


Noi considerăm adesea că înţelesul cuvântului "anti" este "împotrivă". Dar Anticrist înseamnă "înlocuitorul" sau "în loc de". Anticristul este vinovat de asumarea prerogativelor lui Dumnezeu. El pretinde:

A. că preoţii săi pot să ierte păcatele, ceea ce de fapt doar Dumnezeu poate face (Luca 5:21).

B. Că a schimbat Legea lui Dumnezeu renunţând la porunca a doua (cea cu privire la închinarea în faţa unor chipuri) şi a împărţit-o pe cea de a zecea în două. Legea lui Dumnezeu nu poate fi schimbată (Matei 5:18).

C. Că Papa este locţiitorul lui Dumnezeu pe pământ.

Planul original al lui Satana (în ceruri) a fost să îşi asume poziţia şi autoritatea lui Dumnezeu. Ţinta lui a fost să-L înlăture pe Dumnezeu şi să Îi ia locul. (Vezi Ghidul 2 de Studiu). Când Satana a fost alungat din cer, dorinţa lui a rămas aceeaşi, şi chiar s-a intensificat. De-a lungul secolelor s-a străduit (folosindu-se de diverse unelte omeneşti) să Îl discrediteze pe Dumnezeu, în încercarea de a-I lua poziţia.

Anticristul pare a fi spiritual.
Satan încearcă să-L înlocuiască pe Dumnezeu chiar în aceste ultime zile, înşelându-i pe oameni ca să-l urmeze pe Anticrist, care pare spiritual şi sfânt. Scopul principal al cărţilor Daniel şi Apocalipsa este de a demasca toate capcanele şi strategiile Satanei şi pentru a-i conduce şi ancora puternic pe oameni în Isus şi în Cuvântul Său unde sunt în siguranţă.

Anticristul îi va înşela pe mulţi.
Majoritatea oamenilor îl vor urma pe Anticrist (Apocalipsa 13:3) crezând că Îl urmează pe Hristos. Numai cei aleşi vor fi în siguranţă (Matei 24:23, 24) pentru că ei îşi probează fiecare învăţătură spirituală şi se lasă conduşi de Scriptură (Isaia 8:20). Înşelăciunile religioase există peste tot astăzi, de aceea nu putem fi niciodată prea prudenţi.

4. Nu spune Biblia în 1 Ioan 2:18-22 că sunt mai mulţi anticrişti?


Ba da, au fost de-a lungul isoriei mai mulţi anticrişti, care au lucrat împotriva împărăţiei lui Dumnezeu. Există însă o singură entitate care îndeplineşte cu exactitate toate caracteristicile profetizate despre Anticrist. În Daniel capitolele 7 şi 8 şi în Apocalipsa capitolul 13 vei găsi cel puţin 10 trăsături ale Anticristului. Toate cele 10 semne de identificare sunt întrunite de o singură entitate, papalitatea.

5. În profeţie, cuvântul "fiară" înseamnă oare caracteristici de fiară (de sălbăticiune)?


Nicidecum. Dumnezeu Se foloseşte de simbolul unei fiare cu semnificaţia de conducător, naţiune, guvern sau împărăţie. Este modul Său de a descrie în profeţie o stăpânire. Până la un anumit punct şi noi facem acest lucru: am descris Rusia ca pe un urs, Statele Unite ca pe un vultur, etc. Termenul "fiară" nu este nici umilitor, nici lipsit de respect. Este sinonim cu "animal", "creatură" sau "fiinţă". Chiar Isus este înfăţişat de către Ioan Botezătorul (Ioan 1:29) şi de către apostolul Ioan (Apocalipsa 5:6, 9, 12, 13) ca un miel. Cuvântul "fiară" este utilizat de Dumnezeu pentru naţiuni şi conducători, şi buni şi răi.

Întrebări test1. Care 4 împărăţii universale sunt simbolizate de fiare în Daniel 7? (4)

_____   Suedia.
_____   Egipt.
_____   Grecia.
_____   China.
_____   Medo-Persia.
_____   Japonia.
_____   Babilon.
_____   Iraq.
_____   Roma.

2. În profeţia biblica, o fiară reprezintă (1)

_____   un computer.
_____   o împărăţie sau o naţiune.
_____   o creatură sau un extraterestru.

3. Cele zece coarne ale fiarei înspăimântătoare reprezintă (1)

_____   Zece ani.
_____   Zece oraşe anume.
_____   Îngeri.
_____   Bogăţii.
_____   Împărăţiile în care s-a divizat în cele din urmă Imperiul Roman.

4. Câte seminţii sau naţiuni au fost 'dezrădăcinate" de puterea cornului celui mic? (1)

_____   Opt.
_____   Una.
_____   Şase.
_____   Trei.

5. Cornul cel mic, sau Anticristul reprezintă (1)

_____   Unul din generalii Babilonului.
_____   Un conducător rău din zilele imperiului păgân roman.
_____   O putere malefică ce va apărea după cea de a doua venire a lui Isus.
_____   Ateismul.
_____   Papalitatea.

6. Alege din lista de mai jos afirmaţia corectă cu privire la Cornul cel Mic (Anticrist): (3)

_____   A venit din Egipt.
_____   Va persecuta poporul lui Dumnezeu.
_____   Va apărea imediat după căderea Babilonului.
_____   Va rosti cuvinte de hulă împotriva lui Dumnezeu.
_____   A încercat să schimbe Legea lui Dumnezeu.

7. În profeţie, "o vreme, vremuri, şi jumătatea unei vremi" este un simbol pentru (1)

_____   Trei zile şi jumătate literale.
_____   42 de ani.
_____   1260 zile literale.

8. Când începe "timpul sfârşitului"? (1)

_____   31 d.Hr.
_____   1991 d.Hr..
_____   588 d.Hr.
_____   1798 d.Hr.

9. Anticrist este mai curând o organizaţie decât o persoană. (1)

_____   Da.
_____   Nu.

10. Anticrist există astăzi. (1)

_____   Da.
_____   Nu.

11. Dumnezeu este de acord cu introducerea obligativităţii închinării adevărate prin lege. (1)

_____   Da.
_____   Nu.

12. Luarea Papei ca prizonier de către Generalul Berthier a fost doar o rană adusă papalităţii. Rana de moarte a început să se vindece şi îşi continuă vindecarea şi azi. (1)

_____   Da.
_____   Nu.

13. Care dintre activităţile din lista de mai jos sunt esenţiale pentru siguranţa poporului lui Dumnezeu în zilele din urmă? (1)

_____   Învăţarea predicării.
_____   Rugăciunea lungă în public.
_____   Testarea fiecărei învăţături religioase prin Biblie.