Get the daily devotional to your inbox
Looks good!
Please enter a valid email address.
Looks good!
Please confirm your email address.

Den verkliga räddningen

Den verkliga räddningenLesson 8

Det är ingen påhittad saga. En dag kommer du att vara fri från allt som gör ont, från hunger och ensamhet, från brottslighet och från det kaos som infekterar världen i dag. Låter det inte härligt? Men det kommer inte att vara en karismatisk, mänsklig ledare som kommer att ta dig härifrån... Nej, din befriare är mycket mäktigare än så! Jesus kommer snart! Men det finns många förvirrande uppfattningar om på vilket sätt han skall komma. Så ta dig lite tid och sätt dig in i vad Bibeln verkligen säger om Jesu återkomst, så att du inte riskerar att bli lämnad kvar!
Jesus sa själv att han skall komma tillbaka en andra gång.
Jesus sa själv att han skall komma tillbaka en andra gång.

1. Kan vi vara helt säkra på att Jesus kommer tillbaka?

"Så skall Kristus, för andra gången, låta sig ses av dem som bidar efter honom." Hebreerbrevet 9:28. "Och om jag än går bort för att bereda er rum, så skall jag dock komma igen." Johannes 14:3.

Svar:   Ja det kan vi! I Matteus 26:64 lovar Jesus säkert han skall komma tillbaka till jorden igen. Och eftersom Skriftens Ord är sant och inte kan göras om intet (Johannes 10:35), är detta ett faktum. Tro det som det står. Det är Jesu personliga garanti.

Jesus sa att han skulle komma tillbaka i ett moln.
Jesus sa att han skulle komma tillbaka i ett moln.

2. På vilket sätt skall Jesus komma tillbaka?

"Och medan de såg på, lyftes han inför deras ögon upp i höjden, och en sky tog honom bort ur deras åsyn. Och medan de skådade mot himmelen, under det han for upp, se, då stod hos dem två män i vita kläder. Och dessa sade: I galileiske män, varför står ni och ser mot himmelen? Denne Jesus, som har blivit upptagen från er till himmelen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himmelen." Apostlagärningarna 1:9-11

Svar:   Den Heliga Skrift försäkrar att Jesus skall komma tillbaka till jorden på samma sätt som han lämnade den vid sin himmelsfärd – synligt, påtagligt, kroppsligt och personligt. I Matteus 24:30 heter det: "Och man skall få se ‘Människosonen komma på himmelens skyar’ med stor makt och härlighet". Han skall bokstavligen komma i ett moln, som en person med en kropp av kött och ben, (Lukas 24:36-43, 50, 51) och hans återkomst skall vara fullt synlig för alla. Bibeln är helt klar på denna punkt.

Varenda levande varelse på jorden kommer att se Jesus när han kommer tillbaka.
Varenda levande varelse på jorden kommer att se Jesus när han kommer tillbaka.

3. Kommer Jesu återkomst att vara synlig för alla, eller bara för en utvald grupp?

"Se, han kommer med skyarna, och allas ögon ska se honom." (Uppenbarelseboken 1:7) "Ty såsom ljungelden, när den går ut från öster, syns ända till väster, så skall Människosonens tillkommelse vara." (Matteus 24:27).

Svar:   Alla män, kvinnor och barn som lever på jorden när Jesus kommer tillbaka, kommer att se honom när han kommer. Den överväldigande trefaldiga “härlighet” som det står om i Lukas 9:26 kommer att synas från runt hela världen, från horisont till horisont. Atmosfären kommer att vara laddad med gnistrande blixtsken. Ingen kommer att kunna gömma sig. Varenda levande varelse tvingas att stå inför Jesu ansikte. Kristus lämnar inget utrymme för tvivel eller missförstånd angående sin återkomst.

Note: Den hemliga uppryckningen som så många tror på och lär ut, finns inte omtalad i bibeln. Det är ett mänskligt påfund. Inte heller kan man kalla den dag då man tar emot Jesus i hjärtat för Jesu andra tillkommelse. Jesu återkomst är inte heller när man dör, eller något symboliskt som man ser genom att världen blir en bättre plats. Alla dessa teorier är människoläror. Jesu andra ankomst kommer att vara bokstavlig, synlig och personlig. Han kommer på skyarna för att göra slut på den här världen och för att belöna eller straffa alla människor.

Alla himmelens änglar kommer att vara med Jesus när han kommer tillbaka.
Alla himmelens änglar kommer att vara med Jesus när han kommer tillbaka.

4. Vem har Jesus med sig när han kommer för andra gången - och varför?

"Men när Människosonen kommer i sin härlighet, och alla änglar med honom, då skall han sätta sig på sin härlighets tron." Matteus 25:31

Svar:   Jesus kommer att ha himmelens alla änglar med sig när han kommer tillbaka till jorden. När molnet närmar sig jorden, kommer Jesus att sända sina änglar för att skyndsamt samla ihop alla rättfärdiga människor för resan tillbaka till himmelen. (Matteus 24:31).

Jesus kommer att föra sitt folk till himlen och ge dem allt som Adam och Eva gick miste om.
Jesus kommer att föra sitt folk till himlen och ge dem allt som Adam och Eva gick miste om.

5. Vad är syftet med Jesu återkomst?

"Se, jag kommer snart och har med mig min lön, för att vedergälla var och en efter som hans gärningar är." Uppenbarelseboken 22:12. "så skall jag dock komma igen och ta er till mig; ty jag vill att där jag är, där skall ni också vara." Johannes 14:3. "Han sänder ...Jesus Kristus, vilken dock himmelen måste behålla intill de tider då allt skall bli upprättat igen." Apostlagärningarna 3:20,21.

Svar:   Jesus kommer tillbaka till denna jord för att belöna sitt folk, precis som han har lovat, och för att ta med oss till det underbara hem som han har gjort i ordning. Han kommer att återställa all den glädje och härlighet som fanns i Eden innan Adam och Eva syndade. Hans återkomst sätter punkt för ondskans tidevarv.

Föräldrar kommer att få tillbaka sina barn som dött som små.
Föräldrar kommer att få tillbaka sina barn som dött som små.

6. Vad kommer att hända med de rättfärdiga människorna när Jesus kommer tillbaka?

"Ty Herren skall själv stiga ned från himmelen... och först ska de i Kristus döda uppstå; sedan ska vi som då ännu lever och har lämnats kvar bli jämte dem bortryckta på skyar upp i luften, Herren till mötes; och så ska vi alltid få vara hos Herren." 1 Tessalonikerbrevet 4:16,17. "Alla ska vi bli förvandlade... och de döda ska uppstå till oförgänglighet. Ty...detta dödliga måste ikläda sig odödlighet." 1 Korinterbrevet 15:51-53. "Vi väntar... Herren Jesus Kristus som skall så förvandla vår förnedringskropp, att den blir lik hans härlighetskropp." Filipperbrevet 3:20-21.

Svar:   De rättfärdiga döda kommer att väckas upp ur sina gravar och få en lika perfekt och odödlig kropp som Jesus. De kommer att lyftas upp för att möta Jesus på skyarna. Även de rättfärdiga som fortfarande lever kommer att få förvandlade kroppar lika Kristus´, och får möta sin Herre i skyn. Därifrån tar Jesus med sig alla rättfärdiga till himlen. Observera att Jesus inte kommer att beröra jordens yta när han kommer. De heliga ska möta honom "i luften". Därför kan Guds folk lugnt ignorera rapporter om att Kristus har kommit till New York, Stockholm, New Dehli etc. Falska kristusar kommer att visa sig både här och där, och kommer att utföra underverk och mirakel (Matteus 24:23-27). Men den riktige Kristus kommer inte ner från skyarna när han kommer.

De ogudaktiga kommer att dödas vid Jesu andra ankomst.
De ogudaktiga kommer att dödas vid Jesu andra ankomst.

7. Vad kommer att ske med de ogudaktiga människorna när Jesus kommer tillbaka?

"Och med sina läppars anda döda de ogudaktiga." Jesaja 11:4. "Och de som blir slagna av Herren på den tiden ska ligga strödda från jordens ena ända till den andra." Jeremia 25:33.

Svar:   Jesus kommer att förgöra de ogudaktiga.

Dagens jordbävningar är ingenting mot den förödande jordbävningen vid Jesu andra ankomst.
Dagens jordbävningar är ingenting mot den förödande jordbävningen vid Jesu andra ankomst.

8. Hur kommer Kristi återkomst att påverka själva jorden?

"Och det blev en stor jordbävning, en jordbävning så våldsam och så stor, att dess like inte hade förekommit, alltsedan människor blev till på jorden." "Och alla öar flydde, och inga berg fanns mer." Uppenbarelseboken 16:18, 20. "Jag såg mig om, och då var det bördiga landet en öken, och alla dess städer var nedbrutna, för Herrens ansikte," Jeremia 4:26. "Se, Herren ödelägger jorden och föröder den;" "Jorden blir i grund ödelagd och i grund utplundrad;" Jesaja 24:1, 3.

Svar:   Det kommer att bli en fruktansvärd jordbävning när Jesus kommer. Den kommer att vara så omfattande att hela jorden blir totalförstörd.

Miljoner kristna dödades under medeltiden. Många brändes på bål.
Miljoner kristna dödades under medeltiden. Många brändes på bål.

9. Finns det någon detaljerad information i Bibeln om hur nära förestående Kristi andra ankomst är?

Svar:   Ja, det finns det! Jesus själv sade: "När ni ser allt detta, så vet ni att stunden är nära, ja den står för dörren." Matteus 24:33. Herren har satt ut landmärken hela vägen från sin himmelsfärd ända till sin återkomst. De finns i listan nedan. Studera dem omsorgsfullt.

A. Jerusalems förstöring
Profetia: "Här skall inte lämnas sten på sten allt skall bli nedbrutet." "Då må de som är i Judeen fly bort till bergen." Matteus 24:2, 16.

Uppfyllelse: Jerusalem förstördes år 70 e.Kr. av den romerske härföraren Titus.

B. Förföljese och vedermöda
Profetia: "Ty då skall det bli en stor vedermöda, vars like inte har förekommit allt ifrån världens begynnelse." Matteus 24:21.

Uppfyllelse: Denna profetia syftar huvudsakligen till den långa period av förföljelse som startades och bedrevs av den avfallna kyrkan i mer än 1000 år under den mörka medeltiden. Mer än 50 miljoner kristna fick sätta livet till på grund av sin tro i denna hemska vedermödans tid. En historieskrivare hävdar att den avfallna kyrkan "har utgjutit mer oskyldigt blod än någon annan institution som någonsin existerat i mänsklighetens historia." W.E.H. Lecky, History of the Rise and Influence of the Spirit of Rationalism in Europe, (Nytryck New York: Braziller, 1955) Vol. 2, sid. 40-45.

C. Solen förmörkades
Profetia: "Men strax efter den tidens vedermöda skall solen förmörkas." Matteus 24:29.

Uppfyllelse: Denna profetia gick i uppfyllelse den 19 maj 1780, en dag av övernaturligt mörker. Det var ingen eclips. Timothy Dwight säger, "Den 19 maj 1780, var en onaturligt mörk dag. Man fick tända ljus i husen fåglarna tystnade och försvann, hönsen satte sig till rätta på sina pinnar för natten. ...Alla var övertygade om att domens dag hade kommit." Citat från Connecticut Historical Collections, kompilerad av John Warner Barber (2:a ed. New Haven: Durrie & Peck and J.W. Barber, 1836) sid. 403.

D. Månen förvandlades till blod
Profetia: "Solen skall vändas i mörker och månen i blod förrän Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda." Joel 2:31.

Uppfyllelse: Månen blev röd som blod natten efter den "mörka dagen," den 19 maj 1780. Milo Bostick skriver i Stone's History of Massachusetts "Det var fullmåne, och månen såg ut att vara full av blod."

E. Stjärnorna föll från himlen
Profetia: "..och stjärnorna ska falla ifrån himmelen," Matteus 24:29.

Uppfyllelse: Det stora stjärnfallet inträffade natten efter den 13 november 1833. Det var så ljust att man kunde läsa tidningen utomhus. En författare skriver, "Under nästan fyra timmar stod himlen bokstavligen i brand."* Man trodde att världens ände hade kommit. Studera gärna detta närmare. Det är ett fascinerande tecken på Kristi återkomst.

*Peter A. Millman, "The Falling of the Stars," The Telescope, 7 (Maj-Juni, 1940) 57.

F. Jesus kommer på skyarna

Profetia: "Och då skall Människosonens tecken visa sig på himmelen, och alla släkten på jorden skall då jämra sig. Och man skall få se ‘Människosonen komma på himmelens skyar’ med stor makt och härlighet." Matteus 24:30.

Uppfyllelse: Detta är nästa stora händelse. Är du beredd?

Motsättningar mellan kapitalister och arbetare är ett av tecknen på Jesu återkomst.
Motsättningar mellan kapitalister och arbetare är ett av tecknen på Jesu återkomst.

10. Hur kan vi veta att vi har kommit till de allra sista dagarna av jordens historia? Beskriver Bibeln tydligt hur världen och mänsklighetens sista generation kommer att vara?

Svar:   Ja, det gör den faktiskt. Studera följande specifika tecken på den sista tiden. Du kommer att bli överraskad. Och dessa är bara några enstaka tecken av de många som visar att vi är i slutskedet av världens historia.

A. Konflikter mellan arbetsgivare och arbetstagare.
"Se, den lön ni har förhållit arbetarna som har avbärgat era åkrar, den ropar över er, och skördemännens rop har kommit fram till Herren Sebaots öron." "Ja, bida också ni tåligt ...ty Herrens tillkommelse är nära." Jakob 5:4, 8.

Bibeln förutsäger konfikter mellan arbetsgivare och arbetstagare vid världens slut. Du behöver bara läsa dagstidningen för att se detta gå i uppfyllelse.

B. Krig och oroligheter
"Och när ni får höra krigslarm och upprorslarm, så bli inte förfärade ty sådant måste först komma." Lukas 21:9.

Krig och civila oroligheter åsamkar problem för tusentals människor över hela världen. Jesu återkomst är vårt enda hopp om ett slut på krigets lidande och förstörelse.

C. Oroligheter, ångest och elände
"och på jorden skall ångest komma över folken... och människor ska uppge andan av förskräckelse och ängslan för det som skall övergå världen." Lukas 21:25, 26.

Detta låter märkligt likt vilken förstasidenyhet som helst - en ganska riktig bild på världen av i dag - och det av en anledning: Vi upplever de sista dagarna av världens historia. Vi borde inte vara förvånade över motsättningarna i världen. Kristus sa att det skulle bli så. Vi kan vara övertygade om att han kommer snart.

D. Ökad kunskap
"Intill ändens tid ...och insikten skall växa till." Daniel 12:4.

Informationens tidsålder, som vi lever i, tydliggör detta. Även den mest skeptiska person är tvungen att hålla med om att detta tecken har gått i uppfyllelse. Vår kunskap växer explosionsartat inom alla områden. Det sägs att 80 procent av allt det vi vet, har upptäckts de senaste tio åren, och att 90 procent av alla vetenskapsmän som funnits, fortfarande lever i dag.

E. Skymfare och religiösa skeptiker som vänder människors hjärtan bort från Bibelns sanning
"I de yttersta dagarna ska bespottare komma." 2 Petrus 3:3. "De ska inte längre fördra den sunda läran, ...de ska vända sina öron från sanningen, och i stället vända sig till fabler." 2 Timoteus 4:3, 4.

Det är inte svårt att hitta hånfulla människor som idag uppfyller denna profetia. Till och med religiösa ledare förnekar vad Bibeln säger om skapelsen, syndafloden, Kristi gudomlighet, Jesu återkomst, och många andra viktiga sanningar i Bibeln. Psykiatri och pseudo-intellektuella teorier har tagit Bibelns plats i många religiösa kretsar. Världsliga lärare lär våra barn att förlöjliga Guds heliga Ord och att i stället tro på evolutionsteorin och andra mänskliga påfund. En undersökning visade nyligen att bara 2 procent av Amerikas teologistuderande tror på en bokstavlig Jesu andra ankomst.

F. Moraliskt förfall - avtagande andlighet
"I de yttersta dagarna ...människorna ska då vara själviska ...kärlekslösa ...omåttliga, tygellösa, fientliga mot det goda. De ska ha ett sken av gudsfruktan, men ska inte vilja veta av dess kraft." 2 Timoteus 3:1-5.

Europa befinner sig mitt i en allvarlig kris. Människor från alla samhällsklasser inser detta. Självmord har blivit en vanlig lösning på personliga problem. Skilsmässostatistiken rusar i höjden och ungefär hälften av alla äktenskap slutar i skilsmässa. Vår nuvarande generation med sin "fria" moral - med fokus på sex och osedlighet, med ökat intresse för österländska religioner men med sjunkande sann andlighet - är helt enkelt tydliga tecken på att Guds Ord går i uppfyllelse. Det är chockerande att se, hur många av de synder som står listade i 2 Timoteus 3:1-5, man kan läsa om i vilken söndagstidning som helst. Herrens återkomst är det enda som kan bromsa denna flodvåg av synd som nu håller på att dränka världen.

G. Hedonism
"I de yttersta dagarna... ska de älska vällust mer än Gud." 2 Timoteus 3:1-4.

Världen har blivit galen i nöjen. Bara en liten procent av dagens storstadsbor går regelbundet i kyrkan, men de trängs i tusental på nattklubbarna. Sverige spenderar miljoner på nöjen varje år, men ger ynkligt lite i kollekt. Nöjeslystna svenskar förslösar miljontals timmar framför dator och TV som en direkt uppfyllelse av 2 Timoteus 3:4.

H. Ökad brottslighet, mord och våld.
"Laglösheten skall komma att förökas." Matteus 24:12. "Men onda människor och bedragare ska gå allt längre i ondska." 2 Timotheus 3:13. "Landet är fullt av blodsdomar, och staden är full av orätt." Hesekiel 7:23.

Det är alldeles uppenbart att detta tecken har gått i uppfyllelse. Brottslighet och laglöshet tilltar med oanad hastighet. De flesta människor i våra större städer öppnar inte längre dörren om någon skulle ringa på efter mörkrets inbrott. Vår tids klokaste statsmän oroar sig över vår civilisations överlevnad med den okontrollerat stora tillväxt av brottslighet som vi nu upplever.

I. Jordbävningar, tsunamis, stormar och svältkatastrofer.
"Och det skall bli stora jordbävningar, så ock hungersnöd och farsoter." Lukas 21:11.

Jordbävningar, cykloner, översvämmningar och andra naturkatastrofer, tilltar i antal och omfattning med en aldrig tidigare skådad takt. En tredjedel av världens befolkning hungrar och tusentals dör dagligen av svält. Allt detta är ytterligare bevis på att vi lever i världens sista tid.

J. Ett speciellt budskap till världen i de sista dagarna.
"Och detta evangelium om riket skall bli predikat i hela världen, till ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan skall änden komma." Mattheus 24:14.

Den sista allvarliga varningen före Jesu återkomst, predikas nu på mer än 900 språk och dialekter. Så gott som hela världens befolkning har nu möjlighet att lyssna till detta budskap. Innan Jesus kommer tillbaka, kommer varje människa att ha blivit förvarnad. Människor kommer bara att gå förlorade om de avvisar detta varningsbudskap.

K. Tilltro till ockultism
"I kommande tider somliga ska avfalla från tron och hålla sig till villoandar." 1 Timoteus 4:1. "De är nämligen onda andar." Uppebarelseboken 16:14.

Dagens människor, däribland ett förvånansvärt stort antal av våra nationers ledare, söker råd hos spåmän, medier och spiritister. Spiritismen har även invaderat kyrkorna med falska läror om själens odödlighet. Bibeln lär att de döda är döda.

Vi lever i de allra sista minuterna av mänsklig tideräkning.
Vi lever i de allra sista minuterna av mänsklig tideräkning.

11. Hur nära Herrens återkomst är vi egentligen?

"Ifrån fikonträdet må ni här hämta en liknelse. När dess kvistar begynner att få save och löven spricker ut, då vet ni att sommaren är nära. Likaså, när ni ser allt detta, då kan ni också veta att han är nära och står för dörren. Sannerligen säger jag er: Detta släkte skall inte förgås, förrän allt detta sker." Matteus 24:32-34.

Svar:   Bibeln är mycket specifik och klar på den här punkten. Nästan alla tecken har redan gått i uppfyllelse. Vi vet visserligen inte det exakta datumet och tidpunkten för Kristi återkomst (Matteus 24:36), men vi kan vara övertygade om att vi lever i den generation som får vara med och se Jesus komma tillbaka. Gud har lovat att avsluta sitt verk med hast (Romarbrevet 9:28). Mycket snart kommer Kristus och hämtar de sina till sig. Är du beredd?

Det som ser ut att vara Jesus under en seans, är i själva verket Satan som klätt ut sig.
Det som ser ut att vara Jesus under en seans, är i själva verket Satan som klätt ut sig.

12. Satan är mästare på att lura och bedra. Han kommer att förvilla miljontals människor genom sina många under och mirakel. Hur kan jag vara säker på att inte bli vilseförd?

"De är nämligen onda andar som gör tecken". Uppenbarelseboken 16:14. "Och de ska göra stora tecken och under, för att, om möjligt förvilla jämväl de utvalda." Matteus 24:24. "Till Guds undervisning, till vittnesbördet! Om de inte talar enligt detta ord finns ingen morgonrodnad för dem." Jesaja 8:20 (Folkbibeln)

Svar:   Satan har uppfunnit många falska läror angående Jesu återkomst. Han har redan lyckats övertyga stora skaror människor om att Jesus redan har kommit, eller att han kommer tillbaka på ett annat sätt än vad det står i Bibeln. Men Kristus har varnat oss för Satans strategier och sagt: "Se till, att ingen förvillar er" Matteus 24:4. Han har ju avslöjat Satans planer och lögner för oss för att vi ska kunna vara beredda, och han påminner oss: "Jag har nu sagt er det förut." Matteus 24:25. Jesus har till exempel tydligt sagt att han inte kommer att visa sig i öknen eller på något hemligt ställe (vers 26). Det finns ingen ursäkt att bli vilseledd om vi lär oss vad Guds Ord säger om Kristi återkomst. Fråga dig alltid: Vad säger Bibeln om detta? Satan kommer inte att kunna förföra de av oss som vet vad Bibeln säger, medan alla andra kommer att bli lätta villebråd.

Vi får inte vara så upptagna med annat att vi inte har tid för Kristus.
Vi får inte vara så upptagna med annat att vi inte har tid för Kristus.

13. Hur kan jag vara säker på att jag är redo när Jesus kommer tillbaka?

"Den som kommer till mig, honom skall jag sannerligen inte kasta ut." Johannes 6:37. "Men åt alla dem som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn." Johannes 1:12. "Jag skall lägga mina lagar i deras sinnen, och i deras hjärtan skall jag skriva dem." Hebreerbrevet 8:10. "Men Gud vare tack, som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus!" 1 Korinterbrevet 15:57.

Svar:   Jesus säger: "Se, jag står för dörren [det är dörren till människans hjärta] och klappar; om någon lyssnar till min röst och upplåter dörren, så skall jag gå in till honom." Uppenbarelseboken 3:20. Det är genom den helige Ande och mitt samvete som Jesus knackar och ber att få komma in så att han kan förändra mitt liv. Om jag oreserverat ger mitt liv till honom, kommer han att sudda ut alla mina gamla synder (Romarbrevet 3:25) och ge mig kraft att leva ett gudfruktigt liv (Johannes 1:12). Som gåva får jag då hans gudomliga karaktär, och jag kan sedan, när Jesus förändrat mitt liv, stå rakryggad och orädd framför den allsmäktige Guden. Att göra hans vilja kommer att bli ett nöje. Det är så enkelt att många inte tror att det är möjligt. Men det är sant. Vad jag måste göra är att ge mitt liv till Kristus och låta honom leva i mig. Vad han sen gör är att som genom ett under förändra mitt liv så att jag kan vara redo när han kommer tillbaka. Det är en gåva. Allt jag behöver göra är att ta emot den.

14. Vad varnar Gud oss allvarligt för?

14. Vad varnar Gud oss allvarligt för?

"Var därför också ni redo; ty i en stund då ni inte väntar det skall Människosonen komma." Matteus 24:44. "Men ta er till vara för att låta era hjärtan förtyngas av omåttlighet och dryckenskap och timliga omsorger, så att den dagen kommer på er oförtänkt." Lukas 21:34. "Ty såsom det skedde på Noas tid, så skall det ske vid Människosonens tillkommelse." Matteus 24:37.

Svar:   Risken är stor att vi är så upptagna av arbete och med att roa oss, att Herrens återkomst kommer att överraska oss, precis som syndafloden överraskade människorna på Noas tid. Vi kommer att gå förlorade för att vi inte är beredda. Detta kommer att bli de flesta människors öde. Hur är det med dig? Jesus kommer mycket, mycket snart - i vår livstid. Är du beredd? Allt annat är oviktigt.


15. Jag vill vara redo när Jesus kommer.

Svar:   


Frågor för eftertanke


1. Ska det inte komma en stor förföljelse först?


Det är sant att det ska bli en hemsk, global förföljelse alldeles innan Jesus kommer. Daniel beskriver den som "en tid av nöd, vars like inte har funnits." Daniel 12:1. I det här sammanhanget i Matteus 24:21 syftar emellertid "en stor vedermöda" på den fasansfulla tid av förföljelse som var under medeltiden då så många miljoner människor dödades för sin tro.

2. Om nu Herren skall komma "som en tjuv om natten", hur kan vi då veta när han har kommit?


Svaret på den här frågan finner vi i 1 Tessalonikerbrevet 5:2-4: "Ty ni vet själva nogsamt att Herrens dag kommer såsom en tjuv om natten.
Bäst de säger: Allt står väl till, och ingen fara är på färde, då kommer plötsligt fördärv över dem, såsom födslovåndan över en havande kvinna, och de ska förvisso inte kunna fly undan. Men ni, käre bröder, ni lever int mörker, så att den dagen kan komma över er såsom en tjuv."

Lägg märke till att Herrens dag kommer som en tjuv för dem som inte är beredda, men inte för dem som kallas "bröder".

3. När skall Kristus etablera sitt rike här på jorden?


Efter de tusen åren som det står talas om i Uppenbarelseboken 20. Denna tusenårsperiod börjar när Jesus kommer för att hämta hem sina rättfärdiga från jorden till att bo och regera med honom i himlen i "tusen år". Uppenbarelseboken 20:4. Vid slutet av de tusen åren kommer "den heliga staden, ett nytt Jerusalem" (Uppenbarelseboken 21:2) att komma ner från himlen till jorden med alla de heliga (Sakarja 14:1,4,5). Då kommer de ogudaktiga från alla tidsåldrar att uppväckas från de döda (Uppenbarelseboken 20:5). De kommer att omringa staden för att försöka inta den (Uppenbarelseboken 20:9), men eld kommer ner från Gud i himlen och förgör dem. Denna eld kommer att rena jorden och kommer att förinta alla spår av synd och syndare (2 Petrus 3:10). När allt som kan brinna har brunnit upp, slocknar elden (Jesaja 47:14), och det blir bara aska kvar (Malaki 4:3). Sen skapar Gud en ny jord (2 Petrus 3:13; Jesaja 65:17; Uppenbarelseboken 21:1) som han ger till de heliga, och "han skall bo ibland dem, och de ska vara hans folk; ja, Gud själv skall vara hos dem." Uppenbarelseboken 21:3. Fullkomliga, heliga, lyckliga varelser, som har blivit nyskapade till Guds perfekta avbild, kommer äntligen att vara hemma i en ren och syndfri värld, precis som Gud hade menat från början. Är det riktigt klokt att välja att inte vara med då?

4. Varför hör man så lite predikas i dag om att Jesus skall komma tillbaka?


Det är Satans verk. Han vet att Jesu återkomst är de frälstas "saliga hopp" (Titus 2:13) som totalt förändrar livet för de människor som förstår det. Det betyder också att de aktivt deltar i spridandet av denna goda nyhet till andra, och på så sätt påskyndar Kristi återkomst. Detta är högst irriterande för Satan, så han försöker få dem till att bara ha "ett sken av gudsfruktan" (2 Timoteus 3:5) men "förnekar dess kraft" och till att bespotta och säga "Hur går det med löftet om hans tillkommelse? Från den dag då våra fäder avsomnade har ju allt förblivit sig likt, ända ifrån världens begynnelse." 2 Petrus 3:3,4. Den som förnekar, ignorerar eller tar lätt på Kristi återkomst (som en bokstavlig, nära förestående händelse), uppfyller i själva verket bibelprofetior - och gör samtidigt Satan en jättetjänst.

5. Men talar inte Jesus om en hemlig uppryckning när han säger i Lukas 17:36 "Den ene skall bli upptagen, och den andre skall lämnas kvar?"


Nej. Det står ingenstans att denna händelse är hemlig. Jesus beskrev här syndafloden på Noas tid och Sodoms förstörelse. (Se Lukas 17:26-37). Han berättar om hur Gud räddade Noa och förgjorde de orättfärdiga. Det står tydligt att syndafloden och elden "förgjorde dem allesammans". Verserna 27 och 29. I båda fallen blev en handfull människor räddade, medan resten omkom. Sen står det: "Alldeles på samma sätt skall det ske den dag då Människosonen uppenbaras." Vers 30. För att illustrera vad han menade, fortsatte Jesus med att säga: "Två ska vara tillsammans ute på marken; den ene skall bli upptagen, och den andre skall lämnas kvar". Vers 36. Det är inget hemligt med det. "Allas ögon skall se honom." Uppenbarelseboken 1:7. Det kommer att bli en helt öppen och offentlig händelse när Jesus hämtar upp de rättfärdiga vid sin andra ankomst (1 Tessalonikerbrevet 4:16-17) och förgör de orättfärdiga (Jesaja 11:4; 2 Tessalonikerbrevet 2:8). Det är därför som Lukas i 17:37 talar om den döda kroppen som drar rovfåglar till sig. (Se även Uppenbarelseboken 19:17-18.) De orättfärdiga som lämnas kvar vid Jesu återkomst lämnas kvar döda.

Testfrågor1. Vid sin återkomst (1)

_____   kommer Kristus att i hemlighet beöka vissa platser på jorden.
_____   kommer Kristus att uppträda i öknen.
_____   kommer Kristus att stanna kvar i skyn och samla de rättfärdiga upp till sig.

2. När Jesus kommer tillbaka till vår jord (1)

_____   kommer endast de rättfärdiga att se honom.
_____   kommer vartenda öga att se honom.
_____   kommer människor inte att veta om det förrän man hör det på nyheterna.

3. Vad kommer att hända med de rättfärdiga när Jesus kommer tillbaka? (2)

_____   De rättfärdiga som är döda kommer att väckas till liv, få odödlighet, hämtas upp i skyn och tas med upp till himlen.
_____   De rättfärdiga som lever kommer att ges evigt liv, tas med upp i skyn och in i himlen.
_____   De rättfärdiga kommer att stanna här för att omvända de orättfärdiga.
_____   De rättfärdiga kommer att bli hemligt bortryckta.

4. Enligt de tecken som finns i Bibeln så är det mest sannolikt att Kristus kommer (1)

_____   mycket, mycket snart!
_____   om flera hundra år.
_____   i mitten av 2000-talet.

5. De orättfärdiga som lever vid Jesu andra ankomst kommer att (1)

_____   hamna i helvetet, där de kommer att brinna för evigt.
_____   bli dödade.
_____   ges nåd och få en andra chans.

6. Sätt ett kryss vid de påståenden som är sanna vad det gäller Jesu återkomst (4)

_____   Han kommer i hemlighet.
_____   Återkomsten är ett annat ord för omvändelse.
_____   Han kommer på skyarna.
_____   Jesus hämtar oss när vi dör.
_____   De orättfärdiga kommer inte att se honom.
_____   Alla änglarna kommer tillsammans med honom.
_____   Han kommer inte att beröra jorden.
_____   Det är möjligt att räkna ut exakt vilken dag och vilken tid han kommer.
_____   De flesta människor kommer att bli överraskade och gå förlorade.

7. När Jesus kommer tillbaka (1)

_____   kommer hela världen att vara redo och vänta på honom.
_____   kommer det att bli en förödande och världsomfattande jordbävning.
_____   kommer de orättfärdiga att bli omvända.

8. Kryssa för de rätta tecknen på att vi lever i de sista dagarna på jorden: (7)

_____   Världen bli bättre och bättre.
_____   Konflikt mellan kapital och arbete.
_____   Färre jordbävningar, stormar, etc.
_____   Att fler tar avstånd från Bibeln som sanning.
_____   Lägre skilsmässofrekvens.
_____   Fokus på njutning.
_____   Moraliskt förfall.
_____   Kriminaliteten avtar.
_____   Stora svältkatastrofer.
_____   Ökad kunskap.
_____   Oroligheter och krigshot

9. Vilka tecken på himlen är tecken på att Jesus kommer tillbaka? (2)

_____   Haleys komet.
_____   Den mörka dagen år 1780.
_____   Det stora stjärnfallet i November 1833.
_____   Att månen faller ned på jorden.

10. Hur vet vi att Jesus kommer tillbaka mycket snart? (1)

_____   Bibeln visar oss på tecknen och beskriver tydligt hur de sista dagarna kommer att vara.
_____   För att så många människor tror det.
_____   Flera spågummor har sagt det.

11. Miljoner kommer att bli bedragna vad det gäller när och på vilket sätt Jesus kommer tillbaka eftersom (1)

_____   Gud inte vill att alla ska bli räddade.
_____   de inte ger tillräckligt mycket i kollekt.
_____   de inte själva studerar sin Bibel för att hitta sanningen.

12. Jag är förberedd för Jesu återkomst om (1)

_____   Jesus bor inom mig.
_____   jag läser tidningarna varje dag.
_____   jag gör vad min präst säger.