Get the daily devotional to your inbox
Looks good!
Please enter a valid email address.
Looks good!
Please confirm your email address.

Renhet og styrke!

Renhet og styrke!Lesson 9

Er du trøtt av å såre dine kjære og krenke din samvittighet? Lever du i konstant anger på grunn av tidligere tabber? Har du noen gang ønsket at du kunne ta et bad og komme opp ren både innvendig og utvendig? Da har vi gode nyheter til deg, for det er mulig. Gud har en plan som fullstendig er i stand til å vaske bort alle dine synder og oppgradere din karakter – absurd? Ikke i det hele tatt. Kristus sier: ”Vi ble altså begravet med Ham ved dåpen” (Rom 6,4). Når du aksepterer Kristus dør det gamle livet og Herren lover å glemme alle dine synder! Og ikke bare det, Han kan også hjelpe deg til å overkomme hver syndig vane i livet ditt. Visste du at korset er nevnt 28 ganger i Bibelen, mens dåpen derimot er nevnt hele 97 ganger? Da må den være ganske så viktig, og det er ikke så rart heller, fordi den innebærer et nytt liv, der marerittet med en syndig fortid for alltid er glemt og begravet. Les Bibelens forbløffende fakta vedrørende dette enestående tema … du vil aldri mer bli den samme!
Dette verset gjør det klart at dåp
er nødvendig for frelsen.
Dette verset gjør det klart at dåp er nødvendig for frelsen.

1. Er dåp virkelig nødvendig?

“Den som tror og blir døpt, skal bli frelst, men den som ikke tror, skal bli fordømt.” Mark 16,16.

Svar:   Ja, virkelig! Hvordan kan noe språk eller ord gjøre det tydeligere?

Omstendighetene gjorde det menneskelig sett umulig for røveren  på korset å bli døpt.
Omstendighetene gjorde det menneskelig sett umulig for røveren på korset å bli døpt.

2. Men røveren på korset ble ikke døpt, så hvorfor skulle jeg?

“For Han vet hvordan vi er formet, Han minnes at vi er støv.” Sal 103,14.

Svar:   Heller ikke gav han tilbake det han hadde stjålet, som Herren spesifikt pålegger i Esek 33,15. Gud holder oss ansvarlige for hva vi kan gjøre, men Han er også klar over “støvets” begrensninger. Han vil ikke kreve en fysisk umulighet. Hvis tyven kunne ha steget ned av korset, ville han umiddelbart latt seg døpe. Dette er det eneste eksempelet i Bibelen på unntak av denne regelen. Gud ønsket å være sikker på at ingen fant grunnlag for å nekte dåp.

Bare EN dåpsmetode er bibelsk, ikke 14.
Bare EN dåpsmetode er bibelsk, ikke 14.

3. Det finnes mange forordninger som kalles dåp. Er ikke en av disse akseptable, under forutsetning av at personen er ærlig og oppriktig vedrørende saken?

“Det er én Herre, én tro, én dåp.” Ef 4,5

Svar:   Nei! Det finnes bare en sann dåp. Alle øvrige såkalte dåpshandlinger er forfalskninger.

Merk: Djevelens kampplan for dåp er: “Ta ditt valg. Hvilken dåp har ingen betydning. Det er ånden som teller.” Men Bibelen sier: “Èn Herre, én tro, én dåp.” Ef 4,5. Den sier også: “Lyd Herrens røst i alt det som jeg taler til deg.” Jer 38,20.

Jesus ble døpt ved neddykking.
Jesus ble døpt ved neddykking.

4. Hvordan ble Jesus døpt?

“Jesus ... ble døpt av Johannes i Jordan. Og med det samme Han kom opp fra vannet, så han himmelen dele seg.” Mark 1,9.10.

Svar:   Ved neddykking! Legg merke til at etter seremonien “steg Han opp av vannet”. Jesus ble døpt “i Jordan”, ikke på elvebredden, som mange tror. Johannes fant alltid en plass å døpe “fordi det var meget vann der” (Joh 3,23), slik at det var dypt nok. Bibelen pålegger oss å følge Jesu eksempel (1 Pet 2,21). Enhver dåp foruten full neddykking er et brudd på dette påbudet. Ordet dåp kommer fra det greske ordet “baptizo”. Det betyr “å dyppe under, senke ned i, eller dykke”. Det er 8 forskjellige greske ord som beskriver anvendelsen av væsker. Men blant disse forskjellige ordene — med betydning å stenke, helle, eller å dyppe under — er det bare betydningen “å dyppe under” (baptizo) som er brukt for å beskrive dåpen.

Filip døpte etioperen ved neddykking.
Filip døpte etioperen ved neddykking.

5. Men endret ikke disiplene eller apostlene fremgangsmåten for dåpen?

“Og både Filip og hoffmannen gikk ned i vannet, og han døpte ham. Da de kom opp av vannet, tok Herrens Ånd Filip bort.” Apg 8,38,39.

Svar:   Nei! Legg merke til at Filip, en leder i den tidlige menighet, døpte den etiopiske hoffmannen ved neddykking, nøyaktig slik som Johannes døpte Jesus. Og apostelen Paulus advarte med å si at enhver som lærte i strid med Jesu lære skulle være “forbannet”. Gal 1,8. Ingen person — uansett hvor gudelig — er berettiget til å endre Guds ord eller bud.

Alle former for dåp utenom full neddykking kommer fra mennesker og ikke Skriften.
Alle former for dåp utenom full neddykking kommer fra mennesker og ikke Skriften.

6. Siden Jesus og disiplene døpte ved neddykking, hvem introduserte da disse andre såkalte dåpsritualene som eksisterer i dag?

“Og forgjeves tilber de Meg, når de underviser menneskebud som om det var den rette lære.” Matt 15,9.

Svar:   Menn på villspor introduserte andre dåpsritualer i direkte strid med Guds ord. Jesus sier: "Hvorfor bryter så dere Guds bud på grunn av deres egne forskrifter?” “Slik har dere satt Guds bud ut av kraft ved deres egne forskrifter.” Matt 15,3.6. Tilbedelse som er menneskers lærdommer er “forgjeves.” Bare tenk på det! Den hellige forordningen med dåpen har blitt forandret og gjort betydningsløs gjennom sannhetens risikofylte reise gjennom århundrene. Ikke noe rart i at Bibelen oppfordrer oss til “å stride alvorlig for den tro som én gang for alle ble overgitt til de hellige.” Jud 3.

Det er tre enkle ting en person må gjøre forut for dåpen.
Det er tre enkle ting en person må gjøre forut for dåpen.

7. Hva må en person gjøre for å bli klar til dåp?

Svar:   A. Lær Guds krav. “Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem ... og lærer dem å holde alt det Jeg har befalt dere.” Matt 28,19.20.

B. Tror på sannhetene i Guds ord. “Den som tror og blir døpt, skal bli frelst.” Mark 16,16.

C. Angrer, snur seg bort fra sine synder, og erfarer sann omvendelse. “Omvend dere, og enhver av dere la seg døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse.” Apg 2,38. “Derfor, få et nytt sinn og vend om, så deres synder kan bli utslettet.” Apg 3,19.

Når jeg er døpt så bekrefter jeg min tro på Jesu død, begravelse og oppstandelse.
Når jeg er døpt så bekrefter jeg min tro på Jesu død, begravelse og oppstandelse.

8. Hva er meningen med dåpen?

“Vi ble altså begravet med Ham ved dåpen til døden, for at slik som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, slik skal også vi vandre i et nytt liv. For hvis vi er blitt forenet med Ham i likhet med Hans død, da skal vi også bli det med oppstandelsen. For vi vet dette, at vårt gamle menneske ble korsfestet med Ham, for at syndelegemet skulle bli fratatt sin makt, så vi ikke lenger skal være treller under synden.” Rom 6,4-6.

Svar:   Den representerer at den troende følger Kristus i Hans død, begravelse, og oppstandelse. Symbolikken er perfekt og fylt med en dypere betydning. I dåpen er øynene lukket, hendene foldet og pusten er fraværende som i døden. Så kommer begravelsen i vannet og oppstandelsen fra den våte grav til et nytt liv i Kristus. Når en kommer opp av vannet åpnes øynene, og kandidaten begynner å puste og blir gjenforent med venner — et fullstendig bilde på oppstandelsen. Den store forskjellen mellom kristenheten og alle andre religioner er simpelthen døden, begravelsen og oppstandelsen i Kristus. I disse tre handlingene er det muliggjort alt det Gud ønsker å gjøre for oss. For å holde liv i disse tre viktige handlingene i de kristnes sinn inntil enden, har Herren etablert dåp ved full neddykking som et minnesmerke. Der er ingen symbolikk av død, begravelse og oppstandelse i andre former for dåp. Kun full neddykking oppfyller betydningen av Rom 6,4-6.

Nyomvendte er som små barn som skal lære å gå. Noen ganger
sklir de og faller.
Nyomvendte er som små barn som skal lære å gå. Noen ganger sklir de og faller.

9. Men en person skal ikke la seg døpe før han er sikker på at han aldri vil falle mer, er det slik?

“For hvis det først er et villig sinn, blir det verdsatt etter det en har, og ikke etter det en ikke har.” 2 Kor 8,12.

Svar:   Dette er som å si at et lite barn aldri skal forsøke å gå før det er sikker på at det ikke vil skli eller falle. En nyomvendt er som en nyfødt “baby” i Kristus. Dette er grunnen til at omvendelsens erfaring er kalt “den nye fødsel”. Den onde, syndefulle fortiden eksisterer ikke lenger for et Guds barn. En persons gamle synderegister er tilgitt og glemt av Gud ved omvendelsen. Og dåpen symboliserer begravelsen av det gamle livet. Vi begynner det kristne livet som babyer, ikke som voksne, og Gud dømmer oss etter vår holdning og retning i livet, heller enn noen få feiltrinn og tryninger vi kan erfare som umodne kristne.

Dåpen er en vidunderlig begivenhet fordi den symboliserer begravelsen av det syndige livet og begynnelsen på det nye livet med Kristus.
Dåpen er en vidunderlig begivenhet fordi den symboliserer begravelsen av det syndige livet og begynnelsen på det nye livet med Kristus.

10. Hvorfor er dåp så viktig for en omvendt synder?

“Og nå, hva venter du på? Stå opp og bli døpt og få vasket bort syndene dine, idet du påkaller Herrens navn.” Apg 22,16.

Svar:   Dåpen er et offentlig vitnesbyrd om at den angrende synderen har blitt tilgitt og renset av Jesus (1 Joh 1,9) og at hans syndfulle, forræderiske fortid er lagt bak ham. Det finnes ingen kriminelle anklager, ei heller bevis for sådanne, mot en person etter omvendelsen. Dagens menn og kvinner vakler og strever under syndens tunge byrde. Denne urenhetens byrde er så overveldende til den menneskelige personligheten at folk vil gjøre nesten hva som helst for å oppnå en følelse av tilgivelse og renhet. Mange har blitt drevet til psykiatrisk behandling, hvor mennesker oppriktig prøver å hjelpe medmennesker. Men den virkelige hjelpen får en ved å komme til Kristus, som sier til alle som oppsøker Ham: “Jeg vil; bli ren.” Matt 8,3. Ikke bare renser Han, men Han korsfester også den gamle syndens natur som er i deg. Begravelsen i dåpens vann symboliserer begravelsen av det moralsk forkastelige liket til det gamle syndfulle livet. Forordningen er av ytterste viktighet fordi den offentlig representerer den mest fantastiske forskrift som noen gang er gitt til mennesker.

Filip døpte den etiopiske hoffmannen samme dag som han aksepterte Kristus som sin frelser.
Filip døpte den etiopiske hoffmannen samme dag som han aksepterte Kristus som sin frelser.

11. Hvor lang tid tar det å bli forberedt for dåp?

Svar:   Det kommer an på personen. Noen griper ting hurtigere enn andre. Men i de fleste tilfeller kan forberedelsene bli gjort på forholdsvis kort tid. Her er noen bibelske eksempler:

A. Den etiopiske hoffmannen (Apg 8,26-39) — Døpt samme dag som han hørte sannheten.

B. Fangevokteren og hans familie (Apg 16,23-34) — Døpt samme natt som de hørte sannheten.

C. Saul fra Tarsus (Apg 9,1-18) — Døpt 3 dager etter at Jesus talte med ham på veien til Damaskus.

D. Kornelius (Apg 10,1-48) — Døpt samme dag som han hørte sannheten.

Ved omvendelsen vil Gud:
1. Tilgi og glemme vår fortid.
2. Mirakuløst forvandle oss til åndelige skapninger.
3. Adoptere oss som sine egne sønner og døtre. Unektelig vil ikke en ekte omvendt person ønske å utsette dåpen, som offentlig hyller Jesus for det mirakelet Han har gjort.

Gud gleder seg med mennesker som døpes ved neddykking. Er Han tilfreds med din dåp?
Gud gleder seg med mennesker som døpes ved neddykking. Er Han tilfreds med din dåp?

12. Hvordan føler Gud det vedrørende en omvendt persons dåp?

Svar:   Han sa ved sin Sønns dåp: “Dette er min Sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag.” Matt 3,17. Også i dag har Gud velbehag i en persons dåp når den er utført ved full neddykking i harmoni med Hans påbud. De som elsker Herren vil alltid streve etter å glede Ham (1 Joh 3,22; 1 Tess 4,1). Har Gud velbehag i din dåp?

Dåpen er den formelle inntreden i Guds menighet. Å bli døpt uten å gå inn i menigheten er ubibelsk.
Dåpen er den formelle inntreden i Guds menighet. Å bli døpt uten å gå inn i menigheten er ubibelsk.

13. Kan en person erfare sann dåp uten å bli et medlem av Guds menighet?

Svar:   Nei! Gud sier uttrykkelig. Merk følgende:

A. Alle er kalt inn i ett legeme. “Den ble dere også kalt til i ett legeme.” Kol 3,15.

B. Menigheten er legemet. “Og Han er hodet for legemet, menigheten.” Kol 1,18.

C. Vi entrer legemet ved dåpen. “For i én Ånd ble vi alle døpt inn i ett legeme.” 1 Kor 12,13.

D. Guds omvendte folk blir lagt til menigheten. “Og daglig la Herren dem som ble frelst til menigheten.” Apg 2,47.

Hvis Jesus taler til deg om dåp, så ikke avvis Ham. Dåpen er et offentlig uttrykk for ditt ønske om å følge Gud.
Hvis Jesus taler til deg om dåp, så ikke avvis Ham. Dåpen er et offentlig uttrykk for ditt ønske om å følge Gud.

14. Merk fire ting som dåpen ikke gjør:

Svar:   Første:
Dåpen i seg selv endrer ikke et menneskes hjerte; den er et symbol på den forandringen som har funnet sted. Et menneske kan bli døpt uten tro, uten anger og uten et nytt hjerte. Det kan endog la seg neddykke etter Jesu eksempel, men vil simpelthen komme opp av vannet som en våt synder istedenfor en tørr en — fremdeles uten tro, uten anger og uten et nytt hjerte. Dåpen kan ikke produsere en ny person. Ei heller kan den forvandle eller gjenføde noen. Det er den forvandlende kraften til Den Hellige Ånd som fornyer hjertet ved omvendelsen. En må bli født av Ånd så vel som av vann.

Andre:
Dåpen får ikke nødvendigvis en person til å føle seg bedre. Den behøver heller ikke nødvendigvis å endre det følelsesmessige. Noen mennesker er skuffet fordi de ikke føler noen forskjell etter dåpen. Men frelsen er en tros- og lydighetssak og ikke bygget på følelser.

Tredje:
Dåpen fjerner ikke fristelser. Djevelen er ikke ferdig med en person når han er døpt. Men Jesus er hjelperen til hver troende. Han sier: “Jeg skal aldri forlate deg og aldri svikte deg.” Hebr 13,5. “Det er ikke kommet over dere noen fristelse som ikke er menneskelig. Gud er trofast; han skal ikke la dere bli fristet over evne, men Han skal sammen med fristelsen også sørge for en vei ut.” 1 Kor 10,13 Dette er et løfte i Skriften.

Fjerde:
Dåpen garanterer ikke frelsen. Den er ikke et magisk ritual. Frelsen kommer bare som en fri gave fra Jesus Kristus, ved erfaringen av “den nye fødsel”. Dåpen er et symbol på sann omvendelse, og uten at omvendelsen går forut for dåpen, er dåpsseremonien meningsløs.


15. Jesus ber deg om å bli døpt ved full neddykking, som et symbol på at dine synder er vasket bort. Ønsker du å planlegge for snart å kunne delta i denne hellige forordningen?

Svar:   


SVAR PÅ SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE


1. Kan det noen gang komme på tale å ta dåp mer enn en gang?


Ja, Apg 19,1-5 viser at Bibelen bifaller gjendåp i visse tilfeller.

2. Burde små barn døpes?


Nei! Ingen skulle bli døpt uten at en (1) kjenner til sannheten om Gud, (2) tror det, (3) har angret, og (4) har erfart omvendelsen. Ingen baby kan på noen måte kvalifisere til dette. Ingen har rett til å døpe en baby. Faktisk, ved å gjøre det setter en Guds direkte befaling til side vedrørende dåp. Kirkens villfarne menn fra gammelt av har utstedt et dekret at udøpte barn går fortapt, men det er løgn og har ikke støtte i Skriften. Derimot fremstiller det Gud som en urettferdig tyrann som vil tilintetgjøre uskyldige babyer som dør, bare fordi uverdige foreldre ikke får arrangert en dåpsseremoni. En slik lære er ubeskrivelig tragisk. Det er ille nok å stenke vann på babyer og kalle det dåp. Men det er mye verre å holde på den ubibelske læren om at babyer er evig fortapt fordi likegyldige foreldre ikke gjorde sin plikt.

3. Er ikke dåpen bare en sak av personlig oppfatning?


Jo, men ikke din eller min mening. Det er Kristi mening som her betyr noe. Kristus sier at dåpen er viktig for Ham. “Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike.” Joh 3,5. Å nekte dåp er det samme som å nekte et direkte påbud fra Gud. (Luk 7,29.30).

4. Hvor gammel burde en være for å kvalifisere til dåp?


Gammel nok til å forstå forskjellen på rett og galt, og ta en reflektert avgjørelse om å overgi seg til Kristus og følge Ham. Mange barn er klare for dåpen ved 9 eller 10-årsalderen, noen ved 7 eller 8. Og noen er ikke klare ved 12 eller 13. Ingen aldersgrense er spesifisert i Bibelen, fordi barn har forskjellige nivå av erfaringer og forståelse. Noen er klar for dåp tidligere enn andre.

5. Kan dåpen i seg selv frelse deg?


Nei! Men å avvise dåpen kan føre til at du går fortapt, fordi det betyr ulydighet. Frelsen er for “alle dem som lyder Ham” (Hebr 5,9).

6. Er ikke dåpen med Den Hellige Ånd alt som er nødvendig?


Nei! Bibelen viser i Apg 10,44-48 at dåpens vann er nødvendig, selv når Åndens dåp har kommet forut for det.

7. Skulle vi bare bli døpt i Jesu navn?


I Matt 28,19 blir vi fortalt at vi skal bli døpt i navnet til Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Dette er Jesu ord, og vi holder det for å være svært dyrebart. I Apostelgjerningene ser vi at de troende ble døpt i Jesu navn. Å identifisere Jesus som Kristus og Messias var en vesentlig sannhet for folkene i de dager; og derfor var det avgjørende for dem å bli døpt i Hans navn. Vi tror at dette er viktig også i dag. Ved å forene vitnesbyrdene i Matteus med Apostelgjerningene, døper vi i navnet til Faderen, Sønnen (Jesus Kristus) og Den Hellige Ånd. Ved å følge denne praksisen setter vi ikke den ene teksten over den andre.

8. Det er en synd jeg ikke ønsker å oppgi. Skulle jeg da bli døpt?


Nei! Det er innlysende at du ikke er klar til å bli begravd i dåpens vann, fordi ditt syndige liv ikke er dødt. Det ville være en kriminell handling for et begravelsesbyrå å begrave noen som ikke er død, og like alvorlig er det for en pastor å døpe noen som ikke har oppgitt sitt syndige liv.

9. Kan du forklare Gal 3,27?


Her sammenligner Gud dåpen med ekteskapet. Personen som er døpt vil derfor offentlig kunngjøre at han har tatt Kristi navn (kristen), akkurat som en brud som offentlig publiserer at hun har tatt ektemannens navn etter vielsen. Ved dåpen som ved vielsen er det flere regler som gjelder:

A. Det skulle aldri inngås uten at sann kjærlighet var tilstede.

B. Det skulle aldri inngås uten at kandidatene hadde bestemt seg for å være trofaste i tykt og tynt.

C. Det skulle inngås i full forståelse med hverandre.

D. Det skulle ikke utsettes unødvendig.

OPPSUMMERINGSSIDE1. Bibelen sier oss at der er en Herre, en tro og (1)

_____   15 dåper.
_____   5 dåper.
_____   12 dåper.
_____   En dåp.

2. Underviste Jesus om behovet for dåp? (1)

_____   Ja.
_____   Nei.

3. Jesus var døpt ved (1)

_____   Helling.
_____   Sprinkling.
_____   Neddykking.

4. Ordet dåp betyr å (1)

_____   Bli lykkelig.
_____   Dusje.
_____   Helle.
_____   Dyppe under, eller neddykket.

5. De mange dåpsetterligningene i dag ble gitt oss av (1)

_____   Kristus.
_____   Apostlene.
_____   Villfarne menn.

6. Kryss av de tingene en person skulle gjøre for å forberede seg til dåp: (4)

_____   Les gjennom Bibelen 5 ganger.
_____   Tro sannheten.
_____   Erfar omvendelse.
_____   Be uavlatelig i 10 dager.
_____   Tilbring 40 dager fastende.
_____   Lær Guds krav.
_____   Angre, og gi avkall på synden.

7. Dåpen er et symbol på (1)

_____   Verdens skapelse.
_____   Bibelen.
_____   Himmelen.
_____   Kristi død, begravelse og oppstandelse.
_____   Englene.

8. En nyomvendt døpt kristen er en (1)

_____   Åndelig baby.
_____   Åndelig voksen.

9. Dåpen er, når den inngås i bønn, oppriktighet og forståelse, en (1)

_____   Offentlig bekjennelse av omvendelsen.
_____   Betyr ikke mer enn en svømmetur.
_____   Sikrer at en person aldri mer blir fristet.

10. Er barnedåp bibelsk? (1)

_____   Ja.
_____   Nei.

11. Noen barn er klar til dåp tidligere enn andre. (1)

_____   Sant.
_____   Feil.

12. Er det alltid nødvendig for en person å bruke mange uker og måneder på å bli klar til dåp?

_____   Ja.
_____   Nei.

13. Kan en person erfare sann dåp uten å bli medlem av menigheten? (1)

_____   Ja.
_____   Nei.

14. Jeg ønsker å bli døpt ved neddykking så snart som mulig.

_____   Ja.
_____   Nei.
_____   Jeg er døpt ved neddykking.