Închinându-te Babilonului

Închinându-te Babilonului Lesson 13

Împăratul Nebucadneţar a dat semnalul şi pe când a început să răsune muzica de la o mie de instrumente, cortina a căzut, lumina soarelui descoperind un chip de aur strălucitor de 27 metri. Apoi, la porunca împăratului, toţi demnitarii care se adunaseră în câmpia Dura s-au aruncat la pământ în semn de închinare deplină. Toţi s-au închinat cu excepţia a trei tineri evrei, care Îi slujeau unui Împărat mai mare.

Nebucadneţar strălucea de mândrie şi mulţumire, până ce i se aduse vestea că Şadrac, Meşac şi Abednego refuzaseră să se închine chipului său. Uimit că cineva ar îndrăzni să nu asculte de poruncă, Nebucadneţar presupuse că aceşti tineri sfetnici probabil că au înţeles greşit decretul său. Aşa că le mai oferi o ocazie să se închine, dar... ei au refuzat! Ei bine, faţa împăratului s-a schimbat în furie. Le-a poruncit soldaţilor să încingă cuptorul de şapte ori mai mult ca înainte. Pe când cuptorul se încălzea, cei trei au fost strâns legaţi cu frânghii. Căldura emanată de cuptor a fost atât de puternică încât i-a ucis pe soldaţii care i-au aruncat în infernul torid.

Când împăratul s-a uitat la cuptorul ce duduia, deodată gura i s-a deschis şi cu o voce tremurândă a întrebat: "N-am aruncat noi in mijlocul focului trei oameni legaţi?" Sfetnicii săi recunoscură că într-adevar îi aruncaseră. Apoi împăratul spuse: "Eu văd patru oameni umblând slobozi în mijlocul focului şi nevătămaţi şi chipul celui de al patrulea seamănă cu al unui fiu de dumnezei." Daniel 3:24. 25.

Dumnezeu i-a salvat pe aceşti tineri curajoşi din cuptorul încins deoarece ei au stat de partea adevărului Său. În ultimile zile ale istoriei pământului, poporul lui Dumnezeu va fi confruntat cu o încercare asemănătoare.
1. Ce legătură s-ar putea stabili între Daniel 3 şi Apocalipsa?

1. Ce legătură s-ar putea stabili între Daniel 3 şi Apocalipsa?


Apocalipsa 13:15. Să facă să fie omorâţi toţi cei ce nu se vor ______________ icoanei fiarei.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  În ultimile zile ale pământului, copiii lui Dumnezeu vor fi constrânşi din nou să se închine contrar conştiinţei lor sub ameninţarea cu moartea. Vor avea de ales între ascultarea de Legea lui Dumnezeu sau de legile oamenilor.

2. Ce reprezintă soliile celor trei îngeri din Apocalipsa 14?

2. Ce reprezintă soliile celor trei îngeri din Apocalipsa 14?


Apocalipsa 14:7. Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă căci a venit ceasul ______________ Lui; şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!

Apocalipsa 14:8 Apoi a urmat un alt înger, al doilea, şi a zis "A căzut, a căzut Babilonul cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei desfrânării ei."

Apocalipsa 14:9, 10 Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mâna, va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Biblia ne spune în Apocalipsa 14:6-14 că în ultimile zile ale istoriei pământului, această întreită solie de avertizare şi speranţă va fi dusă în întreaga lume ca să-i pregătească pe oameni pentru revenirea Domnului Isus. Una din aceste solii avertizează împotriva închinării la fiară şi a primirii semnului ei. În acest studiu, vom identifica fiara. În studiul 14, vom identifica semnul. S-ar putea să fie în joc chiar viaţa dvs. veşnică, aşa că rugaţi-vă cu sinceritate ca Dumnezeu să vă călăuzească cu înţelegere de la El când veţi studia.

3. Ce reprezintă o fiară în profeţia biblică?

3. Ce reprezintă o fiară în profeţia biblică?


Daniel 7:23. Fiara a patra este o a patra _________ care va fi pe pământ.

Daniel 7:17 Aceste patru fiare mari sunt patru împăraţi.

Daniel 8:21 Ţapul însă este împărăţia Greciei.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  În profeţia biblică, o fiară reprezintă un guvern, o împărăţie sau o putere politică. Dumnezeu Se foloseşte de fiare pentru a simboliza guverne, aşa cum facem şi noi astăzi --un vultur (Statele Unite ale Americii), un urs (Rusia), etc. În Biblie, "fiara" nu este un termen lipsit de respect. Nu sugerează caracteristici animalice. Fiara care are semnul este zugravită în Apocalipsa 13:1-10, 15-18. Vă rugăm să vă luaţi timp să citiţi aceste versete înainte de a trece la întrebarea 4.

4. Cum identifică Biblia fiara?

4. Cum identifică Biblia fiara?


Apocalipsa 13:1. Şi am stătut pe nisipul mării. Şi am văzut ridicându-se din mare o _______ cu zece coarne şi şapte capete; pe coarne avea zece cununi împărăteşti şi pe capete avea nume de hulă.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  În Apocalipsa 13:1-10, 15-18, Dumnezeu ne oferă 10 indicii pentru a identifica fiara. Ne dă o listă lungă de caracteristici ca să putem fi absolut siguri de identitatea fiarei.Punctul 1 - Se ridică din mare (versetul 1)

Punctul 2 - Îşi primeşte puterea, scaunul şi autoritatea de la balaur (versetul 2)

Punctul 3 - Ajunge o putere mondială (versetele 3, 7)

Punctul 4 - Se face vinovată de hulă (versetele 1, 5, 6)

Punctul 5 - Domneşte timp de 42 de luni profetice (versetul 5)

Punctul 6 - Primeşte o rană de moarte care se vindecă (versetul 3)

Punctul 7 - Este o putere religioasă care primeşte închinare (versetele 4, 8)

Punctul 8 - Îi persecută pe sfinţii lui Dumnezeu (versetul 7)

Punctul 9 - Are un număr misterios 666 (versetul 18)

Punctul 10 - Este condusă de un singur om cu autoritate supremă (versetul 18)


O singură putere se potriveşte celor zece semne de identificare -- papalitatea. Dar ca să fim siguri, le vom lua pe rând cu atenţie, începând cu întrebarea 5.

5. Această fiară se ridică din mare. Ce simbolizează marea sau apa?

5. Această fiară se ridică din mare. Ce simbolizează marea sau apa?


Apocalipsa 17:15. Apele pe care le-ai văzut ... sunt _____________ , gloate, neamuri şi limbi.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  În profeţie, apele reprezintă o mare mulţime de oameni sau regiuni dens populate. Profeţia a prezis că fiara se va ridica din mijlocul unor naţiuni deja înfiinţate în lumea cunoscută a acelui timp. Papalitatea s-a ridicat din Europa Occidentală, aşa că se potriveşte cu Punctul 1. Dar ce-am putea spune cu privire la celelalte nouă puncte de identificare?

6. Cine îi dă fiarei puterea şi autoritatea lui?

6. Cine îi dă fiarei puterea şi autoritatea lui?


Apocalipsa 13:2. ____________ i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie şi o stăpânire mare.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Fiara--care are un semn pe care trebuie să-l evităm--şi-a căpătat puterea, autoritatea şi capitala regatului ei de la balaur. Conform cu textul din Apocalipsa 12:3-5, balaurul reprezintă puterea care a căutat să-L distrugă pe copilul Isus la naşterea Sa. Satana a fost cel care l-a inspirat pe Irod, un rege din imperiul roman păgân, să-i ucidă pe toţi copiii nou-născuţi de parte bărbătească din Betleem (Matei 2:13, 16). Cui i-a dat Roma păgână autoritatea şi capitala ei? Istoria arată clar că Roma păgână şi-a cedat puterea şi capitala bisericii Romei. Este bine-cunoscut următorul citat din istorie: "Biserica romano-catolică ... şi-a făcut loc în imperiul mondial roman, a cărui continuare de fapt o reprezintă. ... Papa, care se cheamă pe sine 'Rege' si 'Pontifex Maximus' este urmaşul lui Cezar."* Aşa că şi Punctul 2 i se potriveşte papalităţii.


*Adolph Harnack, What Is Christianity? (New York: Putnam, second edition, revised, 1901), p. 270.

7. Cât de departe ajunge influenţa fiarei?

7. Cât de departe ajunge influenţa fiarei?


Apocalipsa 13:3. Şi tot _______________ se mira după fiară.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Nimeni nu se îndoieşte că în evul mediu papalitatea era cu adevărat o putere mondială. De fapt, cuvântul "catolic" înseamnă "universal". Putem vedea de aici că şi Punctul 3 i se potriveşte papalităţii.

8. Ce iese din gura fiarei?

8. Ce iese din gura fiarei?


Apocalipsa 13:6. Ea şi-a deschis gura şi a început să rostească ___________ împotriva lui Dumnezeu, să-I hulească Numele.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Biblia defineşte hula ca pretenţia unui om de a ierta păcatele (Luca 5:21) şi de a se declara pe sine Dumnezeu (Ioan 10:33). Papalitatea pretinde cu îndrăzneală că are puterea de a ierta păcatele. Urmăriţi o secţiune din catehismul catolic: "Iartă preotul într-adevăr păcatele sau doar declară că sunt iertate? Preotul cu adevărat şi în fapt iartă păcatele în virtutea puterii date lui de către Hristos."1

Papalitatea mai pretinde că papa este egal cu Dumnezeu. Papa Leon XIII a declarat: "Noi (papii) ţinem pe acest pământ locul lui Dumnezeu cel Atotputernic."2 Iată o alta declaraţie uimitoare despre papa: "Tu eşti un alt Dumnezeu pe pământ."3 Aşa că şi Punctul 4 i se potriveşte papalităţii.1Joseph Deharbe, S.J., A Complete Catechism of the Catholic Religion (New York: Schwartz, Kirwin & Fauss, 1924), p. 279.

2Christopher Marcellus, Oration in the Fifth Lateran Council, Session IV (1512), manuscript SC, Vol. 32, col. 761 (Latin).

3Pope Leo XIII, Encyclical Letter "The Reunion of Christendom," dated June 20, 1894, trans. in The Great Encyclical Letters of Pope Leo XIII (New York: Benziger, 1903), p.304.

9. Cât timp va conduce această primă fiară?

9. Cât timp va conduce această primă fiară?


Apocalipsa 13:5. I s-a dat putere să lucreze __________ ____ ________de luni.(un răspuns din trei cuvinte)

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Reţineţi că în profeţie, o zi profetică este egală cu un an literal (Ezechiel 4:6). În repetate rânduri se face referire la această perioadă de timp ca trei ani şi jumătate, 42 de luni sau 1260 de zile. Bazându-ne pe calendarul de 30 de zile folosit de evrei toate cele trei perioade de timp însumează 1260 de zile profetice sau 1260 de ani profetici. Puterea Romei papale a ajuns oficială în anul 538 după Hristos, când nu s-a mai ivit nici o împotrivire decretului împăratului Justinian care declara că papalitatea este supremă. Papalitatea a primit o lovitură de moarte în 1798 când papa a fost luat prizonier de către generalul lui Napoleon, Alexandre Berthier. Puteţi să observaţi că perioada de timp dintre 538 d.Hr. şi 1798 este de exact 1260 de ani. Punctul 5 se potriveşte papalităţii.

10. Ce s-a întâmplat cu fiara după cele 42 de luni?

10. Ce s-a întâmplat cu fiara după cele 42 de luni?


Apocalipsa 13:3. Unul din capetele ei părea rănit de moarte, dar ______ de moarte fusese vindecată. Şi tot pământul se mira după fiară.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  După cum am amintit deja, papalitatea a primit ceea ce părea a fi o rană de moarte în 1798 când Generalul Berthier l-a luat prizonier pe papa în Franţa, unde a şi murit în exil.1 Jumătate din Europa a crezut că acest eveniment a însemnat sfârşitul papalităţii, dar Dumnezeu declarase că rana urma să se vindece şi că puterea şi influenţa papalităţii urmau să se refacă până ce întreaga lume o va accepta drept conducător. Malachi Martin, un catolic desăvârşit de la Vatican, descoperă următoarele în cartea sa The Keys of This Blood: "Papa este cea mai bine cunoscută persoană a secolului XX (p.123), deţine legături personale cu conducători din 91 de ţări (p.490), şi este pregătit chiar acum pentru o conducere mondială" (p.143).2 Chiar şi un necunoscător ar recunoaşte că astăzi, în multe privinţe, papalitatea este puterea cea mai influentă de pe pământ. Şi cu orice călătorie pe care o face papa, puterea şi influenţa lui cresc. Milioane de oameni din toată lumea privesc la papalitate ca la singura nădejde de unire mondială, de pace şi moralitate -- aşa cum a prezis Dumnezeu. Papalitatea se potriveşte perfect şi Punctului 6.

1Joseph Rickaby, "The Modern Papacy," Conferinţe despre Istoria Religiei, (London: Catholic Truth Society, 1910), Vol. 3, Conferinţa 24, p. 1.

2Malachi Martin, The Keys of This Blood (New York: Simon & Schuster, 1990).

11. Este fiara o putere religioasă?

11. Este fiara o putere religioasă?


Apocalipsa 13:15. Şi să facă să fie omorâţi toţi cei ce nu se vor _________ icoanei fiarei.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Evident că această entitate se va implica în probleme spirituale. Cuvintele "închinat" sau "închinare" se folosesc de cinci ori în Apocalipsa 13 cu referire la această putere. Nu încape nici o îndoială că papalitatea se potriveşte şi Punctului 7.

12. Ce anume le face fiara sfinţilor?

12. Ce anume le face fiara sfinţilor?


Apocalipsa 13:7. I s-a dat să facă război cu sfinţii şi să-i ______________.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Este bine cunoscut că papalitatea i-a persecutat şi i-a omorât pe creştinii credincioşi, mai ales în timpul evului mediu, perioada de vârf când a deţinut controlul. Mulţi istorici susţin că peste 50 de milioane de oameni au murit pentru credinţă în timpul acestei perioade de mari încercări. Se considera că biserica face o favoare lui Dumnezeu, dacă îi şterge de pe faţa pământului pe "eretici". Papa a cerut ca biserica să fie iertată pentru atrocităţile ei, dar adevărul rămâne că ea chiar a persecutat şi a omorât. Papalitatea se potriveşte şi Punctului 8.

13. Care este numărul misterios care identifică fiara?

13. Care este numărul misterios care identifică fiara?


Apocalipsa 13:18. Şi numărul ei este şase sute şaizeci şi _______.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  În Apocalipsa 13:18, Dumnezeu ne spune să socotim numărul numelui fiarei şi că este un număr de om. Când ne gândim la papalitate, desigur că omul la care ne gândim este papa. Care este numele lui? Unul din titlurile oficiale ale papei este "Vicarul Fiului lui Dumnezeu" care în latină (limba oficială a bisericii catolice) sună "Vicarius Filii Dei". Articolele din ziar, când se referă la papa ca "Vicar al lui Hristos" deseori închid cuvintele în ghilimele pentru a arata că ele sunt o traducere a titlului sau a numelui său. Cartea Apocalipsei declară că valoarea numerică a literelor latine a numelui său adunate fac 666. Să vedem dacă Punctul 9 se potriveşte sau nu papalităţii:

VICARIUS FILII DEI
V = 5
I = 1
C = 100
A = 0
R = 0
I = 1
U = 5
S = 0
F = 0
I = 1
L = 50
I = 1
I = 1
D = 500
E = 0
I = 1
======= ==============
11253501
TOTAL 112 + 53 + 501 = 666


Nu mai încape nici o îndoială. Am arătat că toate cele 10 caracteristici zugrăvite în Apocalipsa 13:1-8, 15-18 se potrivesc papalităţii. Iar această putere are un semn anume pe care nu ni l-am dori să-l primim.

Vă rugăm să reţineţi că există mulţi romano-catolici credincioşi pe care Dumnezeu îi consideră drept copiii Săi. Au existat de asemenea şi mulţi papi curajoşi şi deosebiţi care L-au iubit pe Dumnezeu. Acest studiu nu se doreşte a fi un atac la adresa prietenilor noştri catolici, ci este un atac asupra celui rău care ademeneşte bisericile ca să se îndepărteze de la adevărul Scripturilor. Cu toate acestea, Însuşi Dumnezeu ne-a făcut cunoscut că această instituţie are un semn pe care n-am dori să-l primim. Protestanţi sinceri, catolici, evrei şi ne-creştini toţi vor dori cu ardoare să descopere care este acest semn ca să se ferească să nu-l primească. Să-I mulţumim lui Dumnezeu că în cuvântul Său a descoperit planurile cele rele ale lui Satana care urmăresc să ne distrugă pe toţi.

În lecţia următoare, vom identifica clar "semnul" fiarei. Dacă vei primi semnul fiarei, vei fi pierdut. Mulţi vor descoperi că pentru a evita semnul, va trebui să treci printr-o luptă teribilă. Dar Dumnezeu ne poate da credinţa lui Şadrac, Meşac şi Abednego, care ar fi preferat mai degrabă să moară numai să-L onoreze pe Dumnezeu.

14. Eşti gata să-L urmezi pe Domnul Isus oriunde te-ar duce, chiar dacă ar fi să-ţi pierzi prietenii?

14. Eşti gata să-L urmezi pe Domnul Isus oriunde te-ar duce, chiar dacă ar fi să-ţi pierzi prietenii?
Răspundeţi:  ____________________