Die Heks van Endor

Lesson 9

Inleiding
Koning Saul was op sy einde en het gebewe van vrees. Die hele Filistynse leër het vergader om Israel se kleiner en swakker mag aan te val. Saul kreun: "As Samuel tog net hier was, dan sou hy vir my gesê het wat ek moet doen." Maar die groot profeet van Israel het 'n paar jaar vantevore alreeds gesterf.

Die bejaarde monarg het desperaat probeer om raad of leiding van ander profete of priesters te vra, maar die Here wou nie met hom praat nie. As jong man was Saul naby aan God. Maar nadat hy die troon bestyg het, het hy wreed geword en in opstand gekom teen God se Woord. Eens het hy selfs 'n hele dorpie priesters laat vermoor. Koning Saul het aanhoudend geweier om na die Here te luister, en nou in sy nood, wou God hom nie antwoord nie.

"En Saul sê aan sy dienaars: Soek julle vir my ‘n vrou wat ‘n dodebesweerster is, dat ek na haar kan gaan en haar raadpleeg." 1 Samuel 28:7. God het duidelik sy volk beveel om nooit 'n dodebesweerder, heks of medium te raadpleeg nie (Levitikus 19:31; 20:27), maar Saul het nou min ag geslaan op God se opdrag.

Toe hy 'n vrou in Endor vind wat beweer dat sy met die dooies kommunikeer, het die koning hom vermom en haar gaan sien. Hy het vir die medium gesê: "Laat Samuel vir my opkom." Die heks het deur haar towerspreuke en betowerings gegaan totdat 'n gees, wat beweer het dat hy die profeet Samuel was, verskyn het en die koning 'n heeltemal hopelose boodskap gegee het. Die gees het voorspel dat Saul en sy drie seuns die volgende dag in die geveg sou sterf.

Die volgende dag is Saul se seuns deur die Filistyne doodgemaak, en daarna het die gewonde en moedelose koning op sy eie swaard geval en so sy eie lewe geneem (1 Samuel 31: 2-4). Wie het met Saul gepraat deur die heks-'n opgestane profeet van God, of 'n duiwelse gees in vermomming?

Was die vorm wat Saul gesien het regtig die profeet Samuel?
1. Was die vorm wat Saul gesien het regtig die profeet Samuel?
1 Konings 22:22 En hy sê: Ek sal uitgaan en ‘n _____________ word in die mond van al sy profete.

Openbaring 16:14 Want dit is geeste van duiwels wat tekens doen

Kom die dooies terug om met die lewendes te gesels of hulle te spook?
2. Kom die dooies terug om met die lewendes te gesels of hulle te spook?
Job 14:21 Sy seuns kom tot eer, en hy _______ dit nie; en hulle is verneder, maar hy het dit nie van hulle bemerk nie

Prediker 9:5, 6, 10 Want die lewendes weet dat hulle moet sterwe, maar die dooies weet glad niks nie, en hulle het geen loon meer nie, want hulle nagedagtenis word vergeet. Hulle liefde sowel as hulle haat, ook hulle naywer, het lankal verdwyn, en hulle het vir ewig geen deel meer aan alles wat gebeur onder die son nie …want daar is geen werk of oorleg of kennis of wysheid in die doderyk waar jy heengaan nie.


Let wel: Nee! Die Bybel is baie duidelik. 'n Dooie mens doen niks en weet ook niks van wat op aarde gebeur nie.

Psalm 115:17 Die dode en almal wat na die stilte neerdaal, sal die HERE nie loof nie;
Psalm 6:6 Want in die dood word aan U nie gedink nie; wie sal U loof in die doderyk?
Job 7:10 Hy sal nie meer teruggaan na sy huis nie, en sy plek sal hom nie meer ken nie.
Jesaja 38:18 Want die doderyk sal U nie loof nie, die dood U nie prys nie; die wat in die kuil neerdaal, sal op u trou nie hoop nie.
Psalm 146:4 Sy gees gaan uit, hy keer terug na sy aarde toe; op daardie dag is dit met sy planne gedaan.

Volgens die boek Openbaring, wie het die sleutels van die dood?
3. Volgens die boek Openbaring, wie het die sleutels van die dood?
Ek is die ___________ en dood was; en kyk, Ek lewe vir ewig, Amen; en het die sleutels van die hel en van die dood

Let wel: Die Bybel is baie duidelik. Net Jesus het die sleutels van die dood. Ons moet na Sy Woord gaan vir antwoorde op ons vrae oor die dood.

Hoe het God die mens gemaak in die begin?
4. Hoe het God die mens gemaak in die begin?
En die HERE God het die mens geformeer uit die ______ van die aarde en die asem van die lewe in sy neus geblaas; en die mens het 'n lewende siel geword

Let wel: Twee dinge het by die skepping gebeur: (1) God het die mens uit stof van die aarde gevorm, en (2) Hy het die asem van die lewe in sy neus geblaas. So het die mens 'n lewende siel geword.

Wat gebeur by die dood?
5. Wat gebeur by die dood?
Dan sal die stof na die aarde terugkeer soos dit was, en die ______ sal terugkeer na God wat dit gegee het.

Let wel: Wat plaasvind by die dood is die teenoorgestelde van wat gebeur het tydens die skepping. Die liggaam keer terug na stof, en die gees, of asem, keer terug na God wat dit gegee het. Die Bybel leer duidelik dat die "gees" wat na God terugkeer eenvoudig die asem van die lewe is, wat God in die begin in die mens geblaas het (Jakobus 2:26; Job 27:3; Job 33:4). Psalm 104:29-30 sê: “U verberg u aangesig, hulle word verskrik; U neem hulle asem weg, hulle sterwe en keer terug tot hul stof. U stuur u Gees uit, hulle word geskape”

Waarheen gaan die dooies wanneer hulle sterf?
6. Waarheen gaan die dooies wanneer hulle sterf?
Maar hy sal in die ______ gebring word en in die graf bly

Johannes 5:28-29 Want daar kom ‘n uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor en sal uitgaan, die wat goed gedoen het, tot die opstanding van die lewe, en die wat kwaad gedoen het, tot die opstanding van die veroordeling.


Let wel: Die dooies, beide die regverdiges en onregverdiges, is in die grafte en sal Jesus se stem hoor wanneer Hy hulle roep uit die grafte vir hulle beloning of straf.

Die Bybel leer vir ons dat Koning Dawid gered is. Is hy nou in die hemel?
7. Die Bybel leer vir ons dat Koning Dawid gered is. Is hy nou in die hemel?
Want Dawid het nie na die hemele ________ nie, maar hy sê self: Die Here het tot my Here gesê: Sit aan my regterhand

Handelinge 2:29 Broeders, ek kan vry-uit met julle spreek oor die aartsvader Dawid, dat hy gesterf het en ook begrawe is, en sy graf is by ons tot vandag toe.


Let wel: Nee! Die apostel Petrus het dit duidelik gestel dat Dawid dood en begrawe is - nie lewendig in die hemel nie. Hebreërs 11:32-40 maak dit duidelik dat al die gelowiges van die eeue nog nie beloon is nie, maar eerder dat almal saam beloon sal word (verse 39, 40).
8. Maar is dit dan nie waar dat die siel onsterflik is en dat slegs die liggaam sterf nie?
Kyk, al die siele is myne; soos die siel van die vader, so is ook die siel van die seun myne; die siel wat sondig, sy moet ______

Job 4:17 Sou ‘n sterfling regverdig wees voor God?

1 Timotheus 6:15-16 die Koning van die konings en Here van die here, wat alleen onsterflikheid besit


Let wel: Ons is siele, en siele sterf. Die mens is sterflik. Net God is onsterflik. Die gewilde idee wat leer dat die siel ewig en onsterflik is word nie in die Bybel gevind nie. Dit is opgemaak.
9. Wanneer sal die regverdiges onsterflikheid ontvang?
1 KORINTIËRS 15:51-53 ...maar ons sal almal verander word, in ‘n oomblik, in ‘n oogwink, by die laaste _________; want die basuin sal weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word… en hierdie sterflike moet met onsterflikheid beklee word.

1 Thessalonicense 4:16 Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan.


Let wel: Ja, die regverdiges sal onsterflikheid gegee word by die opstanding. Die boses sal dit nooit ontvang nie.
10. Hoe noem die Bybel herhaaldelik die dood?
Ons vriend Lasarus ______;… Lasarus is dood.

Mattheus 27:52 en die grafte het oopgegaan en baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan.

2 Samuel 7:12 As jou dae vol is en jy met jou vaders ontslaap het

1 Thessalonicense 4:14 Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met Hom bring.


Let wel: Die Bybel verwys dikwels na die dood as ‘n slaap. Die dood is 'n toestand van totale onbewustheid, waartydens 15 minute of 'n duisend jaar dieselfde voel. Die dooies "slaap" eenvoudig in hul grafte tot die opstanding, wanneer almal deur Jesus opgewek sal word. Die idee dat die geeste van die dooies hemelse engele is, of regverdige spookagtige entiteite is wat gekontak kan word, word nie in die Bybel gevind nie.
11. As towenaars, hekse, en ander dan nie die dooies kan kontak nie, met wie maak hulle dan kontak?
Want hulle is geeste van duiwels wat ________ doen

Let wel: Die hemel se engele word "dienende geeste" genoem (Hebreërs 1:14) wat mense op die aarde help. Die engele wat saam Satan uit die hemel gegooi is (Openbaring 12:7-9), is ook geeste – hulle is bose geeste wat mense deur wonderwerke mislei (Openbaring 16:13-14). Hulle gebruik "allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen" (2 Thessalonicense 2:9), en kan "selfs vuur uit die hemel laat neerdaal op die aarde voor die oë van die mense" (Openb. 13:13). Wanneer mense daarop aanspraak maak dat hulle kontak met geeste van die dooies het, is hulle werklik met Satan se gevalle engele in kontak (Jesaja 8:19-20).
12. Waarom wil Satan hê dat ons die leuen moet glo dat die "geeste van die dooies" lewend is?
Want daar sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen; in soverre dat hulle, as dit moontlik was, die einste uitverkorenes sal ______. Kyk, Ek het dit vir julle gesê

Let wel: Satan se eerste leuen aan die mensdom was "Julle sal gewis nie sterwe nie." Genesis 3:4. Hy wil hê dat mense moet glo dat die geeste van die dooies lewend is, sodat sy engele kan verskyn as heiliges, profete, en regverdige leiers wat gesterf het en sodat hy kan voorkom as 'n engel van die lig (2 Kor. 11: 13-15). Dan kan hy miljoene mense mislei. Om gebruik te maak van hierdie bose geeste word "spiritisme" genoem. Dit is gebaseer op 'n twee-deel geloof: (1) die dooies is lewendig, en (2) hulle kan jou kontak, of jy kan hulle kontak. Dit is een van Satan se mees skadelikste idees. Tog glo byna die hele wêreld dit vandag. Die towerheks van Endor het nie met Samuel gesels nie. Sy het ‘n bose engel gesien wat soos Samuel voorgekom het.
13. Hoe effektief sal Satan se gebruik van bose geeste in die laaste dae wees?
want deur jou towery is al die nasies ___________.

Openbaring 18:2 Geval, geval het die groot Babilon, en dit het geword ‘n woonplek van duiwels en ‘n versamelplek van allerhande onreine geeste

Openbaring 12:9 En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei


Let wel: Deur Satan se wonderwerke (towerye) en sy bose engele, sal hy feitlik die hele wêreld mislei.
14. Hoe beskou God hierdie wonderwerke deur bose engele?
En 'n man of vrou wat 'n gees van afgestormde aard het of 'n ________ is, moet sekerlik gedood word; met klippe moet hulle stenig; hulle bloed sal op hulle wees.

1 Timotheüs 4:1 Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang

Efesiërs 5:11 en hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie

Galasiërs 5:19-21 En die werke van die vlees is openbaar, naamlik owerspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid; afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naywer, tweedrag, partyskap; afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beërwe nie.

Openbaring 21:8 towenaars en afgodedienaars en al die leuenaars hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swawel: dit is die tweede dood.


Let wel: In Moses se tyd het God beveel dat alle towenaars gedood moet word. Vandag dring Hy daarop aan dat toordery 'n werk van die vlees is, waarvoor mense vernietig sal word. Hy waarsku dat wanneer jy betrokke raak met towenaars dan het jy die geloof verlaat, en Hy sê vir ons dat alle towenaars die tweede dood sal sterf in die poel van vuur.
15. Watter heerlike krag bied God vir Sy mense?
sodat ek Hom kan ken en die krag van sy _______ en die gemeenskap van sy lyde, gelykvormig aan sy dood

Let wel: Jesus bied ons dieselfde krag om reg te lewe as die krag wat Hom uit die dood opgewek het. Fantasties! Hoe kan ons misluk met so 'n groot krag wat aan ons gegee is - en dit met geen koste vir ons nie? Jesus, omdat Hy ons liefhet, waarsku ons teen die krag en wonderwerke van die bose engele, en gee goddelike wonderwerke wat nodig is vir ons om voor te berei vir sy koninkryk (Filippense 1:6).
Aanvulling
Die dief aan die kruis

Het Jesus die dief aan die kruis onmiddellike toegang tot die hemel gebied toe Hy gesê het: "Vandag sal jy saam met my in die paradys wees"? Die betekenis van Christus se verklaring in Lukas 23:43 word bepaal deur 'n skriftuurlike antwoord op een baie belangrike vraag: Het Jesus self op daardie dag hemel toe gegaan?

Nie volgens die Skrif nie. Op die dag van die opstanding, toe Hy vir Maria by die tuingraf ontmoet, was sy woorde: "Raak My nie aan nie, want Ek het nog nie opgevaar na my Vader nie." Johannes 20:17. Jesus kon nie Vrydag na die paradys gegaan het as Hy nog nie teen Sondag opgevaar het na sy Vader nie!

Waarom het Jesus dan gesê: "Voorwaar Ek sê vir jou, vandag sal jy saam met My in die Paradys wees."? Die oënskynlike probleem verdwyn as u in ag neem dat die oorspronklike Griekse manuskripte geen leestekens gehad het nie. Die gebruik van die komma en punt leestekens in die teks was bygevoeg deur vertalers, wat hulle ingevoeg het waar hulle gedink het dit moes wees. En glo dit of nie, 'n enkele komma kan die betekenis van 'n hele sin verander! Die verklaring van die Here in Lukas 23:43 moet lui: "Voorwaar Ek sê vir jou vandag, jy [sal] saam met My in die Paradys wees." Dit is wat Jesus werklik gesê het. Vandag, wanneer alles verlore lyk; vandag, wanneer Ek nie soos 'n Here of Koning lyk nie, en nadat selfs my dissipels gevlug het; vandag, alhoewel My hande aan 'n kruis vasgespyker is, kan ek jou steeds red! Jesus bied onmiddelike versekering van redding, maar nie die onmiddelike beloning van redding nie.

Eendag sal die dief, saam met alle ander wat Christus aangeneem het, die belofte van die opstanding eis en saam met Jesus in die paradys wees.

Wat beteken die woorde "Gees" en "Asem" in die Bybel?

Job 27:3 wys daarop dat 'n persoon se "gees" en "asem" dieselfde is. Job 27:3 want my asem is nog heeltemal in my, en die lewensasem van God is in my neus.

Job sê verder dat hierdie gees, of asem, in sy neusgate is. Onthou asseblief dat God tydens die Skepping die "asem" in Adam se neusgate geplaas het (Genesis 2:7). Die gees wat na God terugkeer wanneer 'n persoon sterf, is dus die lewensasem-nie 'n siel sonder 'n liggaam nie. Daar word nooit in die Bybel gesê dat 'n siel sonder liggaam na die dood na God terugkeer nie.

Waarheen gaan die 'siel' as 'n persoon sterf?

By die skepping kombineer twee bestandele, liggaam en asem om saam 'n siel te vorm. Totdat hierdie twee dinge bymekaarkom, bestaan ​​daar nie 'n siel nie. By die dood skei hierdie twee komponente. Die liggaam keer terug na stof, en die asem keer terug na God. Die siel gaan nêrens nie; dit hou eenvoudig op om te bestaan.