Other materials in the Macedonian language
Featured Bible Study Guide:
Христовата невеста
Featured Bible Study Guide:

Христовата невеста

Библијата вели дека постои само едно тело, или црква, во која Исус го повикува Својот народ во последното време – Христовата невеста. Некои луѓе тоа ги нервира, затоа што денес постојат илјадници цркви, кои се нарекуваат себеси христијански. Буквално секоја тврди дека е Божја црква, но сепак тие мно...

Bible Study Guides - Macedonian


Back To Top