Other materials in the Macedonian language
Featured Bible Study Guide:
Другата жена
Featured Bible Study Guide:

Другата жена

Секој брак треба да биде заснован на доверба - исто така и во нашата заедница со Христа треба да му останеме верни Нему и на Неговата реч. Откровението зборува за вистинската Христова невеста, но има и една друга жена, која се обидува да ги оттргне верните од Божјата реч. Откровението ни открива шок...

Bible Study Guides - Macedonian


Back To Top