Other materials in the Macedonian language
Featured Bible Study Guide:
Загубениот ден во историјата
Featured Bible Study Guide:

Загубениот ден во историјата

Дали знаете дека постои еден многу важен ден кој скоро насекаде е заборавен? Запрепастувачко е тоа што само малку луѓе се свесни за тоа нешто, затоа што станува збор за еден од најважните денови во целата човечка историја! Тоа не е само ден од минатото, туку ден и на сегашноста и на иднината. Уште п...

Bible Study Guides - Macedonian


Back To Top