Other materials in the Macedonian language
Featured Bible Study Guide:
Дали имаме доверба во Бога?
Featured Bible Study Guide:

Дали имаме доверба во Бога?

Дали имаш доверба во Бога? Вистина е дека многу луѓе ќе кажат да, меѓутоа тие не делуваат така. И полошо од тоа, затоа што тие немаат доверба во Него, тие крадат од него! Како тоа? ќе речеш ти, “Никој не може да краде или проневери од Бога.” Меѓутоа Божјата порака до Неговиот народ гласи: “Вие краде...

Bible Study Guides - Macedonian


Back To Top