Other materials in the Macedonian language
Featured Bible Study Guide:
Спасен одозгора
Featured Bible Study Guide:

Спасен одозгора

Замисли си го ужасот да бидеш во океан со гладни, смртоносни ајкули блиску до тебе! Тогаш замисли колку би се чувствувал благодарно и олеснето доколку би бил однесен на сигурно место. Факт е дека секоја личност на оваа планета е загубена во еден таков океан. Нам итно ни е потребно избавување, не од ...

Bible Study Guides - Macedonian


Back To Top