Other materials in the Swedish language
Featured Bible Study Guide:
Fallet avslutat
Featured Bible Study Guide:

Fallet avslutat

Juryn har fattat sitt beslut, domen läses upp... fallet anses avslutat! Vilken allvarlig tanke! Stunden är snart här, då varenda människa som någonsin levat måste stå till svars för sina handlingar inför en allseende Gud (2 Korinterbrevet 5:10). Men du behöver inte förskräckas - fatta mod! Miljoner ...

Bible Study Guides - Swedish


Back To Top