Other materials in the Swedish language
Featured Bible Study Guide:
Precis som det var sagt! Profetiska tidsangivelser klarlagda!
Featured Bible Study Guide:

Precis som det var sagt! Profetiska tidsangivelser klarlagda!

Spänn fast säkerhetsbältena! Nu ska vi studera den längsta tidsprofetian i Bibeln - den profetia som så perfekt förutsade Jesu födelse i Betlehem och även tidpunkten för hans död. I studieguide 16, "Änglabudskap från rymden", läste vi att Gud har ett mycket viktigt meddelande som hela världen måste ...

Bible Study Guides - Swedish


Back To Top