Other materials in the Macedonian language
Featured Storacle:
Царот доаѓа
Featured Storacle:

Царот доаѓа

Готолија, немилосрдната царица на Јуда, била позлобна дури и од Језавела. По смртта на нејзиниот син Охозиј, таа за кратко време ја одзела контролата над царството егзекутирајќи ги сите нејзини внуци кои би можеле да бидат наследници на престолот. „Ама Јосавеа, ..... сестра Охозиина, го зеде ...

Storacles of Prophecy - Macedonian

Пространото Вавилонско царство беше богато и напредно, па сепак царот Навохудоносор не спиел мирно во својот царски кревет.
Исусовите ученици биле целосно потиштени. Сите нивни надежи и соништа за новото Господово царство биле заковани на крстот претходниот петок.
Готолија, немилосрдната царица на Јуда, била позлобна дури и од Језавела. По смртта на нејзиниот син Охозиј,
Aвесалом бил најубавиот, најснаодливиот и најамбициозниот од Давидовите синови. Библијата вели: „ Во сиот Израел немаше човек толку убав како Авесалома,
Небото беше сè уште темно кога стариот патријарх јасно ги слушнал Господовите зборови: „Аврааме! ..... Земи го својот син, својот единец Исак,
Откако Медо-Персискиот цар Дариј, го освоил Вавилон, тој ги егзекутирал сите вавилонски владини функционери, освен еден.
Пред Мојсеј да му пристапи на египетскиот цар и да побара слобода за израелскиот народ, тој заедно со својот брат, Арон,
Откако Соломон бил поставен како нов цар на Израел, Господ му се јавил на сон и му рекол: „Барај што да ти дадам.“ 1 Цареви 3:5.
Царот Саул го губел разумот и треперел од страв. Се собрала целата Филистејска армија да ги нападне многу помалите и послаби трупи на Израел.
Aврам знаел дека неговиот внук прави голема грешка кога Лот одлучил со своето семејство да се пресели во Содом.
Нееман бил храбар, богат и познат командант на сириската армија кој добил лепра, најстрашната болест во библиско време.
Нашиот свет бил создаден во една совршена природна рамнотежа. Човекот, животните и растенијата живееле во целосна хармонија.
Царот Навохудоносор дава сигнал, се засилува музиката од илјадници инструменти, паѓа завесата, и на дневното сонце се открива заслепувачки, 27 метарски кип од злато.
Првите два сина на Адам и Ева во многу се разликувале како личности и според однесувањето.
Никогаш порано Господ не покажал толку големи знаци и чуда како кога Ги извел Израелците од египетското ропство.
Исус бил видно разжалостен кога влегол во предворјето на храмот и го видел метежот.
Завладеала тишина во царевата судска сала, и сите погледи биле вперени во цар Соломон.
Јаков никогаш не се почувствувал толку скуден и осамен - а сетоа тоа само затоа што бил измамлив и алчен.
Жената на царот Ирод, Иродијада, го мразела Јован Крстител. Пустинскиот пророк си дозволил да ја нарече прељубница затоа што
Кога царот Навохудоносор го опседнал градот Ерусалим, илјадници Евреи биле однесени како пленици во Вавилон.
Исус рекол: „Вистина ви велам, меѓу родените од жени не се подигнал поголем од Јована Крстител.“ Матеј 11:11.
Ахав, злобниот израелски цар, сакал повторно да го освои Галатскиот Рамот од Арамејците. Но му била потребна помош,
Елисеј можел да го види очајот кај младата вдовица. Таа се фрлила пред нозете на стариот пророк и во плач му рекла:
Петар го сакал Исуса, но го сакал и одобрувањето од толпата. За време на последната вечера кога Исус ги предупредил апостолите дека