Other materials in the Macedonian language
Featured Storacle:
Најголемата жртва
Featured Storacle:

Најголемата жртва

Небото беше сè уште темно кога стариот патријарх јасно ги слушнал Господовите зборови: „Аврааме! ..... Земи го својот син, својот единец Исак, кого го љубиш, и отиди во месноста Морија и принеси го таму како жртва паленица, на ридот што ќе ти го покажам.“ Битие 22:1, 2.

Аврам почнал да т...

Storacles of Prophecy - Macedonian

Пространото Вавилонско царство беше богато и напредно, па сепак царот Навохудоносор не спиел мирно во ...
Исусовите ученици биле целосно потиштени. Сите нивни надежи и соништа за новото Господово царство биле ...
Готолија, немилосрдната царица на Јуда, била позлобна дури и од Језавела. По смртта на нејзиниот син ...
Aвесалом бил најубавиот, најснаодливиот и најамбициозниот од Давидовите синови. Библијата вели: „ Во ...
Небото беше сè уште темно кога стариот патријарх јасно ги слушнал Господовите зборови: „Аврааме! ..... ...
Откако Медо-Персискиот цар Дариј, го освоил Вавилон, тој ги егзекутирал сите вавилонски владини функционери, ...
Пред Мојсеј да му пристапи на египетскиот цар и да побара слобода за израелскиот народ, тој заедно со ...
Откако Соломон бил поставен како нов цар на Израел, Господ му се јавил на сон и му рекол: „Барај што ...
Царот Саул го губел разумот и треперел од страв. Се собрала целата Филистејска армија да ги нападне ...
Aврам знаел дека неговиот внук прави голема грешка кога Лот одлучил со своето семејство да се пресели ...
Нееман бил храбар, богат и познат командант на сириската армија кој добил лепра, најстрашната болест ...
Нашиот свет бил создаден во една совршена природна рамнотежа. Човекот, животните и растенијата живееле ...
Царот Навохудоносор дава сигнал, се засилува музиката од илјадници инструменти, паѓа завесата, и на ...
Првите два сина на Адам и Ева во многу се разликувале како личности и според однесувањето.
Никогаш порано Господ не покажал толку големи знаци и чуда како кога Ги извел Израелците од египетското ...
Исус бил видно разжалостен кога влегол во предворјето на храмот и го видел метежот.
Завладеала тишина во царевата судска сала, и сите погледи биле вперени во цар Соломон.
Јаков никогаш не се почувствувал толку скуден и осамен - а сетоа тоа само затоа што бил измамлив и алчен. ...
Жената на царот Ирод, Иродијада, го мразела Јован Крстител. Пустинскиот пророк си дозволил да ја нарече ...
Кога царот Навохудоносор го опседнал градот Ерусалим, илјадници Евреи биле однесени како пленици во ...
Исус рекол: „Вистина ви велам, меѓу родените од жени не се подигнал поголем од Јована Крстител.“ Матеј ...
Ахав, злобниот израелски цар, сакал повторно да го освои Галатскиот Рамот од Арамејците. Но му била ...
Елисеј можел да го види очајот кај младата вдовица. Таа се фрлила пред нозете на стариот пророк и во ...
Петар го сакал Исуса, но го сакал и одобрувањето од толпата. За време на последната вечера кога Исус ...