Other materials in the Swedish language
Featured Storacle:
Städer i aska
Featured Storacle:

Städer i aska

Abraham visste att hans brorson Lot gjorde ett stort misstag när han valde att flytta med sin familj till Sodom. Visserligen var städerna nere i Jordan-dalen gröna och vackra, men de var också korrupta. "Men folket i Sodom var mycket ont och syndigt inför Herren." 1 Mosebok 13:13. Städerna va...

Storacles of Prophecy - Swedish

Det mäktiga kungariket Babylon var både stort och framgångsrikt. Ändå hade kung Nebukadnessar svårt ...
Jesu lärjungar var alldeles förtvivlade. Alla deras drömmar och allt deras hopp om ett nytt rike där ...
Atalja,den hänsynslösa och härsklystna drottningen i Juda rike, var ännu grymmare än t.o.m. sin mor ...
Absalom var den slugaste, den mest ambitiösa och den av Davids söner som såg bäst ut. Bibeln säger, ...
Det var fortfarande mörkt ute när den gamle patriarken tydligt hörde Gud säga: "Abraham, ...Tag din ...
Efter att Darius, medernas och persernas kung, hade intagit Babylon, dödade han alla regeringsmedlemmarna ...
Innan Moses begärde audiens hos Egyptens kung för att begära Israels folks frihet, hade han och Aron ...
En tid efter det att Salomo hade blivit kung i Israel, visade sig Gud för honom i en dröm och sade: ...
Kung Saul visste inte vad han skulle ta sig till och han darrade av fruktan. Filistéernas hela armé ...
Abraham visste att hans brorson Lot gjorde ett stort misstag när han valde att flytta med sin familj ...
Naaman var en modig, rik och berömd general i den arameiska armén när han en dag blev sjuk i spetälska, ...
Vår värld skapades ursprungligen med perfekt ekologisk balans. Människan, djuren och växtvärlden existerade ...
Kung Nebukadnessar gav signalen, och medan de tusen instrumenten stämde upp sin musik, föll förhänget ...
Adams och Evas två äldsta söner var mycket olika varandra, både till personlighet och sätt. Kain trivdes ...
Herren visade sin makt med mäktiga tecken och under, när han befriade Israels barn från slaveriet i ...
Det syntes hur ledsen och besviken Jesus blev när han kom in på templets förgård och fick se all oredan. ...
Man kunde höra en knappnål falla. Alla som var närvarande i den kungliga domsalen iakttog andlöst kung ...
Jakob hade aldrig känt sig så ensam och övergiven – och det bara för att han hade varit falsk och egoistisk. ...
Herodias, kung Herodes fru, hatade Johannes döparen. Den här profeten, som vanligtvis bodde ute i öknen, ...
När kung Nebukadnessar besegrade och intog staden Jerusalem, blev tusentals judar tillfångatagna och ...
Jesus sade: "Bland dem som är födda av kvinnor har ingen uppstått, som har varit större än Johannes ...
Ahab, Israels gudlöse kung, ville erövra tillbaka staden Ramoth i Gilead från arameerna. Men han behövde ...
Elisa kunde se att den unga änkan var förkrossad. Hon kastade sig ner framför den gamle profetens fötter ...
Petrus älskade Jesus. Men han älskade också människors beundran. Vid deras sista måltid tillsammans ...