Other materials in the Serbian language
Featured Storacle:
Vračara iz Endora
Featured Storacle:

Vračara iz Endora

Car Saul nije više znao šta da radi, i drhtao je od straha. Cela filistejska vojska se pripremala da napadne mnogo manju i slabiju vojsku Izrailjaca. Saul je sa jadikovanjem rekao: „Da je samo Samuilo ovde, on bi mi kazao šta da radim.” Međutim, taj veliki prorok u Izrailju je bio umro nekoliko godi...

Storacles of Prophecy - Serbian

Drevno proročanstvo predviđa uspon i pad nacija ....
Tajni ključevi za razumevanje proročkih simbola.
Sotonina vladavina terora će uskoro da se završi.
Najtragičnija pobuna svih vremena.
Očeva bolna odluka da žrtvuje svog ljubljenog sina.
Izbor između Boga i zakona čoveka.
Zli faraon ugnjetava i preopterećuje Božiji narod.
Izrailjsko carstvo na vrhuncu svoje moći je neznatno u poređenju sa Božijim carstvom.
Ostareo vladar očajnički traži savet sa druge strane....
„Izbavi dušu svoju i ne obaziri se natrag!”
Šest puta se zagnjurio u vodu i nije bilo nikakve promene....
Jednoga dana će ova umorna i ostarela planeta da se odmara 1.000 godina....
3 hrabra mladića odlučno stoje na strani istine i suočavaju se sa usijanom peći.
Uskoro će svako ili da dobije pečat, ili da primi žig....
Plan 3-dimenzionalne simbolične građevine, da nas spase od greha.
Uskoro će Gospod ponovo da očisti Svoju svetinju.
Kako da uz pomoć Božije Reči pronađemo istinsku crkvu poslednjih dana.
On je postao veoma imućan i darežljiv čovek.
Majčin zli plan da progoni Božiji narod.
Tajna za sticanje velike mudrosti, zdravlja i dugog života.
Armija radi na pripremi sveta za Isusov skori povratak.
Isus je upozorio da će u poslednjim danima biti mnog lažnih proroka.
Bog hoće tvoju posudu da napuni sa uljem, da ti preteče!
Neustrašivo je on odlučio da ugađa samo Bogu.