Other materials in the Norwegian language
Featured Storacle:
Mursteiner uten halm
Featured Storacle:

Mursteiner uten halm

Før Moses kom frem for kongen i Egypt for å be om frihet for Israels barn, så møtte han og broren Aron de undertrykte lederne for Israel. I løpet av dette møtet oppfordret Moses og Aron folket til å innvie seg til Herren, og de fortalte dem at Gud, med mektig hånd, ville frelse dem fra slaveriet.

...

Storacles of Prophecy - Norwegian

Det mektige Babylonske riket var overdådig og prangende, men allikevel så funderte kong Nebukadnesar fra sin kongelige seng på rikets fremtid.
Jesu disipler var fullstendig knust. Alle deres håp og drømmer var blitt naglet til korset sist fredag.
Atalja, den brutale dronningen av Juda, var enda mer ugudelig enn sin mor Jesabel. Når hennes sønn Akasja døde, så tok hun hurtig kontroll over kongeriket ved å henrette
Absalom var den flotteste og den mest utspekulerte og ambisiøse sønnen som David hadde.
Himmelen var fremdeles mørk når den gamle patriarken tydelig hørte Guds stemme
Etter at Darius, kongen av Medo-Persia hadde inntatt Babylon, henrettet han alle de babylonske regjeringsmedlemmene unntatt en.
Før Moses kom frem for kongen i Egypt for å be om frihet for Israels barn, så møtte han og broren Aron de undertrykte lederne for Israel.
Etter at Salomo var etablert som den nye kongen i Israel, så viste Herren seg for ham i en drøm og sa
Kong Saul var fullstendig i villrede og skalv av frykt. Hele hæren til filisterne hadde samlet seg for å angripe Israels tropper, som var mindre og svakere.
Abraham visste at nevøen hans gjorde en stor feil når han, Lot, valgte å bosette seg i Sodoma.
Naaman var en djerv, rik og berømt kommandant i den syriske arme, men han var spedalsk.
I begynnelsen ble vår verden skapt i perfekt balanse. Mennesker, dyr og planter levde i total harmoni.
Kong Nebukadnesar gav signalet, tiltok, og statuen ble avdekket. En imponerende 30 meter høy statue av gull glitret i solskinnet.
Adam og Evas to første sønner var veldig forskjellige i personlighet og oppførsel.
Aldri før hadde Herren åpenbart så mektige tegn og under som når Han utfridde Israels barn fra slaveriet i Egypt.
Jesus var tydelig trist da Han kom inn i tempelforgården og ble vitne til all ståheien. Overalt så han bur fylt med offerdyr
En stillhet senket seg over den kongelige rettssalen, og alles øyner festet seg på kong Salomo.
Jakob hadde aldri før følt seg så ensom og forlatt — og det var kun fordi han hadde vært bedragerisk og grådig.
Kong Herodes kone, Herodias, hatet døperen Johannes. Profeten fra ørkenen hadde dristet seg til å kalle henne en ekteskapsbryterske fordi hun
Når kong Nebukadnesar beleiret Jerusalem ble tusenvis av jøder tatt til fange og ført til Babylon.
Jesus sa: "Blant dem som er født av kvinner, er det ikke stått fram noen større enn døperen Johannes."
Akab, den hedenske kongen i Israel, ønsket å gjenvinne byen Ramot i Gilead fra Syria.
Elisja kunne se at den unge enken var desperat. Hun kastet seg ned foran profetens føtter og gråt, "nå kommer pengeutlåneren for å ta mine to sønner som sine slaver." Kvinnens ektemann hadde dødd uventet ...
Peter elsket Jesus, men han elsket også anerkjennelse fra folkemasser. Under det siste måltidet, da Jesus advarte apostlene