Other materials in the Romanian language
Featured Storacle:
Omul Mileniilor
Featured Storacle:

Omul Mileniilor

Împărăţia imensă a Babilonului era prosperă şi plină de bogăţii, cu toate acestea, împăratul Nebucadneţar se răscolea tulburat în patul regal. Cât va dura această eră de aur, se întreba el, si ce se va întâmpla cu puternicul lui imperiu, dupa moartea sa?

Somnul puternicului monarh era sp...

Storacles of Prophecy - Romanian

Împărăţia imensă a Babilonului era prosperă şi plină de bogăţii, cu toate acestea, împăratul Nebucadneţar ...
Ucenicii Domnului Isus erau cu totul tulburaţi şi răvăşiţi. Toate speranţele şi visurile lor despre ...
Atalia, împărăteasa lipsită de îndurare a lui Iuda, era chiar mai rea decât fusese mama ei Izabela.
Absalom era cel mai plăcut la înfăţişare, cel mai deştept şi cel mai ambiţios dintre fiii lui David. ...
Cerul era încă întunecat atunci când bătrânul patriarh L-a auzit limpede pe Dumnezeu vorbindu-i: "Avraame!…Ia ...
După ce Dariu, împăratul mezilor şi al perşilor, a cucerit Babilonul, el i-a executat pe toţi oficialii ...
Înainte ca Moise să meargă în faţa împăratului Egiptului pentru eliberarea copiilor lui Israel, el şi ...
După ce Solomon a fost întronat ca noul împărat al lui Israel, Domnul i s-a arătat într-un vis şi i-a ...
Regele Saul ajuns la capătul raţiunii sale tremură de frică. Întreaga armată a filistenilor s-a adunat ...
Avraam ştia că nepotul său Lot a făcut o mare greşeală când a ales să-şi mute familia în Sodoma. Cetăţile ...
Naaman era un general bogat şi curajos, un conducător renumit al oştilor siriene, care se îmbolnăvise ...
Lumea noastră a fost creată la început cu un echilibru desăvârşit în natură. Omul, animalele şi plantele ...
Împăratul Nebucadneţar a dat semnalul şi pe când a început să răsune muzica de la o mie de instrumente, ...
Primii doi fii ai lui Adam şi ai Evei se deosebeau nespus prin personalitate şi purtare. Lui Cain îi ...
Niciodată mai înainte nu a făcut Domnul semne şi minuni atât de puternice ca atunci când i-a izbăvit ...
Isus a fost vizibil întristat când a intrat în curtea templului si a vazut gălăgia care era colo.
Tăcerea coborî peste sala regească de judecată şi toţi ochii erau aţintiţi asupra regelui Solomon.
Iacov nu se mai simţise niciodată atât de singur şi neajutorat....si toate acestea pentru că fusese ...
Soţia regelui Irod, Irodiada, îl ura pe Ioan Botezatorul. Profetul care locuia în deşert îndrăznise ...
Când regele Nebucadneţar a asediat cetatea Ierusalim, mii de iudei au fost luaţi captivi în Babilon. ...
Isus a declarat că "Dintre cei născuţi din femei nu s-a sculat nici unul mai mare decât Ioan Botezătorul." ...
Ahab, împăratul cel rău al Israelului, dorea să recâştige cetatea Ramot din Galaad de la sirieni.
Untdemnul era considerat un ingredient esenţial în vechime. Se folosea la iluminare, încălzire, gătit ...
Petru Îl iubea pe Isus, dar totodată îi plăcea să fie şi în rând cu lumea. În timpul ultimei cine când ...