Other materials in the Romanian language
Featured Storacle:
Cărămizi Fără Paie
Featured Storacle:

Cărămizi Fără Paie

Înainte ca Moise să meargă în faţa împăratului Egiptului pentru eliberarea copiilor lui Israel, el şi fratele său Aaron, s-au întâlnit cu conducătorii asupriţi ai lui Israel. În timpul acestei întâlniri, Moise şi Aaron au încurajat poporul să se consacre Domnului, şi le-a spus că Dumnezeu est...

Storacles of Prophecy - Romanian

Împărăţia imensă a Babilonului era prosperă şi plină de bogăţii, cu toate acestea, împăratul Nebucadneţar se răscolea tulburat în patul regal.
Ucenicii Domnului Isus erau cu totul tulburaţi şi răvăşiţi. Toate speranţele şi visurile lor despre noua Împărăţie a lui Dumnezeu fuseseră ţintuite pe cruce, chiar în vinerea ce tocmai trecuse.
Atalia, împărăteasa lipsită de îndurare a lui Iuda, era chiar mai rea decât fusese mama ei Izabela.
Absalom era cel mai plăcut la înfăţişare, cel mai deştept şi cel mai ambiţios dintre fiii lui David.
Cerul era încă întunecat atunci când bătrânul patriarh L-a auzit limpede pe Dumnezeu vorbindu-i: "Avraame!…Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care-l iubeşti,
După ce Dariu, împăratul mezilor şi al perşilor, a cucerit Babilonul, el i-a executat pe toţi oficialii guvernamentali babilonieni, exceptând unul.
Înainte ca Moise să meargă în faţa împăratului Egiptului pentru eliberarea copiilor lui Israel, el şi fratele său Aaron, s-au întâlnit cu conducătorii asupriţi ai lui Israel.
După ce Solomon a fost întronat ca noul împărat al lui Israel, Domnul i s-a arătat într-un vis şi i-a spus: "Cere-mi ce vrei să-ţi dau." 1 Impăraţi 3:5.
Regele Saul ajuns la capătul raţiunii sale tremură de frică. Întreaga armată a filistenilor s-a adunat pentru a ataca trupele mici şi slabe ale Israelului.
Avraam ştia că nepotul său Lot a făcut o mare greşeală când a ales să-şi mute familia în Sodoma. Cetăţile din partea de jos a văii Iordanului erau frumoase şi bogate,
Naaman era un general bogat şi curajos, un conducător renumit al oştilor siriene, care se îmbolnăvise de lepră, cea mai de temut boală din timpurile biblice.
Lumea noastră a fost creată la început cu un echilibru desăvârşit în natură. Omul, animalele şi plantele trăiau într-o armonie desăvârşită.
Împăratul Nebucadneţar a dat semnalul şi pe când a început să răsune muzica de la o mie de instrumente, cortina a căzut,
Primii doi fii ai lui Adam şi ai Evei se deosebeau nespus prin personalitate şi purtare. Lui Cain îi plăcea să lucreze pământul şi să zidească,
Niciodată mai înainte nu a făcut Domnul semne şi minuni atât de puternice ca atunci când i-a izbăvit pe copiii lui Israel din robia egipteană.
Isus a fost vizibil întristat când a intrat în curtea templului si a vazut gălăgia care era colo.
Tăcerea coborî peste sala regească de judecată şi toţi ochii erau aţintiţi asupra regelui Solomon.
Iacov nu se mai simţise niciodată atât de singur şi neajutorat....si toate acestea pentru că fusese prefăcut şi lacom.
Soţia regelui Irod, Irodiada, îl ura pe Ioan Botezatorul. Profetul care locuia în deşert îndrăznise s-o acuze de adulter pentru că îl părăsise pe soţul ei Filip,
Când regele Nebucadneţar a asediat cetatea Ierusalim, mii de iudei au fost luaţi captivi în Babilon. Regele i-a dat instrucţiuni servului său Aşpenaz,
Isus a declarat că "Dintre cei născuţi din femei nu s-a sculat nici unul mai mare decât Ioan Botezătorul." Matei 11:11.
Ahab, împăratul cel rău al Israelului, dorea să recâştige cetatea Ramot din Galaad de la sirieni.
Untdemnul era considerat un ingredient esenţial în vechime. Se folosea la iluminare, încălzire, gătit şi la vindecare.
Petru Îl iubea pe Isus, dar totodată îi plăcea să fie şi în rând cu lumea. În timpul ultimei cine când Domnul Isus i-a avertizat pe apostoli că toţi Îl vor părăsi,