Skip Main Navigation
Amazing Facts - God's Message Is Our Mission!
   |  
Featured Storacle
Other materials in the Romanian language
helper

Featured Storacle:

Cărămizi Fără Paie

Înainte ca Moise să meargă în faţa împăratului Egiptului pentru eliberarea copiilor lui Israel, el şi fratele său Aaron, s-au întâlnit cu conducătorii asupriţi ai lui Israel. În timpul acestei întâlniri, Moise şi Aaron au încurajat poporul să se consacre Domnului, şi le-a spus că Dumnezeu est...
 
(916) 434-3880 | AF iTools | Employment | Privacy Statement | Terms of Use     Copyright 2017 by Amazing Facts Inc.

Back To Top