Other materials in the Romanian language
Featured Storacle:
Glasul din pustie
Featured Storacle:

Glasul din pustie

Isus a declarat că "Dintre cei născuţi din femei nu s-a sculat nici unul mai mare decât Ioan Botezătorul." Matei 11:11. Dar ce cunoaştem despre acest om singuratic pe care Domnul Isus l-a numit cel mai mare dintre prooroci?

Când a început Ioan să predice în pustia din Iudeea, veneau oame...

Storacles - Romanian


Back To Top