Other materials in the Romanian language
Featured Storacle:
Semnul lui Cain
Featured Storacle:

Semnul lui Cain

Primii doi fii ai lui Adam şi ai Evei se deosebeau nespus prin personalitate şi purtare. Lui Cain îi plăcea să lucreze pământul şi să zidească, în timp ce lui Abel îi plăcea să-şi plimbe turmele pe dealuri şi pajişti.

După ce păcatul a pătruns în lumea noastră din pricina neascultării lu...

Storacles - Romanian


Back To Top