Other materials in the Swedish language
Featured Storacle:
Jorden vilar
Featured Storacle:

Jorden vilar

Vår värld skapades ursprungligen med perfekt ekologisk balans. Människan, djuren och växtvärlden existerade i fullständig harmoni. Men när synden kom in i världen, ändrades allt detta. Människan började äta upp djuren, och djuren började äta upp varandra. Törne och tistel sköt upp överallt. ...

Storacles - Swedish


Back To Top