Other materials in the Swedish language
Featured Storacle:
Kains märke
Featured Storacle:

Kains märke

Adams och Evas två äldsta söner var mycket olika varandra, både till personlighet och sätt. Kain trivdes bäst med jordbruk och bygge, medan Abel älskade att vandra omkring på ängar och kullar med sina boskapshjordar.

Efter det att Adams och Evas olydnad mot Gud förorsakat att synden fått...

Storacles - Swedish