Other materials in the Swedish language
Featured Storacle:
Berättelsen om två kvinnor
Featured Storacle:

Berättelsen om två kvinnor

Man kunde höra en knappnål falla. Alla som var närvarande i den kungliga domsalen iakttog andlöst kung Salomo. Rådsherrarna var spända på hur deras unge monark skulle lösa detta komplicerade fall.

Två ensamstående mödrar delade ett rum som sin bostad. Båda födde ett gossebarn ungefär sam...

Storacles - Swedish


Back To Top