Skip Main Navigation
Amazing Facts - God's Message Is Our Mission!
   |  
Featured Storacle
Other materials in the Swedish language
helper

Featured Storacle:

Härlighetens land

En tid efter det att Salomo hade blivit kung i Israel, visade sig Gud för honom i en dröm och sade: "Bed mig om vad du vill att jag skall ge dig." (1 Konungaboken 3:5) Den unge kungen kunde ha bett om pengar, framgång eller ett långt liv, men det gjorde han inte. I stället bad han om vishet a...
 
(916) 434-3880 | AF iTools | Employment | Site Map | Privacy Statement | Terms of Use     Copyright 2017 by Amazing Facts Inc.

Back To Top