Other materials in the Swedish language
Featured Storacle:
Kunglig lag
Featured Storacle:

Kunglig lag

Efter att Darius, medernas och persernas kung, hade intagit Babylon, dödade han alla regeringsmedlemmarna utom en, nämligen gudsmannen Daniel. Sjuttio år tidigare hade han blivit förd som fånge till Babylon och hade sedan dess tjänat som rådgivare åt de babyloniska kungarna. Daniel var känd...

Storacles - Swedish


Back To Top